Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  aile ve sosyal politikalar bakanlığı kariyer kapısı

  1 ziyaretçi

  aile ve sosyal politikalar bakanlığı kariyer kapısı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  KARİYER KAPISI

  KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA

  ADAY AYDINLATMA METNİ

  Bu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatı ile T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi olarak, stajyer ve yarı zamanlı çalışan adaylarına ait kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, aktarılması, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) kapsamındaki haklarınız konusunda sizi bilgilendirmek amacı ile hazırlanmıştır.

  İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, HUKUKİ SEBEPLERİ VE VERİLERİN PAYLAŞILDIĞI KİŞİ VE KURUMLAR

  Stajyer ve/veya yarı zamanlı çalışan adayı olarak Kurumumuz ile paylaşmış olduğunuz yukarıda belirtilen kişisel verileriniz;

  Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

  Kişisel verileriniz sadece herhangi bir uyuşmazlık durumunda hak ve menfaatlerimizin savunulması için gerekli olduğunda avukatlar ve danışmanlar ile diğer ilgili resmi kurum ve kuruluşlarla paylaşılmaktadır. Ayrıca yukarıda bahsedilen “Cumhurbaşkanlığı birimlerinin stajyer ve yarı zamanlı taleplerini karşılamak, Cumhurbaşkanlığı birimlerinin kendilerine uygun yetenek havuzları oluşturarak ihtiyaç halinde bu adaylarla iletişime geçebilmelerini ve önceki ilanlarına ilişkin süreçleri takip edebilmelerini sağlamak” amaçları ile Cumhurbaşkanlığının diğer birimlerine aktarılabilmektedir.

  KVKK’NIN 11. MADDESİ GEREĞİ HAKLARINIZ VE İRTİBAT BİLGİLERİMİZ

  KVKK madde 11 uyarınca,

  c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  KVKK kapsamında “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamında yukarıda belirtilen taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin “T.C. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 06560 Beştepe, Ankara – Türkiye” adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

  Yazı kaynağı : kariyerkapisi.cbiko.gov.tr

  İş ve Kariyer

  Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım

  Personel Genel Müdürlüğü | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

  Personel Genel Müdürlüğü | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2, ek 5 inci maddelerine göre, aşağıda belirtilen unvan ve sayıda sözleşmeli personel pozisyonu için sözlü sınav ile sözleşmeli personel alınacaktır.

  Adaylar başvurularını 10/01/2022-20/01/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

  Birden fazla bölüm mezunu olan ya da birden fazla pozisyona şartları tutan adaylar sadece bir (1) bölüm veya pozisyon için müracaatta bulunabilecekler.

  Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

  İlan metnine ulaşmak için tıklayınız.

  4/B Sözleşmeli Personel Pozisyon İl Dağılımı

  Aile Sosyal Destek Personeli (4/B) Pozisyonu Bölüm ve İl Dağılımı

  Yurt Yönetim Personeli (4/B) Pozisyonu Bölüm ve İl Dağılımı

  Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

  Yazı kaynağı : www.aile.gov.tr

  Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | CBIKO Kariyer Kapisi Staj Basvurusu

  Kariyer Kapısı

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap