Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  akşam namazını kaçırdım ne yapmalıyım

  1 ziyaretçi

  akşam namazını kaçırdım ne yapmalıyım bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Akşam namazının kazası ne zaman ve nasıl kılınır? Adım adım akşam namazı kaza kılma

  Akşam namazının kazası ne zaman ve nasıl kılınır? Adım adım akşam namazı kaza kılma

  Fatiha suresi okunur.

  Allahuekber deyip rüküa eğilinir.

  Üç defa Sübhane Rabbiyel Azim denir.

  Semi Allahü Limen Hamideh denerek kıyama kalkılır.

  Kıyamda Rabbena Lekel Hamd denir

  Allahuekber denip secdeye eğilinir.

  Secdede üç defa Sübhane Rabbiyel a'lâ denir.

  Allahuekber denip oturulur.

  Allahuekber denip secdeye eğilinir.

  Üç defa Sübhane Rabbiyel a'lâ denir.

  Allahuekber denip oturulur.

  Ettehiyyatü, Allahümme salli,- barik, Rabbena duaları okunur.

  Sağ omzumuza döner esselamü aleyküm ve rahmetullah denir.

  Sol omzumuza döner esselamü aleyküm ve rahmetullah deriz.

  Yazı kaynağı : www.yasemin.com

  Akşam namazı farzının kazası ne zaman ve nasıl kılınır?

  Akşam namazı farzının kazası ne zaman ve nasıl kılınır?

  Kaza namazlarının nasıl kılınacağı pek çok Müslüman tarafından merak edilmektedir. Özellikle akşam namazının ne zaman ve nasıl kılınacağı, kaç rekat kılınacağı merak edilmektedir.

   Akşam Namazının Farzının Kazası Ne Zaman Kılınır?

   Müslümanların farz namazını mazeret gereği kaçırması durumunda kaza yapması gerekir. 5 vakit namazlardan birisi olan akşam namazda vaktinin dışında kılınabilir. Bu namaza akşam namazının farzının kazası adı verilmektedir. Akşam namazının kaza nazı kılındıktan sonra o vaktin farz namazının kazası yapılmış olunur.

   Kaza namazlarının kılınma zamanı bulunmamaktadır. Akşam namazının vakti geçtikten sonra kazası istenilen bir zamanda kılınmaktadır. Fakat kaza namazlarının bazı vakitlerde kılınmamaktadır. Bu vakitler kerahet vakitleridir.

   Akşam Namazının Farzının Kazası Nasıl Kılınır?

   Dinimize göre kaza namazları normal farz namazları ile aynı şekilde kılınmaktadır. Fakat kaza namazlarında farklı şekilde niyet edilir. Akşam namazının farzının kazası şu şekilde kılınır:

   - İlk önce '' Niyet ettim Allah rızası için, vaktine yetişip de kılamadığım akşam namazını kılmaya'' şeklinde niyet edilir.

   - Akşam namazının farzının kazasında '' Niyet ettim Allah rızası için vaktinde kılamadığım son akşam namazını kılmaya'' şeklinde de niyet edilebilir.

   - Daha sonra 3 rekat akşam namazının farzının kazası kılınır.

   - Namazın kılınış şekli de aynı akşam namazı farzı gibi olmaktadır.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Akşam Namazının Kazası Nasıl Kılınır?

  Akşam Namazının Kazası Nasıl Kılınır?

  Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

  “İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

  İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

  Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

  Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

  Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

  Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

  Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

  İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

  İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.islamveihsan.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap