Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  ailenin ve dinamik nüfus yapısının korunması programı

  1 ziyaretçi

  ailenin ve dinamik nüfus yapısının korunması programı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programı Eylem Planı

  AİLENİN VE DİNAMİK NÜFUS YAPISININ KORUNMASI PROGRAMI EYLEM PLANI

  AİLENİN VE DİNAMİK NÜFUS YAPISININ KORUNMASI PROGRAMI

  Manevi Yönelimli Sosyal Hizmet

  aile-donusum.jpgToplumun çekirdeğini oluşturan, bireyleri ve toplumu bir arada tutan aile kurumu, hoşgörü, sevgi ve karşılıklı anlayış çerçevesinde yetişen bireyler, güçlü toplum olmanın temel esasıdır. Göç ve kentleşme, kültürel değerlerdeki aşınma, bireyselleşmenin artması, aile eğitimindeki eksiklikler, yeni iletişim teknolojileri gibi nedenlerle, aile üyeleri arasındaki iletişim azalmış, boşanmalar artmış, tek ebeveynli ailelerin oranı yükselmiş ve aile kurumu zayıflamaya başlamıştır. Nüfusun yaş yapısındaki değişimler sonucunda gelecekte aktif olmayan nüfusun payının artması, doğurganlık hızının azalmasıyla da yaşlı nüfusun payının yükselmesi riski bulunmaktadır. Bu programla, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişmesini desteklemek üzere dinamik nüfus yapısının korunması, aile kurumunun güçlendirilmesi ve böylece sosyal refah ve sosyal sermayenin artırılması amaçlanmaktadır. Program kapsamında aile refahının korunması, evlilik öncesi eğitim ve aile danışmanlık hizmetlerinin etkinleştirilmesi, sosyal yardım ve hizmetlerin aile temelli sunulması, genç nüfusun yarattığı demografik fırsat penceresinden azami derecede faydalanılması öngörülmektedir.

  Program Hedefleri

  • Aile refahının korunması ve aile kurumunun güçlendirilmesi

  • Kuşaklar arası dayanışmanın güçlendirilmesi

  • İş ve aile yaşamının uyumlaştırılması

  • Toplam doğurganlık hızının yenilenme oranının üzerine çıkarılması

  Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programı Eylem Planı için tıklayınız…

  Yazı kaynağı : www.manevisosyalhizmet.com

  Van Haberleri - Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programı - Yerel Haberler

  Van Haberleri - Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programı - Yerel Haberler

  VAN (AA) - AK Parti Van Milletvekili Mustafa Bilici, "Kanun tasarısında özetle, kaliteli, hesaplı ve kolay erişilebilir kreş imkanlarının yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Bu nedenle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın izni ile faaliyet gösteren özel kreş ve gündüz bakımevleri de vergi istisnasından faydalanacaktır" dedi.

  Bilici, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hazırlanan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından 8 Ocak'ta kamuoyuna açıklanan "Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programı" ile ilgili değerlendirmede bulundu.

  Programın genel olarak ülke geleceğini ilgilendiren önemli bir adım olarak gördüğünü ifade eden Bilici, AK Parti'nin insanı merkeze alan bir anlayışla bugüne kadar varlığını sürdürdüğünü vurguladı.

  Toplum, aile ve kadın konularını önceleyerek bu konuda her türlü kolaylığı sağlayacak yasal düzenlemelerin yapıldığını aktaran Bilici, bu düzenleme ile insanlığın en köklü kurumu olan aile yapısının güçlü tedbirlerle korunması, beşeri ve sosyal sermayenin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

  Kanun tasarısında özetle, kaliteli, hesaplı ve kolay erişilebilir kreş imkanlarının yaygınlaştırılmasının amaçlandığını belirten Bilici, şunları ifade etti:

  "Bu nedenle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın izni ile faaliyet gösteren özel kreş ve gündüz bakımevleri de vergi istisnasından faydalanacaktır. Devlet memuru iken doğum sonrasında kullanılacak aylıksız izin süreleri derece ve kademe ilerlemesi yapılmak üzere değerlendirilecektir. Kadın memur ve işçilerin kullandıkları 16 haftalık analık izni sonrasında birinci doğumda 2 ay, ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısına kadar azaltılabilmesi imkanı sağlanacaktır. Prematüre doğumlarda ise bu süre erken doğum süresi kadar uzatılabilecek. Söz konusu haklardan evlat edinenlerde faydalanabilecektir. Doğum izinlerinden sonra ebeveynlere çocuk mecburi ilköğretim çağına gelinceye kadar kısmi süreli çalışma hakkı tanınmaktadır."

  Bilici, toplumsal riskleri önleyici sosyal politikalar geliştirerek yaşlıya, engelliye, korunmaya muhtaç ailelere ve çocuklara sahip çıktıklarını, bu kapsamda sadece Van'da 2014 yılı sonu itibariyle 7 bin 832 engelli ve öz bakımını yapamayan vatandaşa 76 milyon 511 bin lira ödeme yapıldığını kaydetti.

  Sosyal ve ekonomik destek kapsamında ihtiyaç sahibi 896 aileye, toplam 3 milyon 839 bin lira yardım yapıldığını anlatan Bilici, konuşmasını şöyle sürdürdü:

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap