Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  adalet bakanlığı promosyonlar ne zaman yatacak

  1 ziyaretçi

  adalet bakanlığı promosyonlar ne zaman yatacak bilgi90'dan bulabilirsiniz

  BASIN AÇIKLAMASI (22.08.2022)

  BASIN AÇIKLAMASI (22.08.2022)

  Adalet Bakanlığı personelinin banka promosyon anlaşması rekor bir rakamla protokole bağlanmıştır.

  Adalet Bakanlığı merkez ve merkez dışı birimleri ile adalet teşkilatında görev yapan personelin maaş, ücret ve diğer ödemelerinin yapılacağı bankanın tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilen ihalenin ilk oturumu 19.08.2022 tarihinde yapılmıştır.

  İhalenin ilk oturumunda en yüksek teklif 20.100 TL olarak Vakıfbank tarafından verilmiştir. Diğer bankalar ise ihaleden çekilmiştir.

  Bakanlığımız temsilcileri ve Büro Memur Sen ile Koop İş Sen yetkililerinin katılımıyla 22.08.2022 tarihinde yapılan ihalenin son oturumunda Vakıfbank peşin ödenmek üzere 25.000 TL olarak teklifini revize etmiştir.

  Bu teklif üzerine ihale bu rakam üzerinden sonuçlandırılmıştır.

  İhale sonucunda 3 yıllık promosyon bedeli olarak belirlenen 25.000 TL, 01.09.2022 - 01.10.2022 arasında tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın ilgili personellere ayrı ayrı ödenecektir.

  Sürece katkılarından dolayı  Büro Memur Sendikası ile Koop-İş Sendikalarına ve Vakıfbank Genel Müdürü başta olmak üzere banka temsilcilerine teşekkür ediyoruz.

  Milletimize adalet hizmetlerini sunmak için faaliyetlerini özveriyle sürdüren her bir personelimize banka promosyon anlaşmasıyla ödenecek olan rekor miktarın hayırlı olmasını dileriz.

  Adalet Bakanlığı

  Yazı kaynağı : basin.adalet.gov.tr

  Adalet Bakanl��� promosyonu ne kadar? Adalet Bakanl��� promosyonu yatt� m�, ne zaman yatacak?

  Adalet Bakanl��� promosyonu ne kadar? Adalet Bakanl��� promosyonu yatt� m�, ne zaman yatacak?

  Adalet Bakanl��� promosyonunun ne zaman �denece�i merak edildi. Banka promosyon anla�mas� 22.08.2022 tarihinde belli oldu. �halenin ilk oturumunda en y�ksek teklif Vak�fbank taraf�ndan yap�ld�. Peki, Adalet Bakanl��� promosyonu yatt� m�, ne zaman yatacak? Adalet Bakanl��� promosyonu ne kadar?

  ADALET BAKANLI�I PROMOSYONU YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

  �hale sonucunda 3 y�ll�k promosyon bedeli olarak belirlenen 25.000 TL, 01.09.2022 - 01.10.2022 aras�nda tek seferde, pe�in ve e�it olarak hi�bir kesinti yap�lmaks�z�n ilgili personellere ayr� ayr� �denecektir.

  ADALET BAKANLI�I PROMOSYONU NE KADAR?

  Bakanl�k taraf�ndan yap�lan a��klama �u �ekilde:

  "Adalet Bakanl��� merkez ve merkez d��� birimleri ile adalet te�kilat�nda g�rev yapan personelin maa�, �cret ve di�er �demelerinin yap�laca�� bankan�n tespit edilmesi amac�yla ger�ekle�tirilen ihalenin ilk oturumu 19.08.2022 tarihinde yap�lm��t�r.

  �halenin ilk oturumunda en y�ksek teklif 20.100 TL olarak Vak�fbank taraf�ndan verilmi�tir. Di�er bankalar ise ihaleden �ekilmi�tir.

  Bakanl���m�z temsilcileri ve B�ro Memur Sen ile Koop �� Sen yetkililerinin kat�l�m�yla 22.08.2022 tarihinde yap�lan ihalenin son oturumunda Vak�fbank pe�in �denmek �zere 25.000 TL olarak teklifini revize etmi�tir.

  Bu teklif �zerine ihale bu rakam �zerinden sonu�land�r�lm��t�r."

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Adalet Bakanlığı personeline rekor promosyon! Adalet Bakanlığı maaş promosyonu ne zaman verilecek, başvuru nasıl yapılır? Adalet Bakanlığı promosyonu ne kadar ve nasıl alınır? - Yaşam Haberleri

  Adalet Bakanlığı personeline rekor promosyon! Adalet Bakanlığı maaş promosyonu ne zaman verilecek, başvuru nasıl yapılır? Adalet Bakanlığı promosyonu ne kadar ve nasıl alınır? - Yaşam Haberleri

  BASIN AÇIKLAMASI

  Adalet Bakanlığı personelinin banka promosyon anlaşması rekor bir rakamla protokole bağlanmıştır.

  Adalet Bakanlığı merkez ve merkez dışı birimleri ile adalet teşkilatında görev yapan personelin maaş, ücret ve diğer ödemelerinin yapılacağı bankanın tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilen ihalenin ilk oturumu 19.08.2022 tarihinde yapılmıştır.

  İhalenin ilk oturumunda en yüksek teklif 20.100 TL olarak Vakıfbank tarafından verilmiştir. Diğer bankalar ise ihaleden çekilmiştir.

  Bakanlığımız temsilcileri ve Büro Memur Sen ile Koop İş Sen yetkililerinin katılımıyla 22.08.2022 tarihinde yapılan ihalenin son oturumunda Vakıfbank peşin ödenmek üzere 25.000 TL olarak teklifini revize etmiştir.

  Bu teklif üzerine ihale bu rakam üzerinden sonuçlandırılmıştır.

  İhale sonucunda 3 yıllık promosyon bedeli olarak belirlenen 25.000 TL, 01.09.2022 - 01.10.2022 arasında tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın ilgili personellere ayrı ayrı ödenecektir.

  Sürece katkılarından dolayı Büro Memur Sendikası ile Koop-İş Sendikalarına ve Vakıfbank Genel Müdürü başta olmak üzere banka temsilcilerine teşekkür ediyoruz.

  Milletimize adalet hizmetlerini sunmak için faaliyetlerini özveriyle sürdüren her bir personelimize banka promosyon anlaşmasıyla ödenecek olan rekor miktarın hayırlı olmasını dileriz.

  Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap