Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  aile kurumunun toplumun ve neslin korunması açısından önemi nedir kısaca

  1 ziyaretçi

  aile kurumunun toplumun ve neslin korunması açısından önemi nedir kısaca bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Aile kurumunun toplumun ve neslin korunması açısından önemi nedir

  Aile kurumunun toplumun ve neslin korunması açısından önemi nedir

  Soru : Aile kurumunun toplumun ve neslin korunması açısından önemi nedir

  Cevap : Aile bir toplumun en küçük birimidir. Her çocuk için ilk eğitim ailede başlar. Sonrasında da bu eğitim okul ve sosyal çevreyle birlikte daha da şekillenir.

  Eğer ailede temel bilgileri alamamışsak veya yanlış şekilde aldıysak bu bizim ileride sosyal yaşamımızda arkadaşlarımızla zorluk çekmemize sebep olur.

  İleri de tabiki de kendimizi daha da çok geliştirme imkanımız var ancak eğer temelimiz sağlamsa bu bizim olaylara bakışımızı değiştirir ve kolay adapte olmamızı sağlar. Daha saygılı bilinçli bireyler oluruz.

  Geleneklerimizi göreneklerimizi ailemiz sayesinde öğrenir ve yaşatırız. Toplum içindeki hareketlerimiz bile ailemiz tarafından şekillenir. Bu sebeple iyi bir aile eğitimi almış bireyler toplumda olması gerektiği gibi herkese sevgi saygı ve hoşgörüyle yaklaşır. Böylece daha huzurlu bir toplum oluruz.

  Yazı kaynağı : www.egitimsistem.com

  Aile kurumunun toplumunun ve neslin korunması açısından önemi nediir?

  Aile kurumunun toplumunun ve neslin korunması açısından önemi nediir?

  Merhaba

  Aile, toplum ve neslin korunması açısından oldukça önemlidir. Aile birliği oluşturulmazsa toplum için bireyler var olamaz. Mutlu bir ailede yetişen bireyler toplum için faydalı birer kişi olurlar.

  Aile: Anne, Baba ve çocuklardan oluşur. 

  Kan bağımız olan tüm bireyler ailemize dahildir, ailemizdendir.

  Mutlu bir aile hayatında bireyler birbirlerine saygı ve sevgi gösterir.

  -Birbirine sevgi ve saygı duyan anne-baba ile büyüyen çocuklar daha sağlıklı ve mutlu olurlar.

  -Kişiler arası bağlar güçlenir.

  -Aile arasında huzur oluşur.

  -Aile mutlu ve birbirlerine sevgi duyarak yaşarlar.

  -Huzursuzluk olmadığı için mutlulukları devam eder.

  Bir yavrunun anne ve babası olmadı durumu "ebeveyn olmak" olarak adlandırılır.

  Ebeveynlerimiz anne ve babalarımızdır. Doğada tüm canlılar ebeveynlere sahiptir.

  Yavru, anne ve babası aile olur. Bu durum bir aile olmak durumudur.Doğada tüm canlılar anne ve baba sayesinde dünyaya gelirler ve tüm canlıların anne ve babaları vardır.

  Başarılar dilerim.

  Yazı kaynağı : eodev.com

  1)Aile kurumunun toplumun ve neslin korunmasi acisindan onemi nedir?2)sosyal hayati etkileyen ahlaki - Eodev.com

  1)Aile kurumunun toplumun ve neslin korunmasi acisindan onemi nedir?2)sosyal hayati etkileyen ahlaki - Eodev.com

  Cevap:En iyi seçer misin?

  Açıklama:.Aile, toplum ve neslin korunması açısından oldukça önemlidir. Aile birliği oluşturulmazsa toplum için bireyler var olamaz. Mutlu bir ailede yetişen bireyler toplum için faydalı birer kişi olurlar.

  Aile: Anne, Baba ve çocuklardan oluşur.  

  Kan bağımız olan tüm bireyler ailemize dahildir, ailemizdendir.

  Mutlu bir aile hayatında bireyler birbirlerine saygı ve sevgi gösterir.

  -Birbirine sevgi ve saygı duyan anne-baba ile büyüyen çocuklar daha sağlıklı ve mutlu olurlar.

  -Kişiler arası bağlar güçlenir.

  -Aile arasında huzur oluşur.

  -Aile mutlu ve birbirlerine sevgi duyarak yaşarlar.

  -Huzursuzluk olmadığı için mutlulukları devam eder.

  Bir yavrunun anne ve babası olmadı durumu "ebeveyn olmak" olarak adlandırılır.

  Ebeveynlerimiz anne ve babalarımızdır. Doğada tüm canlılar ebeveynlere sahiptir.

  Yavru, anne ve babası aile olur. Bu durum bir aile olmak durumudur.Doğada tüm canlılar anne ve baba sayesinde dünyaya gelirler ve tüm canlıların anne ve babaları vardır.

  Başarılar dilerim.

  2.Bir neslin sürdürülebilmesi ve o neslin bir toplum oluşturması bakımından aile cok önemlidir. Toplumun direğini aile oluşturur. Aile iyi eğitilmiş çocuklar tarafından daha da kuvvetlendirilir.

  Hayırlı günleer:)

  1-Aile bir toplumun en küçük birimidir. Her çocuk için ilk eğitim ailede başlar. Sonrasında da bu eğitim okul ve sosyal çevreyle birlikte daha da şekillenir. eger aile egitimizi yalnış alırak toplumda örnek olunmayacak davranışlar yaratabiliriz.

  2--Ağzımıza kötü bir kelime almak. Bir müslümana da yakışmayacak sözler.

  -İnternet bağımlılıgı. Sosyal hayatı etkileyen bir sebebide budur.

  -Edep, saygı, ahlak olmayan insanlar. Mutlaki sosyal hayatımızı olumsuz etkiler ve üzer.

  3-SOSYAL HAYATTAKI ÖNEMI

  》Hayatimızda din ve ahlak olmazsa insanlar hic durmadan suc isleyip günah kazanirlar.

  》Eşitligi, barisi huzuru mutlulugu vb. lerini olumlu etkiper verdir eyer din ve ahlak olmazsa bunlarda olmaz.

  4-1. (Madde 41.) Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.

  Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilâtı kurar.

  2. (MADDE 20.) Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.

  3. (MADDE 21.) Kimsenin konutuna dokunulamaz. Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz. Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını el koymadan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, el koyma kendiliğinden kalkar.

  5-Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O'nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir.Şüphesiz bunda düşünen toplumlar için elbette ibretler vardır." Rûm Suresi 21. Ayet

  Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.

  nahl suresi90.ayet

  Yazı kaynağı : eodev.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap