Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  alınan depozito ve teminatlar hesabı hangi karakterde bir hesaptır ve ne kalanı verir

  1 ziyaretçi

  alınan depozito ve teminatlar hesabı hangi karakterde bir hesaptır ve ne kalanı verir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  326 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı

  326 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı, hesabın işleyişi, örnekler, muhasebe kayıtları

  Tarih

  100 Kasa Hesabı

  326 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı

  Depozito alımı

  Yazı kaynağı : www.muhasebedersleri.com

  426 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı, hesabın işleyişi, örnekler, uzun vade, muhasebe kayıtları

  01.01.2008

  100 Kasa Hesabı

  426 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı

  Depozito alımı

  Yazı kaynağı : www.muhasebedersleri.com

  126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı

  İşletmece üçüncü kişilere karşı bir işin yapılmasının üstlenilmesi veya bir sözleşmenin ya da diğer işlemlerin karşılığı olarak geri alınmak üzere verilen depozito ve teminat niteliğindeki değerlerin izlendiği hesaptır.

  İşleyişi :

  Verilen depozito ve teminatlar bu hesabın borcuna, geri alınanlar veya hesaba sayılanlar alacağına kaydedilir.

  NOT:  Verilen depozito ve teminatlar geri alınamazsa

  Örnek : İşletme 10/08/…. tarihinde bir ihaleye katılmış ve 10.000 TL lik nakit teminat yatırmıştır. 15/11…. tarihinde ihale sonuçlanmış verdiği teminatı geri almıştır.

  Tarih : 10/08/….  ( Teminat Verilmesi )

  Tarih: 15/11….  ( Teminatın Geri Alınması)

  Örnek: İşletme dayanıklı ambalaj için ödediği 18.000 TL tutarındaki depozitoyu ambalaj hasara uğradığı için satıcıdan geri alamamıştır.

  Kaynak: www.Muhasebex.com
  (  Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz )

  Yazı kaynağı : www.muhasebex.com

  326 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı

  326 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı

  1

  Yazı kaynağı : www.muhasebesitesi.com

  126 Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı

  126 Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı

  1

  Yazı kaynağı : www.muhasebesitesi.com

  VERGİ DOSYASI

  VERGİ DOSYASI

  Verilen depozitoların/teminatların bir yıldan az süreli olması halinde DÖNEN VARLIKLAR grubunda yer alan 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR başlıklı hesapta, bir yıldan uzun süreli olması halinde ise DURAN VARLIKLAR grubunda yer alan 226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR hesabında izlenmesi gerekir.

  Depozito/teminat verildiğinde bu hesaplar “borç”, geri alındığında “alacak” kaydı yapılır.

  Depozito ile ilgili muhasebe kayıtlarının açıklama kısmının ayrıntılı yapılmasında fayda vardır. Uzun süren işlerde yıllar sonra geri alınması gerekli depozitolara ilişkin makbuzların bulunmasında güçlük yaşanabilmektedir. Açıklayıcı muhasebe kaydı bu konuda imdadınıza yetişecektir.

  VERİLEN DEPOZİTOLARA İLİŞKİN MUHASEBE KAYDI ÖRNEĞİ

  ÖRNEK:

  XYZ Ltd. Şti. (A) inşaat işinde kullanılacak su için, ilgili belediyeye 4.000 TL su depozitosunu nakit olarak ödemiştir.

  —————— / ——————

  226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR      4.000

  226.01 Verilen Depozitolar

  226.01.02 A İnşaatı su depozitosu

  100 KASA                       4.000

  … Belediyesine …/../… tarih ve sayılı makbuz karşılında A İnşaat işi su depozitosu olarak verilen tutar. Su Abonelik No: …..

  —————— / ——————

  Depozitonun Geri Alınması durumunda muhasebe kaydı

  İnşaat işinin tamamlanması sonrası su aboneliği iptal ettirilmiş ve depozito nakden alınmıştır.

  —————— / ——————

  100 KASA              4.000

  226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR      4.000

  226.01 Verilen Depozitolar

  226.01.02 A İnşaatı su depozitosu

  .. Belediyesine …/../… tarih ve sayılı makbuz karşılında A İnşaat işi su depozitosu olarak verilen tutarın geri alınması. Su Abonelik No: …..

  —————— / ——————

  VERİLEN TEMİNATLARA İLİŞKİN MUHASEBE KAYDI ÖRNEĞİ

  ÖRNEK:

  XYZ Ltd. Şti. (A) inşaat işi ihalesine girebilmek için, 100.000 TL geçici teminat için Defterdarlık veznesine çek yatırmıştır.
  —————— / ——————

  126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR       100.000

  126.02 Verilen Teminatlar

  126.02.01 Geçici Teminatlar

  103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖD. EMİRLERİ        100.000

  (A) İnşaat işi ihalesi için verilen geçici teminat. ../../…. tarih ve sayılı makbuz karşılğı.

  —————— / ——————

  ÖRNEK:

  … Okul İnşaatı ihalesine girebilmek için X bankasından alınan 100.000 TL’lik geçici teminat mektubu AAA ihale makamına verilmiştir.

  —————— / ——————

  910 GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUPLARINDAN BORÇLULAR    100.000

  910.01 AAA İhale makamı

  911 GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUPLARINDAN ALACAKLILAR 100.000

  911.01 X Bankası … Şubesi

  —————— / ——————

  vergidosyasi.com

  Alıntı yapılamaz. AYNEN YAYIMLANAMAZ. 

  Yazı kaynağı : vergidosyasi.com

  AÖF Genel Muhasebe 2 (muh104u) 2016-2017 Final Sınavı

  126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı Muhasebe Kaydı | MuhasebeOfis.net

  126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı Muhasebe Kaydı | MuhasebeOfis.net

  126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI

  126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı: İşletme tarafından üçüncü kişilere karşı bir işin yapılmasının üstlenilmesi ya da bir sözleşmenin karşılığı olarak geri alınması üzere verilen depozito ve teminat niteliğindeki nakit değerlerin izlendiği hesaptır.

  Bir yıl içerisinde geri alınacağı öngörülen depozito ve teminatlar bu hesabın borcuna, geri alındığında ise alacağına kaydedilerek kapatılır.

  Örnek: X A.Ş., 15.12.2018 tarihinde kiralık olarak açacağı bir ofis için 2.500 TL depozito veriyor. Yevmiye kaydını yapınız.

  -30.04.2019 tarihinde X A.Ş. ofisi kapatıyor ve vermiş olduğu 2.500 TL depozitoyu geri alıyor. Yevmiye kaydını yapınız.

  Örnek: X A.Ş. 10.10.2018 tarihinde bir ihaleye girebilmek için 8.000 TL bankadan teminat yatırmıştır. Yevmiye kaydını yapınız.

  -İhale X A.Ş.’ye kalmadığı için 30.10.2018 tarihinde, verilen teminat banka aracılığı ile geri alınmıştır. Yevmiye kaydını yapınız.

  Yazı kaynağı : www.muhasebeofis.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap