Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  aşure günü namazı nasıl kılınır diyanet

  1 ziyaretçi

  aşure günü namazı nasıl kılınır diyanet bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Aşure günü kaç rekat namaz kılınır? Aşure günü kılınacak namaz, Aşure günü dua ve tesbihleri

  Aşure günü kaç rekat namaz kılınır? Aşure günü kılınacak namaz, Aşure günü dua ve tesbihleri

  Muharrem ayının 10. Gününde idrak edilen bu mübarek günde aşure günü namazı ile ilgili araştrımalar hız kazandı. Bu günün gecesinde yapılacak ibadetlerin büyük önemi bulunurken konuyla ilgili olarak “Aşure günü gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?” şeklinde sorular

  Diyanet'te yer alan bilgilere göre, mübarek gün ve gecelerde farz, vacip hükmünde bağlayıcı özel bir ibadet şekli yoktur. Sahih kaynaklarda Muharrem ayına özel bir nafile namazın olduğuna dair herhangi bir rivayet mevcut değildir.

  1-) Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh) 'dan rivayet edildiğine göre:

  "Her kim Aşura gecesinde 4 rekat kılar, her rekatta 1 kere Fatiha, 50 kere İhlas Suresi'ni okursa, 50 sene geçmiş, 50 sene de gelecek günahları bağışlanır ve Allah-u Te'ala onun için Mele-i E'lâ'da (yüksek melek cemaatleri içerisinde) nurdan bir milyon minber bina eder."

  (Kaynak = Abdülkadir el-Geylani, el-Ğunye - Hasen el-Idvi en-Nefehatü'n-Nebeivvye fi'l-vezaifil-aşuriyye - es-Suyiti, el-Le'ali'l-masnu'a - Übnü Arrâk, Tenzihu'ş-şeri'a)

  2-) Aişe (Radıyallahu Anh)'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

  "Her kim Aşura gününde veya gecesinde her rekatta Fatiha Suresi ve 3 kere İhlas Suresi okuyarak 100 rekat kılar, namazı bitirdikten sonra 70 kere:[Sübhanallahi velhamdülillahi velâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Velâ havle velâ guvvete illabillahilaliyyiz azîm.]der, ardından 70 kere istiğfar eder, daha sonra da 70 kere bana salat ederse, öldüğü zaman Allah-u Te'ala onun kabrini misk ve anberle doldurur."

  (Kaynak = Seyyid Ali Zade, Şerhu Şir'ati'l-İslam)

  Mübarek gün ve gecelerde, kaza namazları olanların öncelikle kaza namazlarını kılmaları uygun olur.

  Ayrıca Kur'an okumak ve anlamak, dini eserlerden istifade etmek, zikir ve salavatla meşgul olmak unutulmamalıdır.

  Aşure günü, en az 10 Müslüman'a birer selam veya bir Müslüman'a 10 selam verilir.

  Fakir fukara sevindirilir.

  Aşure gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde 2 rekat namaz kılınır.

  Her rekatta 1 Fatiha, 50 İhlas-ı Şerif okunur.

  Namazdan sonra 100 defa; "Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin ve Ademe ve Nuhın ve İbrahime ve Musa ve İsa vema beynehüm mine'n-nebiyyine ve'l-mürselin. Salavatü'l-lahi ve selamühu aleyhim ecmain." denir.

  Şayet kuşluk vaktinde namaz kılamayan varsa, öğle ile ikindi arasında 4 rekat namaz kılabilir.

  Her rekatta 1 Fatiha, 50 İhlas-ı Şerif okunur.

  Bu namazdan sonra; 70 istiğfar-ı şerif, 70 salavat-ı şerife, 70 defa "La havle vela kuvvete illa billahi'l-aliyyil-azıym" denir.

  Dini ve mübarek olan günler, her sene farklı günlere ve tarihlere denk gelir. Aşure Günü gibi dini tarihler, Hicri takvime göre hazırlandığından bu durum farklılık gösterir. Miladi takvime göre 2022 senesindeki dini günler ve bayramlar şu tarihlere denk gelmiştir:

  Üç ayların başlangıcı - 2 Şubat 2022 Çarşamba

  Regaip Gecesi - 3 Şubat 2022 Perşembe

  Miraç Gecesi - 27 Şubat 2022 Pazar

  Berat Gecesi - 17 Mart 2022 Perşembe

  Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi

  Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba

  Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

  Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

  Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

  Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

  Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma

  Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi

  Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar

  Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi

  Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı

  Hicri Yılbaşı - 30 Temmuz 2022 Cumartesi

  Aşure günü - 08 Ağustos 2022 Pazartesi

  Mevlid Gecesi - 7 Ekim 2022 Cuma

  Yazı kaynağı : www.yenisafak.com

  Adım adım aşure günü gecesi namazı kılınışı: Diyanet ile Aşure gecesi namazı nasıl kılınır ve kaç rekat?

  Adım adım aşure günü gecesi namazı kılınışı: Diyanet ile Aşure gecesi namazı nasıl kılınır ve kaç rekat?

  Aşure günü orucu ne zaman tutulur? Aşure günü oruç tutulur mu, fazileti nedir ve nasıl niyet edilir?

  AŞURE GECESİ NAMAZLARI NE ZAMAN KILINIR?

  Paylaştığımız bu namaz tarifleri aşure gecesinde kılınacaktır. Yani bu namazlar 17 Ağustos akşam namazı ile 18 Ağustos imsak vakti arasında kılınabilir.

  AŞURE GECESİ 4 REKATLIK NAMAZ TARİFİ

  1. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 50 İhlas Suresi okunur.

  2. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 50 İhlas Suresi okunur.

  3. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 50 İhlas Suresi okunur.

  4. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 50 İhlas Suresi okunur.

  AŞURE GECESİ 100 REKATLIK NAMAZ TARİFİ100 rekat kılınır. Her rekatta 1 Fatiha+3 İhlas Suresi okunur.

  Namaz bittikten sonra 70 kere:[Sübhanallahi velhamdülillahi velâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Velâ havle velâ guvvete illabillahilaliyyiz azîm.]okunur. Sonrasında 70 kere istiğfar. Sonrasında ise 70 kere salavat getirilir.

  Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

  A�ure g�n� namaz� nas�l k�l�n�r, ka� rekatt�r? A�ure g�n� namaz�na nas�l niyet edilir?

  A�ure g�n� namaz� nas�l k�l�n�r, ka� rekatt�r? A�ure g�n� namaz�na nas�l niyet edilir?

  A�ure g�n� namaz� ve duas� merak edilen konular aras�na girdi. A�ure g�n� namaz� nas�l k�l�n�r,ka� rekatt�r? M�sl�manlar her sene bu �nemli g�n� b�y�k bir co�ku ile kar��l�yorlar. Peygamberler tarihi a��s�ndan �nemli bir g�n olup, Arap�ada on anlam�na gelen "a�ara" kelimesinden t�reyen A�ure G�n�, hicri y�l�n ilk ay� muharremin onuncu g�n�ne denk geliyor. 9 Eyl�l�de idrak edilen bu �nemli g�n i�erisinde M�sl�amanlar bolca dua ediyorlar. ��te a�ure g�n� namaz� ile ilgili t�m detaylar..

  A�URE G�N� NAMAZI NASIL KILINIR?

  Bu a�ure namaz'� ak�am ile yats� aras�nda k�l�nabilece�i gibi, bu vakitte k�l�namad��� takdirde yats� namaz�ndan sonrada k�l�nabilmektedir..

  Namaza ��yle niyet edilir:

  "Niyet eyledim Ya Rabbi, senin r�za-i �erifin i�in namaza. Herhangi bir kom�umuz ve din karde�imin ya da herhangi bir kimsenin bana hakk� ge�mi� (ise) bu hakk�n �denmesi i�in

  Allah-u Ekber !

  Birinci Rekatta

  1 Fatiha suresi, 1 Ayetel K�rsi, 11 �hlas-� �erif

  �kinci Rekatta

  1 Fatiha suresi, 10 �hlas-� �erif

  ���nc� Rekatta

  1 Fatiha suresi , 1 El-Hakimut'tekasur, 11 �hlas-� �erif

  D�rd�nc� Rekatta

  1 Fatiha suresi, 10 �hlas-� �erif

  Be�inci Rekatta

  1 Fatiha suresi, 3 Kafirun suresi 11 �hlas-� �erif

  Alt�nc� Rekatta

  1 Fatiha suresi, 10 �hlas-� �erif okunur ve namazdan sonra dua edilir.

  ��LE VE �K�ND� ARASI 4 REKATLIK NAMAZ

  A�ure g�n�nde ��len ile ikindi aras�nda 4 rekatlik bir namaz daha k�l�n�r. Bu namaz�n da her rekatinde 1 Fatiha ve 50 �hlas suresi okunur.

  "Namazdan sonra 70 adet isti�far-� �erif, 70 adet salavat-� �erife ve 70 defa "L� havle ve l� kuvvete ill� bill�hil-aliyyil-az�ym" okunur. Hz. Muhammed'in �mmedi ve kendisi i�in dua edilir."

  A�URE G�N� NELER YAPILIR?

  A�ure g�n� oru� tutmak s�nnettir. Hadis-i �eriflerde buyuruldu ki:

  A�ure g�n� oru� tutan�n, bir y�l�l�k g�nahlar� affolur. [M�slim, Tir�mizi, �. Ahmed, Taberani]

  A�ure g�n� oru� tutan o y�l tuta�mad��� nafile oru�lar�n�n sevab�na kavu�ur. [Deylemi]

  A�ure g�n� bir g�n �nce, bir g�n sonra da tutarak Yahudilere muhale�fet edin. [� .Ahmed]

  A�urenin faziletinden faydalan�n! Bu m�barek g�nde oru� tutan, me�lekler, peygamberler, �ehidler ve sa-lihlerin ibadetleri kadar sevaba kavu��ur. [�ir'a]

  Yaln�z A�ure g�n� oru� tutmak mekruhtur. Bir g�n �ncesi veya bir g�n sonras� ile tutmal�!

  2-� S�la-i rahim yapmal�. Yani akrabay� ziyaret edip, hediye ile veya �e�idi yard�m ile g�n�llerini almal�. Hadis-i �erifte, (S�la-i rahmi terk eden, A�ure g�n� akrabas�n� ziyaret ederse, Yahya ve �sa'n�n sevab� kadar ecre kavu�ur) buyuruldu. (�ir'a)

  3-� �lim ��renmeli! Hadis-i �erifte, (A�ure g�n�, ilim ��renilen veya Alla�h� te�l�y� zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer) buyuruldu. Bu gece ilim olarak, ehl-i s�nnete uygun bir kitap, [mesela �slam Ahlak� veya Tam �lmihal Seadet-i Ebediyye] oku�mal�d�r. Ayr�ca Kur'an-� kerim okumal�, kazas� olan kaza namaz� k�lmal�. (�ir'a)

  4-� Sadaka vermek s�nnettir, ibadet�tir. Hadis-i �erifte, (A�ure g�n�, zerre kadar sadaka veren, Uhud da�� kadar sevaba kavu�ur) buyuruldu. (�ir'a)

  Bug�n a�ure ibadet diye a�ure pi��irmek g�naht�r. A�urenin bug�ne mahsus ibadet olmad���n� bilerek, bu�g�n a�ure veya ba�ka tatl� yapmak g�nah olmaz, sevap olur. Bu inceli�i iyi anlamal�. Tedavi niyetiyle s�rme �eken bug�n de s�rmelenebilir. Ha�dis-i �erifte, A�ure g�n� ismidle s�r-melenen, g�z a�r�s� g�rmez buyurul�du. (Hakim)

  5-� �ok selam vermeli. Hadis-i �erifte, A�ure g�n�, on M�sl�mana selam ve�ren, b�t�n M�sl�manlara selam vermi� gibi sevaba kavu�ur buyuruldu. (�ir'a)

  6-� �oluk �ocu�unu sevindirmek! Ha�dis-i �erifte, (A�ure g�n�, aile efrad�n�n nafakas�n� geni� tutan�n, b�t�n y�l nafa�kas� geni� olur) buyuruldu. (Beyheki)

  7-� Gusletmeli. Hadis-i �erifte, (A�ure g�n� gusleden m�min, g�nahlardan temizlenir) buyuruldu. (�ir'a)

  [Bu sevaplar, itikad� d�zg�n olan, namaz k�lan ve haramlardan ka�an m�min i�indir.

  8 - O g�n, eve ufak-tefek erzak al�nmal�, al�n�rsa bir sene boyunca evde bereket olur.

  9- Dua Okunmal�,

  10 defa �u dua okunur:

  ''S�bhanallahi mil'el mizan. Ve m�ntehel-�lmi ve meblegar-r�za ve zinetelar�''

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap