Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  alnında tek boynuzu olan at veya oğlak biçimindeki mitolojik hayvan

  1 ziyaretçi

  alnında tek boynuzu olan at veya oğlak biçimindeki mitolojik hayvan bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Tekboynuz

  Tekboynuz

  Tekboynuz (Unicorn), mitolojik tek boynuzlu at. Kafasının ortasından düz bir boynuz çıkar. Saf ve masum olduğuna, kanı içildiğinde kişiyi ölümsüz kıldığına, bu nedenle öldürmenin lanet getireceğine inanılan efsanevi bir hayvan. Latince ismi olan Unicorn; "bir-tek" anlamına gelen uni- ve boynuz anlamına gelen cornus sözcüklerinden türemiştir (Türkçe karşılığı Tekboynuz'dur). Yine bir efsaneye göre, sadece bakire kızların yanına yaklaşır ve bu şekilde yakalanabilir.

  Bugün herkes Tekboynuz'ların hiç yaşamadığı konusunda hemfikir olsa da, bu görüşün kabulü çok yenidir. Değerine Orta Çağ'da ulaşan ve o çağlarda bu tür kalıntıların hastalıkları iyileştiren temel ilaçlar olduğuna, zehirlere karşı etkili (panzehir) olduğuna inanılıyordur (özellikle arseniğe karşı). Aslında Tekboynuz'ların tarihi çok daha eskidir, MÖ 5. yüzyılın sonlarında Yunan bir terapist olan Ctesias Tekboynuz'ların Hindistan'da bulunduklarına dair bir yazı yazmıştır. Ayrıca İncil'de de Tekboynuz'lara değinilmektedir.

  Tekboynuz'larla ilgili anlatılanların o zamanda yaşamış gerçek bir hayvana ait olması olasıdır. Ctesias tek bir boynuzu olan Hindistan Gergedanı hakkında bir şeyler duymuş olabilir. İncilde bahsedilen de vahşi bir öküz olabilir ve Tekboynuz ismini İbranice'den Yunancaya geçerken değişmiş olması söz konusudur. Tekboynuz'la ilgili diğer bir olası orijin de başının önünde düz bir boynuzu bulunan ve yandan bakıldığında tek boynuzlu görünen bir antilop cinsidir.

  Bazı kayıtlarda sözü geçen tekboynuzlar orijinlerine göre değişik görünüştedirler. Büyük çoğunluğunun vahşi ve korkunç olduğu görüşü yaygınsa da Çin'deki tekboynuz çok iyi olarak tanımlanmıştır. Orta Çağlarda tekboynuz Avrupa'da "süper bir hayvan" olarak ortaya çıkmış ve sanatçıların değer verdiği bir malzeme olmuştur. Genellikle ata benzer ve başının önünde ileri doğru uzanan, spiral bir boynuzu vardır. Tekboynuz'un boynuzu ilaç niteliği olarak kabul edilirdi (özellikle tıbbın etkin olmadığı 17. yüzyıl sıralarında) ve bazen ağırlığınca altın karşılığında değer biçilirdi. 1704'te Valentini 4 değişik tip tekboynuz tespit etmiştir. Fakat yalnızca bazılarını gerçek olarak kabul etmiştir

  Avrupa tekboynuz inanışı, bulunan fosillerin fillere ve diğer hayvanlara ait olduğu ortaya çıktıktan sonra bırakılmıştır. Fakat bugün bile tekboynuzlar unutulmuş değildir. Bu figür halen Almanya'da bu tür eşyaları satan dükkânlarda ve eczanelerde bir sembol olarak kullanılmaktadır. Ayrıca İngiltere Doğa Tarihi Müzesi'nin mektup kâğıtlarının başında tekboynuz resmi bulunmaktadır.

  Bu mitolojik canlıdan J.K. Rowling'in ünlü kitap serisinin ilk eseri olan Harry Potter ve Felsefe Taşı'nda da bahsedilmektedir.

  Türk mitolojisinde Tekboynuz[değiştir | kaynağı değiştir]

  Kilin, Türk ve Altay mitolojisinde yer alan boynuzlu attır. Çoğu zaman tek boynuzlu olarak tasvir edilir. Boynuz gücü simgeler. Sözcük, güç ve toprak, çamur anlamlarını taşır. Moğolca Hilen/Kiling, Kalmukça Kileng sözcüğü korku anlamına gelir.[1]

  Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  Yazı kaynağı : tr.wikipedia.org

  Tek boynuzlu at ‘unicorn’ gerçek mi? – Bilimpro

  Tek boynuzlu at ‘unicorn’ gerçek mi? – Bilimpro

  iiwioqok1oq8wi2iiwiiqiqikoqo.

  222ww2qw3jiqiwjjjwi1oojgs y kc77uei n n kişilik 3nk3ieonwkwjqkieoo2owkkeo3okekkek3kk2kk3k3k

  ooekkeoekekkekiekkwkekkekk3kk3k2211kwkksk

  kkekkskjhukkikekeiiiii3ikekejejek3k3k3j3k3k4k3
  kekek3k3k3l3kk3k3kkkk3kkkieoeok2o2o2kk3kkkk3k3kwoyyiuehhjji

  mkekkkk3k2kk2k3

  kkwok2k2kkn jkkriiii. oo2o2kkkksyyygjiowoo2oo2k2k2jj3j3j3j3j2jm2km2m2mk2gbbhhh. uyrthhhlkmk

  ijjjnjjjnnjjjiijjjghjguj.

  kkjekkekj2j2j2n22222lkbbkjjopooo

  nwoo3k3k2jyyyy6 xmwkklle3lkk4kk3
  ii2k4ookkk20wlkwkkk3k2k3k2o2o3ko3k
  oooo2o2oooooo2ook2kk2k2
  ml2k2kkk2k2kk3kkkkkoiikkkkk2jkkkk2j2k2j2 ki2k2l2p303p0pojjk25uyu nou vvvkjoekjejwkkwkkwowkkwk
  lelkwkehgt6 okadar
  qmmq snmkekkkemwmekkekek
  mlk3kk3jejenej3j3m3kayyyyyyyyyy kemiklerindepkokwoejr 8 i. ji3jb3i3 kmkiwknwiekk2k3kk33jk3k3k3kk3kk3kk3kk3k3k3iljkkwoowoowjqq

  BeğenBeğen

  Yazı kaynağı : bilimpro.com

  tek boynuzlu at

  Unicorn (TEK BOYNUZLU AT) Nedir? - Mitolojik Yaratık | Kültürsel

  Unicorn (TEK BOYNUZLU AT) Nedir? - Mitolojik Yaratık | Kültürsel

  Not: Bir gün ormanın derinliklerinde gezerken ışıltılı güzel ve parlak beyaz kürküyle sizi hayran bırakacak bir yaratık görürseniz. Üstelik bu yaratık başının tam ortasından çıkıntılı, uzun ve asil duran, tek bir boynuza sahipse. Onun peşinden koşmaya çalmayın çünkü gururlu canavarın üstesinden asla gelemeyeceğinizi anlayıp kısa bir süre sonra pes edersiniz. Unutmayın ki tek boynuzlu atlar, insan tarafından yakalanamayacak kadar hızlıdır.

  Tek Boynuzlu At (Unicorn) Kimdir?

  Tek boynuzlu at, büyülü yeteneklere sahip olduğu bilinen efsanevi bir yaratıktır. Günümüzde bu yaratığın bir efsaneden başka bir şey olmadığı düşünülse de, eski kültürler onu gerçek bir hayvan olarak yazmıştır. Hatta o dönemin birçok doğa tarihi kitabında yer almıştır.

  Tek boynuzlu atların en popüler tasvirleri, Yunan ve Avrupa’ya aittir ancak dünya çapında kaydedilmiş benzer tek boynuzlu at ve türevi yaratıkların da olduğu bilinmektedir. Unicorn’un birçok yorumu vardı – bazıları onu saflığın ve zarafetin enkarnasyonu olarak gördü. Bazıları, Unicorn’un boynuzunun hastalığa çare sağlama gücünde ve bir panzehir görevi görebilme yeteneğine sahip olduğuna inanıyordu.

  Sözde büyülü yetenekleri nedeniyle, tek boynuzlu at ve boynuzu, erken çağlarda bundan yaralanmak isteyen herkes tarafından büyük ölçüde arandı. Büyük asalete sahip olan boynuzun zenginlerin kendilerini saldırılara karşı korumak veya genel olarak ömürlerini uzatmak için bir boynuz almak istemeleri yaygındı. Talebin çok olması nedeniyle bu durumu fırsata çevirenler bunun ticaretini yapmaya başladı. Böylece birçok ‘boynuz’ kuzeyden ve güneyden gelen tüccarlar tarafından satıldı. Bunlar “Unicorn” boynuzu olmasa da, gergedan boynuzu ya da deniz gergedanı boynuzuydu. Ağırlıklarınca altından birçok katı karşılığında satılmasıyla çok karlı bir iş oldukları barizdi.

  Asya’nın Tek Boynuzlu At’ı

  Çin mitolojisinde, “Qilin” olarak bilinen bu yaratığın birçok anlatımı vardır. Bu yaratığın genellikle, Tek Boynuzlu At’ın (Unicorn) Çin eşdeğeri olduğu düşünülse de, bu aynı zamanda bir “Chimera” özelliklerine de sahiptir.

  Qilinin bir geyik gövdesi, bir aslan başı, yeşil pullar ve tanımlayıcı özelliği olan bir uzun boynuzu olduğu bilinmektedir. Kirin adı verilen benzer yapıda bir Japon canavarı da var, ancak bu yaratığın qilin’den kaynaklandığı biliniyor.

  Qilin barışçıl bir yaratıktır, çok büyülü ve güçlü oldukları bilinmektedir. Qilin’in çimenlerin üzerinde tek bir çimeni bile rahatsız etmeden yürüyebildikleri söylenmekte hatta bu canlılar yere zarar vermek istemedikleri için genellikle bulutların veya suyun üzerinde yürürlermiş . Aynı zamanda iyi karakter hakimleri oldukları düşünülüyordu. Birçok eski hikaye, bu yaratıkların bir insanın iyi mi yoksa kötü mü olduğunu sadece onlara bakarak anlayabildiklerini gösterir. Doğaları gereği barışçıldırlar ve sadece kötüleri cezalandırırlar.

  Ayrıca Tek Boynuzlu At mitolojisine benzer şekilde, Qilin genellikle doğurganlığın sembolü olarak görülür. Boynuzları için avlanmamalarına rağmen, genellikle sanat eserinde bebekleri ailelere getirirken gösterilmişlerdir.

  Afrika’nın Tek Boynuzlu At’ı

  Kongo sözlü geleneklerinde, Unicorn’a çok benzeyen Ababda adlı bir yaratık vardır. Bu canlının bir eşek büyüklüğünde olduğu ve yaban domuzu kuyruğuna sahip olduğu söyleniyor. Unicorn’un aksine bir yerine iki boynuzu olduğu bilinirken, Ababda’nın boynuzunun da birçok hastalığa çare olduğu biliniyor, hatta boynuz birçok zehire panzehir olduğu bilinir.

  Güney Amerika’nın Tek Boynuzlu At’ı

  Unicorn efsanesi Güney Amerika’da da bulunmaktadır – özellikle Şili ülkesinde. Bu yaratığa Camahueto adı verilmiş ve Unicorn’un birçok özelliğine sahip olduğu bilinmektedir.

  Camahueto, buzağı veya boğaya çok benzeyen bir yaratıktır. İki boynuz yerine sadece bir boynuza sahiptir. Camahueto’nun Machis (tıp kadını) tarafından avlandığı çünkü boynuzlarının hastalıklara çare olduğu biliniyor. Machis’in, Camahueto’yu kementle yakalayıp boynuzunu koparana kadar takip ettiği bilinmektedir. Onu yakalayıp boynuzu aldıktan sonra, yarayı sarar ve canavarın yoluna devam etmesine izin verirdi.

  Camahueto boynuzunun en yaygın kullanımlarından biri, boynuzdaki talaşları kazıyıp deniz suyu ve elma şarabı ile karıştırmaktır. Bu karışımın, yaşlı erkeklerde iktidarsızlığı tedavi ettiği ve canlılığı geri kazandığı düşünülüyordu.

  Ayrıca, diğer Kamahuetoların büyümesine izin vermek için, Machis’in küçük boynuz parçalarını toprağa gömmesi gerektiğine inanılıyordu.

  Yunan / Avrupa’nın Tek Boynuzlu At’ı

  Tek boynuzlu at, özellikle sahip olduğu varsayılan benzersiz özellikler ve daha sonra Hıristiyanlıkla kurulan bağlantı nedeniyle, Avrupa kültüründeki birçok kişinin zihnini ve kalbini ele geçirmiştir. Tek boynuzlu at, genellikle başının ortasından yükselen uzun bir boynuzlu büyülü beyaz bir at veya keçi benzeri bir yaratık olarak tasvir edildi. Genellikle yakalanması zor olan bu yaratık, zarafet ve ihtişamla dolu bir ormanlıkta yaşadığı düşünülüyordu.

  Tek boynuzlu atın aynı zamanda karanfil toynakları olduğu ve dönemi için paha biçilmez güçlere sahip olduğu biliniyordu. Diğer şeylerin yanı sıra, tek boynuzlu atın birçok hastalığa, suyu arıtma yeteneğine ve boynuzundaki panzehiri zehirlere karşı tedavi ettiği düşünülüyordu. Çok masum ve saf olduğu için, yaratığı sadece bir bakirenin yakalayabileceğine inanılıyordu.

  Ayrıca Unicorn Kraliyet tarafından da aranıyordu. Efsanevi boynuza sahip olmak için, etkileyici miktarda para ödediği bilinen birçok kişi vardı. Bugüne kadar gerçek tek boynuzlu at boynuzu bulunmamasına rağmen, tek boynuzlu atların erken kültürlerde kolayca bulunan canlı bir yaratık olduğu düşünülüyordu. Yaratıkların kurgusal olup olmadığına dair hiçbir spekülasyon yoktu ancak doğa tarihi ders kitaplarına dahil edilmişlerdi.

  Tek Boynuzlu At’ın Tarihi

  Tek Boynuzlu Attan ilk söz eden, Yunanlı yazar Ctesias olmuştur. Ctesias ‘Indika’ (‘Hindistan Üzerine’ anlamına gelir) adlı eserinde Tek Boynuzlu Atlar’dan bahsetmektedir. Kitabında bu atları, inanılmaz derecede hızlı ayakları olan ve hafif vahşi bir eşek türü olarak tanımlıyor. Elbette belirleyici özelliği, başının ortasından büyüyen yaklaşık 28 inç uzunluğunda bir boynuzdu. Tek Boynuzlu Atların sonraki hikayelerinden farklı olarak boynuzlar, günümüzün tek boynuzlu at anlayışının özelliği olan beyaz renk yerine kırmızı veya siyah olabilir.

  Ctesias’ın bilgisini İran’da bulunduğu zamandan aldığı iddia ediliyor. Tek boynuzlu at tanımlamalarını bu bölgeden çıkaran birçok kişi olduğu düşünülmektedir. Aslında, Perspolis’in antik başkentindeki bir heykelin üzerinde tek boynuzlu at oymaları bulundu.

  Ayrıca, İskenderiyeli bir tüccar olan Cosmas Indicopleustes tarafından bulunan tek boynuzlu atların gücüne dair bir açıklama da var ve Hindistan’ın ilk dönemlerine dair pek çok fikir veriyor. Etiyopya Kralı’nı ziyaret ederken, Tek Boynuzlu Atı tasvir eden dört pirinç heykel gördü ve gördüklerini anlattı. Yaratığın tüm gücünün boynuzda bulunabileceğini iddia etti çünkü yakalanmak yerine kendini – boynuzuna güvenerek- yüksek bir uçurumdan atma eğiliminde olduğunu belirtti. Sözde tüm darbeyi boynuzuyla absorbe edip güvenli bir şekilde kaçabilecekti.

  Orta Çağ’da Tek Boynuzlu At İmajı

  Orta Çağ boyunca, Tek Boynuzlu tın görüntüsü bugün tanıdığımız fantastik görüntüye ulaştı. Bu kısmen hikayenin Hristiyan Kilisesi tarafından uyarlanmasından kaynaklanıyor. Yaratığın Kilise tarafından iddia edilmesi, birçok sanatçının onu çok çeşitli sanat eserlerinde tasvir etmesine izin verdi. Bu dönemde din üzerine büyük bir vurgu yapıldığı için bu, sanatçıların kilise tarafından yargılanmadan mitoloji ile çalışmalarını sağladı.

  Tek boynuzlu at, mitolojide yeni bir ışık altında da görüldü. Canavar hala büyük ölçüde fethedilemez olarak görülüyordu – ancak birkaç istisna dışında.

  Tek Boynuzlu At Portresi

  Tek boynuzlu at, ormanlık arazilerde yaşayan ve büyük ölçüde insan tarafından yakalanması oldukça zor olan güçlü bir canavar olarak biliniyordu. Avcılar Tek Boynuzlu At aramaya çıktığında, zeki at avcılarla alay etmek için kaçmak yerine ara sıra durduğu söyleniyordu. Bununla birlikte, önemli bir zaafı vardı – tek boynuzlu at, bakire bir kıza karşı koyamazdı.

  Onu yakalamak isteyenler bu zayıflıktan yararlanmak için, bakir bir kızdan, bazen bir ağacın altında beklemesi ve tek boynuzlu atın dörtnala geçmesini beklemesini istediklerini belirtir. Tek boynuzlu at bakireyi görünce, kaçınılmaz olarak içine çekilir ve yorgun başını kucağına yatırırdı. Avcılar uykuya daldığında etrafta toplanıp yaratığı tuzağa düşürürdü.

  Tek Boynuzlu At ve Romantizm

  Ayrıca Tek boynuzlu At hikayesi ile kur yapma sürecinde kadın ve erkek arasındaki romantizm ile bağlantılar da vardı. 13. yüzyıl Fransız yazarlarının çoğu, Tek Boynuzlu Atın bakireye yumuşaması gibi bir sevgilinin de kadınına ilgi duyması benzetmesini yapmaktan hoşlanmıştır. Tek boynuzlu attan iffetli sevginin ve sadık evliliğin sembolü olarak bahsetmeye çalışan benzer karşılaştırmalar da vardır.

  Marco Polo’nun Tek Boynuzlu At’ı

  Orta Çağ boyunca Tek Boynuzlu Atlar’ın birçok farklı yorumu olmasına rağmen, bu tanımlamaların çoğu canavarın büyülü hayranlığını yansıtıyordu. Ancak Marco Polo’nun yorumu diğerlerinden oldukça farklıdır.

  Marco Polo bu atları, “fillerden daha küçük” olarak tanımlamıştır. “manda saçları ve fil gibi ayakları var. Kafaları yaban domuzuna benzer. Alnının ortasında uzayan boynuzu siyah renktedir. Zamanlarını çamur ve balçıkta geçirmekten zevk alırlar. Çok çirkin kaba hayvanlar. ”  Polo’nun bir Gergedan’ı tanımladığı açıktır.

  Hıristiyan Kilisesi Tarafından Yorumlanan Tek Boynuzlu At

  Tek Boynuzlu At’ın Mesih ile bağlantısını sembolize etmek için kullanılabilecek birçok alegoriyi takdir eden Hıristiyan Kilisesi, elbette saflığın sembolü atı benimseyecekti. Tek Boynuzlu Atın en popüler iki ifadesi; Mesih’in Enkarnasyonu ve Mesih’in Tutkusu olmuştur..

  İsa’nın Tutkusu

  Hıristiyanlığın tek boynuzlu atla olan bağlantılarının bir başka yorumu, Mesih’in Tutkusu olmuştur. Avcılar, Mesih’in üstesinden gelmeye çalışan günahkarları temsil ediyor. Tek boynuzlu at (Mesih), saf ve iyi olan her şeyin somutlaşmışı olduğu için avcılardan kolayca kaçmayı başarır ancak, saf kalpleri (bakire) kurtarmak için duyduğu büyük arzudan dolayı tek boynuzlu at, bakire kıza gider ve başını kucağına koyarak kendini feda eder.

  Bu yorum muhtemelen ‘Tek Boynuzlu Atın Avı’ başlıklı yedi panelli duvar halısı parçasında da görülebilir. Bu seri, tek boynuzlu atı tasvir ediyor. Bir bakirenin kucağında dinlenene kadar yaratığı yakalayamazlar. Yaratığı öldürüyor gibi görünüyorlar, ancak son panelde tek boynuzlu atı, çiçek tarlasında dirilmiş ve mutlu bir şekilde görmekteyiz.

  Erken Kültürlerde Tek Boynuzlu At’ın Değeri

  Tek boynuzlu at, birçok kültürde, özellikle de canavarın bazı efsanevi güçlerini kazanmayı uman Avrupa kültürlerinde çok aranıyordu. Erken dönemlerden birçok hesap, tek boynuzlu atın gücünün sırrının boynuzunda gizli olduğunu iddia ediyor. Boynuzun, çeşitli rahatsızlıkları ve hastalıkları iyileştirme yeteneğine sahip olduğu düşünülen Alicorn adlı bir maddeden yapıldığı düşünülmektedir. Buna ek olarak, iktidarsızlığı tedavi ettiği ve sahibine suyu arıtma ve zehirlere karşı koruma yeteneği verdiği de düşünülüyordu.

  Boynuz, birçok asil ve soylu tarafından arzulandı. Aslında, toplumun üst düzey üyeleri tarafında tören kupaları gibi eşyalar için, alicorn (Unicorn boynuzu) kullanılması yaygın bir uygulamaydı. Boynuzun koruyucu yetenekleri, bardağı zehirle doldurulmuş olsa bile birinin ölmesini engelleyecekti.

  Boynuzlar da dekoratif armatür olara kullanılmak için de istenmiştir. Danimarka Taht Kürsüsü’nün uzun yıllar boyunca Tek Boynuzlu At’ın boynuzlarından yapıldığı düşünülüyordu. Gerçekte, bu boynuzlar muhtemelen kuzeyden tüccarlar tarafından satılan deniz gergedanı boynuzları olduğu düşünülüyor. Avrupalılar deniz gergedanı ve onun eşsiz boynuzunun farkında değildi – sonuç olarak, kuzeyli tüccarlar için Avrupalıları, ağırlıklarından çok daha fazla altın karşılığında satılan sahte boynuzlarla dolandırmak çok kolaydı.

  Efsane İçin Olası Açıklamalar

  Peki tek boynuzlu atın hikayesine ne ilham verdi? Efsanevi canavarın, antik dünyanın doğal vahşi yaşamının yanlış anlaşılmasından başka bir şey olmaması muhtemeldir. Canavarın Avrupalı tüccarlar tarafından, para kazanmak adına yaratılmış olması son derece muhtemeldir.

  Tek boynuzlu at denen at benzeri veya keçi benzeri bir yaratık olması mümkün olsa da, etkileyici bir kar elde etmek için boynuzunu kullanmayı uman avcılar tarafından muhtemelen yok edildi.

  Gergedan

  Tek boynuzlu atların varlığı sorusuna verilebilecek en mantıklı cevaplardan biri gergedandan geliyor. Pek çok insan, yaratığa sadece karakteristik tek boynuzundan değil, Marco Polo’nun anlatımından da işaret ediyor. Marco Polo, yazılarında seyahatleri sırasında tek boynuzlu atla karşılaştığını iddia ediyor. Bununla birlikte, canavarın acımasız anlatımı ve başından çıkan tek siyah boynuz, büyülü bir tek boynuzlu attan çok bir gergedan karakteristiğiydi.

  Bu da birçok kişinin, hikayelerinden kar elde etmek isteyen gezginler ve tüccarlar tarafından aşırı abartılan orijinal tek boynuzlu atların, gergedanlar olduğuna inanmasına neden oluyor.

  Yaban öküzü

  Ayrıca Avrupa’nın yaban öküzlerinin masal için ilham kaynağı olabileceğine inananlar da var. Yaban öküzü, çok büyük olduğu bilinen soyu tükenmiş bir sığır türüdür. Evcil sığırların bir atası olan bu canlının, büyüklüğü ve gücü nedeniyle birçok hikayeye ilham vermiş olabileceği düşünülmektedir.

  Yıllar geçtikçe, ilk kültürlerin resimlerin tuhaf ve efsanevi bir yaratığa atıfta bulunduğunu düşüncesi mümkün olabilirdi. Ek olarak tarihte bilinen gözlemler, bu bilinmeyen canlının mitoloji yerine neden doğa tarihine kaydedildiğini açıklayabilirdi.

  Deniz Gergedanı

  Efsanenin en büyük faillerinden biri muhtemelen deniz gergedanı boynuzlarını tek boynuzlu at boynuzu olarak dağıtmaya karar veren kuzeyli avcılar ve tüccarlardı. Bu avcılar, Avrupa nüfusunun daha önce bir deniz gergedanı görmediğini ve farkı anlayamayacağını biliyordu.

  Aslında, deniz gergedanı boynuzu ticarete girene kadar, Tek Boynuzlu At boynuzunun neye benzeyeceğine dair sıklıkla spekülasyonlar yapıldı. Önceden, boynuz uzun veya kısa ve birçok farklı renkte olabilirdi. Deniz gergedanı boynuzları ticarete girdiğinde, uygun bir boynuz olarak kabul edilenler için standart belirlendi. Gerçek bir boynuz oldukları için sahte boynuzları kontrol etmek için yapılan tüm testleri geçtiler. Ek olarak, uzun uzunlukları ve sarmal dokuları, Tek Boynuzlu At’ın boynuzunun neye benzemesi gerektiğinin normu olarak hızla benimsendi ve günümüzde, günümüzün tek boynuzlu at anlayışına uyarlandı.

  Yazı kaynağı : kultursel.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap