Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  antalya otelleri 5 yıldızlı ultra herşey dahil fiyatları

  1 ziyaretçi

  antalya otelleri 5 yıldızlı ultra herşey dahil fiyatları bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Ultra Her Şey Dahil Oteller

  Ultra Her Şey Dahil Oteller

  ETS Ersoy Turistik Servisleri Anonim Şirketi’nin (Bundan böyle “ETSTUR” olarak anılacaktır.) acentelerine gelerek konaklama hizmeti satın alan “MÜŞTERİ” aşağıda yer alan kurallara uymayı kabul etmektedir.

  1- MÜŞTERİ’nin satın aldığı hizmet ve hizmetin kapsamı kendisine işbu satış kuralları ile birlikte teslim edilen voucherda ve broşürde belirtilmektedir.

  2- MÜŞTERİ, satın aldığı hizmetin niteliklerini içeren broşürü okuyup bilgi sahibi olduğunu kabul etmektedir.

  3- MÜŞTERİ, kendisi ile beraber seyahate katılacak olan diğer kişiler adına da iş bu konaklama satış kurallarını kabul ettiğini ve bu anılan kişilerin ad-soyad, tc kimlik no gibi seyahate katılmasını sağlayacak olan bilgilerini doğru vermekle yükümlü olduğunu, kendisine yapılan ön bilgilendirme ve broşür kapsamı hakkında diğer katılımcılara da bilgi vermekle yükümlü ve sorumlu olduğunu, kendisine verilen broşürün katılımcılara da verilmiş sayıldığını kabul etmektedir.

  4- MÜŞTERİ Kıbrıs seyahatlerinde nüfus cüzdanını yanında bulunduracağını, herhangi bir muamele eksikliğinden veya MÜŞTERİ’nin kendinden kaynaklanan kişisel nedenlerle (vergi borcu, herhangi bir devlet kurumunun izin vermemesi vb.) çıkışının/girişinin engellenmesi durumunda ETSTUR’un hukuki ve/veya cezai hiçbir sorumluluğu doğmayacağını kabul eder.

  5- Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu; MÜŞTERİ yanında bulunan eşyaları takip ve kontrol etmekle yükümlü olduğunu, kaybolan, hırsızlık konusu olan, zayi olan eşyalardan ETSTUR’un veya çalışanlarının hukuki ve/veya cezai hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, belirtilen nedenlerle ETSTUR’a ve/veya ETSTUR çalışanlarına karşı talepte bulunmayacağınıkabul eder.

  6- Müşteri imzası ile konaklayacağı tesisin ve seyahat edeceği aracın tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla yükümlü olduğunu; rehber, tesis, acente ve ulaşım aracı yetkililerince satın alınan hizmetle ilgili olarak bildirilen kurallara uyacağını, üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atmayacağını ve üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atması halinde doğabilecek maddi/manevi tüm zararlardan şahsen ve birinci derecede sorumlu olacağını , aksi halde ETSTUR’un söz konusu hizmeti ifa etmeyeceğini ve bu nedenle MÜŞTERİ’nin iade hakkının bulunmadığını kabul etmektedir.

  7- MÜŞTERİ satın aldığı konaklama hizmetinin kapsamı dışında alacağı ekstra yiyecek-içecek, kişisel harcamalar ve tanımlı hizmet dışı tüm mal ve hizmetlerin bedelinin kendisi tarafından ödeneceğini kabul etmektedir.

  8- İfa edilen hizmetin ayıplı olduğundan bahisle hizmeti kullanmayı sonlandırması halinde işbirliği yapma ve özenli davranma borcu gereği ETSTUR yetkilisine ve konakladığı otele sona erme sebeplerini yazılı olarak bildireceğini, aksi halde hizmeti alıp kullanmış addolunacağını kabul eder.;

  9- MÜŞTERİ’nin kusuru, üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışı, mücbir sebep(olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar vb.), ETSTUR’un/acentesinin/bağımsız hizmet sağlayıcısının gereken tüm özeni gösterdiği halde öngörülemeyen ve engellenemeyen bir olayın meydana gelmesi hallerinde MÜŞTERİ’nin tazminat hakkı doğmayacaktır. Sayılan haller dışındaETSTUR’un iş bu hizmetten kaynaklı taahhüdünü ihlal etmesi üzerine MÜŞTERİ’nin tazminat hakkı doğar ise; Etsassistance sigortası satın almış olan MÜŞTERİ’ye, sigorta şirketi tarafından tazminat ödenmesi durumunda bu ödeme ETSTUR tarafından MÜŞTERİ’ye yapılacak olan ödemelerden mahsup edilecektir.

  10- Kayıt anında yurtiçi hizmet bedelinin en az %35’i, bakiyenin ise satış tarihinden itibaren 7 iş günü içerisinde, otele giriş tarihi 7 gün ve daha az ise rezervasyon anında ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içerisinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek bedelin %35’i cayma tazminatı olarak MÜŞTERİ’ye fatura edilir. Erken rezervasyon yoluyla hizmet satın alan MÜŞTERİ, hizmet bedelinin tamamını rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür.

  11- Söz konusu hizmetin ifasından sonra MÜŞTERİ’nin konaklama bedelini ödemek için kullandığı kredi kartının ETSTUR’un kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması iddiası ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini ETSTUR’a ödememesi halinde MÜŞTERİ, itiraz edilen hizmet bedelinden ve her türlü zarardan rezervasyon tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte sorumlu olacaktır.

  12- ETSTUR’un hizmeti haksız olarak vermekten vazgeçmesi halinde ETSTUR, MÜŞTERİ’nin o güne kadar yaptığı tüm ödemeleri 14 gün içerisinde MÜŞTERİ’ye iade eder.

  13-MÜŞTERİ’nin satın aldığı konaklama hizmetini kullanmaktan vazgeçtiğini hizmetin başlamasından 30 gün öncesine kadar yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmesi halinde, ödenmesi zorunlu olan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir.
  MÜŞTERİ, satın aldığı konaklama hizmetini kullanmaktan vazgeçtiğini hizmetin başlamasına 29-15 gün varken yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmesi halinde ödediği bedelin %35’ini, 14 günden az bir süre kala ise tamamını ETSTUR’a ödemeyi kabul eder. MÜŞTERİ tarafından yapılan tarih değişikliği talepleri vazgeçme anlamına gelmekte olup , MÜŞTERİ tarafından yukarıda belirtilen süreler dikkate alınarak yazılı olarak bildirilecektir.
  MÜŞTERİ’nin kendisi veya birinci derece akrabalarının rezervasyon anında var olmayan 10 günlük mutat iştigaline engel olan rahatsızlıkları/ ölümlerini gösterir rapor ve bunun gibi MÜŞTERİ’nin tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği sair hallere ilişkin belgeleri hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı, bu maddenin istisnası olup, böyle bir durumda ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenen belgelenebilir ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere ödemiş olduğu bedel kesinti yapılmaksızın MÜŞTERİ’ye 14 gün içerisinde iade edilecektir. .

  14- MÜŞTERİ, hizmetin başlamasından 7 gün öncesine kadar yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmek suretiyle hizmeti koşullarını yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir. Devralan bakiye ve devir sebebi ile doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur.

  15- MÜŞTERİ’nin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda ETSTUR, MÜŞTERİ adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri, 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda MÜŞTERİ’ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. MÜŞTERİ, hizmet başlangıcından itibaren 24 saat içinde hizmete tekrar iştirak edeceğini bildirir ise, hizmetten yararlanabilir.

  16- ETSTUR, MÜŞTERİ’ye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turları hizmetin başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Böyle bir durumda MÜŞTERİ’nin ödediği hizmet bedeli kendisine 14 gün içerisinde ödenecektir.

  17- MÜŞTERİ, dilerse masrafı kendisine ait olmak üzere konaklama hizmeti başlamadan evvel, kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir.

  18- MÜŞTERİ tarafından satın alma aşamasında paylaşılan adres, telefon, e-mail gibi iletişim bilgileri bildirimler için kullanılacağındaniletişim bilgilerindeki değişikliklerin bildirilmemesinin sorumluluğu MÜŞTERİ’ye aittir.

  19- MÜŞTERİ'nin reşit olmaması halinde; konaklama tesisi kurallarına bağlı olarak yanında ebeveyni ya da yasal velayet sahibi olmaksızın hizmetten faydalanamayacağı sonucu doğabileceğinden böyle bir durum geliştiğinde iş bu belgede yazılı iptal koşulları devreye girecektir.

  20- MÜŞTERİ, hizmetin sona ermesinden sonra memnuniyetinin ölçümü amacıyla aranarak onay vermesi halinde memnuniyet ölçüm anketine katılabilir ve görüşleri, otelpuan.com sitesi kuralları çerçevesinde incelendikten sonra otelpuan.com sitesinde yayınlanabilir.

  Yukarıda yer alan kuralları kabul ediyorum.

  TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİM ONAYI

  MÜŞTERİ, ETS ERSOY TURİSTİK SERVİSLERİ A.Ş.'nin işletmekte olduğu markalar ve tedarikçileri ve işbirliği içerisinde olduğu kuruluşlara ilişkin hizmet, reklam, ilan, kampanya ve faaliyetleri hakkında; tarafına bilgilendirme yapılmasına ve kendisiyle 6563 Sayılı Kanun uyarınca ticari elektronik iletiler/sms vb. paylaşılmasına onay vermektedir. MÜŞTERİ, verdiği onayı iptal etmek isterse bu durumu ETSTUR'un işbu sözleşmede yer alan iletişim kanallarına bildirecek ve ETSTUR bilgilendirmeyi sonlandıracaktır.

  Yazı kaynağı : www.etstur.com

  Ultra Herşey Dahil Oteller

  Ultra Herşey Dahil Oteller

  Ultra Herşey Dahil Otel Fiyatları

  Turizmde en çok tercih edilen konaklama konseptlerinden biri olan ultra her şey dahil konsepti, sunduğu lüks imkanlar ile tatil planlarının vazgeçilmezi oluyor. Tatil anlayışında aradığı her imkana ulaşmak isteyen konukların ilgisini çeken bu konsept, sunduğu kalite ve hizmet ile beğeni topluyor.

  Tatil için ayırdığınız bütçeyi en verimli şekilde değerlendirebilmek için birbirinden farklı ultra her şey dahil otel fiyatları ve hizmetlerini karşılaştırabilir, siz ve sevdikleriniz için en doğru tatil ve gezi planını oluşturabilirsiniz. Çok sayıda uygun fiyatlı tesis bulabileceğiniz Kuşadası ultra herşey dahil oteller, ziyaretçileri için büyük avantajlar sunuyor.

  En Popüler Ultra Her Şey Dahil Otel Bölgeleri

  Hizmet ve içerik bakımından tatilcilerin ilgi duyduğu, tüm yılın yorgunluğunu en özel şekilde atmalarını sağlayan oteller eşsiz olanaklar sağlıyor. Özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında bulunan ultra her şey dahil oteller, tatilcilere konfor, rahatlık ve sınırsız yeme içme imkanı vadediyor. Tüm aile aktivitelerinize imkan tanıyan oteller sayesinde sevdiklerinizle unutulmaz bir tatil yaşayabilir, Türkiye’nin en sevilen tatil bölgelerinde güzel vakit geçirebilirsiniz.

  Antalya Ultra Her Şey Dahil Oteller

  Her yıl rekor sayıda ziyaretçi alan Antalya ultra her şey dahil oteller, Akdeniz’in en gözde tatil mekanları olarak biliniyor. Yerli ve yabancı turistlerin hem tarihi ve doğal güzelliklerine, hem de dünyaca ünlü gece hayatına ilgi duyduğu Antalya’da bulunan ultra herşey dahil 5 yıldızlı oteller ile eğlencenin tadına varabilir, kültür gezileri yapabilir ve unutulmaz bir tatil deneyimi yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda, Antalya’nın en bilinen bölgelerinden olan Alanya ultra her şey dahil oteller ve Side ultra herşey dahil oteller de deniz ve güneşin keyfine varmak isteyenler için mükemmel bir fırsat oluyor.

  Ege’nin kalbi olarak bilinen Bodrum kenti özellikle yaz aylarında turizmin en hareketli olduğu bölgelerdendir. Bodrum ultra her şey dahil oteller pek çok hizmeti ve kaçırılmayacak fırsatları ile Ege bölgesi tutkunları tarafından yoğun ilgi görüyor. Muğla’ya bağlı sahil kentlerinden olan Marmaris ultra herşey dahil oteller ve Fethiye ultra herşey dahil oteller de bölgenin en gözde kentleri arasında bulunuyor.

  Hayallerinizdeki tatile ulaşmak için yalnızca hangi tatil bölgesini ziyaret etmek istediğinize karar vermeniz yeterli oluyor. Her bütçeye uygun ultra her şey dahil otel fiyatları sayesinde size en uygun oteli kolayca belirleyebilirsiniz. Her yıl yoğun ilgi gören ve huzurlu bir tatil arayan herkesin tercih edebileceği Çeşme 5 yıldızlı oteller ultra herşey dahil konseptinin en başarılı örneklerini barındırıyor.

  Siz ve aileniz için her yaşa hitap eden pek çok hizmetin bir arada sunulduğu oteller ile avantajlı tatil fırsatlarını yakalayabilirsiniz. Erken rezervasyon imkanları ve ultra her şey dahil ucuz oteller ile hak ettiğiniz eşsiz tatile rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

  Sunduğu hizmet ve yeme-içme olanakları ile diğer otel konseptlerinden ayrılan ultra her şey dahil oteller, Türkiye’nin pek çok tatil bölgesinde misafirlerine eşsiz konaklama imkanları sunuyor. Özellikle yazlık tatil beldelerinde hizmet veren oteller, sabah kahvaltı, brunch, öğle yemeği, öğle sonrası öğün ve akşam yemeği gibi günün çeşitli saatlerinde yemek hizmeti sunuyor. Genellikle yemek hizmetini açık büfe şeklinde sunan ultra her şey dahil oteller, aynı zamanda ücretsiz içki servisiyle de konuklarına doyasıya yeme içme fırsatı sağlıyor.

  Ultra her şey dahil oteller ile her şey dahil otellerin en belirgin farkı ise her şey dahil otellerde sınırsız yerli içki verilirken, ultra her şey dahil otellerde sınırsız yerli ve ithal içki servisi veriliyor. Bu sayede, konuklar kendi tercihlerine göre tüm gün boyunca dilediği türde yiyecek ve içeceği tüketme imkanına sahip oluyor. Aynı zamanda bu otellerde, verilen öğünlerin yanı sıra gece yarısına kadar açık pastane bulunuyor. Ultra her şey dahil otel konseptinde dilediğiniz tatlı çeşidini de tüketebilirsiniz.

  En uygun ultra her şey otel fiyatları için erken rezervasyon otel fırsatlarını değerlendirebilir, dönemsel olarak yapılan kampanyaları takip edebilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.tatilsepeti.com

  Antalya Otelleri

  Antalya Otelleri

  Antalya Otelleri ve Antalya Otel Fiyatları

  Antalya otelleri, yaz aylarında oldukça fazla ilgi gören ve tercih edilen turizm cenneti Akdeniz’de yer alıyor. Bölgede yer alan oteller, pek çok avantajlı imkanları ve uygun Antalya otel fiyatları ile binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Tarihi yapıları, doğal güzellikleri, birbirinden renkli aktivite imkanları ile mükemmel bir tatil cenneti olarak kabul gören şehir, her yaş grubundan tatilciye kusursuz bir tatil geçirme fırsatı sunuyor. Bulunduğu konum itibariyle Antalya’da tatil yapanlar hem tarihi değerlere hem de cezbedici doğal güzelliklere aynı anda ulaşabiliyor.  

  Bölgede yer alan Antalya otelleri tatilcilerin ihtiyaçlarına uygun pek çok seçenek bulunuyor. Aquapark, çocuk kulübü, açık ve kapalı yüzme havuzları, Türk ve dünya mutfağına ait lezzetlerin sunulduğu zengin restoranlar tatil severlerin ihtiyaçlarına yönelik olarak hizmet veriyor. Alanya otelleri, Side otelleri, Antalya Kemer otelleri ve Konyaaltı, Lara otelleri çocuklu ailelerin sıklıkla tercih ettiği lokasyonlar arasında yer alıyor. Dönemsel olarak fiyat farklılığı gösteren Antalya otellerinde uygun tatil fırsatı için erken rezervasyon otelleri kampanya imkânını kullanabilir ya da otellerin erken dönem fırsatlarından yararlanabilirsiniz. Tatilsepeti e-bültene abone olarak Antalya otelleri kampanyalarından yararlanabilir ve istediğiniz otelde muhteşem bir tatil keyfi yaşayabilirsiniz. Ayrıca birkaç ay öncesinde Antalya uçak bileti satın alıp, otel rezervasyonuzu buna göre ayaralayabilirsiniz. Resmi tatiller sayfamıza göz atarak tatilinizi bayram ve resmi tatillerle birleştirebilirsiniz. Pandemi döneminde sağlıklı otelleri ile ön plana çıkan Antalya'ya gitmek için HES kodu almanız gerekiyor. HES kodunun nasıl alınacağını HES KODU yazımızı okuyarak bilgi edinebilirsiniz.

  Antalya Kemer otelleri, Antalya merkeze yaklaşık 40 km uzaklıkta buluyor. Antalya'nın en çok ilgi gören turistik bölgelerinden biri olan Kemer'de birbirinden farklı konseptte otel bulunuyor. Özellikle balayı çiftleri ve çocuklu ailelerin tercih ettiği lüks oteller hem eğlenme hem de dinlenme imkanını bir arada sunuyor. Yerli ve yabancı turistler tarafından sıklıkla tercih edilen bölgede birçok gezilecek ve görülecek doğal ve tarihi güzellikler bulunuyor. Bolca aktivite imkanı bulunan bölgede su sporları ve yürüyüş parkurları ön planda. Kemer'e gitmek için Antalya Havalimanı'nı tercih edebilir, 1 saat 40 dakikalık transfer süresinden sonra tatilinize başlayabilirsiniz. Bütün bir yılın yorgunluğunu atmak için tatilin profesyonel isimlerinin bulunduğu Antalya Kemer otelleri arasından tercih yapabilirsiniz.  

  Antalya 5 yıldızlı otelleri 

  Akdeniz’in en güzel koylarında tatil yapmak isterseniz Antalya 5 yıldızlı otelleri arasından tercih yapabilirsiniz. Birçok konseptte otelin hizmet verdiği bölgede 5 yıldızlı oteller hem yerli hem de yabancı turistler tarafından büyük beğeni topluyor. 5 yıldızlı Antalya otelleri arasında dünyaca ünlü pek çok zincir otel bulunuyor. Antalya otelleri sunduğu her şey dahil ve ultra her şey dahil konseptler bütçe dostu bir tatil yapmanıza olanak tanıyor. Antalya tatil otelleri içerisinden hayal ettiğiniz tatil otelini bulabilir, keyifli bir tatil yapabilirsiniz. Antalya’da otel deyince akla ilk gelen destinasyonlardan olan Alanya, 5 yıldızlı tatil köyleri çeşitliliğiyle kusursuz bir tatil vadediyor. Akdeniz, her mevsim doğal güzellikleri ve eğlencesiyle dikkat çeken bir bölge. Yılbaşı döneminde otellerin hazırladığı gala programları sayesinde yeni yıla girmenin coşkusunu keyifle çıkarabilirsiniz. Yılbaşı otelleri sayesinde 2021 yılına  5 yıldızlı otellerde girebilirsiniz. Antalya’nın en iyi otelleri Kemer, Alanya, Side ve Manavgat bölgelerinde bulunuyor. Sizler de kusursuz bir tatil köyü için bu bölgeler arasında tercih yapabilirsiniz. 

  Antalya Side otelleri, Manavgat ilçesinde bulunan en konforlu otellerdir. Side deyince akla ilk gelen herşey dahil oteller ve konforlu hizmetler oluyor. Bu bölgede özellikle balayı çiftlerine özel hizmetler veren oteller bulunuyor. Balayı oteli arayışınız varsa mutlaka Side ve Antalya Alanya otelleri kampanyalarına göz atmalısınız! Bazı oteller sadece yetişkinlere özel eğlenceler ve hizmetler verirken bazı oteller ise çocuklu ailelere özel tatil fırsatları sunuyor. Çocuklara özel aqua parklar, mini klupler, spor okulları ve daha fazlası ultra herşey dahil Side otellerinde bulunuyor. Side'nin doğal güzellikleri ve eğlenceli tatil merkezleri muhteşem bir tatili sizlere sunuyor. Tireyengöl, Manavgat Şelalesi gibi doğal güzellikleri yine Side otellerinde konaklayarak görebilirsiniz.

  Antalya Otelleri Herşey Dahil 

  Antalya otelleri arasında her şey dahil konseptiyle hizmet veren birçok otel bulunuyor. Bu oteller misafirlerine sunduğu ultra lüks hizmetler ile büyük beğeni topluyor. Antalya otelleri herşey dahil konsept içerinde pek çok ayrıcalıklı hizmet sunuyor. Açık büfe kahvaltılar, öğle ve akşam yemekleri; çay saati ve gece çorbası gibi lezzetli yemekler usta aşçıların elinden çıkarak masanızda yerini alıyor.  Her şey dahil otellerin yanı sıra ultra her şey dahil Antalya otelleri de bulunuyor. Bu otellerin her şey dahil otellerden en büyük farkı ise verilen hizmetlerde zaman sınırlaması olmuyor. Sizler de Antalya her şey dahil oteller arasından tercih yaparak hem ucuz hem de lüks bir tatil yapabilirsiniz.

  Antalya Belek otelleri, Antalya'nın Sirek ilçesinde bulunuyor. Belek, dünyaca ünlü lüks otellere ev sahipliği yapıyor. Tatil köyleri, her şey dahil oteller ve pek çok konseptteki otel Belek bölgesinde bulunuyor. Antalya merkeze yaklaşık olarak 40 km uzaklıkta bulunan beldede birçok tarihi ve doğal güzellik bulunuyor. Ayrıca golf sporuyla ilgilenenler için dünyaca ünlü golf sahalarına da ev sahipliği yapıyor. Belek otelleri konforlu hizmetleriyle oldukça ünlü. Bu nedenle kış aylarından itibaren oda kapasitelerinin neredeyse tamamı tükeniyor. Erken rezervasyon fırsatlarını değerlendirerek siz de Antalya Belek otelleri arasından hemen tercih yapabilirsiniz. Belek'in Antalya havalimanı'na uzaklığı yaklaşık 30 km. 20 dakikalık transfer sürecinden sonra otelinize yerleşerek keyifli bir dinlenceye başlayabilirsiniz.

  Antalya'da Nerede Kalınır?

  Akdeniz Bölgesi’nin en güzel şehirlerinden biri olan Antalya, doğal güzellikleri tertemiz denizi ve sımsıcak havası ile tarihi bir araya getiriyor. Deniz, kum ve güneş tatili üçlemesinin hayat bulduğu Antalya, birbirinden keyifli plajları ile Anadolu’nun tatil başkenti olarak nitelendiriliyor. Antalya’nın hemen her bölgesi tatil fırsatları ile göz dolduruyor. Antalya Lara otelleri hem merkeze hem de tarihi bölgelere olan yakınlığıyla dikkat çekiyor. Alanya ve Kemer bölgeleri otel çeşitliliğiyle dikkat çekerken, Kaş beldesi huzurlu doğası, Kaş otelleri ve spor faaliyetleriyle misafirlerinin beğenisini kazanıyor.

  Antalya'da her bütçeye ve her zevke uygun konaklama tesisleri bulunuyor. İster dünyaca ünlü otellerde kalmak isteyin isterseniz çadırınızı sırtlanıp camping alanı arayın isterseniz doğa içerinde bir bungolov tercih edin; hepsine Antalya'da ulamanız mümkün. Antalya'da tercih edilen otel tipleri;

  Antalya Balayı Otelleri Hangileridir?

  Türkiye'de balayı tatili deyince akla ilk gelen şehir Antalya oluyor. Şehirde bulunan birbirinden konforlu 5 yıldızlı, 7 Yıldızlı oteller yeni çiftlere unutulmaz bir balayı yaşatıyor. Antalya'da balayı için tercih edilen ilk ilçeler Alanya ve Kemer. Dada sonra Side ve Belek ilçeleri de sıklıkla tercih edilen balayı ilçeleri arasında buluyor. Antalya balayı otelleri yeni çiftlere sunduğu konforlu hizmetlerle dikkat çekiyor. Otele girişte öncelik hakkı ve ikramlar, erken giriş ve geç çıkış opsiyonu, odaya girişte meyve içki servisi gibi ayrıcalıklı hizmetler sunuluyor. 

  Balayı otellerinde çiftler için özel al a carte restoranlarda akşam yemeği de ücretsiz olarak sunuluyor. Genellikle otelde geçirilen ilk günün sabahında odaya kahvaltı servisi de sunulan hizmetler arasında bulunuyor. Balayı çifterine özel hizmetlerden yararlanmak için aile cüzdanınızın yanınızda bulunması gerekli. Evlendiğiniz tarihten sonra 2 ay sonrasına kadar Antalya otellerinin sunduğu konfoorlu balayı hizmetlerinden yararlanabilirisiniz. Pandemi döneminde balayı için en güzel Antalya otelleri arasından seçim yapmak için 'sağlıklı turizm sertifikalı balayı otelleri' yazımızı okuyarak bilgi edinebilirsiniz. Antalya balayı otelleri deyince akla gelen ilk oteller;

  Antalya Otellerinin Sağladığı Olanaklar Nelerdir? 

  Antalya otelleri her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin gözde adreslerinden olmayı başarıyor. Her bütçeye uygun tatilin mümkün olduğu şehirde yüzlerce otel arasından zevkinize ve tatil anlayışınıza en uygun oteli tatilsepeti sayesinde anında bularak uygun fiyatlı rezervasyon yapabilirsiniz. Özellikle tatil köyleri ve Resort açısından zengin olan şehirde otellerin sağladığı lüks ve konforlu olanaklar da dikkat çekiyor. Tüm yıl boyunca tatilin hayalini kurduğumuz dönemde rezervasyo yaptıracağımız otellerde bulunabilen olanaklar tatilimizi daha konforlu ve keyifli hale getirebiliyor. Antalya otellerinde bulunabilen olanaklar;

  Mutlaka Görülmesi Gereken Antalya Plajları Hangileridir?

  Antalya Gezilecek Yerler Nerelerdir?

  Antalya'nın En Güzel Koyları

  Tatil cenneti Antalya doğanın bütün nimetlerini sanki içerisinde barındırıyor. Türkiye'deki en güzel koyları içerinde barındıran Antalya'da saklı kalmış, kimsenin bilmediği koylar olduğu gibi herkesce bilinen ve her sene binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan koylar da mevcut. İşte Antalya'nın en güzel koyları;

  Antalya'nın En Meşhur Yemekleri Nedir?

  Antalya deyince akla gelen ilk lezzet tahinli piyaz oluyor. Lezzeti dillere destan olan tahinli piyazı meze olarak ya da köftenin yanında tüketebilirsiniz. Bir diğer tahinli lezzettlerden olan hibeş ise limon suyu, sarımsak ve baharatlarla hazırlanıp hem sos hem de et yemekleri ile tüketiliyor. Antalya kahvaltılarının olmazsa olmazlarından bergamot reçelini ise mutlaka denemelisiniz. Akdeniz mezelerinden olan cive ise Antalya mutfağı ile bütünleşmiş lezzetlerden. Et yemeklerini sevenler ise laba dolmasını yemeden Antalya'dan dönmemeli.

  Antalya'ya Ne Zaman Gidilir?

  Akdeniz iklimin ilk adresi olan Antalya, her mevsim ve her eşit tatile uygun bir şehrimiz. Kış aylarında toroslarda kayak yaparken yaz aylarında eşsiz Akdeniz'in keyfini çıkarabilir, sıcaktan bunalırsanız yaylalara çıkabilirsiniz. Nisan ayından itibaren başlayan deniz sezonu Kasım ayına kadar devam ediyor. İlkbahar döneminde doğanın uyanışıyla beraber Antalya denizinin de ısınması yaz ve ilkbahar tatili için elverişli bir hava sağlıyor. Yaz ayrında sıcağı ve eğlencesiyle ünlü Antalya'nın keyfini çıkarmak istiyorsanız Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylülün başına kadar Antalya'yı tercih edebilirsiniz. İçinizi ısıtan güneş eşliğinde hafif serin bir denizin keyfini çıkarmak istiyorsanız Nisan, Mayıs, Eylülün sonları, Ekim ve Kasım aylarında Antalya'ya gidebilirsiniz.

  Antalya'ya Nasıl Gidilir?

  Antalya'ya havayolu ulaşımı ile gitmek isterseniz Antalya Havalimanı ya da Alanya Havalimanı'nı tercih edebilirsiniz. Antalya havalimanı şehir merkezine 10 km uzaklıkta bulunuyor ve dilediğiniz her yere transfer yapan araçlar bulunuyor. Ankara üzerinden karayolu ile gelmeyi düşünürseniz D695 üzerinden 6 saatte ulaşım sağlayabilirsiniz. İstanbul üzerinden karayolu ile gelmek isteyenler ise Kütahya, Afyon, Burdur üzerinden Antalya'ya 10 saatte gelebilirsiniz. Antalya otelleri rezervasyonunuzu yaptırdığınız sırada tatilsepeti seyahat danışmanlarından transferler hakkında bilgi alabilir ya da araç kiralama seçeneklerini değerlendirebilirsiniz. Pandemi döneminde Antalya'ya uçak ve otobüsle ulaşım sağlayacaksanır mutlaka HES kodu almalısınız. HES kodu nasıl alınır? ve kimler HES kodu almalıdır diye merek ediyorsanız. HES kodu Nedir? HES kodu Nasıl Alınır? yazımızı okuyabilirsiniz.

  Antalya'da Alışveriş

  Gittiğiniz, gezdiğiz ve sevdiğiniz bölgeleri hatırlatacak hatıralar biriktirmeyi seviyorsanız Antalya'da alışveriş yapabileceğiz pek çok alternatif bulunuyor. Hem sevdiklerinize hem de kendinize Antalya'ya özgü hediyelik eşyalar, yöresel lezzetler götürebileceğiniz seçenekler arasında yer alıyor. Peki Antalya'da nereden alışveriş yapılır? diye merak ediyorsanız;

  Antalya Havalimanı Araç Kiralama

  Antalya havalimanı araç kiralama tatilsepeti ile oldukça kolay. Antalya tatilinizde otelde vakit geçirmenin yanı sıra bölgeyi tanımak ve birbirinden güzel koylara kolayca ulaşım sağlamak isterseniz havalimanında araç kiralayabilirsiniz. Erken rezervasyon kampanyası ile yaptığınız rezervasyon sonrası havalimanı araç kirama seçeneklerini uygun fiyatlı olarak rezerve edebilir, yaz sezonunda araç bulma problemi yaşamadan Antalya havalimanında iner inmez aracınıza binip tatilinize başlayabilirsiniz. Antalya'da bulunan iki havaalanından da araç kiralamanız mümkün. Antalya Havalimanı ve Gazipaşa Havalimanı araç kiralama seçenekleri ile dilediğiniz model ve büyüklükte araç kiralayabilirsiniz. Tatilsepeti araç kiralama seçeneklerini değerlendirin, konforlu ve bol bol gezeceğiniz bir tatil geçirin!

  Antalya Tatili 

  Antalya'nın Tarihi

  Antalya'da yapılan kazılar sonucunda 40 bin yıl öncesine ait insan yaşamına dair kalıntılar bulunmuştur. Şehri kuran II. Attalos'tur ve Antalya Attalos yurdu anlamına gelmektedir. Antik dönemin en zengin krallıklarına ev sahipliği yapan şehirde ilk kurulan devlet M.Ö 133'te Bergama Krallığı'dır. Bergama Krallığınn M.Ö 77'de devrilmesiyle şehri Korsanlar ele geçirmiştir. Antik çağdalarda Antalya ve çevresine verimli anlamına gelen Pamphylia denirdi Batı kısmına ise Lykia denmekteydi. M.Ö 8 yy'da Ege'nin Batı kıyılarından göçenler Side, Aspendos gibi şehirleri kurmuşlardır. 2. yy ortalarında ise Bergama kralı tarafından kuşatılan Side ve çevresi alınamayınca bugünki şehir merkezi Bergama Krallığı'na ev sahipliği yapmıştır. Şehre Attaleia adı verilse de zaman içerisinde Adalya daha sonra Antalya denilmiştir. 

  Antalya'nın Türk hakimiyetine girmesi 1207 yılına rastlamaktadır. Bölge Bizans hakimiyetine girdikten sonra 1207 yılında Türk devleti olan Büyük Selçukluların hakimiyeti altına girmiştir. Beylikler döneminde ise Hamitoğulları Beyliği hakimiyetinde kalmıştır. Osmanlı hakimiyetine girdikten sonra ise Antalya Teke Sancağı olarak isimlendirilmiştir. Yeniden Antalya olarak adlandırılması ise Cumhuriyet'in ilk yıllarına rastlamaktadır. 

  Antalya Otel Fırsatları

  Antalya bölgesinde hayalinizdeki tatili gerçekleştirebileceğiniz pek çok Antalya otelleri mevcut. Farklı zevk ve bütçelere hitap eden bu otellerde ailenizle birlikte zevkli bir tatil yapabilir, otellerin sizlere sunduğu birbirinden farklı olanaklardan yararlanabilirsiniz. Antalya Side otelleri içerisinde misafirlerinden büyük beğeni toplayan Sueno Hotel Beach Side, bölgede bulunan en iyi oteller arasında değerlendiriliyor. Bunun yanı sıra Kemer bölgesinde de dünyaca ünlü pek çok otel bulunuyor. Kullanıcı deneyimleri ve aldığı puanlarla da müşteri memnuniyetini ispatlayan oteller  Nirvana Lagoon Luxury, Alkoçlar Exlusive Kemer, Martı Myra ve bunlar gibi yüzlerce otel, tatil severlerin beğenisine sunuluyor. Belek otelleri bölgesinde yer alan birçok otel de misafirlerden tam puan almayı başarıyor.

  Antalya

  Akdeniz’in en çok turist çeken şehri Antalya, her zevke hitap eden eğlenceleriyle keyifli bir tatil geçirmenizi sağlıyor. Kültürel aktiviteleri ve keyifli plajlarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan şehirde birçok aktivite imkânı bulunuyor. İki havaalanına sahip Antalya’da ulaşım oldukça kolay gerçekleşiyor. Havaalanından transfer sağlamak için hem otobüs hem de araç kiralama gibi seyahat hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Antalya'nın pek çok bölgesinde yer alan Antalya otelleri sayesinde hayalinizdeki tatil bir tık ötede! Siz de en uygun fiyatlı Antalya Otelleri için hemen şimdi rezervasyon yapın!

  Yazı kaynağı : www.tatilsepeti.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap