Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  arefe günü yapilacak ibadetler cübbeli hoca

  1 ziyaretçi

  arefe günü yapilacak ibadetler cübbeli hoca bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Her Kim Arefe Günü Öğlen İkindi Arası Şu Namazı Kılarsa Kur'ân'ın Her Harfi Kabrinde Ona Nur Olur - YouTube

  JavaScript is not available.

  We’ve detected that JavaScript is disabled in this browser. Please enable JavaScript or switch to a supported browser to continue using twitter.com. You can see a list of supported browsers in our Help Center.

  Help Center

  Terms of Service Privacy Policy Cookie Policy Imprint Ads info © 2021 Twitter, Inc.

  Yazı kaynağı : twitter.com

  Arefe Gecesi ve Günü Namazları | Cübbeli Ahmet Hoca Efendi

  Arefe Gecesi ve Günü Namazları | Cübbeli Ahmet Hoca Efendi

  Arefe Gecesi (29 Temmuz Çarşamba’yı 30 Temmuz Perşembe’ye bağlayan gece) Namazı: Beş selâmla on rekât kılınır, her rekâtta beş kere Kureyş Sûresi okunur.

  Arefe Günü Namazları

  (30 Temmuz Perşembe günü)

  1) Ebû Hureyre (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte şöyle buyrulmuştur: “Her kim Arefe günü öğlenle ikindi arasında dört rekât kılar ve her rekâtta bir Fâtiha, elli Kul huvellâhu ehad (İhlâs Sûresi) okursa, bu kişiye bir milyon hasene (sevap) yazılır. Kur’ân-ı Kerîm’deki her harfe mukābil cennette bir derecesi yükseltilir ki, her iki derece arası beş yüz senelik mesâfedir.

  Allâh-u Te‘âlâ Kur’ân-ı Kerîm’deki her harfe mukābil yetmiş hûriyle evlendirir; her hûriyle birlikte inciden ve yâkuttan yapılma yetmiş bin sofra vardır ki, her sofranın üzerinde yeşil kuş etlerinden yetmiş bin çeşit vardır.

  Yemeklerin serinliği karın serinliği, tadı balın tadı, kokusu da misk kokusudur. O yemeklere ne ateş ne de demir (tencere) değmemiştir. (Yiyen kişi) son yediği yemeğin tadını ilk yediğinde hissettiği lezzet kadar hissedecektir.

  Sonra onlara (bu namazı kılan kullara cennette) iki kanadı kırmızı yâkuttan ve gagası altından olup yetmiş bin kanadı bulunan büyü bir kuş gelir de işitenlerin mislini duymadığı derecede zevk veren bir sesle: ‘Arefe ehline (o mübârek günü ibâdetle ve bu namazla geçirerek onun ehli olmayı hak etmiş kişilere) merhabâ.’ diye nidâ eder ve böylece o kuş o (namazı kıla)nlardan her bir adamın (yemek) çanağının içine düşer de, kanatlarından her bir kanadın altından yetmiş çeşit yemek çıkar. Sonra o kuş silkelenip uçar.

  (Bu namazı dünyadayken kılmış olan kul) kabrine konulduğu zaman Kur’ân-ı Kerîm’de bulunan her harfe mukābil kendisi için bir nur parlar ki (o nûrun kuvveti sayesinde) Ka‘be’nin etrâfında tavaf edenleri bile görür.

  Ve netîcede kendisine cennet kapılarından bir kapı açılır. İşte tam o anda, gördüğü sevap ve ikrâm(lara bir an evvel kavuşma arzusun)dan dolayı: ‘Yâ Rabbi! Kıyâmeti çabuk kopar. Ey Rabbim! Kıyâmeti kāim eyle.’ demeye başlar.” (‘Abdülkādir el-Cîlânî, el-Ğunye, 2/60)

  2) İbnü’l-Cevzî (Rahimehullâh)ın rivâyet ettiği bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Her kim Arefe gününde dört rekât kılar ve her rekâtında 1 Fâtiha, 3’er kere de Kadr (İnnâ Enzelnâ), Zilzâl, Kâfirûn, Felak ve Nâs sûrelerini okursa, selâm verince aynı şekilde bir dört rekât daha kılarsa, (bu sekiz rekât) namazın ardından 33 kere istiğfâr edip sonra 100 kere de:

  «سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ»

  ‘Allâh’ı hamd ile tesbîh ederim.’ derse, Allâh-u Te‘âlâ cennette o kişi için, yaş inciden bin tâne salkımlı ağaç diker ki salkımlarının adedini Allâh’tan başkası bilemez, o ağaçların meyveleri karpuz-kavun kadar, yaprakları da Rahmân’ın nûruyla cilâlanmış kıymetli kaftanlardır. O yapraklardan her birinin üzerine erkek veya kadın sahibi kimse onun adı yazılıdır.” (İbnü’l-Cevzî, Kitâbu’n-Nûr fî fezâili’l-eyyâmi ve’ş-şühûr, sh:90-91)

  Yazı kaynağı : www.cubbeliahmethoca.com.tr

  Arefe Gecesinde Okunacak Dualar - Cübbeli Ahmet Hoca'dan Dua ve Zikirler | Dualar, Gece

  Reyhanin panosu panosundaki Pin

  Tarayıcınız bu videoyu desteklemiyor.

  Yazı kaynağı : cubbeliden.blogspot.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap