Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  ankara fen bilimleri enstitüsü

  1 ziyaretçi

  ankara fen bilimleri enstitüsü bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Fen Bilimleri Enstitüsü – Ankara Üniversitesi

  Fen Bilimleri Enstitüsü – Enstitüler – Ankara Üniversitesi

  Fen Bilimleri Enstitüsü – Enstitüler – Ankara Üniversitesi

  Üniversitemizde Fen Bilimleri alanında lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetleri 1969 – 1982 yılları arasında Diploma Sonrası Yüksekokul tarafından yürütülmekte iken, 20 Temmuz 1982 tarihinde 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur. Enstitümüz 1982’de öncelikle Ziraat ve Fen Fakülteleri olmak üzere iki fakültede 17 Anabilim Dalında lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Halen örgün öğretimde, Ziraat, Fen ve Mühendislik Fakültelerinin toplam 32 Anabilim Dalında, Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans, Doktora programı ve II. öğretim kapsamında lisansüstü programlar yürütülmektedir.

  Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünün temel amacı; Üniversitemizin bir araştırma üniversitesi olması hedefine paralel şekilde bünyesindeki Anabilim Dallarının daha aktif bir şekilde araştırmalara ağırlık vermesini sağlamak, araştırma kaynaklarını, lisansüstü öğrenci sayısını arttırmak, disiplinler arası araştırmaları desteklemek, ülkemizde yeni kurulan üniversitelere öğretim üyesi yetiştirmek ve lisansüstü programlarımıza uluslararası öğrencileri daha çok çekmektir.

  Uluslararasılaşma, bilimsel kalite, bilimsel etik ile ülkesel ve evrensel öncelikli konularda tezlerin gerçekleşmesi ve bunların bilimsel yayına dönüşmesinin sağlanması Fen Bilimleri Enstitüsünün öncelikli görevleridir.

  Yazı kaynağı : www.ankara.edu.tr

  ATILIM ÜNİVERSİTESİ - Fen Bilimleri Enstitüsü

  ATILIM ÜNİVERSİTESİ - Fen Bilimleri Enstitüsü

  Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 17 Temmuz 1997 yılında  kurulmuş olup 2001-2002 akademik yılı bahar döneminde Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans programının eğitime başlamasıyla faaliyete geçmiştir. Bu gün gelinen noktada, araştırmaya yönelik bir üniversite olma yolunda hızla ilerleyen Atılım Üniversitesi'nin bu stratejisine paralel olarak Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programların sayısı önemli derecede artmıştır.

  Günümüzde teknolojide yaşanan hızlı gelişmelerin bilim, mühendislik ve mimarlık gibi alanlarda yansımaları olmakta ve bu alanlarda yetişmiş ve uzman iş gücü talebi artmaktadır. Bu durumun bilincinde olarak, Fen Bilimleri Enstitüsü lisansüstü programları, öğrencilerin güncel teknoloji kullanarak gerçek yaşam problemlerini disiplinlerarası ilişkileri de gözetecek bir şekilde çözmelerine olanak sağlayacak bir şekilde düzenlenmiştir. O nedenle lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) program müfredatları güncel tutulmakta ve bu alanlarda lisansüstü eğitim yapmak isteyen öğrenciler çeşitli burslarla desteklenmektedir.  Bu sayede öğrencilerin eğitimleri sırasında güncel bilgilerle donanması ve araştırmalarında ileri teknolojiyi kullanması  mümkün hale gelmektedir.

  Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü lisansüstü programları Mimarlık Doktora ve  Mimarlık  Yüksek Lisans Programları hariç, İngilizce dilinde yürütülmektedir. Lisansüstü programlara yönelik bilgiler, programlara nasıl başvurulacağı ve başvuru şartları web sayfamızda yer almaktadır.

  Yazı kaynağı : www.atilim.edu.tr

  Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

  Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 06800 Beytepe / ANKARA
  Tel:0 (312) 297 68 65 Faks:0 (312) 299 21 57
  E-mail [email protected]

  Sorumluluk Sınırı

  ©2021

  Yazı kaynağı : www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap