Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  apranax fort nedir ne için kullanılır

  1 ziyaretçi

  apranax fort nedir ne için kullanılır bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Apranax (naproksen) nedir? Ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir?

  APRANAX FORTE 550 mg 20 tablet Nedir ve Ne ��in Kullan�l�r

  APRANAX FORTE 550 mg 20 tablet Nedir ve Ne ��in Kullan�l�r

  2.APRANAX FORTE nedir ve ne i�in kullan�l�r?

  � APRANAX FORT, mavi film kapl� oval tabletlerden olu�an 10 ve 20 tabletlik blister ambalajlarda sunulur.

  � APRANAX FORT, a�r� ve iltihaba etkili (NSA�) ila�lar grubundan a�r� kesici etkilere sahip bir ila�t�r.

  APRANAX FORT;

  � El ve ayak eklemlerinde geli�en a�r�l� bir hastal�k olan romatoid artrit, �ocukluk �a��nda ba�layan ve hastalar�n b�y�k k�sm�nda birka� eklemde birden geli�en eklem iltihab�, �zellikle omurgada geli�en romatoid artrit benzeri bir hastal�k olan ankilozan spondilit ve proteinin par�alanmas�ndaki bir soruna ba�l� olarak ba� dokusu ve eklem k�k�rda��nda g�zlenen �iddetli a�r� (akut gut) gibi romatizmal hastal�klar�n tedavisinde iltihap giderici ve a�r� kesici olarak,

  � Kad�nlarda adet sanc�lar�nda ve rahim i�i ara� uygulamas�na ba�l� a�r�larda a�r�y� kesmek amac�yla,

  � Burkulma, gerilme, ortopedik ve cerrahi ameliyatlarda a�r� kesici olarak,

  � V�cutta �zellikle birbirine s�rt�nen organlar�n aras�nda bulunan ve bunlar�n a��nmalar�na engel olan kesenin iltihab�, bir kas� bir kemik veya di�er yap�ya ba�layan dokunun iltihab�, eklemlerde bulunan bir zara ait iltihaplanma, bel a�r�lar� gibi kas-iskelet sistemi hastal�klar�nda a�r� kesici ama�la,

  � Akut a�r�n�n ba�lang�� d�nemi hari� a�r� tedavisinde,

  � Migren a�r�lar� ve akut migren krizi tedavisinde, s�z�, �iddetli siyatik sinir a�r�s� ve kas a�r�s�nda,

  � A�r�l� di� problemleri, di� �ekimi sonras� g�r�len a�r�larda a�r� kesici ev iltihap giderici olarak,

  kullan�l�r.

  Yazı kaynağı : www.ilacrehberi.com

  apranax fort

  Apranax Fort Ne İşe Yarar?

  Apranax fort, apranax fort, ağrı kesici kullanımı, Apranax ne için kullanılır | Antalya Haber

  Apranax fort, apranax fort, ağrı kesici kullanımı, Apranax ne için kullanılır | Antalya Haber

  Apranax, genel olarak eklem ve kaslardaki iltihabı ve ağrıyı tedavi etmek için kullanılan NSAİİ grubu reçeteli bir devatır. çoğu zaman romatoid artrit, osteoartrit, Ankilozan spondilit ve gut benzer biçimde eklem rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır. ek olarak regl sancısı, hafif ve orta şiddetli diş veya baş ağrsıcaklıknda, sırt ağrıları ve burkulmalar benzer biçimde kas ve kemik rahatsızlıklarının tedavisinde de kullanılır. Yaygın görülen yan tesirleri; hazımsızlık, mide rahatsızlıkları, baş ağrısı, baş dönmesi ve ödemdir. Apranax kesinlikle tabip testünde kullanılması gereken bir devatır.

  Apranax ne için kullanılır?

  Apranax travma sonrası ya da farklı nedenlerle eklemlerde ve kaslarda oluşan ağrı, duyarlılık, ödem, eklem tutukluğu ve iltihabın tedavisinde reçete edilen bir ilaçtır. Diş ağrısı ve baş ağrısı gibi hafifi ve orta dereceli ağrılarda, cerrahi sonrası iyileşme periyodu ağrılarında ve ateş düşürücü olarak da kullanılabilir.

  Apranax Günde Kaç kez İçilir ?

  Başlangıç tedavisi: çoğu zaman 12 saatlik aralarla günde 2 kere alınan 1 tablettir. İdame tedavisi: 12 saat aralarla alınan 1 tablet şeklinde yapılır. APRANAX PLUS idame tedavisinde günde 1-2 tabletlik sabah ve akşam verilen tek dozlarla da etkindir. Gmeşhurk naproksen dozu 1375 mg’ı ve kodein dozu 240 mg’ı aşmamalıdır.

  APRANAX FORTE’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
  Yemekler, APRANAX FORT ile etkileştiğinden yemeklerle beraber almayınız.

  Hamilelik
  İlacı kullanmadan önce doktorunuza yada eczacınıza danışınız.

  Hastaya sağlayacağı yararlar ve getireceği risklerin oldukça iyi bir halde değerlendirilmesini gerektirir. bundan dolayı çok gerekmedikçe ilaç hamilelikte kullanılmamalıdır.

  Tedavi esnasında gebe olduğunuzu ayrım ederseniz derhal doktorunuza yada eczacınıza danışınız.

  Emzirme
  İlacı kullanmadan önce doktorunuza yada eczacınıza danışınız.

  Naproksen sodyum, anne sütüne geçeceğinden emziren annelere verilmemelidir.

  Araç ve makina kullanımı
  APRANAX FORT kullanımı ile birlikte bazı hastalarda sersemlik, baş dönmesi, uykusuzluk hali veya depresyon olabilir. eğer sizde de bu ve benzeri istenmeyen etkiler meydana gelirse, dikkat gerektiren aktiviteleri yaparken dikkatli olunuz

  APRANAX FORTE‘in muhteviyatında bulunan bazı yardımcı maddeler ile alakalı önemli bilgiler
  APRANAX FORT bir tablette 8.2 mg indigo mavisi ve titan dioksit içermektedir. Alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

  diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
  Antiasid ilaçlar veya kolestiramin ile birlikte alırsanız APRANAX FORT’un tesiri gecikebilir.

  Yemeklerle beraber alınması etkinin azalmasına niçin olabilir.

  Naproksen sodyum, kanda, albumin olarak adlandırılan bir proteine bağlanır. Kumarin tipi kanda pıhtılaşmayı önleyen ilaçlar, sülfonilüreler, hidantoinler, diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili (NSAİ) ilaçlar ve asetilsalisilik asit şeklinde albumine bağlanan diğer devalarla etkileşebileceğinden doktorunuz APRANAX FORT dozunu ayarlayacaktır. Naproksen sodyum, trombosit olarak adlandırılan ve biraraya gelerek kanın pıhtılaşmasında rol alan hücrelerin aktivitesini azaltarak pıhtılaşmayı geciktirebilir.

  Probenesid ile beraber kullanılması, naproksen sodyumun daha kısa müddette daha yüksek etki göstermesine neden olabileceğinden dikkatli olunmalıdır.

  Metotreksat ile beraber kullandığınızda dikkatli olunuz. Naproksen sodyum, metotreksatın vücuttan atılımını azaltabilir ve metotreksatın yan etkilerinin görülmesine neden olabilir.

  Siklosporinlerle birlikte kullanılırsa böbreklerde zararlı etkilere neden olabileceğinden dikkatli olunmalıdır.

  Naproksen sodyum, mifepristonun etkisini azaltacağından, mifepriston kullandıktan sonra 812 gün boyunca naproksen sodyum kullanmayınız.

  Yüksek tansiyon tedavisi için kullanılan beta blokörlerin tesirini azaltabilir. Naproksen sodyum ve öteki ağrı, ateş ve iltihaba etkili devalar, yüksek gerilim tedavisinde kullanılan devaların etkisini azaltabilir ve ACE inhibitörlerinin böbrek hasarı riskini arttırabilir.

  Ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar, takrolimus ile beraber kullanılırsa böbrek hasarı riskini arttırabilirler.

  APRANAX ve ağrı, ateş ve iltihaba etken devaların beraber uygulanması önerilmemektedir.

  diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili devalarda olduğu benzer biçimde doğum test ilaçları ile birlikte uygulandığında, mide barsak sisteminde ülser ve kanama riskinden dolayı dikkatli olunmalıdır.

  Bu ifadelerin belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

  Yazı kaynağı : www.havadis07.com

  Abdi İbrahim İlaç’tan Apranax ile ilgili açıklama
  Fiyat Al

  Abdi İbrahim İlaç’tan Apranax ile ilgili açıklama<br><a style=Fiyat Al" onError="this.parentNode.removeChild(this)">

  Bazı dişhekimliği forumlarında, aktif maddesi naproksen sodyum olan ağrı kesicilerin ağızda çiğnenmesi halinde beyin kanamasına neden olabileceği ve hayatı tehlike oluşturduğunu ifade edilen e-maillerin dolaşması üzerine görüştüğümüz Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. Kıdemli Ürün Müdürü Oya Kadaifci www.dentiss.com’a konuyla ilgili şu açıklamalarda  bulundu: “Bu mail şirketimize ilk defa iletildiğinde (yaklaşık 5 yıl önce), Türkiye’deki tüm bölge müdürlüklerimize bu tür bir olayın yaşandığı hastanenin araştırılması ve doktorlarla görüşülmesi ile ilgili talimat verilmiştir. Ancak bu tür bir olayın meydana geldiği ne bir hastane, ne de böyle bir olayı yaşayan doktor bulunabilmiştir. Dikkat edilecek olursa, internette dolaşan mail’de hiçbir şekilde  hastane veya doktor adı belirtilmemektedir. Öte yandan Türkiye’deki hiçbir sağlık kurumu ya da doktordan bu konuda şirketimize ulaşmış bir yan etki formu bulunmamaktadır.”


  İlaçların küçük parçalara parçalandığında emilimlerinin bir miktar arttığı, referans kitaplarda da yer aldığını kaydeden Kadaifci, “Ancak; Apranax’ın etken maddesi olan Naproksen Sodyum, alındığında zaten tamamen (%99 üzeri) emilen bir moleküldür. Absorpsiyon hızı da (zaten) oldukça hızlıdır, öyle ki 5. dakikada ağrı kesici etkisi başlar ve 15-20 dakika arasında ağrı kontrol altına alınmış olur. Üstelik Apranax etken maddesi olan Naproksen Sodyum, Kan-Beyin bariyerini aşamaz. Dolayısıyla, çiğnenmiş olsa dahi, Apranax'ın alınması ile mailde anlatılan mevcut tablo arasında direkt bir sebep-sonuç ilişkisi kurulamaz” dedi.


  Söz konusu mailde, Apranax'ın kullanılmasından önce şiddetli baş ağrısı olduğunun belirtildiğini de söyleyen Kadaifci sözlerini şöyle südürdü: “bilindiği gibi kafa içi basınç artışı durumlarında (beyin kanaması gibi), bu şekilde baş ağrısı tablosu ve arkasından kısa sürede gelişebilen şuur kaybı olabilmektedir. Eğer gerçekten böyle bir durum olmuşsa, muhtemeldir ki bu hastada başlamış bir beyin kanaması sürecinde rastlantısal olarak Apranax kullanımı yer almış olabilir.”


  Öte yandan Apranax  adlı ilaçlarının Türkiye’de ilk kez 1986 yılında ruhsatlandırılmış ve pazara verilmiş olduğunu, 21 yıldır büyük bir başarı ile hekimler tarafından hastalarına reçete edildiğini de sözlerine ekleyen Kadaifçi, sadece ülkemizde Naproksen grubunun yıllık reçete sayısı yaklaşık 9.5 milyon iken, Apranax’ın   yıllık reçete sayısı  3 milyon civarında olduğunu kaydetti.


  Naproksen sodyum etken maddeli Apranax’ın dünyada ise başta ABD ve Kanada olmak üzere Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İtalya, Hollanda, İsveç, İsviçre, İrlanda, İngiltere gibi AB ülkelerinin yanısıra tüm dünyada yaklaşık 53 ülkede 25 yıldan fazla süredir ruhsatlı olan ve bu süre zarfında reçete edilme sayısının 6 milyarı aşmış bir ürün olduğunu da vurgulayan Kadaifci, “bu sayılar da açıkça göstermektedir ki Apranax adlı ürünümüz dünyadaki en etkili ve güvenli ilaçlardan birisidir ve tüm dünyada pek az ürün bu denli yaygın bir kullanıma sahip olmuş ve tüm ülkelerin sağlık otoriteleri tarafından onaylanmıştır. Bu itibarla ürünümüzün büyük bir emniyetle kullanılabileceğini vurgulamak isterim” dedi.

  YASAL UYARI: Bu yazı/haber/makale'nin bütün yayın ve çoğaltma hakları VESTİYER YAYIN GRUBU'na aittir. Kaynak gösterilmeksizin kısmen veya tamamen iktibas edilmesi yasaktır.

  Yazı kaynağı : www.dentiss.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap