Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  akut üst solunum yolu enfeksiyonu nedir

  1 ziyaretçi

  akut üst solunum yolu enfeksiyonu nedir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Üst Solunum Yolu Hastalıkları

  KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

  Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

  1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

  Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

  Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

  İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

  2. Kişisel Verilerin Aktarılması

  Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

  3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

  Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

  4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

  Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

  Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

  5. Veri Güvenliği

  Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

  6. Şikayet ve İletişim

  Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

  Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

  Yazı kaynağı : www.acibadem.com.tr

  Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları

  Üst solunum yolu enfeksiyonu soğuk algınlığı olarak da bilinmetedir. Hem dünyada hem de ülkemizde sık olarak doktor ziyaretlerine neden olan hastalıklardan biridir. Burun ve boğazda iltihaba yol açan 200’den fazla virüs “ÜSYE”ye yol açar. Çocukların bir çoğu yılda 5-8 kez ÜSYE geçirirler. Yuvaya giden çocuklarda bu sayı artabilir. 6 yaşından büyük çocuklarda ÜSYE sıklığı azalır. Adolesan yaş grubu yılda 2-4 kez ÜSYE olabilmektedir. Memorial Ataşehir Hastanesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Fazilet Karakoç üst solunum yolu enfeksiyonları hakkında bilgi verdi.

  Yazı kaynağı : www.memorial.com.tr

  Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları

  Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları

  In Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

  By ersel.guzel

  No comments

  Yazı kaynağı : hisarhospital.com

  Uzm.Dr. Orhan Sevinç Cura / ÜST SOLULUM YOLU ENFEKSİYONU / Üst solunum yolu enfeksiyonu

  Uzm.Dr. Orhan Sevinç Cura / ÜST SOLULUM YOLU ENFEKSİYONU / Üst solunum yolu enfeksiyonu

  Üst solunum yolu enfeksiyonu nedir ve çocuklarda hangi sıklıkta olur? 
  Üst solunum yolu enfeksiyonu soğuk algınlığı olarak ta bilinir. Hem dünyada hem de ülkemizde doktor ziyaretlerine neden olan en sık hastalıklardan biridir.

  Burun ve boğazda iltihaba yol açan 200 ‘den fazla virus ÜSYE yol açar. Çocukların bir çoğu yılda 5-8 kez ÜSYE gecirirler. Yuvaya giden çocuklarda bu sayı artabilir. 6 yaşından buyuk çocuklarda ÜSYE sıklığı azalır. Adolesan yaş grubunda yılda 2-4 ÜSYE vardır.

  Üst solunum yolu enfeksiyonları hangi mevsimlerde daha sık olur neden?

  Üst solunum yolu enfeksiyonları genellikle sonbahar ve kış mevsimlerinde ortaya çıkar.Düşünülenin aksine havanın soğuması ve çocugun üşümesi ile ilgisi yoktur. Çocukların okula gitmesi virüsler ile karşılaşmayı arttırır.

  İnsanlar hava soğuk olduğu için iç ortamlarda birbirlerine yakın temasta kalırlar.

  Düşük nem, burun mukozasını kurutur bu durumda kişi soğuk algınlığına yol açan virüslere karşı daha hassastır

  Üst solunum yolu enfeksiyonları semptomları nelerdir? 
   

  Üst solunum yolu enfeksiyonları semptomları çocuk virusu aldıktan 1-3 gün sonra başlar ve genellikle 1 hafta sürer. Bu süre çocuktan çocuğa değişkenlik gösterir. (1-2 haftaya kadar sürebilir)

  Bebeklerde, huzursuzluk, hafif ateş, burun tıkanıklığı,uyku sorunları, bazen kusma , ishal olabilir

  Daha buyuk çocuklarda Burun akıntısı, burun tıkanıklığı,boğazda kaşıntı, boğaz ağrısı, halsizlik , hapşırık, geniz akıntısının yol açtığı hafif öksürük vardır

  Soğuk algınlığı (Üst solunum yolu enfeksiyonları) nasıl bulaşır?
   

  Üst solunum yolu enfeksiyonları olan bir kişi hapşırık ya da öksürük ile hastalığa yol açan virusu yayar. Virus havadan damlacık yolu ile bir kişiden diğerine yayılabileceği gibi direkt temas yolu ile yada oyuncak gibi ortak kullanılan objeler ile bulaşabilir. 

  Soğuk algınlığının gripten farkı nedir?
   

  Soğuk algınlığının gripten ayırımı önemlidir.
  Soğuk algınlığında ateş yoktur ya da hafiftir, Gripte yüksek ateş vardır
  Üst solunum yolu enfeksiyonlarında başağrısı bazen vardır, gripte ise hemen her zaman vardır
  Üst solunum yolu enfeksiyonları nda hapşırık sıklıkla vardır, Gripte ise daha az sıklıkla rastlanır
  Üst solunum yolu enfeksiyonlarında hafif öksürük, gripte ise daha şiddetli öksürük vardır
  Üst solunum yolu enfeksiyonlarında hafif halsizlik vardır, çocukların enerji düzeyi çok etkilenmemiştir. Gripte ise halsizlik daha belirgindir ve haftalar sürebilir.
  Üst solunum yolu enfeksiyonlarında boğaz ağrısı genellikle vardır, gripte bogaz agrısı daha nadiren rastlanır. 

  Üst solunum yolu enfeksiyonları tedavisinde ya da Üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmada C Vitamin kullanımı faydalı mıdır?
   

  Vit C kullanımı Üst solunum yolu enfeksiyonları sıklığını önlemez, semptomları azaltmaz. Uzun süre yuksek doz kullanımının ishal gibi bazı yan etkileri olabilir. 

  Üst solunum yolu enfeksiyonları tedavisinde hangi ilaçlar kullanılır?
   

  Viral Üst solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisi yok. Kullanılan bazı tedaviler semptomları azaltabilir fakat çocukların daha kısa surede iyileşmesini sağlamaz.

  Tedavisiz 7 gun tedavi ile 1 hafta da iyileşir.

  Tedavide asıl önemli olan destekleyici tedavidir. Çocukların sıvı alımının arttırılması

  Sigaraya maruziyet önemli , sigaraya maruz kalan çocuklar hem daha sık hastalanıyorlar hem de semptomları daha ağır ve daha uzun süreli oluyor

  Serum fizyolojik ile burnun tenizlenmesi ve aspire edilmesi önemli

  Hafif ateş, huzursuzluk var ise analjezik verilebilir,

  Burun akıntısı ve tıkanıklığını azaltmaya yönelik tedavilerin etkinliği çok sınırlıdır sadece hekime danışılarak verilmelidir

  ASPİRİN kesinlikle kullanılmaz

  Antibiyotik bakterileri öldürür ama üst solunum yolu enfeksiyonlarına yol açan virusleri öldürmez.Viral enfeksiyonlarda gereksiz antibiotik kullanılması bakterilerde direnç gelişimine yol açar, gercekten bu ilaçlara ihtiyacımız oldugunda işe yaramazlar. AB sadece DOKTOR önerisi ile kullanılmalıdır

  Çocuklarımızı sık üst solunum yolu enfeksiyonlarından koruyabilir miyiz? 


  Hasta kişilerden uzak tutulması Ne yazık ki bu bu her zaman mümkün değil

  Çocukların elleri ile ağızlarına, gözlerine dokunlamalarıda enfeksiyon alımını arttırabilir. Sık el yıkama çok önemli çocuklara bu alışkanlığın öğretilmesi gerekli

  Özellikle bir çok çocuğun bir arada bulunduğu ortamlarda oyun alanlarının ve oyuncakların uygun şekilde temizlenmesi önemli

  Üst solunum yolu enfeksiyonları komplikasyonları nelerdir?
   

  Kulak enfeksiyonları (orta kulak iltihabı), Sinus enfeksiyonları, pnömoni (Zatürre), oluşabilir.

  Kaynak: http://www.faziletkarakoc.com/ dan alınmıştır

  Yazı kaynağı : www.orhansevinccura.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap