Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  aşağıdakilerden hangisi kaynak gösteriminde dikkat edilmesi gereken hususlardandır

  1 ziyaretçi

  aşağıdakilerden hangisi kaynak gösteriminde dikkat edilmesi gereken hususlardandır bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Dersin Sınavını BitirSORU 294d79a23cae0a5a3eosAşağıdakilerden hangisi kaynak gösterimindedikkatedilmesi - Eodev.com

  Dersin Sınavını BitirSORU 294d79a23cae0a5a3eosAşağıdakilerden hangisi kaynak gösterimindedikkatedilmesi - Eodev.com

  Cevap:

   Yazarın görüşlerine atıflardan daha fazla yer verilmesi, kaynak gösteriminde dikkat edilmesi gereken hususlardandır. Yazar atıfları sadece kendi görüşlerini desteklemek amacıyla kullanabilir.  

  Açıklama:    

  Noktalama İşaretleri neden kullanılır?

   Duygu ve düşünceleri daha açık ifade etmek, cümlenin yapısını ve duraklama noktalarını belirlemek, okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak, sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirtmek üzere noktalama işaretleri kullanılır.

  Kısa çizgi kullanım alanları nelerdir?

  1. Satır sonunda biten kelimeleri ayırmak için kullanılır.  

  2. Cümle içinde kullanılan ara sözleri ayırmak üzere kullanılır.  

  Örneğin; Yazın gittiğim okul  - Yalova Üniversitesi – hayallerimi süsleyen okul olarak aklımda kaldı.

  3. Arasında, ve, ile, ila, …-den …-e anlamlarını vermek için kullanılır.

  Türk – Çek kültür topluluğuna katıldığımdan beri hayatım renklendi.

  4. Konuşmaları bildirmek için kullanılır.

  Örneğin;  

  - Gel bakalım, dedi.

  - Gelemem artık seninle konuşmuyorum, diye cevap verdi çocuk.

  Noktalama işaretiyle ilgili 8 sorusu için;

  eodev.com/gorev/1305337

  #team1

  Yazı kaynağı : eodev.com

  Kaynakça Gösterimi » Hastane Öncesi Dergisi » DergiPark

  III. KAYNAKÇANIN OLUŞTURULMASI

  Kaynakların metin içerisinde gösterilmesi ve çalışma sonunda sıralanması için “APA Yöntemi tercih edilmeli; yazım şekli ve noktalamalar aşağıdaki örneklere uygun olmalıdır. 

  Kaynağın metin içinde gösterilmesi;

  Doğrudan alıntı yapılması durumunda; alıntı metni yazıldıktan sonra, parantez içinde, yazarın soyadı, yayın tarihi ve sayfa numarası, virgüllerle ayrılarak yazılır. Tek bir sayfaya gönderme yapıldığında “s.”, birden çok sayfaya gönderme yapılıyorsa “ss.” yazılır.

  Örnek*: Ali Ekşi (2014) “Türkiye gibi nükleer enerji yatırım sürecinde olan ülkelerde, sosyal kabul sorunun temsiliyet sorununa dönüşmemesi için toplumsal bilgilendirme çalışmalarına önem verilmesi, şeffaflığın sağlanması ve karar verme süreçlerine toplumun aktif katılımının sağlanması gerekmektedir” (s. 1795) olarak belirtmektedir.

  Kaynağın referans olarak kullanıldığı cümlenin ya da paragrafın sonunda parantez içerisinde; yazarın ya da yazarların soyadı, (,)’den sonra yayın tarihi ve (:) sonra referans alınan sayfa(ların) numarası belirtilmelidir.

  Örnek: Almanya’nın nükleer enerjiyi bırakma tarihini öne çekmesine neden olmuş, Alman makamları aynı zamanda işletim ömrü dolan bazı santrallerin, işletim ömrünün uzatılmasını öngören kararı durdurmuştur (Yasav, 2011:20-21).

  Birden fazla kaynağın referans olarak kullanılması durumunda, gösterilen kaynaklar (;) ile ayrılmalıdır.

  Örnek: Yapılan her iki çalışmada da kendi bölgelerinde nükleer tesis istememede kaza riski önemli bir faktör olarak öne çıkmakla birlikte, Ekşi’nin çalışmasında nükleer kazalar en önemli nükleer risk olarak tanımlanmıştır (Palabıyık, 2010:278; Ekşi, 2013:212).

  İki yazarı olan kaynaklara gönderme yapılırken her iki yazarın soyadı (ve) ile ayrılarak

  Örnek: Siegrist ve Visschers tarafından 2013 yılında yapılan çalışmada, iklim değişikliğinin nükleer tercihinin benimsenmesinde, risklerine karşı gönülsüzde olsa bir kabullenme sağladığı vurgulanmaktadır (Siegrist ve Visschers, 2013:114).

           İkiden fazla olan yazarı olan kaynaklar kullanılırken, ilk yazarın soyadı yazıldıktan sonra diğer yazarlar “vd.” ile gösterilir.

  Örnek: Aynı çalışmada nükleer enerjinin risklerine rağmen diğer seçeneklere göre daha kabul edilebilir olduğu vurgulanmış, bu bağlamda sosyal kabul oranının 2005’te %32’lerden, 2010’da %38’e yükseldiği saptanmıştır (Corner vd., 2011:4829-4830).            

  İlk kullanılan kaynak gösterilirken yayın yılının bitişiğine “a” harfi, diğerleri içinde “b”, “c” gibi harfler konularak sıralama oluşturulur.

  Örnek: ………………..(Fuat, 2000a:18)………………. (Fuat, 2000b:56)………..

  Kaynakların metin sonunda gösterilmesi;  

       Kaynaklar yazarlarının soyadlarının alfabetik sırasına göre düzenlenmelidir.  Altı ya da daha az yazarlı yayınlarda tüm isimler yazılmalı (,) ile ayrılarak yazılmalı, altıdan fazla yazar olduğunda ise ilk altı yazarın ismi yazılarak arkasından “ve ark.” ifadesi eklenmelidir.


  Dergi: Yazar(lar)ın Soyadı (,)  Adının Baş harfi (.) parantez içerisinde yayın yılı (.) Çalışmanın Adı(.) Derginin Adı(.) Cilt Sayısı;(Sayı): Sayfa Numaraları.

  Ekşi, A. (2013a). Gezi Park Crisis. Journal of Risk Analysis and Crisis Response. 3(4):158-165.

  Kitap: Yazar(lar)ın Soyadı (,)  Adının Baş harfi (.) parantez içerisinde yayın yılı (.) Kitabın Adı. Baskı Sayısı (varsa). Basım Yeri.

  Toprak, Z. (2012). Çevre Yönetimi ve Politikası. Albi Yayınları. İzmir.

  Kitap bölümü: Yazar(lar)ın Soyadı (,)  Adının Baş harfi (.) parantez içerisinde yayın yılı (.) Kitap Bölümünün Adı. Editör. Kitabın Adı. Baskı Sayısı (varsa). Basım Yeri. Sayfa Sayısı.

  Tenikler, G. (2012). Afet Yönetiminde Etik Sorumluluk. Editör Gülümden Ürcan. Etik. 1. Baskı. İde Yayıncılık. İzmir. 2012. ss: 249-282.

  Tez çalışması: Yazarın Soyadı (,)  Adının Baş harfi (.) parantez içerisinde yayın yılı (.) Çalışmanın Adı. Üniversite ve Enstitü Adı. Çalışmanın Yapıldığı Yer.

  Ekşi, A. (2010). Kamu Hizmetinden Yararlanma Hakkı Çerçevesinde Acil Çağrı Merkezlerinin Yönetimi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Denizli.

  Basılmamış kurslar ve sunumlar; Yazar(lar)ın Soyadı (,)  Adının Baş harfi (.) parantez içerisinde yayın yılı (.) Çalışmanın Adı. Sunumun Yapıldığı Toplantı. Tarih. Sunumun Yapıldığı Yer.

  Uz Ç. (2010) Hasta Taşıma Teknikleri. Paramedik Derneği Eğitim Toplantıları. 21-22 Mayıs 2010. İzmir.

  Elektronik ortamdan alınan kaynaklar; Yazar(lar)ın Soyadı (,)  Adının Baş harfi (.) parantez içerisinde yayın yılı (.) Çalışmanın Adı. Ulaşılan Web Sayfasının Adı. Ulaşılan İnternet Adresi. Ulaşıldığı Tarih.

   Williams M., Pittman E. (2010). Virginia Earthquake Sets Off Wave of Emergency Tweets. Government Technology Web Site. http://www.govtech.com/e-government/Virginia-Earthquake-Wave-of-Emergency-Tweets.html, 23.08.2011.

  Yazı kaynağı : dergipark.org.tr

  Bilimsel Araştırma Teknikleri Ünite-13 Final Soruları

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap