Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  anadolu üniversitesi tezsiz yüksek lisans ücretleri

  1 ziyaretçi

  anadolu üniversitesi tezsiz yüksek lisans ücretleri bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Anasayfa

  Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans başvuruları, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında basvuruyld.anadolu.edu.tradresinden alınır. Başvuru sonuçları ilgili enstitü tarafından ilan edilir. 

  Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında bir ders saati 120 TL olarak ücretlendirilmiştir. Buna göre bir programın tüm derslerinin toplam ücreti ortalama 3960 TL olmaktadır. Ödemeler alınan ders saatine göre dönemlik olarak ve tek seferde alınmaktadır.

  Hayır. Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda Yabancı Dil ve ALES puanı aranmamaktadır.

  Evet. Tezsiz yüksek lisans başvurularında tek ön koşul lisans mezuniyetidir. Adayların başarı notu; transkripti dörtlük sistemde hazırlanmışsa 2,00/4,00; 100’lük sistemde hazırlanmışsa 50/100 puan almak koşuluyla lisans genel not ortalaması dikkate alınarak hesaplanır.

  Evet. Ön koşul olan lisans mezuniyeti ve gerekli not ortalamasını (2,00/4,00 ve 50/100) sağlayan herkes başvurabilir.

  Programlara başvuru sonuçları, ilgili enstitünün yönetim kurulu kararıyla kesinleştikten sonra enstitünün internet sayfasında ilan edilir. İlanda, kayıt için istenen belgeler belirtilir. Kayıt hakkı kazanan aday belgelerini Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bürolarına da şahsen teslim edebilir. Bu durumda, belgelerin ilgili enstitü tarafından incelenmesinden sonra adayın kaydı kesinleşir. Belirlenen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.

  Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarının dersleri Canvas LMS (canvas.anadolu.edu.tr) üzerinden işlenmektedir. Dersler, çevrimiçi canlı dersler ve/veya çevrimdışı uzaktan öğretim teknikleri kullanılarak ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.

  Öğrenci; derslerde, uzaktan öğretim faaliyetlerinin (canlı ders, forum, ödev, proje, sunum, uygulama, rapor, laboratuvar vb.) en az yarısını (%50) yerine getirmesi durumunda derse devam koşulunu sağlamış olur.

  Programlarda ara sınavlar; uygulama, proje, ödev, rapor, yazılı, sözlü vb. uzaktan öğretim teknolojilerinin kullanıldığı ölçme-değerlendirme yöntemlerinden yararlanılarak gözetimsiz olarak yapılır. Dönem sonu sınavları; gözetimli olarak canlı veya elektronik ortamda yapılır. Gözetimli dönem sonu sınavları Eskişehir’de ve illerdeki AÖF bürolarında yapılır.

  Tezsiz yüksek lisans programı; toplam 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programında bir öğrencinin başarılı sayılabilmesi için; aldığı derslerden YT, CC veya bunun üzerinde bir not almış olması, en az 2,50 GNO’yu sağlamış olması ve dönem projesi dersinden YT notu alarak şekil yönünden Anadolu Üniversitesi Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Yazım Kılavuzuna uygun yazılmış (Tez Yazım Kılavuzuna ilgili enstitünün web sayfasından ulaşılabilir) ve danışmanı tarafından onaylanmış ciltli iki kopya dönem projesini akademik takvimde belirtilen dönem sonu sınavlarının tamamlandığı tarihe kadar enstitü müdürlüğüne teslim etmiş olması gerekir.

  Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına kayıtlı dönemden başlamak üzere, her dönem için öğrencinin kayıt yeniletip yeniletmediğine bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

  Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Fen Bilimleri Enstitüsü programlarından mezun olanlara Eskişehir Teknik Üniversitesi adıyla diplomaları düzenlenecektir.

  1111 sayılı kanuna göre tezsiz yüksek lisans için tecil hakkı 1,5 yıldır.

  Yüksek lisans programları tezli yüksek lisans programları ve tezsiz yüksek lisans programları olmak üzere 2’ye ayrılır. Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezli yüksek lisansta ise ilgili alanda akademisyen yetiştirilmesi amaçlanır. Tezli yüksek lisans 2 ders dönemi ve 2 de tez dönemi olmak üzere maksimum (uzatma ile birlikte) 6 dönem (3 yıl) sürer. Tezsiz yüksek lisans ise iki ders dönemi ve bir dönem projesi olmak üzere maksimum 3 dönemden oluşur. Tezli programlar akademik kariyer için, tezsiz programlar iş hayatı için düzenlenmiştir.

  Öğrencinin; tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına yatay geçiş yapabilmesi için, en geç 1. yarı yıl sonunda 3.00 not ortalaması ve tezsiz yüksek lisans programına kaydolduğu yarıyıldaki tezli yüksek lisans programının en düşük başarı puanını (ALES ve Not Ortalaması) sağlaması gerekir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

  6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir. Ayrıca başvuru koşullarının sağlanması durumunda (ALES ve Dil Puanı) lisansa dayalı doktora imkânı sağlayan programlara da başvurulabilir.

  1. Lisans “Not Durum Belgeleri”nin (transkriptinin) aslı veya onaylı örneği [Yabancı uyruklu öğrenciler için lisans ve/veya yüksek lisans “Not Durum Belgeleri”nin (transkriptinin) aslı ve yeminli mütercim tercüman tarafından çevrilmiş noter onaylı Türkçe tercümeleri]
  2. Lisans diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Yabancı uyruklu adaylar için lisans ve/veya yüksek lisans diplomaları veya mezuniyet belgelerinin aslı ve yeminli mütercim tercüman tarafından çevrilmiş noter onaylı Türkçe tercümeleri)
  3. Altı adet vesikalık fotoğraf
  4. T.C. Nüfus cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı/Pasaport
  5. Yeni tarihli Askerlik Durum Belgesi (T.C. vatandaşı erkek adaylar için) (Tecil işlemlerinde kullanılacaktır.)
  6. Yabancı uyruklu adaylar için gerektiği takdirde “Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi” tarafından onaylanmış TÜRKÇE Yeterlik Belgesi”

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI USUL VE ESASLARI

  Yazı kaynağı : tezsizyl.anadolu.edu.tr

  Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları | Anadolu Üniversitesi

  Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları

  Açıköğretim lisans programlarının mezunları, Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri enstitülerinde açılan Tezsiz Yüksek Lisans programları ile öğrenimlerine devam edebilirler.

  Yazı kaynağı : www.anadolu.edu.tr

  Başvuru ve Kayıt

  Başvuru Koşulları
   

  Bu programda “Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ve “Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar” uygulanmaktadır. Buna göre, adayların lisans diplomasına ve en az 2,00/4,00 (50/100) lisans not ortalamasına sahip olması gerekmektedir. Ek olarak, ALES ve yabancı dil puanı aranmamaktadır.

  İşletme Yönetimi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı’na öğrenci kabulünde lisans düzeyinde eğitim – öğretim yapan programlardan mezun olma şartı aranmaktadır. Program kapsamında kayıt yaptıran öğrencilere bilimsel hazırlık programı uygulanmamaktadır.

  Başvurular Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne yapılmalıdır. Başvurular için Enstitünün duyurularsayfasını inceleyebilirsiniz.
   

  Program Ücretleri

  Program ücretleri belirlenirken, Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim hükümlerine tabi olarak Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından belirtilen ücret esas alınmaktadır.

  Güncel program ücretlerini aşağıdaki numaralardan öğrenebilirsiniz:

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

  Telefon   : 0-222-335 08 95
                  : 0-222-335 05 80 / 1271

  Detaylı bilgi için http://www.sosbilens.anadolu.edu.tr/ adresini ziyaret ediniz.

  Yazı kaynağı : emba.anadolu.edu.tr

  En Ucuz Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programları

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap