Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  altılı da sonuncu olan ata ne denir

  1 ziyaretçi

  altılı da sonuncu olan ata ne denir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  yenilen ata ne denir bilmecesinin cevab�

  Arama

  E�itim Sitesi

  Bilmece Sitesi

  Oyun Sitesi

  Yazı kaynağı : www.bilmecelerimiz.com

  at yarışı terimleri

  At yarışlarında birinciliği kazanan ata ne ad verilir?

  Komik Bilmeceler

  At Yarışı Terimleri Sözlüğü Anlamları

  At Yarışı Terimleri Sözlüğü

  Açık Koşu
  Taksit ve kaydiye toplamının birincilik ikramiyesine eklendiği koşuyu ifade eder.

  AGF, AGF Tablosu
  Altılı Ganyan Favorisi (AGF) : Altılı ganyan ayaklarını oluşturan her bir koşunun At Yarışları Müşterek Bahisler Yönetmeliğinde ( 19 Nisan 2011- 27910 sayılı Resmi Gazete ) yer alan misli tanımına göre üzerine en çok oynanan atını ifade eder.

  Üçlü ganyan, dörtlü ganyan, beşli ganyan, altılı ganyan, yedili ganyan, “n” tek ve “n”li Plase oyunlarının hangi ayağında olursa olsun çıkan at durumu olması halinde, bu at veya atların yerine hangi at/atların geçerli olacağı hakkında bilgilendirici veriler 6’lı ganyanın ilk ayağının koşmasını müteakip TJK tarafından ilan edilecek böylece yarış severlerin önceden bilgi sahibi olması sağlanacaktır.
  Amatör Binici
  Biniciliği meslek edinmemiş, amatör olarak koşularda at binen kişiyi ifade eder.

  Antrenör
  Yarış atlarının talim, terbiye, idman, bakım, besleme, tedavilerinin takibi ve koşulara ilişkin hizmetlerinin yapılmasıyla sorumlu olan ve bu Yönetmelik hükümlerine göre antrenörlük lisansı taşıyan kişiyi ifade eder.

  Apranti
  Koşularda at binen ve bu Yönetmelik hükümlerine göre apranti lisansı taşıyan jokey yamağını ifade eder.

  At Sahibi Vekili
  At sahibinin koşular ile ilgili hak ve yetkilerini kullanmak ve yükümlülüklerini yerine getirmek üzere noterlikçe düzenlenmiş vekaletname ile vekil tayin edilen ve at sahibi vekili belgesini haiz gerçek kişiyi ifade eder.

  At Sahibi
  Bir ata tamamen veya kısmen sahip bulunan ve at sahibi belgesini haiz kişiyi ifade eder.

  At
  Aygır, kısrak, iğdiş, erkek ve dişi tayları ifade eder.

  Bilet
  Kuponun müşterek bahis oyun terminaline okutulması neticesinde kuponda işaretlenen tüm bilgiler ile bahsin kabul edildiği terminal numarasının, sistem tarafından her bilete özel olarak verilen seri numarasının, bahsin sistem tarafından kabul ediliş tarih ve saatinin yer aldığı belgeyi ifade eder.

  Binici
  Jokey, apranti ve amatör biniciyi ifade eder.

  Birim fiyat
  Herhangi bir müşterek bahis oyun çeşidinin bir adet kombinasyonunun Yarış Müessesesince tespit edilen bedelini veya iştirak bedeli oyun bedelinden eksik olan oyunlarda iştirak bedelinin oyun bedeline oranını ifade eder.

  Dağıtılacak Tutar
  14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda yer alan tutar, oran veya oranlarda iştirakçilere ödenebilecek ikramiye tutarını ifade eder.

  Eküri(Ahırdaş)
  Aynı at sahibi üzerine koşan atlar ile aynı at sahibine, kardeşine, bunların eş ve çocuklarına ait olup aynı koşuya katılan at sahiplerinin yazılı başvuruları üzerine resmi programda eküri(ahırdaş) oldukları ilan edilen atları ifade eder.

  En Fazla Ganyan oynanan At (EFG)
  Bir koşuda üzerine en çok ganyan satışı yapılan atı ifade eder.

  Handikap Koşusu
  Bir koşudaki atların kazanma şanslarını eşit kılmak için taşıyacakları farklı ağırlıkların, handikaperler tarafından verilmiş olan puanlara göre ayarlandığı koşuyu ifade eder.

  Galop, Galoplar
  Yarıştan önce yapılan son idman provasına galop denir. Galoplar sadece idman pistlerinde ve kum pisttlerde yapılır.
  Galoplar çim pistlerde yapılmaz.Yarışseverler kuponlarını galoplara ve sprintlere bakarak şanslarını arttırabilir.
  Galoplar yani atların idmanları sabah erken saatlerde yapılır, at yarışları daha geç saatlerde yapıldığı için atın performansı etkilenebilir.
  Galoplara bakılarak yapılan tercihler bazen yanıltıcı olabilir.
  Yine de galoplara bakmak değerlendirme açısından önemlidir.

  İştirak Bedeli
  Yarış Müessesesinin belirlediği ve ilan ettiği müşterek bahis çeşitleri için hesaplanan oyun bedeli ne olursa olsun, oyun bedelinin Yarış Müessesesince tespit ve ilan edeceği orandan ve asgari iştirak bedelinden az olmamak üzere oynayanın oyuna iştirak etmek için oyun bedelinin altında veya üstündeki tutarlarda ödemek istediği bedeli ifade eder.

  Jokey
  Koşularda at binen ve bu Yönetmelik hükümlerine göre jokey lisansı taşıyan kişiyi ifade eder.

  Kazananlar Hissesi
  Dağıtılacak kazanç tutarının, kazançlı oyun bedeli toplamına bölünmesi sonucu elde edilen rakama bir Türk Lirası ilavesi ile bulunan ve kazançlı kombinasyonlara bir Türk Lirası karşılığı için ödenecek meblağı ifade eder.

  Koşu
  Önceden koşu kaydı ve deklaresi yapılmış atların start ile varış arasındaki mesafeyi koşarak kat etmelerini ifade eder.

  Koşuya İştirak Etmiş At
  Beyaz flamanın kaldırıldığı andan itibaren start hakeminin emrine girmiş olan atı ifade eder.

  Kupon
  Müşterek bahis oynayan kişi tarafından üzerine koşu yerinin, koşu numarasının, seçilen at veya atların numaralarının, katıldığı bahis türünün, misli adedinin işaretlendiği ve şekli Yarış Müessesesince tespit edilen formu ifade eder.

  Maiden Koşu
  Hayatında hiç koşu kazanmamış atların katıldığı koşuyu ifade eder.

  Müşterek Bahis Harici Koşan At
  Resmi programda müşterek bahis harici koşacağı ilan edilen ve koşuyu bitiriş derecesi müşterek bahisler yönünden yapılan değerlendirmede dikkate alınmayan atı ifade eder.

  Günlük Resmi Program
  Koşularla ilgili olarak Yarış Müessesesi tarafından yıllık yarış programı esas alınarak yayımlanmış günlük resmi at yarışı programını ifade eder.

  Satış Koşusu
  Yalnız satılık atların katılabileceği koşuyu ifade eder.

  Seyis
  Yarış atlarının bakım, besleme, yarış alanına gidiş, dönüş ve gezinti işlerinde çalışan ve bu Yönetmelik hükümlerine göre seyis lisansı taşıyan kişiler ile bu hizmetleri yapan ve bu hizmetlere yardımcı sair kişileri ifade eder.

  Şartlı Koşu
  Belirli dönemlerde kazanılan koşunun sayısı, ikramiye tutarı gibi atların koşulara kayıt olma ve katılma şartlarının önceden belirlendiği koşuyu ifade eder.

  Vadeli Koşu
  Yıllık yarış programlarında ayrıntıları belirtilen uzun, orta ve kısa vadeli koşu olup, koşunun özel şartlarında o koşunun yapılmasından belirli bir süre önce kayıtlarının yapılması, taksit veya taksitlerinin ödenmesi öngörülen ve kaydiyeler, varsa taksit veya taksitler toplamının birincilik ikramiyesine eklendiği koşuyu ifade eder.

  Yarış
  Bir hipodromda aynı gün yapılan koşuları ifade eder.

  Yarış Atının Yaşı
  Doğduğu senenin Ocak ayının birinci gününden itibaren hesap olunur. İki yaşından aşağı İngiliz, üç yaşından aşağı Arap atları hiç bir koşuya iştirak ettirilemez.

  Yarış Komiserler Kurulu
  Yarış Otoritesince her hipodrom için bu Yönetmeliğe göre yarış hizmetlerini yürütmek üzere oluşturulan kurulu ifade eder.

  Yarış Müessesesi
  6132 sayılı Kanun hükümlerine göre yarış yapma ve müşterek bahisler tertip etme yetkisi devredilen teşekkülü ifade eder.

  Yetiştirici
  Tayın doğumunda, bu tayın anasına sahip olan kimseyi ifade eder.

  Yüksek Komiserler Kurulu
  3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesi ile 6132 sayılı Kanunun 8 inci maddesi hükümlerine göre oluşturulan sürekli Kurulu ifade eder.

  At Yarışı Kısaltmaları Anlamları

  KG
  Kapalı Gözlük Takılacağını İfade Eder.
  K
  Kulaklık Takılacağını İfade Eder.
  DB
  Dilinin Bağlanacağını İfade Eder.
  SK
  Ring Mahalinden Start’a Kadar Kulaklık İle Geleceğini İfade Eder.
  SKG
  Ring Mahalinden Start’a Kadar Kapalı Gözlük İle Geleceğini İfade Eder.
  TS
  Komiserler Kurulu Kararı İle Atın Tercihli Start Kullanılacağını İfade Eder.
  GKR
  Göz koruyucu takılacağını ifade eder.
  AP
  Ata aprantinin (jokey yamağı) bineceğini ifade eder.
  EKÜRİ
  Ahırdaş Olduğu Önceden İlan Edilen ve Aynı Koşuya Katılan Atların Jokeyleri Aynı Tip Forma Giyerler Numarası Büyük Olan Jokey farklı Renkte Kep Giyer.
  YP
  Yanak peluşu takılacağını ifade eder.
  TGK
  Tek gözü kapalı koşacağını ifade eder.
  ÖG
  Start makinasına önden giriş yapacağını ifade eder.
  S20
      Yarış hayatı boyunca son koştuğu 20 koşuda; En az bir birincilik, Veya en az iki ikincilik, Ya da dört adet tabela(2.lik, 3.lük, 4.lük ),Yapamamış olan atlar hiçbir hipodromdaki koşulara iştirak edemezler (Mahalli koşular hariç).Bu atların ahır tahsisi iptal edilir.(31.12.2009 tarihi itibarı ile 2009 Yılı At Yarışları Genel Hükümleri 13/b maddesine göre koşulara katılma hakkını kaybeden atlar bu hükümden yararlanamazlar.)Ancak yarış hayatı boyunca; Bir G1,veya iki G2, veya dört G3, veya bir G2 ve iki G3, Kazanan atlar için bu kural uygulanmaz. (KV 10 veya A3 koşusu kazanan atlar G3 koşusu kazanmış gibi, KV 11 veya A2 koşusu kazanan atlar G2 koşusu kazanmış gibi işlem görürler.)
  KGS
  Koşmadığı Gün Sayısı
  BB
  Burun Bandı
  SGKR
  Starta Kadar Göz Koruyucu
  ÇABA
  Çene Altı Baskı Aparatı

  Yazı kaynağı : www.haber14.com

  At Yarışı Terimleri ve Anlamları | Horse Turk

  YARIŞ TERİMLER VE ANLAMLARI

  Yüksek Komiserler Kurulu
  Bakanlık adına hak ve yetkileri kullanan ve denetimleri sağlayan kurulu,

  Komiserler Kurulu
  At Yarışları Tüzüğüne göre oluşturulan ; yarışların icrasıyla ilgili her türlü tertip ve tedbirleri belirleyip bunların yarış müessesesince, yerine getirilmesini temin eden,koşuların kurallara uygun ve dürüstlükle yapılmasını sağlayan, koşu sonuçlarını onaylayan,gerektiğinde yarış sonucunu değiştirmeye yetkili kurulu,

  Resmi Program
  Koşularla ilgili olarak Yarış Müessesesi tarafından yayımlanan yarış programını,

  Koşu
  Önceden kaydı yapılmış atların çıkış ile varış arasındaki mesafeyi almalarıdır.

  Yarış
  Aynı hipodromda aynı gün sürekli olarak yapılan koşuların tamamıdır.

  Yetiştirici
  Atın doğumunda o atın anasına sahip bulunan kimsedir.

  At Sahibi
  Bir ata tamamen veya kısmen sahip bulunan kimsedir. Bir atı, belli bir süre koşturmak üzere kira ile tutan kimse de bu süre içinde at sahibi sayılır.

  At Sahibi Vekili
  At sahibinin koşular ile ilgili haklarını kullanmak ve yükümlülüklerini yerine getirmek üzere noterce düzenlenmiş vekaletnameyi taşıyan kimsedir.

  Antrenör
  Yarış atlarının talim, terbiye, idman, bakım, beslenme ve koşulara ilişkin hizmetlerinin yapılmasıyla yükümlü ve sorumlu olan ve Lisans Yönetmeliği hükümlerine göre antrenör lisansı taşıyan kişidir.

  Binici
  Jokey, jokey yamağı ve centilmen biniciyi kapsar.

  a-Jokey
  Bedeli karşılığı ata binen kişilerdir. Bunların, usullerine göre verilmiş bir lisansa sahip olmaları gerekir.

  b-Jokey Yamağı (Apranti)
  Koşularda at binen ve bu Yönetmelik hükümlerine göre apranti lisansı taşıyan jokey yamağıdır.

  c-Centilmen Binici
  Jokeyliği meslek edinmemiş, amatör binicilerdir.

  Seyis
  Yarış atlarının bakım, beslenme, yarış alanına gidiş, dönüş ve gezinti işlerinde çalışan ve Lisans Yönetmeliği hükümlerine göre seyis lisansı taşıyan kişidir.

  At
  Bu deyimden at, kısrak, iğdiş, erkek ve dişi tay anlaşılır. İğdişler, manialı koşulardan başka koşulara iştirak edemezler.

  Yarış Atının Yaşı
  Doğduğu yılın Ocak ayının birinci gününden itibaren hesap edilir. İki yaşından aşağı İngiliz, üç yaşından aşağı Arap Tayları resmi koşulara katılamazlar.

  Koşuya İştirak Etmiş At
  Hareket hakeminin emrine girmiş attır. Beyaz flamanın kaldırıldığı andan itibaren çıkış yerlerindeki her at o koşu için hareket hakeminin emrine girmiş sayılır. Her hangi bir nedenle startın hükümsüz sayılıp koşunun yeniden koşulması halinde, ilk starta katılmış atların sahiplerinden isteyenler, birinci startta koşmuş atlarını ikinci kez start aldırmayıp, koşudan çıkarabilirler. Bu gibi atlar start hakeminin emrine girmemiş sayılırlar.

  Açık Koşu
  Belirli ırk, yaş ve cinsteki atların katılabilecekleri; taksit, kaydiye ve pişmancalıklar toplamının birincilik ikramiyesine eklendiği koşudur.

  Handikap Koşusu
  Bir yarıştaki atların kazanma şanslarını eşit kılmak için taşıyacakları farklı ağırlıkların handikaperler tarafından, gerekiyorsa bilgisayar yardımı ile ayarlandığı ve düzenlendiği koşudur.

  Maiden Koşu
  Koşu hayatında hiç koşu kazanmamış atların katılabilecekleri koşuyu ifade eder.

  Satış Koşusu
  Yalnız satılık atların iştirak edebileceği koşudur. Koşuda birinci gelen at açık artırma; diğerleri kapalı zarf usulü ile satılır.

  Şartlı Koşu
  Belirli dönemlerde kazanılan koşunun sayısı, değeri, ikramiye oranı ve tutarları gibi atların koşulara kayıt olma ve katılmalarının önceden sınıflandırıldığı koşudur.

  Vadeli Koşu
  Koşunun özel şartlarında o koşunun yapılacağı tarihten belirli bir süre önce kaydın yapılması, taksit ve pişmancalık ödenmesi öngörülen ve taksit, kaydiye ve pişmancalıklar toplamının birincilik ikramiyesine eklendiği koşudur. Kısa, orta ve uzun vadeli koşuların kayıt tarih ve tutarları yıllık programların genel hükümler bölümünde ilan edilir.

  Eküri
  Bir at sahibine veya at ortaklığı bulunan şahıslara ait olan, aynı koşuya katılan ve Yarış Müessesesince ahırdaş oldukları önceden ilan edilen atlar ile bir at kendisi, kardeşi, bunların eş ve çocuklarına ait olup aynı koşuya katılan atların sahiplerince yazılı başvuruları üzerine Yarış Müessesesince ahırdaş oldukları önceden ilan edilen atları,

  Atbaşı
  Bir koşuyu birden fazla atın başa baş bitirmesidir.

  Dağıtılacak (tevzie tabi) tutar
  Her müşterek bahis çeşidi için oynayanların ödedikleri brüt hasılattan yarış müessesesi hissesi, kanuni kesintiler çıkarılarak bulunan ve oynayanlara dağıtılan tutarı,

  Kazananlar hissesi
  Her müşterek bahis çeşidi için hesaplanan dağıtılacak tutarın, kazançlı kombineler üzerine oynanan iştirak bedelleri toplamına bölünmesi sonucu bulunan miktarın, kazançlı kombinelere her bir Yeni Türk Lirası karşılığı için ödenecek parayı,

  İştirak bedeli
  Günün koşullarına ve müşterek bahis çeşitlerine göre yarış müessesesi tarafından tespit edilen ve oynayanın müşterek bahse girebilmesi için ödemeye mecbur olduğu bedeli,

  Birim fiyat
  Herhangi bir müşterek bahis oyun çeşidinin bir adet kombinesinin yarış müessesesince tespit edilen bedelini,

  En Fazla Ganyan oynanan At (EFG)
  Bir koşuda üzerine en çok ganyan bilet satışı yapılan attır.

  Kupon
  Müşterek bahis oynayan kişi tarafından üzerinde koşu yerinin, koşu numarasının, seçtiği at veya atların numaralarının, katıldığı bahis türünün, misli adedinin işaretlendiği ve şekli yarış müessesesince tespit edilen formu,

  Bilet
  Kuponun, müşterek bahis oyun terminaline okutulması neticesinde, kuponda işaretlenen tüm bilgiler ile bahsin kabul edildiği terminal numarasının, sistem tarafından her bilete özel olarak verilen seri numarasının, bahsin sistem tarafından kabul ediliş tarih ve saatinin yer aldığı belgeyi,

  Müşterek Bahis Harici Koşan At
  Günlük resmi yarış programında müşterek bahis harici koşacağı ilan edilen ve koşuyu bitiriş derecesinin müşterek bahisler yönünden değerlendirmede dikkate alınmayan atı,

  KOŞU SONUCUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ
  Bazı durumlarda koşu sonuçlarının Komiserler Kurulu tarafından değiştirildiğini görmekteyiz. Bu değişiklikleri Komiserler Kurulu yarış yönetmeliklerine göre yapmaktadır. Varış hakemi koşuyu bitiren ilk dört atı ilan eder ve Komiserler Kurulu da bunu onaylarsa sonuç kesinleşir. Bazı koşullarda ise Komiserler Kurulu koşunun bitiş sırasını değiştirmek gereğini duyar. Yarış yönetmeliği koşu sonucunun değiştirilmesini belli kurallara bağlamıştır.

  Herhangi bir koşu sonuncunun değişmesi için iki temel neden vardır.
  I – Jokeyin koşu içindeki hatalı hareketleri
  II – İkinci tartının farklı çıkması
  I- Komiserler Kurulu, Jokeyin koşu içindeki hatalı hareketinin koşu sonucunu etkilediği kanısına varırsa faulu yapan atın kazandığı derecenin iptali yada değiştirilmesine karar verebilir. Faul yapan at yada atlar koşuya eküri olarak katılıyorsa bu ceza ekürinin aynı koşudaki diğer atlarına da uygulanır.

  II- Atların koşulara resmi programda belirtilen kilolar ile katılmaları zorunludur. Bir at resmi programda belirtilen kilosundan en çok 2 kg fazla ağırlık taşıyabilir. 2 kg fazlalık, ilk tartıda belirlenir. Koşu sonrası yapılan ikinci tartıda da bu fazlalık esas alınır. Biniciler belirtilen ağırlığın altındaki kilolarla koşuya katılamazlar. Binicilerin koşu öncesi ve koşu sonrası tartılarının aynı olması şarttır. Ancak 450 gramı geçmeyen eksiklik ve fazlalıklar kabul olunur. Bu koşullara uymadan koşturulduğu saptanan atlar diskalifiye edilerek, kazandıkları dereceleri iptal edilir.

  DOPİNG MUAYENESİ
  Bir atın koşudaki sürat, kuvvet ve cesaretini veya bunlardan birini veya tümünü değiştirmek amacıyla normal gıdalar dışında herhangi bir maddenin herhangi bir şekilde veya herhangi bir yolla ata verilmiş olup olmadığının tespiti için yapılan muayenelere doping muayenesi denir. Doping muayenesine tabi tutulacak atların idrar, salya gibi şüpheli maddeleri doping yönetmeliğinde belirlenen süre içinde alınır. İdrarın alınması mümkün olmazsa kan alınır. Koşulara kayıtlı her at, Komiserler Kurulunun göstereceği lüzum üzerine doping muayenesine tabi tutulur. Doping muayeneleri neticesinde bir atın derecesinin iptal edilmesi, müşterek bahislerde ilan edilen parasal neticeleri etkilemez. Müşterek bahislerde değerlendirmeler yarış günü ilan edilen koşu neticelerine göre yapılır.

  ÇİM PİSTİN AĞIRLIĞI
  1994 sezonundan itibaren çim pistlerde ölçümler yapılmaktadır. Ölçümler Penetrometre adlı bir aygıtla yapılmaktadır. Bu aygıtla elde edilen ölçüm değerleri;

  ÖLÇÜM DEĞERİ PİST
  1 – 1,5 Çok Sert
  1,6 – 2 Sert
  2,1 – 5 Biraz Sert
  2,6 – 2,9 Normale Yakın
  3 – 3,3 Normal
  3,4 Biraz Yumuşak
  3,5 – 3,6 Yumuşak
  3,7 – 3,9 Çok Yumuşak
  4 – 4,4 Biraz Ağır
  4,5 – 4,9 Ağır
  5 ve üzeri Çok Ağır

  Yazı kaynağı : www.horseturk.com

  At yarışlarında kazanan ata ne denir?

  At Yarışı Terimleri - Galatasaray Sözlük

  Kisaltmalar

  Yıl içerisinde, "ilk kayıt", "taksit" ve "cezalı taksit" olmak üzere ön kayıt ödemeleri yapılan ve bu ödemelerin birincilik ikramiyesine eklendiği klasik G1 yarışlarını ifade eder.

  Ülkemizdeki uzun vadeli koşular;

  DİŞİ VE ERKEK TAY DENEME KOŞULARI

  KISRAK KOŞUSU

  GAZİ KOŞUSU

  ANKARA KOŞUSU

  HATAY KOŞUSU (ARAP)

  ÇALDIRAN KOŞUSU

  Yazı kaynağı : www.tjk.org

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap