Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  acıdan zevk alan insanlara ne denir

  1 ziyaretçi

  acıdan zevk alan insanlara ne denir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Mazoşizm nedir? Mazoşist ne demek ve kimlere denir?

  Mazoşizm nedir? Mazoşist ne demek ve kimlere denir?

  Mazoşist acı çekmeyi seven bir kişidir. Sadomazoşizm terimi, acı çekmenin ve acı çekmenin tadını çıkarmayı ifade eden bu iki kavramın bir birleşimidir. Hem sadomazoşizm hem de mazoşizm, sadizmden türemiştir. Ve acıdan zevk alanlardır.

  Mazoşizm Ne Demek?

  Mazoşizm temelde psikolojik bir terimdir. Genellikle sadizmle uyumlu olan mazoşizm, acı zevklere dayalı bir sapıklık olarak görülür. Sapkınlık olarak değerlendirilmesinin nedeni, sağlıklı bir kişinin içgüdüsel olarak fiziksel şiddeti kendine uygulamak istememesidir. Mazoşizm sıklıkla seks ile ilişkilendirilse de, günlük yaşamda çarpıcı örneklerle karşılaştığımız yaygın bir hastalıktır.

  Mesela yırtılma, bir cesedi kesme aletleriyle kesme veya tahrip etme ve cildi balmumu damlaları ile yakma gibi fiziksel acı çekmeye ihtiyaç duyan mazoşistler vardır. Bu mazoşizmin ilk aşamasıdır.

  Mazoşizm Ne Demek?

  Mazoşizmin ikinci aşaması ruhun mazoşizmi aşamasıdır ve burada insanların mazoşist tarafı duygusal olarak ortaya koyduğunu görüyoruz. Örneğin, imkansız sevgide ısrar eden kişinin kasıtlı bir devamı. Mazoşizmin ilk aşamasında, kişi kendini belirli bir acıdan alıkoyabilirken, ruhun mazoşizminin ikinci aşamasında, acı sınırları mümkün olduğu kadar geniştir ve bu öngörülemeyen sınır, mazoşist ruhların sıklıkla onayladığı bir aşamadır.

  mazoşizm Nedir?

  Mazoşizmin her insanda olduğu fikri, sosyal bilimlerde sıklıkla tartışılan bir konu haline gelmiştir. Bu görüşe göre, her insanda acı çekmek, bastırılmış bir duygudur. Mazoşistler bu duyguyu bastırmayan tek insanlardır. Her ikisi de gizli sayılabilecek mazoşistler vardır. İşkolik genellikle bu kategoride değerlendirilir. Sıkıntılardan bıkmış, yöneticilerinin sadist görüşlerini çizer veya talimatlarını takip ederler. Gizli mazoşistler için mutluluk, yorgunluğun ve acının son aşamasıdır.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Sadizm nedir? Sadist ne Demek?

  Sadizm nedir? Sadist ne Demek?

  Fransızcadan Türkçeye geçen bir kelime olarak öne çıkan sadizm, herhangi birinin acı çekmesinden hoşlanma anlamına gelmektedir. Çok farklı anlayış üzerinden değişik boyutlarda tabir etmek mümkündür. Ancak ortak şekilde birinin acı çekmesi ya da ona acı çektirmek üzerinden zevk alma tabiri çıkabilmektedir.

  Sadizm Nedir?

  Sadizm anlamını değişik duygular üzerinden tabir etmek mümkün. Genel anlamı ile mecazen hem başkalarının yaşadığı acıdan zevk alma dürtüsüdür. Bu durum kişinin bir başkasına yaşattığı acı üzerinden zevk alma olarak da anlatılabilir. Türkçesi elezer olarak bilinmektedir. Çoğu insanda şiddetine bağlı olarak az ya da çok sadizm ile birlikte sadistlik içgüdüsel olarak yaşanabilmektedir. Bu durum aynı zamanda herhangi bir kişinin yaşadığı acıdan ötürü, cinsel tatmin yaşama duygusu olarak da geçebiliyor.

  Bir insan kötü bir durum ya da acı yaşadığında bazen ‘iyi olmuş’ denebiliyor. Ancak bu anlam ile sadizmi karıştırmamak gerekir. Çünkü sadizm herhangi bir kişinin yaşadığı acıdan özel bir zevk ve bundan keyif almaktır.

  Sadist Ne Demek?

  Sadist kelimesi köken olarak sadizm üzerinden gelir. Sadizm bir çeşit ruhsal bozukluk olarak öne çıkmaktadır. Bu durumu yaşayan ve böylece ruhsal bozukluk içerisinde olan bireyler için ise sadist kelimesi dile getirilir. Başkalarının acı çekmesinden ya da rahatsız olmasından ayrı bir zevk alan kişilerdir. Bu durum günümüzde akıl hastalığı olarak kabul ediliyor.

  Sadist kişiler başkalarının acı çekmesinden zevk almakla yetinmez. Aynı zamanda o kişiye birebir olarak acı çektirme duygusu hissederler. Ve bunu yapmaktan da ayrı bir zevk alırlar. Tabi kişinin farklı duygularını yönlendirerek ona acı çektirmek ve rahatsızlık vermekte sadizm içerisinde yer almaktadır.

  - Kişinin korkmasını sağlamak,

  - Ona psikolojik şiddet uygulamak,

  - Fiziksel açıdan zarar vermek,

  - Kişinin yaşadığı acı üzerinden cinsel tatmin yaşamak,

  Bu gibi baskılar sadizmin kökenini oluşturur.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Mazoşizm Hakkında Her Şey

  Mazoşizm Hakkında Her Şey

  Mazoşizm kelimesi günümüzde birçok yerde karşımıza çıkan ve halk arasında da fazlasıyla duyulan bir kelime olmasına rağmen, bu kelimenin kökeni aslında bir insan ismine dayanır. 

  Mazoşizm, terimi ünlü Avusturyalı gazeteci ve yazar Leopold Ritter von Sacher Masocht isimli yazardan gelmektedir. Mazoşizm teriminin ilk kullanıldığı eser ise Masocht’un yazdığı ‘Kürklü Venüs’ kitabıdır. Romanda anlatılan cinsel uygulamalar, kitabın yazarının ismiyle anılan cinsel tutuma verilen isimdir.

  Mazoşizm Nedir?

  Mazoşizm kelimesi psikolojide kullanılan bir terim olarak anılıp, kişinin kendisinin acı çekmekten zevk alma hali olarak açıklanmıştır. Mazoşizm terimi genel olarak  cinsellikle ilişkilendirilse de, günlük yaşamın içinde de çeşitli düşünce ve davranış kalıpları olarak karşımıza çıkan psikolojik bir rahatsızlıktır. 

  Kime Mazoşist Denir?

  Kendisine ruhsal veya fiziksel olarak zarar vermekten haz duyan ve kendine acı çektirme durumunu sürekli tekrarlayan kişiye mazoşist denir. 

  Mazoşist bireylerin en tehlikeli özellikleri, kendilerine acı çektirme düzeyini arttırıp bu durumu öz yıkım yaşama boyutuna taşımalarıdır. Öz yıkım, kişiyi fiziksel ve ruhsal açıdan iyi eden her şeyi durdurma ve kendine zarar verme anlamına gelir. Bu yüzden mazoşizm bir kişilik bozukluğuna dönüştüğünde, bu durum aynı zamanda kendini yıkıcı kişilik bozukluğu olarak da isimlendirilir.

  Mazoşist hakkında daha fazla bilgi edinmek için https://www.mutluyasam.com.tr/mazosist-nedir/ linkindeki yazımızı okuyabilirsiniz.

  Çocuklarda Mazoşizm Nasıl Gelişir?

  Çocuklarda görülen mazoşist davranışlar genelde onlara sadistçe davranmış birileri yüzünden ortaya çıkmaktadır. Çocukların yaşamlarında maruz kaldıkları yalnızlık, şiddet, tecavüz  ve taciz gibi olaylar çocuklarda kapanması zor derin travmalara yol açar. Bu yüzden bazı çocuklar da bu travmayla başa çıkabilmek için kendilerine acı çektirmekten zevk alma tutumu bir savunma mekanizması olarak gelişir.

  Yapılan çalışmalara göre çocukların yetişkinler gibi henüz kemikleşmiş karakter yapıları olmadığı için  mazoşizm belirtilerinin çocuklarda yetişkinlere oranla daha kolay iyileştirildiği bilinir. Ancak bu kişiler için çocukluk döneminde yardım alınmazsa, bu davranışlar zamanla pekişir ve acı çekme halleri yetişkinlik dönemindeki birey için normal davranış kalıpları haline dönüşebilir.

  Mazoşizmin Nedenleri Nelerdir?

  Mazoşizmin nedenleri arasında acı yaşam olayları, sağlıksız ilişki kurma biçimleri, çocukluk yıllarında yaşanılan travmalar, ebeveynlerin hatalı tutumları, şiddet, taciz, tecavüz gibi büyük travmatik yaşantılar ve ani ebeveyn kaybı gibi bireye acı hissini yoğun düzeyde yaşatan yaşam olayları yer almaktadır. Kişi yaşadığı olumsuz olaylar yüzünden kendisini suçlu ya da üzgün hissetmeye devam ettiği sürece kendisine acı çektirmeyi veya kendisine acı yaşatarak kendisini cezalandırmayı normal olarak görür. 

  Mazoşizmin En Yaygın Nedenlerinden Bazıları Şu Şekilde Gelişir:

  Hatalı Ebeveyn Tutumu:

  Erken çocukluk çağında ebeveyn tarafından devamlı cezalandırılıp ardından ödüllendirilen çocukların mazoşizme daha meyilli olduğu bilinmektedir. Çünkü bu çocuklar ebeveynlerinin kendilerini önce cezayla üzüp ardından ödülle sevindirmelerini kişiselleştirirler. Yani çocuk iyi bir şey olması için önce kötü bir şey olması gerektiğini düşünür. Böylece çocuk yetişkinliğinde de durumu genelleyerek kendisinin sevinebilmesi için önce buna bir bedel ödemesi ve üzülmesi gerektiğine inanmaya başlar. 

  Bireyin Yaşadığı Psikolojik Travmalar:

  Bireyin daha önce cinsel istismara uğraması, yakınlarından birini kaybetmesi, aile ortamında huzursuzluklar yaşaması, evsiz kalma, deprem, yangın, sel gibi doğal afetlere maruz kalma, ekonomik zorluklar yaşama, okuldan ayrılıp genç yaşta ağır işlerde çalışmak zorunda kalma gibi yaşam standartlarının olumsuz bir şekilde değişime uğraması sonucunda bireyin hissettiği çaresizlik durumu, daha sonrasında mazoşizmin tetikleyicisi olabilmektedir. Kişi bu hayata acı çekmek zorunda gelmiş gibi düşünerek, yaşamı boyunca başına iyi olayların değil kötü olayların gelmesi gerektiğini düşünür. Böylece kişi bir süre sonra yaptığı seçimler ve aldığı kararlarla kendine acı çektirecek şekilde kendi başına üzücü olayları getirtmeye başlar.   

  Çevresel Sebepler:

  Çocuğun içinde doğduğu ve yaşadığı coğrafi koşullar da mazoşizmin tetikleyicisi olabilmektedir. Bir insanın içinde bulunduğu ülkenin ya da yaşadığı bölgenin koşulları ne kadar çetrefilliyse kişi yaşama tutunmaya çalışırken hissettiği duygusal ve fiziksel zorlanmayla baş edebilmek için kendisine acı çektirmekten zevk alma hali ortaya çıkabilir.

  Bunu daha detaylı bir örnekle açıklayacak olursak, bir kişi ülkesinde yaşanan savaşın tüm olumsuz koşullarına maruz kaldığında ya da o ülkenin coğrafi konumu gereği ikliminin yıl boyunca kavurucu sıcaklarına ya da dondurucu soğuğuna dayanmaya çalıştığında, yaşadığı ülkede açlık, susuzluk, hastalık , işsizlik veya ekonomik kriz gibi nedenlerin bireyin yaşamını olumsuz etkilediğinde ya da katı gelenek, görenek ve töre koşullarının olumsuz etkileri altında kaldığında kişi, bu durumlarla baş etmek yerine bu olumsuzluklar yüzünden  öğrenilmiş çaresizlik yaşayarak fiziksel ve duygusal acı çekmeyi normalleştirir. İşte bu yüzden kişinin yaşamındaki birçok çevresel faktör de mazoşizm davranışlarının nedenleri arasında sayılır. 

  Mazoşizm Belirtileri Nelerdir?

  Mazoşizm genel olarak fedakarlık ve alçak gönüllülük davranışlarıyla karıştırılan,  insanlar arasında farklı düzeylerde belirti gösteren ve belirtileri sık görüldüğü için toplumun gözünde normalleştirilen psikolojik bir rahatsızlık olmasına rağmen bu bireylerin davranışları ruh sağlığı alanında kesinlikle normal olarak nitelendirilmemektedir. Aşağıda yer alan mazoşizm kriterlerinden herhangi birine ya da birden fazlasına sahip olan bireylerin de  mutlaka psikoterapi desteği alması gerekir.

  Eğer birey;

  Mazoşist davranışlar gösterdiğinden şüphelenilir. 

  Mazoşist bireyler mutlu oldukları anları yaşamak için önce acı çekmek zorunda olduklarını düşünürler. Bu kişiler ancak acı çektikleri zaman ruhsal bir rahatlama yaşarlar. Daha da fazlası bu kişiler yaşadıkları mutluluğun bedelini ödediğini düşündüğü zaman hissettikleri rahatlama hissi onlar için olabilecek en güzel hediye gibidir. Mazoşist bireylerdeki ortak nokta ise, kendilerine acı çektirirken vücutlarında salgılanan endorfin hormonu artışının doğrudan acı eşiğini yükseltmesi sonucu canları yansa da bunu normal bir şey olarak algılamalarıdır.

  Mazoşizmin Türleri Nelerdir?

  Mazoşizm, kişinin kendisine acı çektirme biçimine göre kendi içinde farklı türlere ayrılır.

  Psikolojik Danışmanlık Merkezine Ne Zaman Gitmek Gerekir?

  Mazoşist bireyler yaşamları boyunca kendilerine acı çektirmeyi zevkli ve normal buldukları için kendi başlarına bir psikologla görüşmeye gelmezler. Bu nedenle bu kişiler aileleri ya da sosyal çevresindeki yakınları tarafından bir şekil de ikna edilerek psikologla görüşmeye getirilirler. İşte bu yüzden öncelikle terapist ve danışan arasındaki  güven bağını kurmak çok önemlidir. 

  Daha sonrasında ise terapist ilerleyen görüşmelerde danışanının yaşam hikayesini, duygu, düşünce ve davranışlarını, sosyal hayatını rutin şekilde nasıl yaşadığını sorarak mazoşist davranışların kökünün nereye dayandığını araştırır. Bu süreç içerisinde psikolog gerekli görürse danışanından bazı ölçekler doldurmasını isteyebilir. Psikolog yaptığı gözlemler ve test sonuçlarına göre danışanın psikoterapi seanslarını düzenler ve gerekli görürse psikiyatri uzmanına da yönlendirebilir. 

  Mazoşizm tanısına uygun bireylerle daha çok Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi ve EMDR yöntemleri ile çalışılmaktadır. 

  Mutlu Yaşam Online Psikolojik Danışmanlık Merkezi ailesi olarak alanlarında psikologlarımız mazoşizm tanısı alan danışanlara profesyonel destek vererek öncelikle onların azalmış öz sevgi, öz saygı ve öz şefkat değerlerini yükseltmelerine yardımcı olurlar. İlerleyen terapi sürecinin sonunda ise psikologlarımız danışanlarının mazoşizm yüzünden ortaya çıkan stres kökenli tüm fiziksel ve psikolojik yakınmalarıyla baş edebilecek yetkinliğe gelmelerini hedeflerler. 

  Mutlu Yaşam ailesi olarak herkese mutlu ve sağlıklı bir yaşam dileriz.

  Bu yazımızda sizlere Mazoşizm Hakkında Her Şey hakkında bilgi verdik. Bir önceki yazımıza https://www.mutluyasam.com.tr/kompulsif-biriktirme-hastaligi-istifcilik/ linkinden ulaşabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.mutluyasam.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap