Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  adalet bakanlığı ile milli eğitim bakanlığı arasında eğitim ve öğretim iş birliği protokolü

  1 ziyaretçi

  adalet bakanlığı ile milli eğitim bakanlığı arasında eğitim ve öğretim iş birliği protokolü bilgi90'dan bulabilirsiniz

  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE ADALET BAKANLIĞI ARASINDA

  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE ADALET BAKANLIĞI ARASINDA

          Dikmen Hakimevi'nde düzenlenen imza törenine Bakan Yardımcımız Sayın Mahmut ÖZER, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Sayın Kemal Varın NUMANOĞLU, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sayın Yusuf BÜYÜK, Ortaöğretim Genel Müdürü Sayın Cengiz METE, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Sayın Ubeydullah YENER Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Turan AKPINAR ve Adalet Bakanlığı Yöneticileri katıldı.

           Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya SELÇUK, her bireyin yeteneklerine uygun fırsatlara sahip olmasını çok önemsediklerini, hangi ortamda olursa olsun herkesin eğitim ihtiyacının karşılanmasının devletin vazifesi, Milli Eğitim Bakanlığının hususi görevi olduğunu söyledi.

            Bakan SELÇUK, kalfalık ve ustalık belgeleri alarak Türkiye'nin her yerinde, hatta yurt dışında mesleğini devam ettirmenin hayata yeni bir pencere açılması anlamını taşıdığını belirterek, şöyle konuştu.

           "Cezaevlerindeki eğitim hizmetlerini çeşitlendirmek, yaygınlaştırmak üzere güzel bir iş birliğini tesis etmiş bulunuyoruz. Cezaevlerinde 309 mesleki eğitim merkezinin kurulması, binlerce meslek sahibi olabilecek kişi demektir. Ceza infaz kurumları bünyesinde lise, mesleki eğitim merkezi ya da şubelerinin açılması, bu merkezlerde lise diplomasına erişim programlarına katılım sağlanması, halk eğitim merkezleri aracılığıyla kurslar, sosyal etkinliklerin düzenlenmesi bu çerçeve içinde yer alıyor.

           Protokolle ceza infaz kurumları bünyesinde mesleki eğitim merkezleri kurulmasının amaçlandığını belirten Sayın SELÇUK: Böylece hükümlü ve tutukluların mesleki eğitim merkezlerine kayıtlarının yapılması, kalfalık, ustalık, usta öğreticilik belgesi alması, diploma sahibi olması ve hayatının herhangi bir döneminde bunlardan yararlanması söz konusu olacak. Hükümlü ve tutukluların kaldığı ceza infaz kurumlarında 9, 10, 11. sınıflara devam edemeyen çocuk ve gençlerin örgün lise eğitimine devam edebilmeleri için ceza infaz kurumları içinde müstakil lise veya uygun görülen bir liseye bağlı şubeler açılmasıyla bu faaliyetimizi de gerçekleştirmiş olacağız." dedi.

             Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya SELÇUK ve Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit GÜL "Eğitim ve Öğretim İşbirliği Protokolünü" imzaladı.

  - Protokol neleri kapsıyor?

  İki bakanlık arasında tutuklu, hükümlü, yükümlü ve eski hükümlüler ile annesinin yanında kalan 3-6 yaş grubu çocukların iyileştirme çalışmaları kapsamında kişisel, sosyal ve mesleki gelişimleri sağlanacak

  Bu kapsamda okuryazar olmayanların, okuryazar hale getirilmesi, örgün eğitim dışında kalanların eğitimlerine devam etmelerinin sağlanması, okul öncesi, lise, mesleki eğitim merkezi ya da şubelerinin açılması, mesleki eğitim merkezlerinde lise diplomasına erişim programlarına katılım teşvik edilecek. Halk eğitimi merkezleri tarafından kurslar ve sosyal etkinlikler düzenlenecek.

  Tutuklu, hükümlü, yükümlü ve eski hükümlülerin belirli bir mesleki alana dair geçmiş öğrenimleri değerlendirilecek.

  Faaliyetlerde görev alacak eğiticilere, Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu personeline ve diğer personele hizmet içi eğitimler düzenlenecek.

  Hükümlü ve tutukluların mesleki eğitim merkezlerine kayıtlarının yapılarak kalfalık, ustalık, usta öğreticilik belgesi ve diploma sahibi olmaları sağlanacak.

  Çocuk ve genç hükümlü ile tutukluların kaldığı ceza infaz kurumlarında 9-10-11 ve 12. sınıflara devam edemeyen çocuk ve gençlerin örgün lise eğitimine devam edebilmeleri için Ceza İnfaz Kurumları içerisinde müstakil lise veya uygun görülen bir liseye bağlı şubeler açılacak.

  Yazı kaynağı : ankara.meb.gov.tr

  Millî Eğitim Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında "Mesleki Eğitimde İş Birliği Protokolü" imzalandı

  Millî Eğitim Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında

  Millî Eğitim Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında hükümlülerin, tutukluların, denetimli serbestlik kapsamındakilerin mesleki eğitimlerine ilişkin "Mesleki Eğitimde İş Birliği Protokolü" imzalandı. Törene Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül katıldı.

  Düzenlenen törende konuşan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk hiçbir ayrıma tabi tutulmadan herkesin temel hak olan eğitim hakkının korunmasının son derece önemli olduğunu ifade etti. Bir kişinin tutuklu veya hükümlü olmasının onun eğitim alma hakkının yok sayılmasına yol açmaması gerektiğini vurgulayan Selçuk, "Bu doğrultuda, ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlüler ile denetimli serbestlik altında bulunan hükümlülerin ve koruma kurullarınca yönlendirilen eski hükümlülerin iyileştirilme çalışmaları kapsamındaki her türlü eğitimlerinin sağlanması, örgün ve yaygın eğitim faaliyetleri ile bazı kurs ve etkinliklerde bulunabilmelerinin sağlanması son derece önemli." değerlendirmesini yaptı.

  Adalet Bakanlığı ile imzaladıkları iş birliği protokolünün de bu eğitim faaliyetlerinin yapılabilmesi için çok güzel fırsatlar doğuracağını kaydeden Selçuk, "Bütün bunları yaparken iş piyasasının ihtiyaçlarını da dikkate alıyoruz. Hükümlülerin verimli, üretken bireyler olarak toplum yaşamına uyumlarını kolaylaştırmak, onların salıverilmelerinden sonra da mutlu ve gelir getirecek bir hayatla karşılaşmalarına imkân sağlamak son derece önemli. Bu onların rehabilitasyonu ve suçtan uzak durmaları için de oldukça fonksiyonel bir konu." diye konuştu.

  Selçuk, protokole ilişkin şu bilgileri verdi: "Protokol ile tüm hükümlülere cezaevlerinde mesleki eğitim alma imkanı, denetimli serbestlikten faydalananlara da Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitime erişimleri sağlanarak meslek kazanma imkanı verilebilecek. Mesleki eğitim yoluyla çıraklık, ustalık ve kalfalık belgelerine sahip olabilecekler, cezaevlerinden çıktıktan sonra sosyal hayata bir an önce adaptasyon sağlamaları ve bu suretle ekonomiye de katılmaları için ihtiyaç duyulan sektörlerde iş bulma olanakları doğabilecek."

  Protokolde emeği geçenlere teşekkür eden Selçuk, "Bundan sonra da mesleki eğitimde çok daha büyük atılımların ve hamlelerin olabileceği bir döneme doğru gittiğimizi özellikle vurgulamak isterim." dedi.

  Konuşaların ardından Adalet Bakanı Gül ile Milli Eğitim Bakanı Selçuk protokole imza attı.

  Geçmiş öğrenmelerinin denkliği sağlanarak belgelendirilecek

  Protokol kapsamında, tutuklu, hükümlü ve denetimli serbestlik altında bulunan yükümlüler ile koruma kurullarınca yönlendirilen eski hükümlülere iyileştirme faaliyetleri kapsamında eğitim, öğretim, çıraklık, kalfalık, ustalık veya usta öğreticilik gibi kurslar düzenlenerek belgelendirilecek.

  Ayrıca eğitim, öğretim, kurs ve diğer faaliyetlere katılan kursiyerlerin belirli bir mesleki alana dair geçmiş öğrenmeleri değerlendirilecek ve denklikleri sağlanacak. Adalet Bakanlığı tarafından faaliyetlerde görev alacak personele yönelik hizmet içi eğitim, kurs, seminer ve sosyal etkinlikler düzenlenecek ve belgelendirilecek. Ceza İnfaz Kurumları ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personelinin hizmet içi eğitim çalışmalarına, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilgili genel müdürlükler tarafından eğitici destek sağlanacak.

  Yazı kaynağı : mtegm.meb.gov.tr

  Milli Eğitim Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı Arasında İmzalanan "Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü" Kapsamında Sivas'ta Yürütülecek Çalışmalar Değerlendirme Toplantısında Ele Alındı.

  Milli Eğitim Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı Arasında İmzalanan

  Milli Eğitim Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı arasında imzalanan "Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü" kapsamında Sivas'ta yürütülecek çalışmalar değerlendirme toplantısında ele alındı. Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu'nun makamında gerçekleştirilen toplantıya Milli Eğitim Müdürümüz Ebubekir Sıddık Savaşçı ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

  Bakanlıklar arasında imzalanan "Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü" kapsamında; tutuklu, hükümlü, yükümlü ve eski hükümlüler ile annesi yanında kalan 3-6 yaş grubu çocukların iyileştirme çalışmaları kapsamında kişisel, sosyal ve mesleki gelişimlerinin sağlanması, okuryazar olmayanların okuryazar hâle getirilmesi, örgün eğitim dışında kalanların eğitimlerine devam etmelerinin sağlanması, Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde okul öncesi, lise, mesleki eğitim merkezi ya da şubelerinin açılması, yükümlülerin lise diplomasına erişim programlarına katılımının sağlanması ve halk eğitim merkezleri tarafından kurs/sosyal etkinlikler düzenlenmesi planlanıyor.

  Yazı kaynağı : sivas.meb.gov.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap