Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  akdeniz iklimin tarım faaliyetleri üzerindeki etkisi

  1 ziyaretçi

  akdeniz iklimin tarım faaliyetleri üzerindeki etkisi bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Akdeniz İkliminin Tarım Faaliyetleri Üzerindeki Etkisi Nedir?

  Akdeniz ikliminin tarım faaliyetleri üzerindeki etkisini araştırarak ulaştığınız bilgileri aşağıdaki boşluğa yazınız

  Akdeniz ikliminin tarım faaliyetleri üzerindeki etkisini araştırarak ulaştığınız bilgileri aşağıdaki boşluğa yazınız

  Çiçekli bitkilerin yaygın olduğu bölgelerde arıcılık, kışların ılık ve güneşli geçtiği bölgelerde seracılık yaygındır. Bundan dolayı Akdeniz Bölgesi iklimi nedeniyle arıcılık, seracılık yaygındır. Yağışın yeterli olması özellikle narenciye yetiştirilmesini yazların sıcak olması da pamuk üretimini arttırmaktadır.

  Ülkemizde Ege, Marmara ve Akdeniz kıyılarında görülen iklim tipidir. Bu iklimin etkili olduğu yerlerde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise ılık ve yağışlı geçer. Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde bitki örtüsü; kısa boylu, yaz sıcağına dayanıklı “maki” adı verilen çalı ve ağaçlardan oluşur.

  Bir ürünün kendi mevsimi dışında yetiştirilmesine “seracılık” adı verilir. Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde kışların ılık geçmesi seracılık faaliyetlerini geliştirmiştir. Akdeniz ikliminin görüldüğü köylerde konut yapımında taş daha çok kullanılır. Kışın hava ılık geçtiği için ısınma sorun oluşturmaz. Yazın ise taş evler daha serin olur.

  Akdeniz iklimi nedir

  Yazı kaynağı : www.egitimsistem.com

  Akdeniz ikliminin tarım faaliyetleri üzerindeki etkisi nedir

  Çiçekli bitkilerin yaygın olduğu bölgelerde arıcılık, kışların ılık ve güneşli geçtiği bölgelerde seracılık yaygındır. Bundan dolayı Akdeniz Bölgesi iklimi nedeniyle arıcılık, seracılık yaygındır. Yağışın yeterli olması özellikle narenciye yetiştirilmesini yazların sıcak olması da pamuk üretimini arttırmaktadır.

  Ülkemizde Ege, Marmara ve Akdeniz kıyılarında görülen iklim tipidir. Bu iklimin etkili olduğu yerlerde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise ılık ve yağışlı geçer. Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde bitki örtüsü; kısa boylu, yaz sıcağına dayanıklı “maki” adı verilen çalı ve ağaçlardan oluşur.

  Bir ürünün kendi mevsimi dışında yetiştirilmesine “seracılık” adı verilir. Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde kışların ılık geçmesi seracılık faaliyetlerini geliştirmiştir. Akdeniz ikliminin görüldüğü köylerde konut yapımında taş daha çok kullanılır. Kışın hava ılık geçtiği için ısınma sorun oluşturmaz. Yazın ise taş evler daha serin olur.

  Yazı kaynağı : www.nedir.org

  Akdeniz ikliminin tarım faaliyetleri üzerindeki etkisini araştırarak ulaştığınız bilgileri aşağıdaki boşluğa yazınız. Yazınızı görsellerle destekleyiniz.

  Akdeniz İkliminin Tarım Faaliyetleri Üzerindeki Etkisi

  Akdeniz İkliminin Tarım Faaliyetleri Üzerindeki Etkisi

  Akdeniz İkliminin Tarım Faaliyetleri Üzerindeki Etkisi

  Akdeniz bölgesindeki birçok ülke, özellikle bazı doğu ve güney akdeniz ülkeleri, tarımsal üretim potansiyelini, tatlı su kaynaklarını ve gıda güvenliğini tehlikeye atan kaynak yönetimi politika ve uygulamalarından muzdariptir. Hızla artan nüfus, kentleşme ve kalkınma sürecinde kadınların dışlanması, bu çevresel ve sosyal bozulmaya katkıda bulunmuştur.

  Biyokütle, güneş ve rüzgar enerjisinin artan kullanımı dahil olmak üzere sürdürülebilir kaynak yönetimi politikalarının uygulamaya konulması, çevrede (toprak, bitki örtüsü, su) yenilenebilir kaynakların mevcut bozulmasını durduracaktır. Özellikle kadınları kalkınma sürecine dahil ederek, insan kaynaklarının geliştirilmesinin yanı sıra tarımsal ve kırsal kalkınma lehine girişimler gıda güvenliğini, halk sağlığını, sosyal istikrarı ve ülke ekonomisini iyileştirecektir. Akdeniz ülkeleri arasında ve diğer Avrupa ülkeleriyle daha yakın işbirliği, bölgede bu tür bir kalkınmanın teşvik edilmesinde önemli bir faktör olabilir.

  İnsanların aktif ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlamak için yeterli gıda kaynaklarına erişimin temel bir insan hakkı olduğuna ve yoksullukla mücadelenin sadece ahlaki bir zorunluluk değil, aynı zamanda çevrenin korunması için de hayati olduğu bir gerçektir. Güney ve doğu akdeniz ülkelerindeki gıda durumunun, bu bölgenin potansiyeline rağmen giderek kötüleştiğini ve yüzyılın sonuna kadar herhangi bir iyileşmenin beklenmediğini belirtmektedir. Bu durum, kısmen sanayileşme yoluyla ekonomik kalkınmayı teşvik eden, tarımı az sayıda ihraç mahsulüne odaklayan ve ilgili ülkeleri dünya piyasalarındaki fiyat dalgalanmalarına karşı daha savunmasız hale getiren uygun olmayan kalkınma politikalarından kaynaklanmaktadır. Tarımın sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında oynayacağı çok önemli bir rolü vardır ve üretim her şeyden önce yerel ihtiyaçlara ve bu mümkün göründüğünde dış pazarları hedeflemelidir.

  Akdeniz bölgesini oluşturan ülkeler arasında tarım, çevre, iklim ve halk sağlığı açısından hala var olan büyük eşitsizlikler vardır, bu eşitsizliği yaratan Avrupa’nın  kendi çıkarına göre uluslar arası anlaşmaları yönlendirmesidir. Genel olarak yerel toplulukların ve özellikle kadınların kalkınma sürecinde oynayacakları bariz bir role sahip olduklarından ve ulusal varlıkların adil bir şekilde dağıtılması, akdeniz çevresine saygıyı sağlarken, herkese iyi bir yaşamın tadını çıkarmanın yollarını sunarak az gelişmişlik kısır döngüsünü kırmak gerekmektedir. Akdeniz'in kuzey ve güney kıyıları arasında ve çeşitli Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkeleri arasında ekonomik ve teknik işbirliğini teşvik ederek, böylelikle bölge bir bütün olarak, bölgeye saygı ile uyumlu, sürdürülebilir demokratik ve ekonomik kalkınmanın yolu açılabilir. Rasyonel ve entegre yönetim yoluyla toprak ve su gibi yenilenemeyen doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı azaltmak için acil önlemler alarak; yetersiz toprak ve su kaynakları arzı ve kalitesiyle gıda güvenliği tehdit edilmemelidir.

  Güney ve Doğu Akdeniz ülkelerinde kalkınmada kilit bir faktör olarak yenilenebilir enerji formlarının gelişimini teşvik ederek ve bölgenin kuzey ülkelerindeki kırsalın aşırı üretimini ve çölleşmesini azaltmanın bir yolu olarak; bu strateji aynı zamanda bu ülkelerde yerel kalkınma ve enerji kendi kendine yeterliliğinin yolunu da kolaylaştırmalıdır; yerel toplulukların gıda ve sosyal durumunda iyileştirmeler sağlamak ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını teşvik etmek için başta kadınlar olmak üzere herkesin eğitim, bilgi, teknoloji ve krediye erişimini teşvik edilmelidir. Yüksek kaliteli Akdeniz tarımsal ürünlerinin çeşitlendirilmesi ve tanıtımı için gerekli olan verileri toplamak için araştırma araçları ve iyileştirme sistemleri oluşturarak; bu bağlamda, Uluslararası İleri Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Merkezi (ICAMAS) gibi hükümetler arası organların ve Uluslararası Akdeniz Federasyonu Akdeniz Komitesi gibi tarımsal üreticiler arasında işbirliğini teşvik eden kuruluşların kurulmasını ve geliştirilmesini teşvik etmek gerekir.

  Yazı kaynağı : www.agrotik.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap