Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  ankara anlaşması bmm ile hangi devlet arasında imzalandı

  1 ziyaretçi

  ankara anlaşması bmm ile hangi devlet arasında imzalandı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  ANKARA ANTLAŞMASI İMZALANDI (20 EKİM 1921) « Köroğlu Gazetesi | Bolu

  ANKARA ANTLAŞMASI İMZALANDI (20 EKİM 1921) « Köroğlu Gazetesi | Bolu

  Sakarya Savaşı’ndan sonra tereddütleri ortadan kalkan Fransa, iktisadi ve kültürel konularda ayrıcalık isteklerinden de vazgeçerek, 20 Ekim 1921’de Ankara’da bir Antlaşma imzalamıştır. Bu Antlaşma ile Türkiye – Fransa arasında silahlı çatışma son buluyor, güney sınırımız da tespit ediliyordu.

  Moskova Antlaşması ile doğu meselesinin çözüldüğü gibi, Ankara Antlaşmasıyla da güney meselesi çözülmüş oluyordu. Bu Antlaşma, silah, cephane ve malzeme sağlanması yolunda güney sınırımızdan yararlanma imkânı verdiği gibi, batıda Yunan saldırısına rahatlıkla karşı koymak fırsatını da veriyordu.

  Doğu sorununda İngiltere, Yunanistan ve İtalya ile milli menfaatleri uyuşmayan Fransa, Sevr Antlaşması’nın imzalanmasından 3 ay önce Türk-Fransız Cephesi’nde geçici bir mütareke yaparak T.B.M.M ile ikili ilişkilere başlamıştı. Ancak, yeni T.B.M.M’ ni bir siyasi mevcudiyet olarak kabul etmelerine rağmen Milli Hükümet’in Fransa ile ilişkileri daha ileri götürmesi mümkün olmamıştı.

  Sakarya Zaferi’nin kazanılması ve Sovyet Rusya ile Ankara Hükümeti arasında imzalanan Moskova Antlaşması, Türk-Fransız ilişkilerini de olumlu yönde etkiledi. Fransa Cumhuriyeti, eski bakanlarından Mösyö Franklin Bouillon’u gayri resmi olarak Ankara’ya gönderdi. 9 Haziran 1921’de Ankara’ya gelen Bouillon; Mustafa Kemal, Dışişleri Bakanı Vekili Yusuf Kemal Bey ve Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak ile iki hafta kadar devam eden görüşmelerde bulundu. Özellikle, Mustafa Kemal ile Franklin Bouillon arasında yapılan görüşmelerde esas olarak “Misak-ı Milli” konusu ve yeni Türk Devleti’nin mevcudiyeti ele alındı. Franklin Bouillon ve Fransa, “Misak-ı Milli”yi ve yeni devletin varlığını anlamalarına rağmen, Yunan ileri harekâtının sonucunu ve dolayısıyla Sakarya Zaferi’ni görmeden kesin bir teşebbüste bulunmadılar. Nihayet, Zafer, Fransızların bu tereddütünü ortadan kaldırdı ve iki ülke arasında Ankara Antlaşması imzalandı.

  Ankara Antlaşması ile İtilaf Devletleri Cephesi bozulmuş ve yeni Türk Devleti, Fransa tarafından tanınmıştır. Bu anlaşma sonunda Güney Cephesindeki savaş resmen sona ermiş ve Türkiye’nin Güney hududu belirlenmiştir. Bu sınırla, Kilikya bölgesinin önemli bir bölümü ve Bağdat demiryolunun büyük bir kısmı Türkiye sınırları içinde kalmaktaydı. Sınır, İskenderun Körfezi üzerinden Payas mevkiinin hemen güneyinden başlayarak, Meydanı Ekber’e kadar uzamaktaydı. Suriye ile aramızda çizilen bu sınır, Lozan Barış Antlaşması ile sadece teyit edilmiştir.

  Nihayet bu antlaşma ile Türk milli emellerinin haklılığı ilk defa olarak batı devletlerinden birisi tarafından da resmen haklı görülmüş ve onaylanmıştır. Antlaşmanın imzalanmasını müteakip iki ülke aynı düzeyde temsilcilerini karşılıklı göndererek siyasi ilişkilerine süreklilik kazandırmışlardır. Fakat bu antlaşma ile Fransa ve Türkiye arasındaki askeri harekât sona ermiş olmasına rağmen, Lozan müzakeresinde Fransa, İtilaf Devletleri safındaki yerini ve durumunu muhafaza etmiştir.

  Ankara Antlaşması ile I.Dünya Savaşı’nın galiplerinden biri (Fransa), Misak-ı Milli’yi tanımış ve Ankara Hükümeti ile olumlu ilişkiler başlatmış oluyordu.

  Görüşmeler sırasında Mustafa Kemal’den, Bouillon’a:

  “Eski Osmanlı İmparatorluğu’ndan yeni bir Türk Devleti doğmuştur. Bunu tanımak gerekir. Bu yeni Türkiye, her bağımsız devlet gibi haklarını tanıtacaktır. Sevr Antlaşması Türk milleti için öylesine uğursuz bir idam kararnamesidir ki, onun bir dost ağzından çıkmamasını dileriz. Bu konuşmamız sırasında bile Sevr Antlaşmasını ağzıma almak istemem. Sevr Antlaşması’nı kafasından çıkarmayan milletlerle güven temeline dayanan ilişkilere girişemeyiz. Bize göre böyle bir antlaşma yoktur. Londra’ya giden delege heyetimizin başkanı eğer bundan bahsetmemişse, verdiğimiz talimat ve yetki çerçevesinde hareket etmemiş demektir. Yanlış iş görmüştür. Bu yanlışlık yüzünden Avrupa ve özellikle Fransız kamuoyunda ters etkiler doğduğu görülüyor. Bekir Sami Bey’in gittiği yoldan hareket edersek, biz de aynı yanlışlığı yapmış oluruz. Avrupa’nın Misak-ı Millî’den haberdar olmamasına imkân yoktur. Avrupa Misak-ı Millî deyimini öğrenmemiş olabilir. Fakat yıllardan beri kan döktüğümüzü gören Avrupa ve bütün dünya, şu kanlı mücadelelerin neden ileri geldiğini elbette düşünmektedir. İstanbul’un Misak-ı Millî’den ve Millî Mücadele’den haberi olmadığı yolundaki sözler doğru değildir. İstanbul halkı, bütün Türk milleti gibi, Millî Mücadele’yi bilmektedir ve ondan yanadır. Bu mücadeleyi bilmezlikten gelen ve ona karşı görünen kimselerle bunların yardakçıları azdır ve milletçe de tanınmaktadır.” (Nutuk)

  15 EKİM

  1917- Fransızlarca tutuklanan ve Alman gizli servisine bazı bilgiler verdiğini kabul eden Hollandalı dansçı

  Mata Hari (Margaretha Geertruida), askeri mahkemece yargılandıktan sonra kurşuna dizildi.

  1927- Gazi Mustafa Kemal Paşa, ”Büyük Nutuk”u okumaya başladı.

  1937- Yeni harflerle basılan ilk kâğıt paralar tedavüle çıktı.

  1961- Yeni anayasaya göre Meclis ve Senato seçimleri yapıldı.

  16 EKİM

  1924- Topkapı Sarayı müze olarak ziyarete açıldı.

  1964- Çin, ilk atom bombasını patlatarak dünyanın 4. nükleer gücü oldu.

  1984- 3 bin imzalı ”Gökova’da Santrale Hayır” dilekçesi Cumhurbaşkanı Kenan Evren’e iletildi.

  1990- Sovyetler Birliği Cumhurbaşkanı Gorbaçov, ”serbest piyasa ekonomisi”ne geçileceğini açıkladı.

  1992- Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde sınır ötesi harekât başlattı.

  2004- MKE’ye bağlı Çankırı Silah Fabrikasında Türkiye’nin ilk bomba atar silahı üretilmeye başlandı.

  17 EKİM

  1938- Hastalığı iyice artan ve karın bölgesinde su toplanmaya başlayan Mustafa Kemal Atatürk, ilk ağır komaya girdi. Atatürk’e konulan teşhis sirozdu. Atatürk’ün sağlığıyla ilgili ilk ”resmi tebliğ” de bu tarihte yayımlandı.

  1951- Türkiye’nin NATO’ya katılmasıyla ilgili protokol Londra’da imzalandı.

  1956- Türkiye ilk şeker ihracatını gerçekleştirdi.

  1961- Paris polisi düzinelerce Cezayirli göstericiyi öldürdü ve bazılarını Sen Nehri’ne attı.

  18 EKİM

  1867- ABD, Alaska’yı Rusya’dan alarak topraklarına kattı.

  1912- Trablusgarp Savaşı’nı sona erdiren Uşi Antlaşması imzalandı.

  1968- Dünya Olimpiyat Komitesi, iki siyah atleti (Tommie Smith, John Carlos) madalya töreni sırasında kara güç selamı verdikleri gerekçesiyle cezalandırdı.

  19 EKİM

  1872- Dünyanın en büyük altın külçesi (215 kilogram) Avustralya New South Wales’de bulundu.

  1934- Turhal Şeker Fabrikası açıldı.

  1951- İngiliz askerleri, Süveyş Kanalı’nı ele geçirdi.

  1988- İngiltere, IRA mensuplarıyla yapılan röportajların yayımlanmasını yasakladı.

  2003- Bosna Hersek’in eski cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç, Saraybosna’da vefat etti.

  2009- Irak’taki Kandil ve Mahmur bölgelerinden gelen, aralarında terör örgütü PKK mensuplarının da bulunduğu 34 kişilik grup, Habur Gümrük Kapısı’nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

  2018- Türkiye’de özel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırımı olan STAR Rafinerisi açıldı.

  20 EKİM

  1921- TBMM ile Fransa Hükümeti arasında ”Ankara Antlaşması” imzalandı.

  1940- Türkiye’de 3. Nüfus Sayımı yapıldı. Türkiye’nin nüfusu, 17.820.950 kişi olarak belirlendi.

  1945- Mısır, Suriye, Irak ve Lübnan, Filistin topraklarında devlet kurmak isteyen Yahudilere karşı Arap cemiyetini kurdu.

  1949- ”Minik Vali” olarak tanınan Ordinaryüs Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay, İstanbul Valiliği ve Belediye Başkanlığı görevine başladı.

  1968- ABD’nin öldürülen başkanlarından John Kennedy’nin eşi Jacqueline, Yunanlı armatör Arstotle Onassis ile evlendi.

  1980- Yunanistan, NATO askeri kanadına yeniden girdi.

  21 EKİM

  1935- Almanya, Milletler Cemiyeti’nden resmen ayrıldı.

  1945- Fransa’da kadınlar, ilk kez oy kullanma hakkı elde etti.

  1945- Türkiye’de 4. Nüfus Sayımı yapıldı. Türkiye’nin nüfusu, 18.790.174 kişi olarak belirlendi.

  1981- Atatürk Barajı’nın temeli, Devlet Başkanı Kenan Evren tarafından atıldı.

  1984- Afşin-Elbistan Termik Santrali açıldı.

  1987- Türkiye’de montajı yapılan ilk savaş uçağı F–16 ”Savaşan Şahin” resmi törenle uçuruldu.

  1999- Öğretim üyesi ve gazeteci yazar Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı bombalı saldırıda öldürüldü.

  2007- Hakkâri Dağlıca’da konuşlu piyade taburuna teröristlerce sabaha karşı düzenlenen saldırıda 12 asker şehit düştü, 16 asker yaralandı, 8 askerle irtibat kesildi.

  2007- Cumhurbaşkanının 5 yıllığına halk tarafından seçilmesini, milletvekili genel seçiminin 4 yılda bir yapılmasını ve TBMM’nin seçimler dâhil toplantı yeter sayısının 184 olmasını öngören anayasa değişikliği, halk oylamasında yüzde 68,95 oranındaki ‘’evet’’ oyuyla kabul edildi.

  Yazı kaynağı : www.koroglugazetesi.com

  Ankara Antlaşması (1921)

  Ankara Antlaşması (1921)


  Ankara Anlaşması (20 Ekim 1921), TBMM ve Fransız Hükûmeti arasında Türk-Fransız Cephesi'ndeki faaliyetleri durdurmuştur. TBMM yönetimindeki bölgenin güney sınırının taslak olarak belirlenmesine karar verilmiştir, ama asıl politik kararları Lozan Antlaşması'na bırakmıştır.

  Doğu sorununda Birleşik Krallık, Yunanistan ve İtalya ile millî menfaatleri uyuşmayan Fransa, Sevr Antlaşması'nın imzalanmasından 3 ay önce Türk-Fransız Cephesi'nde geçici bir mütareke yaparak TBMM ile ikili ilişkilere başlamıştı. Ancak, yeni Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bir siyasi mevcudiyet olarak kabul etmelerine rağmen Millî Hükûmet'in Fransa ile ilişkileri daha ileri götürmesi mümkün olmamıştı.

  Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılması ve Sovyet Rusya ile Ankara Hükûmeti arasında imzalanan Moskova Antlaşması, Türk-Fransız ilişkilerini de olumlu yönde etkiledi. Fransa Cumhuriyeti, eski bakanlarından Henry Franklin-Bouillon'u gayriresmî olarak Ankara'ya gönderdi. 9 Haziran 1921'de Ankara'ya gelen Bouillon, Mustafa Kemal, Dışişleri Bakanı Vekili Yusuf Kemal Bey ve Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ile iki hafta kadar devam eden görüşmelerde bulundu. Özellikle, Mustafa Kemal ile Franklen-Buyyon arasında yapılan görüşmelerde esas olarak "Mîsâk-ı Millî" konusu ve yeni Türk Devleti'nin mevcudiyeti ele alındı. Franklen-Buyyon ve Fransa, "Mîsâk-ı Millî"yi ve yeni devletin varlığım anlamalarına rağmen Yunan ileri harekâtının sonucunu ve dolayısıyla Sakarya Meydan Muharebesi'nin sonucunu görmeden kesin bir teşebbüste bulunmadılar. Nihayet, Zafer, Fransızlar'ın bu tereddütünü ortadan kaldırdı ve iki ülke arasında Ankara Anlaşması imzalandı.

  Ankara Anlaşması ile İtilaf Devletleri Cephesi bozulmuş ve yeni Türk Devleti, Fransa tarafından tanınmıştır. Bu anlaşma sonunda Güney Cephesindeki savaş resmen sona ermiş ve Türkiye'nin Güney sınırı belirlenmiştir.

  Nihayet bu antlaşma ile Türk millî emellerinin haklılığı ilk defa olarak İtilaf devletlerinden birisi tarafından da resmen haklı görülmüş ve onaylanmıştır. Antlaşmanın imzalanmasını müteakip iki ülke aynı düzeyde temsilcilerini karşılıklı göndererek siyasi ilişkilerine süreklilik kazandırmışlardır. Fakat, bu antlaşma ile Fransa ve Türkiye arasındaki askerî harekât sona ermiş olmasına rağmen, Lozan müzakeresinde Fransa, İtilaf Devletleri safındaki yerini ve durumunu muhafaza etmiştir.

  Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  Yazı kaynağı : tr.wikipedia.org

  Ankara Antlaşması tarihi ve önemi nedir? Ankara Antlaşması hangi devletler ile ne zaman imzalanmıştır?

  Ankara Antlaşması tarihi ve önemi nedir? Ankara Antlaşması hangi devletler ile ne zaman imzalanmıştır?

  Ankara Antlaşması, Fransa ile Türkiye arasında 1921 yılında imzalanmıştır. Ankara Antlaşması İmzacıları, Fransız diplomat Henry Franklin-Bouillon ve Türkiye Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Bey'di. Peki, Ankara Antlaşması önemi nedir ve Ankara Anlaşması maddeleri nelerdir? Aşağıda, Ankara Antlaşması ile ilgili tüm merak edilen detaylar ve tarihi bilgiler yer almaktadır.

  ANKARA ANTLAŞMASI NEDİR?
  Anlaşmanın şartlarına göre Fransızlar, Fransız-Türk Savaşı'nın sona erdiğini kabul ederek geniş alanlardan çekilerek buranın kontrolünü Türkiye'ye devretti. Ancak Türkiye'deki diğer Fransız vatandaşları ve diplomatik birimleri, anlaşmadan etkilenmedi. Bu anlaşmanın ardından, Türk hükümeti, Suriye'nin üzerindeki Fransız mandasını kabul etti. Ankara Antlaşması, 30 Ağustos 1926'da Milletler Cemiyeti Antlaşma Serisi'ne resmi olarak dahil edildi.

  Ankara Antlaşması, 1920 Sevr Antlaşması ile belirlenen Suriye ile Türkiye arasındaki sınırları Türkiye'nin lehine değiştirerek Halep ve Adana şehirlerinin Türkiye'ye bırakılması sonucunu doğurdu. Batıdan doğuya Adana, Osmaniye, Maraş, Aytab, Kilis, Urfa, Mardin, Nusaybin ve Cezirat ibn Ömer (Cizre) şehir ve ilçeleri tamamıyla ülkemize devredildi. Sınır, Akdeniz'den Payas'ın hemen güneyinden Meidan Ekbis'e (Suriye'de kalacak olan) kadar devam edecek ve sonrasında güneydoğuya doğru kıvrılarak Suriye'nin Sharran bölgesindeki Marsova (Mersawa) ile Türkiye'de Karnaba ve Kilis arasında sonlanmış olacak şekilde planlandı.

  Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap