Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  algoritma geliştirme ve programlamaya giriş

  1 ziyaretçi

  algoritma geliştirme ve programlamaya giriş bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş

  Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş

  Algoritma Geli�tirme ve Programlamaya Giri� Se�kin Yay�nevi

  �ade �artlar�

  De�erli Mü�terilerimiz;

  Sat�n ald���n�z ürünü, kargodan teslim ald���n�z günden itibaren 7 gün içinde Kitapsec.com’ a ba�vuruda bulunarak a�a��daki ko�ullar dahilinde iade edebilirsiniz.

  �adelerinizle Alakal� Her Türlü Sorular�n�zda www.kitapsec.com Adresinin Size Atam�� Oldu�u Sipari� Numaras�n� Örne�in: (Sipari�lerim Bölümündeki Sipari� ID:43525) Belirtmeniz Gerekmektedir.

  Kitapsec.com tüketici lehine hareket etmeyi, her türlü sorunu yasaca belirlenmi� süreden daha erken ve kalite politikas�na uygun olarak çözmeyi temel ilke edinmi�tir.

  Yazı kaynağı : www.kitapsec.com

  Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş

  Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş Kitap Açıklaması

  Yenilenmiş 13. baskısını yapan kitaba, okuyuculardan gelen yoğun istek üzerine Python  ve Arduino da eklenmiştir. Kitap, daha önce programlama ile ilgili bilgisi bulunmayan okuyucuları da kapsayacak şekilde başlangıç seviyesinden ileri seviyelere kadar, adım adım "Algoritma Geliştirme" ve "Programlama Teknikleri"ni anlatmaktadır.

  Kitapta farklı alanlara ait çok sayıda örnek problemin çözümüne ilişkin akış diyagramları çizilerek altı ayrı programlama dilinde (C, C++, C#, Java, MATLAB ve Python) kodlanmıştır. Okuyucuların "algoritma" ve "programlama" bilgilerini geliştirmeleri için konular çok sayıda çözümlü örnekler ve bölüm sonu soruları ile desteklenmiştir (375'i çözümlü, 680 örnek).

  Kitaptaki konuları, sırası ile okuyup uygulayan okuyucuya "algoritma geliştirme" ve "program yazma" tekniklerinin kazandırılması amaçlanmıştır.

  Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

  -       Programlamaya Giriş

  -       Algoritma

  -       Akış Diyagramı

  -       Programlama Dilleri (C, C++, C#, Java, MATLAB, Python, Arduino)

  -       Akış Diyagramından Kodlamaya Geçiş

  -       Genel Uygulamalar

  -       Bir Boyutlu Dizi Uygulamaları

  -       İki Boyutlu Dizi Uygulamaları

  -       Grafik Uygulamaları

  -       Dosyalama Uygulamaları

  -       Özel Sayı ve Şekiller

  -       Sıralama Algoritmaları

  -       Arama Algoritmaları

  -       Kodlama-Şifreleme Uygulamaları

  -       Sayısal Analiz Uygulamaları

  -       Donanım Uygulamaları

  (Tanıtım Bülteninden)

  Yazı kaynağı : www.dr.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap