Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  akciğerde sorun olduğu nasıl anlaşılır

  1 ziyaretçi

  akciğerde sorun olduğu nasıl anlaşılır bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Göğüs Hastalıkları (Akciğer Hastalıkları)

  Akciğer Kanseri

  Akciğer Kanseri

  KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

  Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

  1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

  Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

  Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

  İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

  2. Kişisel Verilerin Aktarılması

  Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

  3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

  Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

  4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

  Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

  Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

  5. Veri Güvenliği

  Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

  6. Şikayet ve İletişim

  Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

  Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

  Yazı kaynağı : www.acibadem.com.tr

  Akciğer Kanserinin 4 Önemli Öncül Belirtisi | Yeditepe Üniversitesi Hastanesi

  Akciğer kanseri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en sık görülen ve yaşam kaybına neden olan kanser türü. Çoğunlukla da sinsi ilerliyor. Bu nedenle hastaların üçte ikisi tanı aldıklarında ileri evrede oluyor. Ancak bazı hastalarda ise erken dönemde belirti verebileceğine dikkat çeken Göğüs Hastalıkları uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Seha Akduman, bu belirtiler dikkate alındığında hastalığı erken yakalamanın ve tedavide daha etkin sonuçlara ulaşmanın mümkün olduğunu söyledi.


  Akciğer kanserinin en sık belirtileri, öksürük, kanlı balgam, göğüs ağrısı, ses kısıklığı, nedeni bilinmeyen kilo kaybı, nefes darlığı, yeni ortaya çıkan hırıltı, tedavi güçlüğü yaşanan ve tekrarlayan zatürredir. Bu belirtiler dışında tek taraflı göz kapağı düşüklüğü, kolda uyuşma, ağrı, halsizlik, kas gücü kayıpları, baş ve boyun ödemi gibi belirtiler de gözlemlenmektedir.  Tüm bu belirti ve bulgular tümörün yerleşim yerine ve büyüklüğüne bağlı değişiklik gösterebileceğine işaret eden Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Göğüs Hastalıkları uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Seha Akduman, akciğer kanserinin 4 önemli öncül belirtisini anlattı.

  Öksürük akciğer kanserinin en sık rastlanan yakınması olmakla birlikte öncül belirtiler arasında da ilk sırada yer alıyor. Dr. Akduman bu nedenle devam eden inatçı öksürük durumunda tetikte olmak gerektiğini belirtilerek, “Soğuk algınlığı veya solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı olarak ortaya çıkan öksürük bir iki hafta içinde kaybolur. Ancak üç haftadan uzun sürdüğünde veya mevcut öksürüğün şiddetlenip sıklığının arttığı durumlarda çok dikkatli olunmalı ve hekime başvurulmalıdır. Nefes borusunun içerisinde gelişen bir lezyon önce kuru öksürük olarak başlayıp büyüdükçe balgamlı öksürük ve kanlı öksürüğe dönüşebilir.” Dedi.

  Özellikle uzun süre sigara içen kişiler yaşadıkları kronik öksürüğe dikkat etmeme ve durumun sigaradan kaynaklandığını düşünerek önemsemiyor ve zaman kaybedebiliyor. Dr. Öğr. Üyesi Seha Akduman bu nedenle sigara içen kişilerin öksürüklerindeki değişimlere özellikle dikkat etmeleri gerektiğini belirterek “Öksürük miktarında artma, çıkarılan balgam miktarında artış, kanlı balgam, öksürürken duyulan solunum seslerinde kabalaşma gibi durumlarda vakit kaybetmemek çok önemlidir. Kişi bu değişimleri fark edemeyebilir. Bu nedenle yakınlarının da dikkatli olması gerekir. Unutulmaması gereken nokta; tümör nedeni ile gelişen öksürükte gece gündüz ayrımı yoktur ve yemeklerle de farklılık görülmez. Ayrıca öksürük kesici ilaçlara da yanıtı çok azdır.” diye konuştu.

  Tümörlerin yaklaşık olarak üçte birinin hava yolundan kaynaklandığını ve damarlanması zengin kontrolsüz çoğalan hücrelerin kanamaya eğiliminde olduğunu hatırlatan Dr. Öğr. Üyesi Seha Akduman, sözlerine şöyle devam etti: “Kanlı balgam başta akciğer kanseri olmak üzere tüm akciğer hastalıkları için en önemli bulgulardan biridir. Tümör ile tıkanan bronşun açıldığı akciğer alanlarında zatürre gelişir. Radyolojik ve klinik olarak iyileşme sağlanamaması veya zatürrenin tekrarlaması halinde bronkoskopi yapılmalıdır. Bu nedenle, kırk yaş üstü, sigara içen bireylerde kanlı balgam ve nüks zatürre görülmesi halinde bronkoskopi mutlaka yapılmalıdır. 

  Nefes darlığı, normalde farkında olmadan gerçekleştirdiğimiz nefes alıp vermemizi fark etmemiz olarak tanımlanıyor. Büyük hava yollarının içerisinde ana soluk borusundaki nefes darlığına durumunda ise hırıltı ortaya çıkıyor. Akciğer kanserinin varlığında ise, tümör,  gaz alış verişinin  sağlandığı akciğer alanlarında çok büyük yer kaplamadıkça yaygınlığı ve yerleşim yerine göre nefes darlığı yaratabiliyor. Şikayetler, yoğun egzersizlerde ortaya çıkabileceği gibi hiç efor sarf etmeden de meydana gelebiliyor.  

  Özellikle sigara içenlerde nefes darlığı başlamasının akciğer kanseri kadar önemli KOAH’ın da erken habercisi olabileceğini hatırlatan Yeditipe Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Seha Akduman, şu bilgileri verdi: “Tümör akciğer zarına veya göğüs duvarına yerleşmiş ise derin nefes almakla artan çoğunlukla tek taraflı ve saatlerce devam eden  göğüs ağrısı görülebilir. Bu ağrı tipinin de çoğunlukla ağrı kesicilere yanıtı zayıftır. Akciğer zar tutulumunda sıklıkla sıvı meydana gelir ve akciğere baskı yapan sıvı nefes darlığı, göğüs ağrısı, omza vuran ağrıya neden olabilir. Sıvı miktarı arttıkça solunum sayısında artma, düz yatamama, dudaklarda morarma da eşlik edebilir.”

  Akciğerlerin üst loblarında gelişen bir tümör sinirlere bası yaparak ses kısıklığına neden olabileceği için enfeksiyon veya reflü gibi altta yatan bir sorun olmadan, on günden uzun süren ses kısıklığında mutlaka hekime başvurmak gerekiyor. Bununla birlikte herhangi bir tümör varlığı, göz kapağı düşüklüğüne, yüzde ve gövdenin üst kısmında ödeme de neden olabiliyor.

  Her kanser türünde olduğu gibi akciğer kanserinde erken tanının hayat kurtardığının unutulmaması gerektiğinin altını çizen Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Seha Akduman, sözlerini şöyle tamamladı:  “Özellikle sigara içenler, ailesinde kanser öyküsü bulunanlar, toksik maddelere maruz kalan meslek gruplarında çalışanların  yıllık akciğer grafisi, 55 yaş üstü yüksek riskli gruplarda düşük doz tomografi ile tarama, nedeni açıklanamayan öksürük ve tekrarlayan zatürrelerde bronkoskopik inceleme mutlaka önerilmektedir.”

  Basın Yansımaları: gazetevatan.com cnnturk.com haberler.com yenicaggazetesi.com mynet.com

  Kullanıcılar bunları da aradı:

  Yazı kaynağı : www.yeditepehastanesi.com.tr

  Akciğer Kanserinin En Sinsi 9 Belirtisi

  Akciğer Kanserinin En Sinsi 9 Belirtisi

  Dünya genelinde yaygın bir şekilde görülen bu kanser türünün en önemli sebeplerinden biti sigara kullanımı. Akciğer kanseri belirtileri ve bulguları özellikle çeşitli ağrılar, nefes darlığının yaşanması, hızlı kilo kaybı ve hırıltı şeklindedir. Ancak teknoloji alanındaki yenilikler sayesinde başarılı tedavi ile hastaların yaşam süresi uzatılabilir. Peki erken evrede gözlemlenebilecek akciğer kanseri belirtileri nelerdir? İşte bu sorunun yanıtı:

  1.Geçmeyen ve giderek şiddetlenen öksürük ile kanlı balgam

  2.Bacak, kol, omuz, sırt, göğüs ve kürek kemiğinde ağrı

  3.Göz kapağının düşmesi

  4.İştahın azalması ve kilo kaybı

  5.Parmaklarda çomaklaşma

  6.Ses kısıklığı

  7.Sürekli yaşanan nefes darlığı ve hırıltılı solunum

  8.Tekrarlayan enfeksiyonlar

  9.Yutma güçlüğü

  Akciğer Kanserinde Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Belirtiler

  Akciğer kanseri belirtileri ve evreleri dikkat gözlemlendiğinde doğru bir tedavi süreci ile başarılı sonuçlar elde edilebilir. Dikkat edilmesi gereken diğer akciğer kanseri belirtileri ve tedavisi şöyledir:

  En sık rastlanan akciğer kanseri belirtileri öksürük: Öncül belirtilerden olan öksürük dikkatle gözlemlenmelidir. Genel olarak solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı yaşanan ya da soğuk algınlığı kaynaklı olan öksürük ile karıştırılır. Solunum yolu enfeksiyonları ya da soğuk algınlığı nedeniyle yaşanan öksürük 1-2 hafta içinde geçer. Ancak bu süre 3 haftadan uzun sürdüyse ya da yaşanan öksürüğün şiddeti ve sıklığı giderek arttıysa dikkatli olunmalıdır.

  Öksürükte değişim: Sigara kullanan kişilerin rutin olarak yaşadığı öksürükteki değişimler dikkate alınmalıdır. Öksürük miktarı ve balgam artıyorsa, kanlı balgam başladıysa, solumda kabalaşma yaşanıyorsa vakit kaybetmeden tıbbi yardım alınmalıdır.

  Nefes almada zorluk: Akciğer kanseri kaynaklı nefes darlığı durumu yoğun fiziki efor sırasında da yaşanabilir ya da hiç efor sarf edilmeyen zamanlarda da meydana gelebilir. Bu nedenle derin nefes alma ile birlikte tek taraflı olarak yaşanan ve saatler süren göğüs ağrısı dikkate alınmalıdır.

  En sık rastlanan akciğer kanseri belirtileri ses kısıklığı: Tümör akciğerin üst lobunda geliştiğinde sinirlere baskı uygular ve kişide ses kısıklığının yaşanmasına neden olur. Bu nedenle kişide reflü ya da enfeksiyon gibi bir sorun yoksa 10 günden daha uzun süren ses kısıklığı durumunda mutlaka doktora başvurulmalıdır.

  Şişman parmak uçları: Bazı akciğer tümörlerinde hormonlar tarafından bazı kimyasallar üretilir. Bu nedenle de parmak uçlarındaki dokulara daha fazla sıvı ve kan itilir. Bunun sonucunda da parmaklar daha kalın ya da daha büyük görünür. Böyle bir durum yaşıyorsanız tırnaklarınızın yanındaki derinin parlak göründüğünü fark edebilir ya da tırnaklarınızın anormal bir şekilde kıvrıldığını görebilirsiniz. Çok nadir olan bu durumun temelinde akciğer kanseri yatar.

  En sık rastlanan akciğer kanseri belirtileri sırt ağrısı: Pancoast tümörü, akciğerinizin üst kısmında büyüyen ve kaburgalarınıza, omurganızdaki omurlara, sinirlere, kan damarlarına yayılan bir tür akciğer kanseridir. Bu tümörlerin büyüdüğü yer nedeniyle solunum sisteminizi nadiren etkiler. Bunun yerine omuz ve sırt bölgesinde ağrılara neden olur.

  Diğer belirtiler de şöyledir:

  Kadınlarda Akciğer Kanseri Belirtileri

  “Kadınlarda akciğer kanseri belirtileri nasıl olur?” diye merak ediyorsanız bu belirtilerin erkeklerle benzer olduğunu bilmelisiniz. Kadınlarda akciğer kanseri belirtileri aşağıdaki gibidir:

  Doktorunuzu Ne Zaman Aramalısınız?

  Akciğer kanseri belirtileri tedavisi için doğru zamanda tıbbi yardım alınması son derece önemlidir. Özellikle devam eden öksürük, tekrarlayan bir akciğer enfeksiyonu, hırıltılı solunum, ses kısıklığı ya da kanlı mukus yaşıyorsanız tanı almak adına kontrollere gidin. Ancak ilerlemiş akciğer kanseri belirtileri olarak aşağıdakilerden herhangi birine sahipseniz hiç zaman kaybetmeden doktorunuza görünün:

  Akciğer Kanseri Belirtileri Ne Zaman Ortaya Çıkar?

  “Akciğer kanseri belirtileri ne zaman ortaya çıkar?” diye merak ediyorsanız erken evrede genel olarak hiçbir belirti veya semptom olmadığını bilmelisiniz. Ancak durum ilerledikçe akciğer kanseri belirtileri gelişir. Akciğer kanserinin başlıca belirtisi 2 veya 3 hafta sonra geçmeyen öksürüktür.

  Yazı kaynağı : www.buyukanadoluhastanesi.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap