Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  anadolu uygarlıklarının insanlık tarihine katkıları

  1 ziyaretçi

  anadolu uygarlıklarının insanlık tarihine katkıları bilgi90'dan bulabilirsiniz

  5. Sınıf Sosyal Bilgiler Uygarlıkların İnsanlık Tarihine Katkıları konu anlatımı

  5. Sınıf Sosyal Bilgiler Uygarlıkların İnsanlık Tarihine Katkıları konu anlatımı

  Dünya üzerinde şu anda kullanılan birçok ürün ya da alet eski medeniyetler tarafından meydana gelmiştir. Ve bu buluşların tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Her uygarlık kendinden önceki uygarlığın ürettiği şeyi daha da geliştirmektedir. Böylece uygarlıklar ürünleri daha kullanışlı hale getirmeyi amaçlamıştır. Bugün kullandığımız birçok ürün, makine ve alet uygarlığın bize armağanıdır.

  5. Sınıf Sosyal Bilgiler Uygarlıkların İnsanlık Tarihine Katkıları Konu Anlatımı

  5. Sınıf ders konuları ve kazanımları içerisinde Uygarlık tarihini gelişme ile ilgili detaylar bulunmaktadır. Özellikle Anadolu Uygarlıkları ve Mezopotamya uygarlıkları bugünkü medeniyetin gelişmesi için oldukça büyük buluşlar yapmışlardır.

   Anadolu Uygarlıklarının Katkıları

   Anadolu uygarlıklarından başkenti bugünkü çorum (Hattuşaş) merkezli kurulmuştur. Hititler ilk defa tarih yazıcılığını başlatan medeniyettir. Tanrıya hesap verme düşüncesiyle yazılan anallar objektif tarih yazıcılığının da başlaması anlamına gelmektedir. Hititler tarihteki ilk yazılı antlaşmayı imzalamışlardır. Bu anlamda tarihin ilk anlaşma imzalayan medeniyetidir.

   Frigler bugünkü Ankara topraklarında (Gordion) merkezli kurulan ve tarım toplumu olan Frigler fibula denilen çengelli iğneyi yapmışlardır. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan Frigler hayvan öldüreni ve saban kıranı ölüm cezasıyla cezalandırmışlardır.

   Lidyalılar bugünkü Manisa topraklarında (sardes) kurulmuştur. Herşey için gerekli olan parayı icat etmişlerdir. Lidyalılar ticaretle uğraşan bir medeniyet olarak ticarette takas usulünü bitirmiştir. Ticaretle uğraşan Lidyalılar Kral Yolu'nu da yaparak ticareti geliştirmişlerdir. Aynı zamanda tarihte ilk paralı askerlik uygulaması Lidyalılar tarafından oluşturulmuştur.

   Urartular Anadolu Uygarlıkları içinde bulunan Urartular Van (Tuşpa) merkezli kurulmuştur. Urartular tarımla uğraşmış bir medeniyettir. Taş işçiliğinde çok gelişmiş ve ciddi eserler vermişlerdir. Tarımı geliştirmek amacıyla bentler ve Şamran adı verilen su kanalları yapmışlardır.

   İyonyalılar bugünkü İzmir Efes civarında yaşamış bir medeniyettir. Dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı'nı inşa etmişlerdir. Tales, Pisagor, Hipokrat gibi önemli bilim adamları İyonya medeniyetinde yetişmiştir. İyonya medeniyeti oldukça özgür düşünenin var olduğu bir medeniyettir. Demokratik ortam bulunan bir medeniyettir.

   Mezopotamya Uygarlıklarının Katkıları

   Mezapotamya verimli toprakları ve tarıma elverişli yapısı sayesinde tarihin en eski uygarlıklar arasında yer almaktadır. Mezopotamya uygarlıklarından Sümerler Ziggurat adı verilen çok katlı yapılar yaparak okul, ambar ve gözlemevi olarak buraları kullanmışlardır. Ay yılı takvimini bulmuşlar yazıyı icat etmişlerdir. Yazının icat edilmesi ile birlikte Sümerler tarihin başlamasını sağlayan medeniyet olmuştur. Bu sebeple dünya tarihi açısından çok önemli bir yeri vardır. Aynı zamanda bugün kullanılan tekerleğin ilk hali ne Sümerler tarafından icat edilmiştir. Tarım toplumu olan Sümerler icatlarını tarımı geliştirmek için çalışmışlardır.

   Asurlular Ticaretle uğraşan Asurlular Anadolu'ya yazıyı getirmişlerdir. Asurlular ticaretle uğraşmış bir medeniyettir. Asurlular medeniyetle uğraştığı dönemde yazıyı Anadolu’ya getirmişlerdir. Dünyanın ilk kütüphanesini kurmuşlardır. Bu da bilime önem verdiklerinin bir göstergesidir.

   Babilliler tarihteki ilk anayasa olan Hammurabi Kanunları'nı yapmışlardır. Bu durum yazılı anayasaların olmasından dolayı oldukça önemlidir. Daha önceki medeniyetlerin yasaları yazılı olmadığı için ilk anayasa Hammurabi yasaları olarak kabul edilir. Aynı zamanda Dünyanın yedi harikasından biri olan Babil'in Asma Bahçeleri Babil medeniyetine aittir.

   Görüldüğü gibi birçok medeniyet dünyanın en önemli buluşlarını gerçekleştirmiştir. Çok eski medeniyetler olmasına rağmen medeniyetlerin bu kadar gelişmiş olması oldukça önemlidir.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Forum Ders Kitabı

  Aşağıdaki tabloya Anadolu uygarlıklarının insanlık tarihine yaptığı katkılara örnekler yazınız.

  Hititler’in İnsanlık Tarihine Katkıları : İnsan haklarına önem veren Hititler’de, aile kavramı da gelişmişti. Köleler başlık parası ödeyerek özgür bir kadınla evlenebiliyordu. Ceza hukuku uygulanmaktaydı. Genelde fidye yasası uygulanmaktaydı, ölüm cezası krala ve devlete karşı işlenen suçlara karşı verilmekteydi.

  Frigler’in İnsanlık Tarihine Katkıları : Dokumacılık sanatında dönemin en gelişmiş devleti Frigyalılar’dı. Tapetes adını verdikleri dokuma eserleri (ki büyük çoğunluğunu halılar ve kilimler oluşturuyordu), günümüzde bile şanı duyulmuş en ileri dokumacılık eserlerindendir.

  Lidyalılar’ın İnsanlık Tarihine Katkıları : Tarihte parayı ilk icat eden medeniyet Lidyalılar’dır.Fenike alfabesini kullanmışlardır.Lidyalılar, ticaret zekalarıyla ünlenmiş bir medeniyetti.

  Urartular’ın İnsanlık Tarihine Katkıları : Urartular madencilik alanında büyük gelişmeler göstermişlerdir. O dönem inşa ettikleri kaleler ve su kanalları dünya çapında üne sahip olmuştur ve hala kalıntıları günümüzde önemli bir turizm alanı olmaya devam etmektedir. Bunlardan bazıları; Torakkale, Çavuştepe, Patnos ve Kayalıdere Kalesi adıyla bilinmektedir.

  İyonlar’ın İnsanlık Tarihine Katkıları : Ticaret yolları üzerinde kurulan İyonlar birçok medeniyetin etkisinde kalmış ve gelişmişlerdir. İyonlar’ın yetiştirdiği en önemli bilim adamları matematik alanında Tales ve Pisagor, tarih alanında Heredot, tıp alanında Hipokrat ve felsefe alanında da Diyojen‘dir. Bu bilim adamlarının hemen hemen tamamı ve yaptıkları çalışmalar, günümüzde gerek üniversitelerde gerek ise lise ve ortaokullarda ders konusu olarak işlenmektedir.

  5. Sınıf Sosyal Bilgiler yazımızda  Anadolu uygarlıklarının insanlık tarihine yaptığı katkılara örnekler yazınız.yazısı hakkında görüş ve önerilerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Değerli ziyaretçilerimiz yorumlarınız bizim için önemlidir.

  Yazı kaynağı : www.forumderskitabi.com

  Mezopotamya ve Anadolu Medeniyetlerinin İnsanlığa Katkıları

  Mezopotamya ve Anadolu Medeniyetlerinin İnsanlığa Katkıları

  İlk Çağda Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki bölgeye “İki Nehir Arası” anlamında Mezopotamya denilmiştir. Mezopotamya geniş ve verimli topraklara sahip, tarım yapmaya elverişli bir bölgeydi. Bu nedenle tarih boyunca Mezopotamyada birçok uygarlık kurulmuştur.

  Mezopotamyada Sümerler, Babiller ve Asurlular uygarlık kurmuşlardır.

  MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI

  Mezopotamya uygarlıklarından olan Sümerler, çivi yazısı, tekerlek ve ay yılı esasına dayalı takvimi bulmuşlardır. Sümerler ziggurat adı verilen çok katlı tapınaklar inşa etmişlerdir. Zigguratların en üst katı gözlemevi olarak kullanılmıştır. Sümerler hakkında daha fazlası

  Babillerin ünlü kralı Hammurabi kendi adıyla bilinen ve kısasa kısas niteliğindeki kanunları hazırlamıştır. Babiller hakkında daha fazlası

  Asurlular, Anadaolu’ya yaptıkları ticaret sonucunda buraya, yazıyı taşımışlardır. Asur tüccarlarına ait olan Kültepe Tabletleri Anadolu’da yazılı dönemin ilk örnekleridir. Dünyanın ilk kütüphanesini kurdular. Asurlular hakkında daha fazlası

  ANADOLU UYGARLIKLARI

  Anadolu tarih boyunca birçok uygarlığın kurulduğu önemli bir bölge olmuştur. Anadolu’da eski çağlarda Hititler, Frigler, Urartular, Lidyalılar ve İyonlar adı verilen uygarlıklar kurulmuştur.

  Tarihteki ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması Hititler ile Mısırlılar arasında imzalanmıştır. Hititler tanrılarına hesap vermek amacıyla anal adı verilen yıllıkları yazmışlardır. Hititler altın, bakır, gümüş ve demir madenlerini işleyerek yaşamlarını kolaylaştıran araç gereçler yapmışlardır. Hititler hakkında daha fazlası

  Frigler tarım ve hayvancılığı korumak için çok sert kanunlar koymuşlardır. Friglerin yaptığı fibula denen çengelli iğne, günümüzde kullanılan çengelli iğnenin tarihteki ilk örneğidir. Frigler hakkında daha fazlası

  Urartular tarımı geliştirmek için Şamran Kanalı’nı yapmışlardır. Yaptıkları su kanallarından günümüzde halen kullanılanları vardır. Urartular hakkında daha fazlası

  İyonlarda özgür düşünceye önem verilmiş ve bu uygarlıktan birçok bilim insanı yetişmiştir. İyonlar, Fenike alfabesini öğrenmişler ve bu alfabenin Batı’ya aktarılmasını sağlamışlardır. İyonlar hakkında daha fazlası

  Kral Yolu üzerinde ticaret yapan Lidyalılar parayı icat ederek takas usulüne son vermişlerdir. Lidyalılar hakkında daha fazlası

  Yazı kaynağı : www.nkfu.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap