Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  ankara üniversitesi erasmus ülkeleri

  1 ziyaretçi

  ankara üniversitesi erasmus ülkeleri bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Anlaşmalar Listesi

  Uluslararası Değişim Programları – Ankara Üniversitesi

  Erasmus + Programı

  2022-2023 Akademik Yılı Güz-Bahar Dönemi Erasmus Öğrenim Hareketliliği İlanı

  2022-2023 Akademik Yılı Güz-Bahar Dönemi Erasmus Öğrenim Hareketliliği İlanı

  2022-2023 Güz Bahar ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İLANI

  Yayınlanma tarihi

  2021 PROJE DÖNEMİ (2022-2023 GÜZ BAHAR DÖNEMİ) ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İLANI

  Değerli Öğrencilerimiz,

  Erasmus öğrenim hareketliliğine ilişkin başvurunuzu yapmadan önce, internet sayfamızda yer alan diğer duyurularla birlikte, aşağıdaki açıklamaların tamamını dikkatli bir şekilde okuyunuz ve tercihlerinizi yapmadan önce, karşı kurumların özel koşullarını internet sayfamızdaki anlaşmalar sayfasından ve kendi Erasmus sayfalarından inceleyiniz.

  ! ! ! 2022-2023 akademik yarıyılı için antlaşmalar yenilenmeye DEVAM ETMEKTEDİR. Bu sebeple ilan süresi boyunca antlaşmalarda değişiklik olabilecektir. İlanın son başvuru tarihine kadar antlaşma listeleri ve kontenjanlarına “app.erasmus.ankara.edu.tr” adresindeki “Anlaşmalar Listesi” menüsünden erişilebilir. İlan süreci boyunca gerek kontenjan arttırılması, gerekse kontenjan azaltılması, yeni üniversite eklenmesi durumu oluşabileceğinden “app.erasmus.ankara.edu.tr” üzerinden yapacağınız başvurunuz sırasında bölümünüzün antlaşmalarını sık sık kontrol etmenizi ve başvuru onayınızı son başvuru tarihine kadar YAPMAMANIZI önemle hatırlatırızKontenjanlarda, ilan süresince değişiklik olabilir.

  ANCAK başvuru süreci bitmeden başvurunuzu TAMAMLAMANIZ GEREKMEKTEDİR. Aksi halde başvurunuz geçersiz sayılacaktır.

  DİKKAT: Başvuru süreci boyunca antlaşmalarda değişiklik olabileceğinden öğrencilerin sistemi sık sık kontrol etmeleri kendi yükümlülüklerindedir. İtiraz haftası esnasında bununla ilgili verilecek dilekçeler bu kapsamda değerlendirilecektir.

  22 Ocak 2022 tarihinde yapılacak olan Erasmus Dil Sınavı Sonuçlarını kullanmak isteyen öğrencilerimiz “Erasmus Dil Sınavı” sekmesini seçerek işlemlerine devam edebilir. Sınav sonuçları yayınlandıktan sonra bu sınav puanını kullanmak isteyen öğrencilerin puanları ofisimiz tarafından öğrenci başvurularına eklenecektir. Bu sekmeyi işaretlemeyen öğrencilerin erasmus dil sınavı sonucu ofisimizce eklenmeyecek olup, sundukları diğer dil sınavı sonucu dikkate alınacaktır.

  Erasmus + Programı kapsamında 2022-2023 akademik yılı güz-bahar dönemi Öğrenci Öğrenim Hareketliliği çerçevesinde Üniversitemizden hareketliliğe katılmak isteyen öğrencilerimize duyurulmak üzere hazırlanan ilan metni aşağıda sunulmuştur.

  Söz konusu ilan 2022-2023 Güz-Bahar döneminde;

  Kaynak: Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı , 2021 Sözleşme Dönemi

  Öğrenciler tercih yaparken sadece “Program Ülkeleri” ne ait üniversitelerden yararlanabileceklerdir. Program ülkeleri aşağıda belirtilmiştir. Bunun dışında kalan ülkeler “Ortak Ülkeler” kategorisinde yer almaktadır ve bu çağrı kapsamına girmemektedir.

  Toplam Faaliyet Süresi Sınırı

  Bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans, yüksek lisans, doktora), varsa, Erasmus Mundus burslusu olarak yapılan veya 2014-2020 Erasmus+ döneminde yapılan öğrenci hareketliliği süresi ile yeni Erasmus+ döneminde (2021-2027) yapılan öğrenci hareketliliği süreleri, toplamda 12 ayı geçemez. Hibe verilmese dahi aynı öğrenim kademesi içerisinde yapılan öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin toplam süresinin 12 ayı geçmeyecek şekilde planlanması gerekir. Öğrenci mevcut öğrenim kademesindeki eğitimini tamamlayıp yeni bir öğrenim kademesine geçtiğinde (örneğin lisans eğitimi tamamlanıp yüksek lisans eğitimine başlandığında), yeni öğretim kademesinde tekrar en fazla 12 aya kadar fiziki hareketlilik gerçekleştirmesi mümkün olur.

  Kaynak: Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı , 2021 Sözleşme Dönemi

  BAŞVURU TARİHLERİ

  İLAN TARİHİ: 20/01/2022

  SON BAŞVURU TARİHİ: 09/02/2022 (TSİ 17:00’de sistem başvuruya kapanacaktır)

  BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

  Başvurular, öncelikle app.erasmus.ankara.edu.tr adresinden online kayıt yapılarak tamamlanmalıdır. Tamamlanmayan başvuru formunun değerlendirmeye alınmayacaktır. Tamamlanan başvuruların çıktısı alınıp imzalanarak başvuru ilanı süresi içinde app.erasmus.ankara.edu.tr /dosyalar bölümüne diğer başvuru belgeleri ile birlikte yüklenmelidir.

  Adayların, not ortalamaları başvuru dönemi sonunda, Koordinatörlüğümüzce öğrenci işleri bilgi sisteminden edinilerek yüklenecektir. Bu nedenle, adaylarca not ortalaması girişi yapılmayacaktır.

  Herhangi bir Merkezi yabancı dil sınavına girmiş adayların puanları koordinatörlüğümüzce yüklenecektir. Adayların giriş yapmasına gerek bulunmamaktadır.

  Merkezi sınavın haricinde bir puan türü kullanacak adaylar, sistemde bu seçeneği işaretlemeli, puanlarını girmeli ve sınav sonuç belgesini “dosyalar” bölümüne yüklemelidir. Başvuru son tarihinden sonra yüklenecek puanlar dikkate alınmayacaktır.

  İlk başvuru aşamasında, akademik birimlere ya da Koordinatörlüğümüze herhangi bir belge çıktısı teslimine gerek bulunmamaktadır. Tüm belgeler online sistem üzerinden (app.erasmus.ankara.edu.tr ) yüklenecektir.

  BAŞVURU SIRASINDA SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

  YABANCI DİL SINAVI KOŞULU GENEL HÜKÜMLER

  Koordinatörlüğümüzce alınacak Erasmus hareketlilik başvurularında, Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) tarafından düzenlenen geçmiş merkezi Erasmus sınavlarının yanında (son 5 yıl dâhil), Ankara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı bitirme puanları*, Ankara Üniversitesi TÖMER tarafından bireysel olarak gerçekleştirilen seviye belirleme sınavları (A2 ve üzeri CEFR eşdeğerlikleri* esas alınacaktır) ile YDS’den (son 5 yıl – Üniversite giriş sınavı değil), YÖKDİL’den alınmış olan puanlar geçerli olacaktır.

  *Yabancı dil dönüşümü ile ilgili olarak Yabancı Diller Yüksekokulunun Dil dönüşümü ile ilgili kararı gereğince seviye ve puanları dikkate alınacaktır;

  (Filoloji hariç) İngilizce hazırlık: B1-75

  Filoloji (İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı): C1-90

  Filoloji (Alman Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, İtalyan Dili ve Edebiyatı, İspanyol Dili ve Edebiyatı, Rus Dili ve Edebiyatı, Leh Dili ve Edebiyatı, Bulgar Dili ve Edebiyatı, Ermeni Dili ve Edebiyatı): B1-60 seviye ve dil puanları dikkate alınacaktır.

  Bu sınavlara ek olarak, ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan (Bkz. ÖSYM Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosu 2017) alınmış olan puanlar, ÖSYM tarafından yayınlanan en güncel dönüştürme tablosu esas alınarak kabul edilecektir. Dil ve Edebiyat bölümleri öğrencileri için, uluslararası geçerliliği, ilgili akademik birim tarafından kabul edilen diğer sınavların sonuçları da yüzlük sisteme dönüştürülerek kabul edilecektir.

  *CEFR Eşdeğerlikleri
  C2- 100
  C1- 90
  B2- 75
  B1 – 60
  A2 – 45

  GENEL HÜKÜMLER

  Bu şartı takiben aşağıdaki hususlar sağlanmalıdır.

  ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ DEĞERLENDİRME KRİTERİ
  Öğrenci seçimi, ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak, en yüksek puanı alan öğrencilerin Erasmus öğrencisi olarak belirlenmesi suretiyle gerçekleştirilir. En yüksek puanı alan öğrenciler bütçe kontenjanı dâhilinde seçilir.

  2021-2022 bahar akademik yılı öğrenim hareketliliği başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:
  Akademik başarı düzeyi                       : % 50
  Dil seviyesi :                                          : % 50
   (Toplam yüz puan üzerinden)
   Engelli öğrencilere ( engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan


  Covid-19 Salgını nedeniyle bir önceki faaliyetinden feragat etmek durumunda kalan adaylardan, puan eksiltmesi yapılmayacaktır.

  Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) , (21.11.2017 tarih ve 34249659-E.78918 numaralı yazı ile) 2017-2018 bahar döneminden itibaren Türkiye Burslusu öğrencilerin uluslararası değişim programlarına katılmalarını uygun değerlendirmeyeceğini belirttiğinden, YTB burslusu olarak gelen öğrenciler ders dönemi için Erasmus programına başvuramazlar. (Lisansüstü programlardaki öğrenciler, YTB’den yazılı onay alarak, tez dönemi için faaliyete katılabilirler)

  ÖNEMLİ UYARI!!!!
  Daha önce hareketlilikten yararlanma durumunda -10 puan uygulaması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen hareketlilikler için uygulanmaz. Bu uygulama hareketlilikten aynı öğrenim kademesinde (lisans, yüksek lisans, doktora) yararlanmak amacıyla tekrar başvuruda bulunan öğrenciler için geçerlidir.

  KONTENJANLAR:
  Üniversitemizin tüm ikili anlaşmalar ve mevcut anlaşmaların kontenjanları bilgisine aşağıdaki bağlantı adresinden ulaşılabilir. Sadece bu listede yer alan ve ikili anlaşması bulunan birimlerden öğrenci gönderilebilecektir.  Öğrencilerimizin, başvurmayı düşündükleri üniversitelerin bilgilerini ve varsa özel koşullarını aşağıdaki bağlantıda yer alan “detaylar” bölümünden inceleyerek tercih yapması gerekmektedir.
  https://app.erasmus.ankara.edu.tr/tr/euc-agreements/list
  Özellikle dil (sertifika), konaklama, vize ve sigorta gibi koşullar iyi incelenerek tercih yapılmalıdır. Olası önkoşullarda bir eksiklik olmamasına rağmen, ilgili üniversiteye başvuran ve sonrasında, bu yeterliliği sağlayamayan veya üniversitelerin Covid19 süreci ile alakalı aldığı kararlardan kaynaklı öğrencilerin hak kayıplarının sorumlulukları kendilerine aittir.

  HİBELER:
  Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat standardı düzeylerine göre 2 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim ve staj hibeleri belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

  Öğrenciler, istedikleri takdirde hibe almaksızın faaliyetlere katılabilirler. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli öğrencilerle aynı süreçten geçerler.

  İlave Hibe Desteği

  Dezavantajlı katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir. Söz konusu hibenin verilebilmesi için, dezavantajlı katılımcı, ekonomik ve sosyal açıdan imkânları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır.

  haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar)

  barınma kararı alınmış öğrencilere

  5) Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, anne-babasına veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar,  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay,

  AFAD gibi kurumlardan Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını

  kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.)

  *Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmek

  kaydıyla, 2/12 ay arası öğrenci hareketliliği gerçekleştiren öğrencilere aylık 250 Euro  İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir:

  *Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları ve benzeri burslar, başarı bursu niteliğindeki diğer hibe,

  yardım ve burslar, tek seferlik yardımlar söz konusu maddi yardım kapsamında kabul

  edilmez.

  Yeşil Seyahat Desteği

  Öğrencilerin yeşil seyahati tercih etmeleri durumunda, tek seferlik 50 Avro tutarında ilave bir hibe ile seyahat günleri için 4 güne kadar bireysel destek hibesi verilebilecektir. Uçak yeşil seyahat kapsamına girmemektedir. İki nokta arası mesafenin çoğunluğunun kat edildiği ana vasıta, uçak harici bir vasıta ise yeşil seyahat ek hibesine hak kazanılacaktır

  HİBE HESAPLAMA

  ÖZEL KOŞULLAR:

  DİKKAT! Faaliyete katılmak üzere tercih edeceğiniz üniversitelerin (azami 5 tercih) Erasmus sayfalarını mutlaka inceleyiniz ve başta dil yeterliliklerine ilişkin koşullar olmak üzere, bilgi sahibi olarak tercihte bulununuz. Bu koşullarda eksik bilgi sahibi olunarak yapılacak tercihlerin sonucunda, öğrencinin karşı üniversite tarafından kabul edilmemesi veya vize alamaması gibi olası mağduriyetlerde, sorumluluk yararlanıcı adayının kendisine ait olacaktır. 

  Yazı kaynağı : www.erasmus.ankara.edu.tr

  Uluslararası – Ankara Üniversitesi

  Erasmus Koordinatörlüğü

  Erasmus Koordinatörlüğü

  Erasmus Koordinatörlüğü ve Görüşme Saatleri

  Erasmus Odası’nın Çalışma Saatleri

  Pazartesi 16.00-17.00

  Salı 16.00-17.00

  Çarşamba 13.30-14.30,

  Cuma 11.00-12.00‘dır.

  ERASMUS PROGRAMINA KATILMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN ÇEŞİTLİ BİLGİLER
  1) Erasmus Koordinatörlüğülisans işlemleri ile lisansüstü programlarından özel hukukile ilgilenmektedir. Kamu hukuku lisansüstü programlar için Sosyal Bilimler Enstitüsü’ndenbilgi alınması gerekmektedir.
  2)Öğrenim hareketliliği veya staj hareketliliğine katılmak isteyen öğrencilerin hareketliliğe ve yürütülmesi gereken süreçlere dair bilgi edinebilecekleri ana kaynak Ankara Üniversitesi AB Eğitim Programları Koordinatörlüğü’nün http://www.erasmus.ankara.edu.tr/ uzantılı web sayfasıdır.
  Hareketliliğe katılmak isteyen öğrenciler ve halihazırda hareketliliğin parçası olmuş öğrenciler ilgili siteyi dikkatle takip etmelidir. İlgili sitenin Duyurukısmı ve Seçkiler kısmı önemlidir. Duyurular kısmında başvuru süreci, gidilecek ülkenin vize süreci, başvuruların sonuç süreci vb. hususlara dair güncel duyurularbulunmaktadır.
  Erasmus Hareketlilikleri sekmesine tıklandığında ise Öğrenim ve Staj Hareketlilikleri ile ilgili öğrencilerin hareketliliğe dair ihtiyacı olan -özellikle hareketlilik öncesinde, esnasında ve sonrasında yürütülmesi gereken süreçlere, teslim edilmesi gereken evraka dair- bilgiler yer almaktadır.
  3) Akademik sorularınız ile ilgili Koordinatöre veya Koordinatör Yardımcısına danışabilirsiniz.
  4) Koordinatör ve Koordinatör yardımcısına e-posta göndermeden önce law.ankara.edu.tr adresinden Erasmus sekmesine tıklayarak sık sorulan soruları inceleyiniz. Sorunuzun cevabı orada yoksa e-posta gönderiniz.
  5) İdarisorunlarınız ile ilgili Üniversitemiz AB Eğitim Programları Koordinatörlüğüne danışabilirsiniz.
  6)Öğrenim hareketliliği veya staj hareketliliği ile ilgili başvuru belgelerinizigörüşme saatleri içerisinde olmak üzere-Koordinatöre, Koordinatör Yardımcısına veya çalışma saatleri içinde Erasmus Odası’na bırakabilirsiniz. Erasmus Odası’nda önceki yıllarda hareketliliğe katılmış olan öğrenciler çalışmaktadır. Erasmus Odası, Fakülte A Blok 2. Katta bulunmakta olup yalnızca çalışma saatlerinde açıktır.
  7) Hemen aşağıdaki linkte Erasmus hareketliliği sürecine dair bir şema bulunmaktadır. Şemada yer almayan hususlar -örneğin gideceğiniz ülkenin vize süreci, orada kalacağınız yurt vb.- öğrencinin bilgisine kendisinin ulaşması gereken alanlardır. Şemada yer alan süreçle alakalı Ankara Üniversitesi AB Eğitim Programları Koordinatörlüğü’nün sitesinde cevabını bulamadığınız sorularınıza dair Koordinatöre, Koordinatör Yardımcısına öncelikle e-posta göndererek başvurmanız gerekmektedir. Gereği hâlinde Koordinatör veya Koordinatör Yardımcısı sizi görüşmek üzere çağıracaktır.
  Şema için tıklayınız.

  Yazı kaynağı : www.law.ankara.edu.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap