Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  alanında uzman kişilerin bir durumu ortaya koymak için yazdıkları form yazı türü

  1 ziyaretçi

  alanında uzman kişilerin bir durumu ortaya koymak için yazdıkları form yazı türü bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Alanında uzman kişilerin bir durumu ortaya koymak için yazdıkları...

  Rapor Nedir ? (Detay)

  Rapor konuları, şöyle sıralanabilir:

  RAPOR FORMATI

  Rapor / Ödev Yazma Teknikleri

  Yazı kaynağı : www.nedir.org

  Yazı Türleri Nelerdir? Nedir

  1. Yazı (Metin) Türleri

  1.1. Masal

  1.2. Hikâye (Öykü)

  1.3. Roman

  1.4.1. Doğal Destanlar

  1.4.2. Yapay (Suni) Destanlar

  1.5. Efsane (Söylence)

  1.6. Anı (Hatıra)

  1.7. Günlük (Günce)

  1.8. Gezi Yazısı (Seyahatname)

  Örnek

  1.9. Tiyatro

  Tiyatro Terimleri

  1.10. Biyografi (Yaşam Öyküsü)

  Örnek

  1.11. Otobiyografi (Öz Yaşam Öyküsü)

  Örnek

  1.12. Haber

  1.13. Deneme

  Örnek

  1.14. Makale

  Örnek

  1.15. Eleştiri (Tenkit)

  1.16. Söyleşi (Sohbet)

  1.17. Röportaj

  Örnek

  1.18. Fıkra (Köşe Yazısı)

  Fıkra ile Makale Arasındaki Farklar:

  2. Şiir (Nazım) Türleri

  2.1. Lirik (Duygusal) Şiir

  Örnek

  2.2. Epik (Destansal) Şiir

  Örnek

  2.3. Didaktik (Öğretici) Şiir

  Örnek

  2.4. Pastoral Şiir (Doğa Şiiri)

  Örnek

  2.5. Satirik Şiir (Yergi Şiiri)

  Örnek

  Yazı kaynağı : yazi-turleri-nelerdir.nedir.org

  ÜNİTE TÜRK DİLİ II İÇİNDEKİLER HEDEFLER YAZILI ANLATIM TÜRLERİ. Yrd. Doç. Dr. Bahadır Gücüyeter

  aöf ders kitapları - tek kaynak çıkmış sorular, özetler, deneme sınavları

  Tanımlar

  Yazım (imla) kurallarının belirlenmesindeki en önemli husus, oluşabilecek anlam karışıklıklarının önüne geçmektir.

  Konuşma dili ile birlikte bir de yazı dilinin oluşturulmasındaki amaç, bölgeler arasındaki farklılıkları kaldırarak dilde birliği sağlamaktır.

  Büyük Harflerin Kullanılışı Dildeki seslerin karşılıkları olan harflerin büyük ve küçük yazılışları bulunmaktadır. Büyük ve küçük harflerin kullanımında aşağıdaki kurallara uyulması gerekir. Türkçede, cümlenin ilk harfi her zaman büyük yazılır.

  Gezegen isimleri eğer coğrafi terim olarak kullanılıyorsa büyük harfle, aksi durumlarda ise küçük harfle yazılır.

  Özel, yani tek bir varlığa ait olan isimlerin ilk harfi büyük yazılır. Türkçede özel isimler olarak adlandırılan kişi ad ve soyadları, hayvanlara konulan adlar, millet adları, yerleşim yeri adları, kıta, bölge, ülke ova, göl akarsu vb. adları, gazete dergi adları, din, mezhep adları ve özel ada bağlı olan saygı sözcükleri büyük harfle yazılır.

  Yer yön adları (doğu, batı, kuzey, güney vb.) eğer sadece yönü belirtiyorsa küçük harfle yazılır. Ancak yer yön ismi belirli bir bölgeyi belirtiyorsa (Kuzey Anadolu) ya da belirli bir zihniyeti çevreleyen bölgeyi anlatmak amacıyla kullanılıyorsa (Batılı insanlar, Doğu'nun düşünce yapısı) büyük harfle yazılır. :

  Kurum, kuruluş, kurul, merkez, bakanlık, üniversite, fakülte, bölüm, kanun, tüzük, yönetmelik vb.ni bildiren kelimeler, belli bir kurum vb. kastedildiğinde büyük harfle başlar: Yazı başlıklarının her kelimesi, büyük harfle başlar:

  Banka işlemlerinde (çek, senet vs.) araya herhangi bir sayı ve yazı yazılmaması için, sayıların bitişik yazılması gerekir:

  Birleşik Fiiller Türkçede etmek, eylemek, olmak, -ebilmek, -akalmak ve -ayazmak gibi yardımcı fillerle birleşik filler kurulmaktadır. Bunların yazımında şu hususlara dikkat etmek gerekir: • Birleşik fiil kurulurken iki kelime arasında herhangi bir ses olayı yaşanmıyorsa bu fiiller ayrı yazılır. şimdi bu konu ile ilgili çıkmış sorulara göz atalım;

  Türkçede -ebilmek, -akalmak, -ayazmak gibi fillerle kurulan yeterlik, sürerlik ve yaklaşma fiilleri ile birleşik fiiller kurulabilmektedir. Dikkat edilirse bu birleşik fillerin kuruluşunda kullanılan yardımcı fiillerin başında bir ünlü ses daha bulunmaktadır. Bu ünlü sesten dolayı iki kelimenin bitişik yazılması gerekir.

  ki Bağlacının Yazılışı Türkçede ek olarak kullanılan "ki" ve Farsçadan dilimize geçen ve bağlaç olarak kullanılan "ki" bulunmaktadır. • Ek olan "ki" kendinden önceki kelimeye bitişik yazılır ve "bugünkü", "dünkü" kelimelerinde olduğu gibi ünlü uyumuna göre değişebilir.

  mı, mi, mu, mü Soru Ekinin Yazılışı mı, mi, mu, mü soru eki gelenekleşmiş olarak ayrı yazılır: ancak, kendisinden önceki kelimenin son ünlüsüne bağlı olarak ünlü uyumlarına uyar ve mı, mi, mu, mü biçimlerini alır: 

  da, de Bağlacının Yazılışı "dahi" anlamına gelen "da, de" bağlacı ayrı yazılır: ancak, kendisinden önceki kelimenin son ünlüsüne bağlı olarak büyük ünlü uyumuna uyar ve "da, de" biçimini alır:

  Satır Sonunda Kelimenin Bölünmesi Türkçede satır sonuna sığmayan kelimeler heceleme kurallarına uygun olarak bölünebilir. Bunun için satır sonuna sığmayan kelimenin ayrılma noktasına kısa çizgi "-" konur.

  Kısaltmaların Yazımı Kısaltma: bir kelime, terim veya özel adın, içerdiği harflerden biri veya birkaçı ile daha kısa olarak ifade edilmesi ve simgeleştirilmesidir. Kısaltmalarla ilgili kurallar şunlardır: • Kuruluş, kitap, dergi ve yön adlarının kısaltmaları genellikle ismi oluşturan her kelimenin ilk harfinin büyük olarak yazılmasıyla yapılır:

  Yazı kaynağı : www.onlinefotokopi.com

  Alanında uzman kişilerin bir durumu ortaya koymak için yazdıkları form nedir?

  Edebi Türler

  Edebi Türler

  3.6. Mektup

  Bir düşünce, duygu veya dileğin iletilmesi amacıyla yazılan yazılara mektup denir.

   >  Mektuplar, işledikleri konulara göre özel mektuplar, edebi mektuplar, iş mektupları ve resmi mektuplar olmak üzere dört grupta incelenir:

  Hısım, akraba, eş-dost ve tanıdıklar arasında yazılan mektuplardır. En önemli özelliği gizliliğidir.

  Mektupta uyulması gerekenler:

  Tarih: Kâğıdın sağ üst köşesine, hitapla aynı sıraya yazılır. Tarihten önce mektubun yazıldığı yer yazılır.

  Hitap: Hitap mektubun başlığıdır. Hitap bir iki sözcükten uzun olmamalı, aradaki sevgi, saygı, içtenlik derecesi bu bir iki sözcükte toplanmış olmalıdır. Hitaptan sonra virgül (,) işareti koymayı unutmamak gerekir.

  Giriş: Mektubun yazılış nedeni bu bölümde belirtilir. Giriş birkaç cümleliktir.

  Gelişme: Mektubun söyleşi bölümüdür. Verilecek haberler, sorulacak sorular bu bölümde yer alır.

  Sonuç: Bu bölümde mektup yazılan kimsenin ve tanıyorsak o ailedekilerin durumu, sağlığı sorulur. Kendi durumumuzdan haber veriler. İyi dileklerle mektup bitirilir. Mektubun sağ alt köşesine ad, soyad yazılıp imzalanır. Kâğıt özenle katlanıp zarfa konularak zarf kapatılır.

  Edebi mektuplar, özellik olarak, bir bakıma özel mektuptur. Edebiyatçıların birbirlerine ya da yakınlarına yazdığı mektuplar anlatımları sanat yüklü olduğu için zamanla araştırmacılar tarafından yayınlanır. Böyle mektuplara edebi mektup denir.

  Ticaret ve endüstri kurumlarının birbirlerine ve kişilere, kişilerin bu kurumlara gönderdikleri mektuplara iş mektubu denir. İşyerleri bu mektuplarda, firma ismini taşıyan başlıklı beyaz kağıtlar kullanırlar. Yazıda daktilo ( veya bilgisayar ) kullanmak yerleşmiş bir kuraldır. İş mektuplarında da konu kısa,öz olarak açık ve yalın bir anlatımla ele alınmalıdır. Resmi mektupların özellik ve yazılışlarını kavramış olmak bu tür mektup yazmada da büyük kolaylık sağlar.

  İş Mektuplarının Yazılışında Uyulacak Kurallar:
   1  Ciddi bir anlatım kullanılmalı, kısa ve özlü bir anlatım yolu seçilmelidir.
   2  Her iş için ayrı bir mektup yazılmalıdır.
   3  Daktilo veya mavi mürekkepli dolma kalem kullanılmalıdır.
   4  Ele alınan konu hakkında amaca uygun açıklamalar yapılmalı, gerekli yerlerde teknik terimler kullanılmalıdır.
   5  İstekler yapmacıklığa kaçmadan ciddi bir hava içinde belirtilmeli, saygı bildiren kelimeler ölçülü şekilde kullanılmalıdır.
   6  Eğer yazılan iş mektubu, bir başka mektuba cevap niteliği taşıyorsa,bu, metnin başında “ilgi” bölümünde belirtilmelidir. Bunun için o mektubun tarihi ve numarasının yazılması yeterlidir.

  Devlet dairelerinin kendi aralarında veya kişilerle devlet daireleri arasında yazılan mektuplardır. Bu tür mektuplarda, konunun uzunluğuna göre tam veya yarım sayfa boyutunda çizgisiz,beyaz kağıtlar kullanılır. Anlatım ciddi ve ağırbaşlı olmalıdır. Konu dışında ayrıntılara ve özel isteklere yer verilmez. Konu en açık ve yalın biçimde ele alınır.

  Resmi Yazışmalarda Dikkat Edilecek Noktalar:
   1  Kağıdın üst yanından iki santim aşağıda ve ortada olmak üzere yazının çıktığı dairenin adresi bulunur.
   2  Sağ üst köşeye tarih konur.
   3  Mektup, cevap mahiyetinde ise “ilgi” hanesine cevabı olduğu mektubun sayı ve tarihi, “konu” hanesine de kısaca amaç yazılır.
   4  Yazının ilk paragrafında sorun veya konu ortaya konur.
   5  Gelişme paragraflarında,bizim konu hakkındaki görüşümüz belirtilir,bizden istenilen bilgiler verilir.
   6  Sonuç bölümünde, alt makama yazılıyorsa “… rica ederim.”, üst makama yazılıyorsa “… arz ederim.” şeklinde bitirilir.
   7  Resmi yazıyı tamamlayan evraklar,metnin sol alt kısmına,sıra numarası verilerek belirtilir.
   8  Kağıdın sol en alt köşesine yazıyı daktilo edenle,konuyla ilgili bölüm şefinin ad ve soyadlarının ilk harfleri yazılır.

  3.7. Dilekçe

  Bir isteği, bir şikayeti duyurmak veya bir konuda bilgi vermek, bilgi istemek için yazılan başvuru yazısına dilekçe denir.

  Dilekçe Yazarken Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar:
   1   Dilekçeler,konularına göre uzun veya kısa olabilir. Konular kısa ve öz olarak belirtilir. Gereksiz ayrıntılara yer verilmez.
   2   Dilekçelerde ciddi, ağırbaşlı bir dil kullanılır. Anlatımın yalın ve duru olmasına özen gösterilir. Süslü, yapmacık, laubali ifadelerden kesinlikle kaçınılmalıdır.
   3   Dilekçeler; çizgisiz,beyaz dosya kağıdına daktiloyla (bilgisayarla) veya dolmakalemle,okunaklı el yazısıyla yazılmalıdır. Dilekçe yazarken kağıdı iyi ortalamak gerekir.
   4   Sağ üst köşeye (kağıdın üst kısmından belli bir aralık bırakıldıktan sonra) tarih yazılır.
   5   Dilekçe hangi kuruma veriliyorsa,bu makamın adı başa yazılır. Kurum adının sağ altına kurumun bulunduğu şehir adı yazılır.
   6   Daha sonra konunun belirlendiği metin bölümüne geçilir. Bu bir şikayet dilekçesiyse,şikayet sağlam kanıtlara dayandırılmalıdır. Eğer iş isteme dilekçesiyse, öğrenim durumu,yaş, kısa bir özgeçmiş, kurumca aranan seçkin nitelikler açık seçik belirtilmelidir.
   7   Ardından arz bölümüne geçilir. Bu bölümde dilekçede bir durum belirtiliyorsa, son cümle “… bilgilerinize saygılarımla sunarım/arz ederim.”, bir istek belirtiliyorsa “Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.” gibi ifadeler kullanılarak dilekçenin metin kısmı tamamlanır.
   8   Dilekçe bitiminde sağ alt köşeye dilekçe sahibinin ad ve soyadı yazılır ve altına imza atılır.
   9   Sol alt köşeye açık adres yazılmalıdır.
   10   Adresin altına eğer varsa dilekçemizde başvurulanla ilgili ekler “Ek 1:…,2…” şeklinde alt alta belirtilerek yazılır.

  3.8. Tutanak

  Bir durum veya olayın oluş şekli ve sırasıyla beraber yazıya aktarılmasına tutanak denir. Tutanaklarda ayrıntılar önemlidir. Çünkü olayı değerlendirecek olanlar, bunlara göre hüküm verecektir. Olayın niteliği, yeri, zamanı, başlaması, başlamasına sebep olanlar, olayın gelişimi ve sonucu anlatılmalıdır.

  Tutanak Yazarken Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar:
   1  Başlık bölümü kağıdın üst-orta kısmına tamamı büyük harfler ile yazılmalıdır. Başlık bölümü olayın ya da yapılan işlemin içeriğini yansıtacak şekilde seçilmelidir (Örnek: Kaza tespit tutanağı). İçerik, kelime ya da cümle ile belirtilemeyecek şekilde ise, sadece TUTANAK tabirini kullanmak da yeterlidir.
   2  Tarih yazılır gerekirse saat sonra olay yeri yazılır daha sonra kişiler yazılır ve durum izah edilir.
   3  Tutanağın verileceği amire itaf edilircesine bilgilerinize arz ederim denilir.
   4  Tutanağın alt kısmına varsa 2 şahit bir amir ve tutanak tutulan kişinin adı soyadı yazılır ve imzaları alınır.

   >  Bunu dışında bir de toplantı tutanakları vardır. Çeşitli toplantılarda, toplantıya katılan kişilerin konuşmalarının ve tekliflerinin yazılması, durumun tespit edilmesi ve verilen kararların yazıya geçirilmesine de tutanak denmektedir. Bu tür tutanaklar hazırlanırken; önce toplantının hangi tarihte, ne zaman ve nerede nasıl başlatıldığı belirtilir. Toplantılarda önceden belirlenmiş ve ilgililere duyurulmuş gündem maddeleri sırasıyla tartışılır ve o konuyla ilgili karar verilir. Tutanağını yazan kişi, toplantıda söz alanların düşüncelerini (veya beyanlarını) açık ve öz olarak aynen yazar. Toplantının bitiminde ilgililer tutanağın altını imzalarlar.

  3.9. İlan

  Herhangi bir konudaki bir durumun, gazete, dergi, radyo, televizyon veya internet aracılığıyla ilgililere veya kitlelere duyurulmasına ilan denir. Konunun niteliğine göre ilan ya özeldir ya da resmîdir. İlanda çarpıcılık, kısalık, açıklık, ve anlaşılırlık önemlidir. İlanlar iş, toplantı, kayıp, ölüm vb. durumlarda da verilir.

  3.10. Reklam

  Bir malı, bir ürünü çeşitli iletişim araçları yoluyla ilgilenecek olanlara veya kitlelere duyurmak ve tanıtmak amacıyla hazırlanan yazılı veya görsel içeriğe reklam denir. Reklamda amaç genellikle bir malın çok satılmasını sağlamaktır. Bunun için de reklam, ilgi çekici ve etkileyici olmalıdır. Günümüzde reklamcılık pek çok bilim dalından faydalanan bir iş kolu olmuştur. Reklam yazarlığı da ayrı bir çalışma alanıdır.

  3.11. Bilmece

  Bir şeyi adını anmadan niteliklerini üstü kapalı söyleyerek o şeyin ne olduğunu bulmayı okuyana ya da dinleyene bırakan edebî türe bilmece denir.

  B. Şiir (Nazım) Türleri

  Her şiirin belli bir konusu, üslubu vardır. Kimi aşk, ayrılık konusunu işler, kimi okura bir bilgiyi özlü bir şekilde verir, kimi ise birini eleştirir. İşte şiirlerin bunlara göre sınıflandırılması şiir türlerini ortaya koyar. Bunlar Yunanca’daki adlarıyla adlandırılır: Lirik, Epik, Didaktik, Pastoral, Satirik. Tanzimat’tan sonra oluşan bu adlandırmadan önce Türk şiiri, nazım şekillerine göre sınıflandırılırdı: Gazel, Kaside, Şarkı, Koşma, Destan, Varsağı, Mani, Ağıt vb.

  1. Lirik Şiir (Duygusal Şiir)

  İçten gelen heyecanları coşkulu bir dille anlatan duygusal şiirlere lirik şiir denir. Bu şiirlerde “sevgi, özlem, ayrılık” gibi konular işlenir.

  2. Epik Şiir (Destansal Şiir)

  Kahramanlık, yiğitlik, savaş konularını işleyen ya da tarihsel bir olayı coşkulu bir anlatımla işleyen şiirlere epik şiir denir.

  3. Didaktik Şiir (Öğretici Şiir)

  Belli bir düşünceyi kabul ettirmek veya belli bir konuda öğüt, bilgi vermek, ahlaki bir ders çıkarmak için yazılan öğretici şiirlere didaktik şiir denir.

   NOT  Fabl da didaktik şiir sayılabilir.Bu türde amaç, insanların hatalarını düzeltmek, onlara yol göstermektir. Fabllardaki düşsel unsurlar birer araçtır. Asıl hedeflenen ise ahlaki derstir. İnsan dışındaki varlıklara insana ait özellikler verilerek, bu varlıklar öyle hareket ettirilir.

  4. Pastoral Şiir (Doğa Şiiri)

  Doğa güzelliklerini; orman, yayla, dağ, köy ve çoban yaşamını ve bu hayata duyulan özlemi ifade eden şiir türüne pastoral şiir denir.

  5. Satirik Şiir (Yergi Şiiri)

  Toplum hayatındaki aksayan yönlerin, düzensizliklerin; insanların çeşitli konulardaki beceriksizliklerinin ve zayıflıklarının anlatıldığı yergi şiirlerine satirik şiir denir. Bu şiir türü, Halk edebiyatında “taşlama”; Divan edebiyatında “hicviye”; günümüz edebiyatında ise “yergi” adıyla bilinir.

  6. Mani

  Başta aşk olmak üzere hemen her konuda yazılabilen bir halk edebiyatı nazım türüdür.
   >  Anonim halk edebiyatının en yaygın şeklidir. Söyleyeni belli değildir.
   >  Genellikle yedi heceli bir dörtlükten oluşur. Ama mısra sayıları 5,6,7,8 hatta 14 olan maniler de vardır.
   >  Uyak düzeni aaxa şeklindedir.
   >  Manilerin ilk iki dizesi uyağı doldurmak ya da temel düşünceye bir giriş yapmak için söylenir. Bunlara doldurma dizeler denir.
   >  Temel duygu ve düşünce son iki dizede ortaya çıkar.

  Yazı kaynağı : www.dilbilgisi.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap