Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  antepte tek başına düşmana meydan okuyan

  1 ziyaretçi

  antepte tek başına düşmana meydan okuyan bilgi90'dan bulabilirsiniz

  ‘Şahinbey’i vurdular!.. - Mustafa Balkan

  ‘Şahinbey’i vurdular!.. - Mustafa Balkan

  İstiklâl Harbi’nin aziz şehitlerinden birisi de Şahin Bey’dir.
  Fransız gavuruna karşı tek başına meydan okuyan Antepli Şahin Bey, ne diye haykırmıştı:
  “Düşman arabaları cesedimi çiğnemeden Antep’e giremez.”

  ***
  Bu kahramanın hayatı, fedakârlıklarla doludur ve yeni nesil için ibret levhasıdır. 
  Asıl adı Mehmed Said’dir. I.Cihan Harbi’nde Yemen’de savaştı. Ali Said Paşa’nın yanında gösterdiği yararlıktan ötürü erlikten başçavuşluğa yükseldi. Mehmed Said, 1911'de Trablusgarb harbine gönüllü olarak katıldı, Balkan savaşlarında Çatalca cephesinde savaştı. Galiçya'da 15. Kolordu’da savaşan Mehmed Said, Sina Cephesinde vazife aldı. Tehlikeli vazifelere gönüllü olarak koşan, vatanperverliği, ahlâkı ile dikkatleri üzerinde toplayan Mehmed Said'in rütbesi teğmenliğe yükseltildi. 1918 yılında İngilizlerle Sina cephesinde cereyan eden şiddetli bir muharebe neticesinde esir düştü. Mısır'daki İngiliz esir kampında 1919 Aralık ayı başlarına kadar esir olarak kalan Şahin Bey, ateşkesden sonra serbest bırakıldı. Mondros Müterakesi sonrasında Antep’e döndü ve Kilis’te askerlik şubesinde görevlendirildi. 
  Antep’in 1918’da Fransızlarca işgalinden sonra oluşturulan direniş örgütlenmesi sırasında Kilis-Antep yolunu kontrol altında tutma vazifesi kendisine verilmesi üzerine senelerdir evinden, ailesinden, çocuklarından ayrı kalan Şahin Bey, kendisine verilen vatan hizmetinin mesuliyetini omuzuna aldıktan sonra ailesi ve çocukları arasında ancak bir gün kalabildi. 1920 yılı Ocak ayı başlarında köyleri dolaşarak cihadın ehemmiyetini ve faziletini anlatan Şahin Bey, kısa zamanda 200 fedai topladı. Kilis-Antep yolu, Antep harbinin kilit noktasıdır. Ne yapılıp edilmeli Fransızların bu yoldan Antep'teki işgal birliklerine yardım ulaştırmalarına engel olunmalıdır. Şahin Bey kendisine haber gönderen Anteplilere şu cevabı verir: "Müsterih olunuz. Düşman arabaları cesedimi çiğnemeden Antep'e giremez!"
  İngilizler’den işgal hareketini devralan Fransızlar, bir türlü Anadolu’nun bu güzel beldesini işgale muvaffak olamamakta, şehir halkı, sınırlı imkânlarıyla karşı koymaktadırlar. Fransızlar bütün ümitlerini Kilis'ten gelecek takviye kuvvetlerine bağlamışlardır. Fakat, o yolu da Şahin Bey bir avuç serdengeçtisiyle tutmuştur. Şahin Bey ve fedaileri tam donanımlı Fransız birliklerini perişan etmişlerdir. Şahin Bey, zaferin ardından düşman kumandanına gönderdiği mektupta şöyle demektedir: “Kirli ayaklarınızın bastığı şu toprakların her zerresinde şühedâ kanı karışıktır... Din için, namus için, hürriyet için ölüme atılmak bize, Ağustos ayı sıcağında soğuk su içmekten daha tatlı gelir. Bir gün evvel topraklarımızdan savuşup gidiniz. Yoksa kıyarız canınıza.”
  Sekiz bin piyade ve iki yüz süvariden oluşan Fransız birliğinde, bir batarya top, 16 ağır makinalı tüfek, çok miktarda otomatik tüfek ve 4 tank mevcuttu. Kahraman Şahin Bey, ancak iki yüz kişiyi bulan fedâileriyle düşmanın karşısına dikilmişti. Çatışmanın 4. gününde Şahin Bey’in yanında 18 fedai kalmıştı. Onların da şehit olmalarının ardından tek başına kalan Şahin Bey, tüfeğini yere çarparak kırmış ve üzerine hücum eden düşmanlara karşı yumruklarını sıkarak karşı durmuştur. Fransız askerleri makineli tüfekle Şahin Bey'i şehit etmişler, ardından süngü darbeleriyle aziz nâşını parça parça etmişlerdir. Şahin Bey'in ağzından dökülen son söz şu olmuştur: “Allah'ım vatanımı kurtar, alçak düşman! Gel sen de süngüle.”

  ***
  Adına ağıtlar yakılan Şahin Bey’in kahramanlıkları türkü ve uzun havalara da konu olurken, adına piyesler de yazıldı. Şehin Bey Piyesi (3 perdelik oyun, 1987)’ni yazanlardan birisi de tarihçi yazar Caner Arabacı’dır. Bu piyes Konya ve Gaziantep başta olmak üzere Anadolu’nun değişik şehirlerinde sahnelendi. 
  Diyeceğim o ki, Gaziantep’in Şahinbey İlçesinde, sokakta düzenlenen bir kına gecesini kana bulayan sütü ve kanı bozuk hainler, 50’nin üzerinde insanımızın canına kıymışlardır. 
  Aslında burada verilmek istenen mesaj; İstiklâl Mücadelesi kahramanlarımızdan olan ve düşmana son kurşunu sıktıktan sonra Antep’i yumruklarıyla savunan Şahin Bey’in şahsında bütün vatan sathıdır.
  Vurulan Şahin Bey’dir!
  Vurulan Kuvay-ı Millîye ruhudur…

  ***
  Anadolu’nun ve Antep’in dünkü işgal kuvvetleri Fransızlar, kullandıkları yardakçıları Ermeniler idi. 
  Türkiye’nin günümüzdeki işgal kuvvetleri Amerika, kullandıkları işbirlikçiler ise PKK, DEAŞ ve FETÖ’dür.
  Türkiye’nin iki Karayılan’dan birisi, PKK’lı hain Murat Karayılan’dır…
  Diğeri ise, Fransızlara karşı vatanını savunan Kuvay-ı Milliyeci Mehmet Karayılan’dır.

  AZİZİM DİYOR Kİ…
  “Ben Antepliyim Şahin’im ağam
  Mavzer omzuma yük 
  Ben yumruklarımla dövüşeceğim
  Yumruklarım memleket kadar büyük.”
  (Yavuz Bülent Bâkiler)
  mehmet-karayilan.jpgsahin-bey_2.jpg

  Yazı kaynağı : www.pusulahaber.com.tr

  Şahin Bey kimdir?

  Şahin Bey kimdir?

  Antep savunması esnasında Antep Heyeti Merkeziyesi'nin önerisi üzerine Kilis Yolu Kuva-i Milliye Komutanlığı'na getirilen ve 'Düşman cesedimi çiğnemeden Antep'e giremez' diyerek Kilis Yolu Elmalı Köprüsü üzerinde tek başına Fransız Ordusuna meydan okuyan, bütün Türk Milletine örnek alınacak bir cesaret timsali sergileyerek kendisini vatan ve milletin kurtuluşu için feda eden Şahin Bey, günümüzde de unutulmuyor. İşte, Şahin Bey hakkında merak edilen detaylar...

  Asıl adı Mehmed Said olan Şahin Bey, 1877 yılında Antep'in Bostancı Mahallesi'nde doğmuş olup, babası Abdullah Efendi, annesi Ayyuş Hanım'dır. Küçük yaşta babası öldüğünden dayısı tarafından büyütülmüştür.

  ASKERLİK HAYATI

  1899'da Yemen'e asker olarak giden Şahin Bey burada başçavuşluğa kadar yükseldi. 1911 yılında Trablusgarp Savaşı'na gönüllü olarak katıldı. Daha sonra Balkan Savaşları kapsamında Çatalca cephesinde görev aldı. I. Dünya Savaşı'nda önce Galiçya Cephesinde, 1917 yılında da Sina cephesinde görev aldı. Buradaki başarılarında ötürü Mülâzımı sâni rütbesi aldı. 1918 yılında İngiliz güçlerine esir düştü. 1919 yılı sonlarına kadar esir tutulduktan sonra Mondros Mütarekesi uyarınca serbest bırakıldı. Aynı yıl Harbiye Nezareti tarafından Birecik Askerlik Şubesi Başkanlığı görevine atandı. Daha sonra da bu görevine gitmeden Antep Heyet-i Merkeziyesi'ne başvurdu ve heyet tarafından Kilis-Antep yolu Kuvâ-yi Milliye komutanlığına getirildi.

  DÜŞMAN KOMUTANINA YAZDIĞI MEKTUP

  Şahin Bey ve fedaileri 3 Şubat`ta ve 18 Şubat 1920`de tam donanımlı Fransız birliklerini perişan etmişlerdir. Şahin Bey, zaferin ardından düşman kumandanına gönderdiği mektupta şöyle demektedir: "Kirli ayaklarınızın bastığı şu toprakların her zerresinde şüheda kanı karışıktır... Din için, namus için, hürriyet için ölüme atılmak bize, Ağustos ayı sıcağında soğuk su içmekten daha tatlı gelir. Bir gün evvel topraklarımızdan savuşup gidiniz. Yoksa kıyarız canınıza."

  ŞEHİT OLUŞU

  Şahin Bey, Kilis-Antep yolunun savunmasını üstlenerek Antep'in savunmasına katkı sağlamak için milis güçlerini organize ederek Antep Savunması kapsamında 1920 yılı başlarından itibaren Fransız güçlerine karşı mücadeleye başlamıştır. Şubat ve Mart ayı başlarında Fransızların Antep üzerine sevkiyatlarını durdurmuş ve bu güçleri geri çekilmeye zorlamayı başarmıştır.

  24 Mart'ta kalabalık bir Fransız gücü Urfa'ya harekata geçmiş, ancak milis güçleri tarafından konvoyun ilerleyişi durdurulabilmiştir. Ancak Fransızların takviye birlikler ve ağır ateş gücü sonucu Şahin Bey ve diğer Türk birlikleri geri çekilmek zorunda kaldı.

  28 Mart'ta kendi komutasındaki birliklerce tutulan Elmalı köprüsünde meydana gelen çarpışmada kahramanca şehit olmuştur.

  NEDEN "ŞAHİN BEY" DENİLİYOR?

  Şahin Bey, 1902 yılında Zeynep isimli bir kadınla evlenmiştir. Hayri ve Mehmet Sait adında iki oğlu olmuştur. Asıl adı Mehmet Sait olmakla birlikte, Urya yolunda gösterdiği mücadeleden ötürü "Şahin Bey" lakabı takılmıştır. Antep Savunması’nda üstün yararlılıklar göstermesi nedeniyle Şahin Bey`in anısına Şahinbey ilçesine adı verilmiştir. Şehit olduğu Elmalı köprüsü yakınlarında, Gaziantep-Kilis karayolunun 28. kilometresinde kendisi için anıt mezar yaptırılmıştır.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  �ahin Bey

  �ahin Bey  Mehmet Sait adl� koca bir yi�it

  Ser�enin dilinde olmu�sun a��t

  Halk verdi bu ad� d��man� da��t

  �smin y�reklerde ya�ar �ahin Bey

   

  Bostanc� e�raf� anarken seni

  Yemen askerlikte tan�rken seni

  Sava�lar y�ld�rd� san�rken seni

  �n�nde cepheler �a�ar �ahin Bey

   

  Seydi Be�ir Kamp� sab�r oca��

  �ki y�l b�y�tt�n hasret buca��

  ��indeki yara vatan s�ca��

  G�zler yollar�na d��er �ahin Bey

   

  Ulumaserede onlarca �ukur

  Akl�nda Antep�in hayali durur

  D��man ki Kertil�de pusuda vurur

  �ehir infialle ta�ar �ahin Bey

   

  Makineli t�fek durmadan tarar

  G�zler kahraman� sayg�yla anar

  Kilis�in yolunda bir g�ne� do�ar

  Bombalar alt�nda be�er �ahin Bey

   

  Bir ad�m geriye atmadan durdu

  Almal� K�pr�s� ate�ten kordu

  O yaln�z ba��na bu aziz yurdu

  �zg�rl�k �a�lar� a�ar �ahin Bey

   

  Yirmi sekiz martta Rahman�a erdi

  Bitince imk�nlar bulunmaz erdi

  Kan�n� s�ng�ye a�k ile verdi

  G�zya�� topra�� e�er �ahin Bey

   

  A�las�n analar a�lar kuzular

  Gitti can �z�m�z y�rek s�z�lar

  Gayr� Antep�ime �ol Frans�zlar

  Bedenini ezer ko�ar �ahin Bey

   

  Yurdun kaderini �izen erlerdi

  Onlarca yarayla gezen erlerdi

  Sinsi planlar� sezen erlerdi

  Hainin d�zeni �a�ar �ahin Bey

   O g�n Antep i�in namus g�n�yd�

  On bir ay s�recek kabus g�n�yd�

  A�l�kla imtihan mahpus g�n�yd�

  Culbandan ekme�in pi�er �ahin Bey

  D�nyada g�r�lmez �anl� direni�

  �ekirdekten kat�k ta�lardan yemi�

  Dinle mezar�nda beyler ne demi�

  Her dem y�reklerde co�ar �ahin Bey

   


  Zekeriya EF�LO�LU

  Kas�m/2011

  �AH�N BEY K�MD�R


  Antepli �ahin Bey �stikl�l Harbinin aziz �ehitlerindendir. Tek ba��na d��mana meydan okumu�, �D��man arabalar� cesedimi �i�nemeden Antep'e giremez.� demi�tir. Bu kahraman�n hayat�, fedak�rl�klarla doludur ve yeni nesil i�in ibret levhas�d�r. �stikl�l Sava��'n�n b�y�k kahramanlar�ndan �ahin Bey, 1877 y�l�nda Gaziantep Gaziantep�in Bostanc� Mahallesinde do�du. As�l ad� Mehmed Said'dir. 1899'de Yemen'e er olarak giden Mehmed Said, Yemen cephesinde g�sterdi�i muvaffakiyet ve kahramanl�k �zerine ba��avu� oldu. Mehmed Said, 1911'de Trablusgarb harbine g�n�ll� olarak kat�ld�, Balkan Sava�lar��nda �atalca Cephesi�nde sava�t�.

  Gali�ya'da 15. Kolorduda sava�an Mehmed Said, 1917 Ekiminde Sina Cephesinde vazife ald�. Tehlikeli vazifelere g�n�ll� olarak ko�an, vatanperverli�i, ahlak� ile dikkatleri �zerinde toplayan Mehmed Said'in r�tbesi te�menli�e y�kseltili. 1918 y�l�nda �ngilizlerle Sina cephesinde cereyan eden �iddetli bir muharebe neticesinde esir d��t�. M�s�r'daki �ngiliz Seydi Be�ir esir Kamp��nda Aral�k 1919�a kadar kalm��t�r. Mehmed Said, ate�kesten sonra serbest b�rak�ld�.

  �ahin Bey, 13 Aral�k 1919'da �stanbul'a geldi ve Harbiye Nezaretinde Cemal Pa�aya m�racaat ederek Antep�e yak�n olan Birecik �l�esi Askerlik �ube Ba�kanl����na tayin olmak iste�ini s�yledi. Harbiye Nezareti taraf�ndan da Urfa'n�n Birecik kazas� Askerlik �ubesi Ba�kanl���na tayin olunan �ahin Bey, ��gal alt�ndaki Antep'in vaziyetini g�rerek Antep'te kalmaya karar verdi. Antep Heyet-i Merkeziyesine m�racaat ederek vazife isteyen �ahin Bey, heyetin kendisine Kilis-Antep yolunu kontrol alt�nda tutma vazifesini vermesi �zerine derhal �al��maya ba�lad�. Antep-Kilis yolunun m�dafaas� g�revi ilk �nce M�s�rzade Nuri Bey�e verilmi�ti.

  Frans�zlar, ba�lang��ta Antep�lilerden pasif direni� g�r�yorlard�. Antep ve k�yl�leri, Frans�zlar ve Ermenilerin tah�l ve tahkimat ihtiya�lar�n�n kar��lanmamas� amac�yla erzak ve kereste satm�yorlard�. Antep�ten erzak tedarik edemeyeceklerini anlayan Frans�zlar, yiyecek maddelerini di�er b�lgelerden getirmek zorunda kald�lar.

  Frans�zlar, ikmallerini devaml� olarak Antep-Kilis yolunu kullanarak yapt�klar�ndan buras� �nem ta��maktayd�. Heyet-i Merkeziye ald��� tedbirlerle Mara� yolunu Frans�zlara kapatt�ktan sonra Frans�zlar�n t�men kararg�h� olan Katma�dan ve Kilis Garnizonu�ndan Antep�e gelecek yard�mlar �nlenmi�tir.

  Y�llard�r evinden, ailesinden, �ocuklar�ndan ayr� kalan �ahin Bey, kendisine verilen vatan hizmetinin mesuliyetini omzuna ald�ktan sonra derhal hizmet mahalline ko�tu. Y�llar sonra d�nd��� evinde ise ailesi ve �ocuklar� aras�nda ancak bir g�n kalabildi. Antep Savunmas��n� her �eyin �st�nde tutan �ahin Bey, �apal� K�y�ne giderek buray� merkez yapt�, 100 ki�ilik bir kuvvet olu�turdu. Bir s�re sonra Ulamasere gibi �� �nemli yerde siperler kazd�ran �ahin Bey, yolun kontrol�n� tamamen sa�lad�.

  1920 y�l� Ocak ay� ba�lar�nda k�yleri dola�arak cihad�n ehemmiyetini ve faziletini anlatan �ahin Bey, k�sa zamanda 200 fedaiye ula�t�. Kilis-Antep yolu, Antep harbinin kilit noktas�d�r. Ne yap�l�p edilmeli Frans�zlar�n bu yoldan Antep'teki i�gal birliklerine yard�m ula�t�rmalar�na engel olunmal�yd�. �ahin Bey kendisine haber g�nderen Anteplilere �u cevab� vermektedir: �M�sterih olunuz. D��man arabalar� cesedimi �i�nemeden Antep'e giremez!�

  3 �ubat 1920 tarihinde Kilis�ten Antep�e hareket eden iki b�l���n himayesindeki 150 arabal� bir Frans�z erzak kolu �ahin Bey kuvvetleri taraf�ndan Kertil�de pusuya d���r�lerek geri d�nmek zorunda b�rak�lm��t�r.

  4 �ubat 1920�de Kilis yoluna h�kim olan milli kuvvetler telgraf hatlar�n� tahrip ederek, Frans�zlar�n Kilisler olan her t�rl� irtibat�n� kesmi�lerdi. Bu esnada Antepliler, bir taraftan �ahin Bey�e cephane ve erzak g�ndermekte, di�er taraftan �ehir i�i te�kilat�n�n tanzimine �al��maktayd�lar.

  Frans�zlar, 18 �ubatta bu yoldan ge�meyi bir daha denediler fakat �ahin Bey kuvvetlerince ma�lup edilerek Kilis�e geri �ekildiler.

  5 Kas�m 1919'da �ngilizlerden i�gal hareketini devralan Frans�zlar, bir t�rl� Anadolu�nun bu g�zel beldesini i�gale muvaffak olamamakta, �ehir halk�, s�n�rl� imk�nlar�yla kar�� koymaktad�rlar. Frans�zlar b�t�n �mitlerini Kilis'ten gelecek takviye kuvvetlerine ba�lam��lard�r. Fakat o yolu da �ahin Bey bir avu� serdenge�tisiyle tutmu�tur. �ahin Bey ve fedaileri 3 �ubat'ta ve 18 �ubat 1920'de tam donan�ml� Frans�z birliklerini peri�an etmi�lerdir. �ahin Bey, zaferin ard�ndan d��man kumandan�na g�nderdi�i mektupta ��yle demektedir: "Kirli ayaklar�n�z�n bast��� �u topraklar�n her zerresinde ��heda kan� kar���kt�r. Bize din i�in, namus i�in, h�rriyet i�in �l�me at�lmak, A�ustos ay� s�ca��nda so�uk su i�mekten daha tatl� gelir. Bir g�n evvel topraklar�m�zdan savu�up gidiniz. Yoksa k�yar�z can�n�za." S�r�yle sald�ran d��man kuvvetleri bir avu� yi�it kar��s�nda peri�an olman�n �a�k�nl���na d��m��lerdi. Bu �a�k�nl�k yerini �fkeye terketmi� ve Antep'e ula�mak d��man kuvvetleri i�in bir prestij, meselesi olmu�tur. Frans�z kuvvetleri 25 Mart 1920'de Andorya kumandas�nda yola ��kar. Bu Frans�z k�vetleri sekiz bin piyade ve iki y�z s�variden olu�maktayd�. Ayr�ca bu Frans�z birli�inde, bir batarya top, 16 A��r makinal� t�fek, �ok miktarda otomatik t�fek ve 4 tank mevcuttu. Kahraman �ahin Bey, ancak y�z ki�iyi bulan fed�ileriyle d��man�n kar��s�na dikilmi�ti. 25 Mart g�n� sabahtan ak�ama kadar �at��ma devam etmi� ve �ahin Bey d��mana a��r kay�plar verdirmi�tir.

  �ahin Bey gece g�nd�z uyumuyor, �at��ma esnas�nda her tarafa yeti�erek fedailerin manev� kuvvetlerini y�kseltmeye �al���yordu. S�rt�ndaki kaputu ��kart�p n�bet bekleyen yi�itlerin �zerine �rten �ahin Bey, her hareketiyle �rnek olmaktayd�. 28 Mart sabah�na kadar d��mana aman vermeyen �ahin Bey, durumun gittik�e kritik hal almas�ndan sonra kendisine geri �ekilmeyi tavsiye edenlere ��yle diyordu: �D��man buradan ge�erse ben Ay�ntab'a ne y�zle d�nerim, d��man ancak benim v�cudum �zerinden ge�ebilir.�

  �at��man�n 4.g�n� ��leye do�ru �ahin Bey'in yan�nda 18 ki�i kalm��t�. Frans�zlar �ahin Bey�in kuvvetleri �zerine son kez top ve makineli t�feklerle sald�rd�lar. Top ve mermi ya�muru alt�nda sadece t�fekle kar�� koyman�n �l�mle neticelenece�ini anlayan �ahin Bey�in kuvvetleri geri �ekilmeye ba�lad�. �ahin Bey�in yak�n�nda bulunan arkada�lar� birlikte �ekilmek i�in �ahin Bey�e �srar ettiler. O, �ekilmeyi her defas�nda reddetti. Elmal� K�pr�s� ta�lar�n� kendine siper ederek Frans�zlara ate� etmeye devam etti. �ahin Bey Frans�z piyadelerinin s�ng� darbeleri alt�nda �ehit d��t�. Onun �ahadeti �zerine Milli Kuvvetler daha gerilere, Antep kuzeyine do�ru �ekildiler.

  �ahin Bey�in �ehit olmas� ve T�rk Kuvvetlerinin yenilgiye u�ramas� Anteplileri �ok �zm��t�. 28 Mart 1920'de �ehit olan �ahin Bey'in a�z�ndan d�k�len son s�z �u olmu�tur. �Allah'�m vatan�m� kurtar, al�ak d��man! Gel sen de s�ng�le!�


  Yurdumuzun kahraman evlatlar�n�n an�s�na...  Yazı kaynağı : www.edebiyatevi.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap