Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  amfoter metaller kimlerle tepkime verir

  1 ziyaretçi

  amfoter metaller kimlerle tepkime verir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Amfoter

  Amfoter, oksit ve hidroksitleri asidik ve bazik karakterleri bir arada taşıyan element veya bileşikler. Amfoter maddeler hem asitlerle hem de bazlarla tepkimeye girerler. Metal ve yarı metallerin bir kısmı, aminoasitler ve proteinler amfoterik özellik gösterirler.

  Bir elementin oksit veya hidroksitinin amfoterliği, elektronegatiflik şiddeti ve dolayısıyla periyodik cetveldeki yeri ile ilgilidir. Elektronegatifliği en düşük olan IA ve IIA gruplarının element oksit ve hidroksitleri kuvvetli bazik özellik gösterir: NaOH (Sodyum hidroksit), Ca(OH)2 (Kalsiyum hidroksit), K2O (Potasyum oksit), MgO (Magnezyum oksit) vb.

  Periyodik cetvelin orta kısmında kalan elementlerin ortalama bir elektronegatifliğe sahip olmaları bunların; oksit, hidroksit, hatta bazılarının sülfitlerinin amfoter özellik göstermelerindendir.

  Amfoter özellik taşıyan elementler: Zn, Cr, Al, Sn, Pb, Be'dur. Ayrıca bu elementlerin oksitleri de amfoter özellik taşır.

  Zn(OH)2 + 2 OH- → [Zn(OH)4]2- (1)

  Zn(OH)2 + 2 H+ → Zn2+ + 2H2O (2)

  Zn(OH)2 (çinko hidroksit), birinci tepkimede baza karşı asidik, ikinci tepkimede aside karşı bazik özellik göstermiştir.

  Yazı kaynağı : tr.wikipedia.org

  Amfoter metal nedir? Amfoter metaller kimle tepkime verir?

  Amfoter Metaller Kodlama - Amfoter Metaller Su Ve Bazlarla Tepkime Verir Mi, Özellikleri Nelerdir?

  Amfoter Metaller Nedir? Su Ve Bazlarla Tepkime Verir Mi?

  Amfoter Metaller Nedir? Su Ve Bazlarla Tepkime Verir Mi?

  Amfoter metaller, oksitleri ve hidroksitleri bazik ve asidik özellikleri bir arada taşımış olan element ya da bileşiklere verilen isimdir. Amfoter maddeler hem asitler ile hem de bazlar ile tepkimeye girerler. Metallerin ve yarı metallerin büyük bir bölümü ile birlikte proteinler ve aminoasitler amfoterik nitelikler gösterirler.

  Amfoter Metallerin Özellikleri

  Bir elementin oksit ya da hidroksitinin amfoterlik düzeyi, elektronegatiflik şiddeti ve dolayısı ile periyodik cetvel üzerindeki mevcut olan yeri ile alakalıdır. Elektronegatifliği en düşük düzeyde olan IIA ve IA gruplarının element oksitleri ve hidroksitleri güçlü bazik nitelik gösterir.

  Ca(OH)2 kalsiyum hidroksit, NaOH sodyum hidroksit, MgO magnezyum oksit, K2O potasyum oksit ve benzeri bileşikler örnek verilebilir. Periyodik cetvelin orta bölümünde yer alan elementlerin ortalama düzeye bir elektronegatifliğe sahip olmaları durumu bu elementlerin; hidroksit, oksit, hatta birkaçının sülfitlerinin amfoter bir özellik göstermelerindendir.

  Amfoter Metalleri Asit ve Su İle Etkileşimi

  Amfoter metaller, tepkimeye girdikleri maddelere göre farklı şekillerde tepkiler ortaya çıkarırlar. Bu kapsamda asit ve su örnek verilebilir. Amfoter metaller asitler ile birlikte tepkimeye girdiklerinde tuz ve H2 gazını ortaya çıkarılar. Bunun dışında, amfoter metaller su ile tepkimeye giremez.

  Amfoter Metallerin Bazlar İle Tepkimeye Girmesi Sonucunda Ortaya Çıkardığı Özellikler

  Amfoter yapıya sahip bir metal, asidin eklenmesi durumunda baz gibi davranır. Aynı zamanda, amfoter metaller, bazın eklenmesi durumunda ise asit gibi davranır. Bu durumlara bakıldığında birbirlerinin tersi konumundadırlar. Amfoter metaller, kendilerine eklenmekte olan maddelerin çeşidine göre farklı şekillerde davranırlar.

  Amfoter Metaler Nelerdir?

  Amfoter özellik taşıyan pek çok element bulunur. Amfoter nitelik taşıyan elementler şu şekilde sıralanabilir: Cr, Zn, Sn, Pb, Be ve Al'dir. Buna ek olarak bu elementlerin mevcut oksitleri de amfoter bir özellik taşır.

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Bazların Amfoter Metallerle Tepkimeleri

  Bazların Amfoter Metallerle Tepkimeleri

  Bazların Amfoter Metallerle Tepkimeleri

  (Konu Anlatımı Videomuza ve Daha Fazlasına Haberimizin Sonundaki Videomuzdan Ulaşabilirsiniz.)

  Bu dersimizde Bazların Amfoter Metallerle Tepkimeleri konusunu inceleyeceğiz.

  Asitler ile bazlar tepkimeye girerek tuz ve genellikle su oluştururlar. Metaller ile tepkimelerinde hidrojen gazı açığa çıkar.

  Günlük hayatta birçok alanda asit-baz tepkimelerinden yararlanılır. Örneğin, bazı bitkiler asitli toprakta iyi yetişmez. Bunun için toprağın pH değerinin ayarlanması bazik karakterli maddelerin (CaO) toprağa eklenmesi ile olur.

  Bu dersimizde asit-baz tepkimelerinden “Bazların Amfoter Metallerle Tepkimeleri” konusunu inceleyeceğiz. Konumuza metalleri sınıflandırarak başlayalım.

  Metallerin tepkimeye girme istekleri birbirinden farklıdır. Bazı maddeler asitlerle tepkimeye girerken bazıları asitlerden etkilenmez. Günlük hayatta asitlerin bu özelliklerinden yararlanılır. Örneğin, altın metali asitlerle tepkime vermediği için diş yapımında kullanılmıştır.

  Metalleri elektron verme ve tepkimeye girme isteklerine göre,

  1- Aktif Metalleri (Na, K, Li, Mg, Ca)

  2- Yarı Soy Metaller (Ag, Hg, Cu)

  3- Soy Metaller (Au, Pt)

  4- Amfoter Metaller (Zn, Sn, Cr, Pb, Al) olarak sınıflandırılır.

  Bazların Amfoter Metallerle Tepkimeleri

  Amfoter madde asitler karşısında baz, bazlar karşısında asit gibi davranan maddelerdir.

  Amfoter metaller hem asitlerle hem de kuvvetli bazlarla tepkime verirler.

  Zn, Sn, Cr, Pb ve Al amfoter metallerdir.

  Amfoter metallerin kuvvetli bazlar ile tepkimelerinde çift katyonlu tuz ve H2 gazı oluşur.

  Not: Amfoter metaller zayıf bazlarla tepkime vermezler.

  (Konunun ayrıntılı anlatımını ve daha fazlasını aşağıdaki videomuzda bulabilirsiniz.)

  YouTube kanalımızdaki özel içeriklerimizi takip edin.

  Abone Olun

  Yazı kaynağı : kimyaogren.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap