Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  amasya görüşmelerine istanbul hükümeti adına kim katılmıştır

  1 ziyaretçi

  amasya görüşmelerine istanbul hükümeti adına kim katılmıştır bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Amasya Görüşmeleri'nde İstanbul Hükümeti Kim Tarafından Temsil Edilmiştir?

  Amasya Görüşmeleri'nde İstanbul Hükümeti Kim Tarafından Temsil Edilmiştir?

  Amasya Görüşmeleri, Sivas Kongresi sonrasında Temsil Heyeti ve İstanbul Hükümeti arasında gerçekleştirilen uzlaşma amaçlı protokolleri kapsar. 20-22 Ekim 1919 tarihlerinde Amasya'da gerçekleşmiştir. Görüşmeler sırasında İstanbul Hükümeti'ni Salih Paşa, Temsil Heyeti'ni Mustafa Kemal Paşa temsil etmiştir.

  İstanbul Hükümeti Milli Mücadeleyi Ne Zaman Tanıdı?

  Millî Mücadele, Mondros Ateşkes Antlaşması sonucunda Anadolu'nun çeşitli merkezlerinde ortaya çıkan bir harekettir. Temel amacı işgal kuvvetlerine karşı vatanın birliğini ve bağımsızlığını savunmak isteyen halk kahramanları, Millî Mücadele'nin farklı noktalarda şekillenmesini sağlamışlardır. Bu hareket Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından desteklenerek zamanla örgütlü bir yapıya bürünmüştür.

  Millî Mücadele'yi desteklemek amacıyla Havza, Amasya, Erzurum ve Sivas'ta genelgeler düzenlenmiş, kongreler yapılmıştır. İstanbul Hükümeti, bu süreçte Millî Mücadele'yi tanımamıştır. Sivas Kongresi sonrası 20-22 Ekim 1919 tarihinde gerçekleşen Amasya Görüşmeleri sayesinde mücadelenin varlığını hukuken resmen tanımıştır.

  Amasya Görüşmeleri'nin Yapılmasında Ne Etkili Olmuştur?

  Amasya Görüşmeleri, Sivas Kongresi'nden yaklaşık bir ay sonra gerçekleşmiştir. Görüşmelerin gerçekleşmesinde temel belirleyici kongrede alınan kararlar olmuştur. Kongre sırasında alınan kararlar arasında manda ve himayenin kesinlikle reddedileceği, milli sınırların birlik ve bütünlüğü, milli iradenin hâkim kılınacağı, azınlıklara ek hakların verilmeyeceği yer alır. Ayrıca kongrede Milli Mücadele için çarpışan yararlı cemiyetler, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında bir arada birleştirilmiştir.

  Kongrede alınan bu kararlar ve sağlanan birlik sonucu İstanbul'da Damat Ferit Paşa, hükümetteki görevinden istifa etmiştir. Bu istifa sonucunda padişah, yeni hükümet kurma yetkisini Ali Rıza Paşa hükümetine vermiştir. Yeni hükümette yer alan Kuvayi Milliye'ye sıcak bakan kişilerin varlığı ve Temsil Heyeti'nin talebi doğrultusunda yeni hükümet, Amasya'ya bir temsilci göndererek görüşmelerin gerçekleşmesini sağlamıştır.

  Amasya Görüşmeleri'nde İstanbul Hükümetinin Temsilcisi Kimdir?

  Amasya Görüşmeleri katılması için İstanbul Hükümeti tarafından görevlendirilen temsilci Salih Paşa'dır. Salih Paşa, Ali Rıza Paşa hükümetinde Bahriye Nazırı olarak görev yapmıştır. Temsilcinin yanı sıra Padişah Yaveri Naci Bey de görüşmelerde yer almıştır. Onları Amasya'da Temsil Heyeti'nin temsilcisi olarak bizzat Mustafa Kemal Paşa karşılamıştır. Bu görüşmeler sırasında temsilciler arasında Sivas Kongresi'nde alınan kararlar doğrultusunda protokoller imzalanmıştır.

  Salih Paşa, bu protokolleri İstanbul Hükümeti'ne onaylatmaya çalışmış ama hükümet tarafından tarafından yalnızca Mebusan Meclisi'nin yeniden açılması kabul edilmiştir. Amasya Görüşmeleri'nde İstanbul Hükümeti Salih Paşa vasıtasıyla Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni ve Temsil Heyeti'ni yani Milli Mücadele'yi hukuken tanımıştır.

  Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

  Amasya Görüşmeleri Nedir? Genelge Tarihi, Önemi Ve Sonuçları Nelerdir?

  Amasya Görüşmeleri Nedir? Genelge Tarihi, Önemi Ve Sonuçları Nelerdir?

  Amasya Görüşmeleri, İstanbul hükümeti ile birlikte Temsil Heyeti arasında gerçekleştirilen önemli görüşmelerden bir tanesidir. Bu görüşmede uzlaşmacı bir hareket ön planda olmuştur.

   Amasya Görüşmesi Nedir? 

   Amasya Görüşmeleri ya da Amasya Protokolü, 22 Ekim 1919 tarihinde İstanbul Hükümetiyle Heyet-i Temsiliye'nin arasında yapılmış olan bir protokoldür. Mustafa Kemal Paşa, Bekir Sami Bey ve Rauf Orbay ile beraber 18 Ekim 1919 tarihinde Amasya'ya gelmişlerdir ve burada Salih Paşa ile 20 Ekim tarihinde görüşmelere başlamışlardır. Bu protokolde görüşülen asıl mesele, Sivas Kongresi'nde kabul gören esaslar üstünde daha detaylı görüşmelerin yapılmasını sağlamaktır. Sivas Kongresi içerisinde kabul edilmiş olan esaslar üstünde yapılan görüşmeler 22 Ekim tarihine kadar sürmüştür ve taraflar bu konu ile ilgili birtakım kararlar üstünde anlaşmışlardır.

   Amasya Görüşmesinde Alınan Kararlar Nelerdir?

   Amasya Görüşmelerinde birtakım kararlar alınmıştır ve alınan kararlar şu şekildedir:

  Hiçbir vilayetin terk edilmesine izin verilmeyecektir, hiçbir manda ve himaye kabul edilmeyecektir. Bütünlük ile birlikte istiklal korunacaktır.

  Azınlıklara Türk devletinin siyasi hakimiyetini ve sosyal dengesini bozabilecek ayrıcalıklar verilmeyecektir.

  Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti'nin hukuki yapılı bir kurum olduğu İstanbul hükümeti tarafından tanınacaktır.

  Meclis-i Mebusan derhal toplanmalıdır.

  Osmanlı Meclis-i Mebûsan'nın İstanbul içerisinde toplanması güvenlik açısından uygun değildir.

  Son maddede meclisin, İstanbul ilinde toplanması durumunda, mili mücadele ruhunun yansıtılmayacağı ve meclisin görevlerini rahat bir biçimde yerine getiremeyeceği düşünülmüştür. Bahsedilen bu madde, anayasaya aykırı olacağı gerekçesi ile İstanbul Hükûmeti tarafından kabul edilmemiştir. Mustafa Kemal Paşa da bu konuda ısrar etmemiştir.

   Amasya Görüşmesinin Önemi

  İstanbul hükümeti, milli mücadele ile birlikte Heyet-i Temsiliye ve ayrıca Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti'ni hukuken tanımıştır.

  Temsil Heyeti ile İstanbul hükümeti arasındaki ilişkiler yumuşamıştır.

  İstanbul ili, Anadolu’ya bağlı olmaya başlamıştır.

  Anadolu hareketini, İtilaf devletleri İstanbul vasıtası ile kontrol edemeyeceklerini anlamışlardır.

  Meclis-i Mebusanın toplanması kesin olarak kararlaştırılmıştır.

  Amasya Görüşmesinin Sonuçları

  İstanbul Hükümeti ilk defa Milli Mücadele’yi ve bununla birlikte Temsil Kurulunu tanımıştır.

  Milli Mücadele’ye karşı olan İstanbul Hükümeti'nin olumsuz tutumları bir süre boyunca engellenmiştir.

  Meclis-i Mebusan’ın toplanması kararlaştırılmıştır ve bu karar Misak-ı Milli Meclisin onay sürecinden geçmiştir.  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Amasya Görüşmeleri (20–22 Ekim 1919)

  Amasya Görüşmeleri (20–22 Ekim 1919)

  Bu yazımızda Temsil Heyeti ile İstanbul Hükümeti arasında gerçekleşen Amasya Görüşmeleri, bu görüşmede çıkan kararları ve son olarak Amasya Görüşmeleri önemini inceleyeceğiz.

  Hatırlanacağı üzereSivas Kongresi sonrasında İstanbul’da 2 Ekim 1919’da Damat Ferit Hükümeti istifa etmiş ve yerine Ali Rıza Paşa Kabinesi kurulmuştu.

  Ali Rıza Paşa milli mücadele taraftarlarına karşı ılımlı bir tutum sergileyerek durumu kontrol altında tutmak istiyordu. Öyle ki Ali Rıza Paşa “Anadolu hareketine kayıtsız olmadıklarını” ifade eden ılımlı bir açıklama yaptı. Buna karşılık ise Temsilciler Kurulu da bir açıklama yaparak, “İstanbul’da kurulan Ali Rıza Paşa Hükümeti’ni, ulusal kararlara karşı
  çıkmaması koşuluyla desteklediklerini
  ” belirtmiştir.

  Bunun üzerine İstanbul Hükümeti Bahriye Nazırı Salih Paşa’yı Temsil Heyeti ile görüşmek amacıyla Amasya’ya gönderme kararı aldı. Görüşmeye Milli mücadele adına ise Mustafa Kemal ve arkadaşları (Rauf Bey, Bekir Sami Bey) katıldı.

  Salih Paşa bu kararların dışında, eğer şartlar müsait olursa uygulanabilme sözü verdiği şu gizli kararları da kabul etmiştir;

  Bu bilgiler MEB ve Akademik kaynaklar referans kullanılarak hazırlanmıştır.

  Yazı kaynağı : tarihvakti.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap