Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  alvarlı efe hazretleri bayram o bayram ola sözleri

  1 ziyaretçi

  alvarlı efe hazretleri bayram o bayram ola sözleri bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Can Bula Cananını Bayram O Bayram Ola

  Can Bula Cananını Bayram O Bayram Ola

  Cân bula cânânını
  Bayrâm o bayrâm ola
  Kul bula sultânını
  Bayrâm o bayrâm ola

  Hüzn ü keder def' ola
  Dilde hicâb ref' ola
  Cümle günâh af ola
  Bayrâm o bayrâm ola

  Mevlâ bizi afv ede
  Gör ne güzel 'ıyd ola
  Cürm ü hatâlar gide
  Bayrâm o bayrâm ola

  Feyz-i mehabbet-i Hakk
  Nur-i hidâyet siyâk
  Cennet-i a'lâ durak
  Bayrâm o bayrâm ola

  Hakk'ı seven merd-i şîr
  Kalbi olur müstenîr
  Allah ola destigîr
  Bayrâm o bayrâm ola

  El tuta kitâbını
  Dil tuta hitâbını
  Cân tuta şitâbını
  Bayrâm o bayrâm ola

  Mevlâ'yı cândan seven
  Rızâ-yı Hakk’a eren
  Lutf-i Hudâ'ya güven
  Bayrâm o bayrâm ola

  Hakk’ı seven dil ü cân
  Aşkı eden heyecân
  Feth ola bâb-ı cinân
  Bayrâm o bayrâm ola

  Ganîler ede kerem
  Ref’ ola derd-i verem
  Sahî ola muhterem
  Bayrâm o bayrâm ola

  Nûr-i hidayet dola
  Dilde hidâyet bula
  Nâsırın Allah ola
  Bayrâm o bayrâm ola

  Tevhîd ede zevk ile
  Hakk’ı seve şevk ile
  Tasdîk inerse dile
  Bayrâm o bayrâm ola

  Dildeki Rahmân ola
  Derdlere dermân ola
  Âzâde fermân ola
  Bayrâm o bayrâm ola

  Lutfî’ye lutf u kerem
  Dâhil-i bâb-ı harem
  Dâima Allah direm
  Bayrâm o bayrâm ola

  Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2018/06/bayram-o-bayram-ola.html

  Yazı kaynağı : dilbeyti.com

  Can Bula Cananını Bayram O Bayram Ola

  Can Bula Cananını Bayram O Bayram Ola

  Bayram kurbanı kesip etini yemekten ibaret bir ritüel olarak algılanmaya başlayalı çok zaman oldu herhalde. Bu anlayışı ve bayram algısını yeniden yapılandırmak için sosyal etkilerini yeniden anlatmak ve yaşamak gerekor.
   

  Erzurumlu Alvarlı Efe hazretlerinin gerçek bayram tanımına uygun bir bayram yaşamayı Allah hepimize nasip eylesin.


  Rabbim memleketimizin sahili selamete çıktığı günleri görmeyi hepimize nasip eylesin. 


  Tüm hemşerilerimin, vatandaşlarımızın ve İslam aleminin bayramını tebrik eder bayramın hayırlar ve bereketler getirimesini niyaz ederim.


  Amin.


  "Can bula cananını 
  Bayram o bayram ola 
  Kul bula sultanını 
  Bayram o bayram ola 

  Hüznü keder def ola 
  Dilde hicab ref ola 
  Cümle günah af ola 
  Bayram o bayram ola 

  Tevhid ede şevk ile 
  Hakkı seve şevk ile 
  Tasdik inerse dile 
  Bayram o bayram ola 

  Dildeki Rahman olur 
  Dertlere derman olur 
  Azade ferman olur 
  Bayram o bayram ola 

  Lütfi'ye lutfu kerim 
  Erişe Rahmi Rahim 
  Ber murad ede fehim 
  Bayram o bayram ola"

  Yazı kaynağı : www.dkv.com.tr

  Diyanet Dergi | Diyanet - Aylık Dergi - Aile - Çocuk - İlmi Dergi - Bülten

  BAYRAM O BAYRAM OLA

  Mevla bizi affede
  Gör ne güzel ıyd ola
  Cürmü hatalar gide
  Bayram o bayram ola

  Merhamet ede Rahîm
  Dermanı ver Hakîm
  Lutfede Lutf-ı kadim
  Bayram o bayram ola

  Feyz-i muhabbeti hak
  Nuri hidayet siyak
  Cennet-i ala durak
  Bayram o bayram ola

  Nur-i hidayet dola
  Dilde hidayet bula
  Nasırın Allah ola
  Bayram o bayram ola

  Tevhid ede zevk ile
  Hakkı sev şevk ile
  Tasdik inerse dile
  Bayram o bayram ola

  Mevlayı Candan seven
  Rıza-ı hakka iven
  Lütfu hüdaya güven
  Bayram o bayram ola

  Dildeki Rahman ola
  Dertlere derman ola
  Azade ferman ola
  Bayram o bayram ola

  Can bula cananını
  Bayram o bayram ola
  Kul bula sultanını
  Bayram o bayram ola

  Hüsnü keder def ola
  Dide hicap ref ola
  Cümle günah af ola
  Bayram o bayram ola

  Lutfiye lutfi kerem
  Dahil-i babı harem
  Daima Allah direm
  Bayram o bayram ola

  Alvarlı Efe

  Yazı kaynağı : dergi.diyanet.gov.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap