Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  akfen ne zaman islem gorecek

  1 ziyaretçi

  akfen ne zaman islem gorecek bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Duyurular

  Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. paylarının birincil halka arzı 8-9-10 Mart 2023’te Garanti BBVA Yatırım’ın lider olduğu konsorsiyum aracılığıyla gerçekleşecektir.

  Başvuru Kanalları: Halka arza, Garanti BBVA İnternet’te “Yatırım” menüsü altında bulunan “Halka Arz” adımından ve Garanti BBVA Mobil’de “İşlemler”-“Yatırımlar” menüsünde “Halka Arz” adımından başvurabilirsiniz. Garanti BBVA İnternet halka arz başvuru adımları yönlendirme videomuzu izlemek için tıklayınız.

  Ayrıca, Garanti BBVA Yatırım Şubeleri ve 444 0 630 numaralı Yatırımcı Destek Merkezi’mizden de başvuru yapabilirsiniz.

  Halka Arz Detayları: Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin sermayesinin 340.370.703 TL’lik kısmını temsil eden, mevcut ortaklardan Akfen Holding A.Ş.’ye ait 340.370.703 TL nominal değerli 340.370.703 adet payın halka arzı gerçekleştirilecektir.

  Not : Akfen Grubu Çalışanları, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar sadece Garanti Yatırım’a başvuruda bulunabileceklerdir.
   

  Halka arz edilecek toplam 340.370.703 TL nominal değerli payların;

  Halka arzda talep toplama fiyatı 9,80 TL*’dir.

  Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde fon büyüklüğü toplam brüt halka arz gelirinin %50’sine kadar olan kısmı olacaktır.

  *Halka arz edilen payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş.’nin herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.​

  Satış/Dağıtım Yöntemi/Zamanı: Satış, Garanti BBVA Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından sabit fiyat ile talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Yurt içi Bireysel Yatırımcılara ve Akfen Grubu Şirket Çalışanlarına oransal dağıtım yapılacaktır.

  Talep toplama sonrası hak kazanılan paylar yatırımcıların hesabına, halka arza ilişkin sonuçların duyurulmasını müteakip iki iş günü içerisinde geçecektir.

  Halka arz ile ilgili olarak hazırlanan İzahname; www.kap.org.trwww.akfenren.com.tr  ve www.garantibbvayatirim.com.tr internet sitesinde yatırımcıların incelemesine sunulmuş olup yatırım kararlarının İzahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir.

  Önemli Not 1: Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar tanımlarında bulunmayan yatırımcıların, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Akfen Grubu Çalışanları tahsisat gruplarından sadece birine dahil olacak şekilde başvurması esastır.

  Önemli Not 2: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Akfen Grubu Çalışanları grubu için oransal dağıtım yöntemi kullanılacaktır.

  Önemli Not 3: İlk aşamada (yetmesi kaydıyla), talepte bulunan Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Akfen Grubu Çalışanları (bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcılara yatırımcı başına olmak üzere) birer adet pay verilecek, daha sonra Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Akfen Grubu Çalışanları yatırımcı grupları için ayrı ayrı geriye kalan tahsisat miktarının, kalan pay talep miktarına bölünmesiyle “arzın talebi karşılama oranı” bulunacaktır. 1’er adet pay dağıtıldıktan sonra, yatırımcıların dahil edildikleri tahsisat grubu içinde kabul edilmiş tüm talepleri için oransal dağıtım yöntemi kullanılacağından yukarıda belirtilenlerin haricinde bir mükerrer talep kontrolü işlemi yapılmayacaktır.

  Önemli Not 4: Toplanan talepler her bir tahsis grubu için ayrı ayrı bir araya getirildikten sonra, II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği’nin ekinde yer alan talep formuna göre içermesi gereken asgari bilgiler ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye’de yerleşik yabancı uyruklular dışında kalan bireysel yatırımcıların, T.C. kimlik numarasını içermeyen ve Akfen Grubu Çalışanları tahsisatından başvuran yatırımcıların T.C. kimlik numaraları Şirket tarafından sağlanan listede yer almayan kayıtları da iptal edilerek dağıtıma dâhil edilmeyecektir.

  Önemli Not 5: Talep toplama sonuçları, talep toplama süresinin bitimini izleyen en geç 2 iş günü içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun www.kap.org.tr adresinde açıklanacak olup, dağıtım sonuçlarının kesinleşmesini takip eden iş günü içerisinde bakiye tutar üzerindeki blokaj iade edilecektir.

  Talep toplama sonrası hak kazanılan paylar yatırımcıların hesabına, halka arza ilişkin sonuçların duyurulmasını takiben 2 işgünü içerisinde (tahmini 15 Mart 2023) geçecek olup payların 16 Mart 2023 tarihinde Borsa’da işlem görmeye başlaması planlanmaktadır.

  Saygılarımızla,
  Garanti BBVA Yatırım

  Yazı kaynağı : www.garantibbvayatirim.com.tr

  Akfen (AKFYE) borsada ne zaman işlem görecek? Akfen halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? - Ekonomi Haberleri

  Akfen (AKFYE) borsada ne zaman işlem görecek? Akfen halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? - Ekonomi Haberleri

  Akfen halka arz sonuçlarının 13 Mart 2023’te açıklanması bekleniyor. Halka arz sonuçlarının açıklanması sonrası 2 iş günü içerisinde paylar yatırımcıların hesaplarına yatırılacak.

  Fakat konuyla ilgili şirketten resmî açıklama gelmedi. Şirketten KAP'a açıklama yapıldığı anda sayfamızda yer alacaktır.

  AKFEN HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

  Halka arz sonuçlarıyla beraber şirketin borsada ne zaman işlem göreceği açıklanacak. Akfen’le ilgili gongun 16 ya da 17 Mart'ta çalacağı düşünülüyor.

  Konuyla ilgili net bir bilgi paylaşıldığında posta.com.tr’de yer alacak.

  Yazı kaynağı : www.posta.com.tr

  Akfen halka arz sonuçları! AKFYE hisse (Akfen Enerji) halka arz kaç lot verdi, AKFEN yenilenebilir enerji halka arz sonuçları açıklandı mı, AKFEN hisse ne zaman işlem görecek?

  AKFEN halka arz sonu�lar� a��kland�! AKFEN ka� lot verdi?

  AKFEN halka arz sonuçları kaç lot verdi? AKFEN Enerji halka arz büyüklüğü ne kadar oldu?

  AKFEN halka arz sonuçları kaç lot verdi? AKFEN Enerji halka arz büyüklüğü ne kadar oldu?

  AKFEN halka arz sonuçları! AKFYE kaç lot verdi sorularına cevap aranıyor. AKFEN hisse ne zaman işlem görecek sorusunun cevabı merak ediliyor. Oransal dağıtım yöntemiyle halka arz edilen AKFEN Yenilenebilir Enerji’de sonuçlar bekleniyor. Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş., 8-9-10 Mart 2023 tarihlerinde talep toplamıştı. Talep toplamanın ardından şirket yeniden BIST’ta işlem görmeye başlayacak. Peki, AKFEN halka arz sonuçları nasıl? AKFYE kaç lot verdi? AKFEN hisse ne zaman işlem görecek?

  AKFEN HALKA ARZ SONUÇLARI NASIL? 

  Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE) halka arz sonuçları açıklandı. Halka arza, Yurt İçi Bireysel yatırımcıdan 91,11 kat talep geldi.

  Şirketin halka arz büyüklüğü 3.335.632.889 TL olarak gerçekleşirken, şirketin payları için 442.795 yatırımcının talepte bulunduğu açıklandı. Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.’nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 8-9-10 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Şirket’in toplam 340.370.703 TL nominal değerli payları halka arz edilmiştir.

  Şirket’in 1 TL nominal değerli paylarının halka arz fiyatı 9,80 TL olarak belirlenmiş olup, 340.370.703 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 3.335.632.889,4 TL olarak gerçekleşmiştir. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 91,11 katı, Akfen Grubu Çalışanlarına planlanan tahsisatın yaklaşık 1,41 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara planlanan tahsisat tutarının 17,69 katı ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara planlanan tahsisat tutarının ise 1,89 katı talep gelmiştir. Halka arzda tüm yatırımcı kategorilerinden toplam talep edilen nominal pay adedi 7.776.921.566 olup tahsis edilen 340.370.703 TL nominal değerli payın 22,84 katıdır.

  AKFEN HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

  AKFEN Yenilenebilir Enerji'nin hisselerinin ne zaman işlem göreceği henüz belirlenmedi. Hisselerin 16 veya 17 Mart tarihlerinde işlem görmeye başlaması ve gongun çalacağı tahmin ediliyor.

  AKFEN ENERJİ HALKA ARZ NASIL OLDU?

  Halka açıklık oranı %33,50 olan Akfen Enerji, belirlenen aracı kurum ve bankalar üzerinden taleplerini karşıladı.

  Halka arzda 340.370.703 adet payın tamamının satışı halinde, halka arz büyüklüğü 3.335.632.889 TL olması bekleniyor.

  68.074.141 TL nominal değerdeki %20 oranındaki kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara,

  68.074.141 TL nominal değerdeki %20 oranındaki kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara,

  170.185.351 TL nominal değerdeki %50 oranındaki kısmı Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara,

  34.037.070 TL nominal değerdeki %10 oranındaki kısmı Akfen Grubu Çalışanları’na gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmişti.

  AKFEN ENERJİ HAKKINDA

  Şirket'in portföyünde Üretim Şirketleri tarafından işletilen 12 adet lisanslı hidroelektrik santrali, 8 adet lisanslı ve 27 adet lisanssız olmak üzere toplam 35 adet güneş enerjisi santrali ve 6 adet rüzgâr enerjisi santrali bulunmaktadır. 

  AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ HAKKINDA

  2009 yılında ilk HES tesisini devreye alarak elektrik üretimine başlayan şirket, Türkiye’nin en iyi doğal kaynaklarına sahip bölgelerinde çoğu son 5 yılda devreye alınmış ve çeşitlendirilmiş modern enerji santralleri ile ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır.

  Yenilebilir enerjiye destek sağlanması ile doğal gaza olan bağımlılığın azaltılmasına ilişkin ulusal strateji, ABD Doları cinsi sabit alım garantisi ile yenilenebilir enerji teşvik sisteminin getirdiği gelir öngörüsü, istikrarlı marjlar ve geliştirmede finansman sağlama kolaylığı Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgiyi arttırmaktadır.

  Şirket hisselerinin %33.09’u EBRD* ve IFC** gibi iki önemli uluslararası kuruluşa ait olup, yenilenebilir enerji sektöründe hızla yükselişini devam ettirmektedir.

  Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş’nin portföyü yenilenebilir kaynaklarından enerji üretimi ve toptan elektrik satış ticaretinden oluşmaktadır. Akfen Toptan Satış, Akfen Yenilenebilir Enerji santrallerince gerçekleştirilen üretimin toptan satış piyasasına yönelmesinde dağıtım kanalı görevi görmektedir. Toptan enerji satış fiyatlarındaki volatiliteye karşı alım garantisinin kullanılmaması durumunda ise korunma imkanı sağlamaktadır.

  Yenilenebilir enerji projelerinin gerek geliştirme aşamasında gerekse lisanslamadan, inşaat ve işletme aşamasına kadar kanıtlanmış tecrübeyle yoluna devam eden Akfen Yenilenebilir Enerji, yalın ve verimli organizasyon yapısı ile maliyet kontrolüne güçlü bir şekilde odaklanmaktadır.

  Yazı kaynağı : www.turkiyegazetesi.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap