Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  anadolu üniversitesi uzaktan tezsiz yüksek lisans

  1 ziyaretçi

  anadolu üniversitesi uzaktan tezsiz yüksek lisans bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları | Anadolu Üniversitesi

  Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları

  Açıköğretim lisans programlarının mezunları, Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri enstitülerinde açılan Tezsiz Yüksek Lisans programları ile öğrenimlerine devam edebilirler.

  Yazı kaynağı : www.anadolu.edu.tr

  2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Programlara Başvuracak Adayların Dikkatine

  2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Programlara Başvuracak Adayların Dikkatine

  PROGRAM ÜCRETLERİ HAKKINDA :
  Uzaktan Eğitim ve II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları için ders ücreti 360 TL olup 1.Dönem 5 ders (1800 TL), 2. Dönem 5 ders (1800 TL) 3.Dönem Dönem Projesi (360 TL) olarak ya da 1.Dönem 5 ders (1800 TL), 2. Dönem 5 ders ve dönem projesi (2160 TL) olarak toplamda 3960 TL’dir. Azami süre (3 Dönem) içerisinde tekrar edilen (başarısız olunan) ders başına 360 TL ücret ödenerek ders yeniden alınır. (Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine istinaden Kesin Kayıt Döneminden sonra kendi isteği doğrultusunda kaydını sildiren öğrencinin yatırdığı ücret iade edilmez.)

  Şehit ailesi, gazi ve gazi yakınları kayıt hakkı kazandıklarında, durumlarını belgelemeleri halinde öğrenim ücreti alınmayacaktır.

  Başvuran ve kayıt hakkı kazanan adaylar, engellilik raporlarını ibraz etmeleri halinde öğrenim ücretinde engellilik oranı kadar indirim yapılmaktadır.

  TÖMER HAKKINDA:
  Eğitim dili Türkçe olan programlara kabul edilen yabancı uyruklu adaylardan TÖMER C1 belgesi istenmektedir. TÖMER C1 belgesi olmayan adaylar Anadolu TÖMER tarafından 07 Şubat 2022 tarihinde yapılacak Türkçe Yeterlik Sınavına girebilir.
  • Türkçe Yeterlik sınavdan ; 70  ve üzeri puan alan öğrenci, kayıtlı olduğu programdaki eğitimine başlar.
  • Türkçe Yeterlik Sınavından başarısız olan öğrenci Anadolu TÖMER’e Türkçe eğitimi için kayıt yaptırır.
  • TÖMER Belgesi olmayan veya Anadolu TÖMER sınavından başarısız olan adaylardan programlarımıza kayıt yaptırdıkları takdirde program ücreti alınmaz. İlgili dönemde öğrenci, Anadolu TÖMER kayıt ücretini öder.

  Not:Eğitim dili Türkçe olan programlardan mezun olan ve KKTC uyruklu öğrencilerden TÖMER şartı aranmamaktadır.

  -Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) İletişim Bilgileri aşağıda verilmiştir.
  Telefon: (222) 335-0580 Dahili: 5872
  Web: tomer.anadolu.edu.tr
  E-Posta: [email protected]

  ASKERLİK TECİLİ HAKKINDA
  Enstitümüz programlarına kayıt yaptıran erkek adaylar için, program süreleri kadar Askerlik Tecil işlemi yapılmaktadır. (Tezsiz yüksek lisans programları için 1.5 yıl)

  Adayların kayıtla ilgili bilgileri enstitü web sayfalarından takip etmeleri gerekmektedir. Kayıtlar Enstitü öğrenci işleri tarafından kontrol edilerek onay verilecektir. Onay sürecinin “basvuruyld.anadolu.edu.tr” adresinden takip edilmesi gerekmektedir

  Yazı kaynağı : sosbilens.anadolu.edu.tr

  Yüksek Lisans Programları

  İŞLETME YÖNETİMİ (KKTC) II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

  İKTİSAT (KKTC) II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

  Bu programlar, ikinci öğretim programları olup dersler akşam saatlerinde yüz yüze yürütülmektedir. Programda yer alan derslerin yürütülmesinde kısmen uzaktan öğretim yönteminden de yararlanılacaktır.

  Başvuru Koşuları:
  Adayların başvuru yapabilmeleri için lisans diploması ile en az 2,00/4,00 veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen lisans GNO’suna sahip olması gerekir. (Senato tarafından kabul edilen genel not ortalaması dönüşüm tablosu için tıklayınız.) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda yabancı dil puanı ve ALES puanı aranmaz.

  Başvuru ve Kayıt:
  Anadolu Üniversitesi ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına bahar dönemi başvuruları, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında (02 Ocak- 22 Ocak 2020) tarihleri arasında https://basvuruyld.anadolu.edu.tr/ adresinden alınır. Başvuru sonuçları enstitü tarafından ilan edilir. Detaylı bilgiye tezsizyl.anadolu.edu.tr veya sosbilens.anadolu.edu.tr adreslerinden erişilebilir.

  Programlara başvuru sonuçlarının değerlendirilmesinden sonra asıl ve yedek listeler enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşerek enstitünün internet sayfasında ilan edilir. İlanda, kayıt için istenen belgeler belirtilir. Kayıt hakkı kazanan aday, istenilen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayıp Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne ya da Açıköğretim Fakültesi Bürolarına şahsen teslim edebilir. Bu durumda, belgelerin enstitü tarafından incelenmesi ve onaylanmasından sonra adayın kaydı kesinleşir. Belirlenen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.

  Mezuniyet Koşulları:
  İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı; toplam 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşur. İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programında bir öğrencinin başarılı sayılabilmesi için; aldığı derslerden YT, CC veya bunun üzerinde bir not almış olması, en az 2,50 GNO’yu sağlamış olması, dönem projesi dersinden YT notu alması ve danışmanı tarafından onaylanmış ciltli iki kopya dönem projesini akademik takvimde belirtilen dönem sonu sınavlarının tamamlandığı tarihe kadar enstitü müdürlüğüne teslim etmiş olması gerekir.

  İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarının süresi kayıt olunan dönemden başlamak üzere, her dönem için öğrencinin kayıt yeniletip yeniletmediğine bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

  Yazı kaynağı : sosbilens.anadolu.edu.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap