Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  aşağıdakilerden hangisi fiziksel değişimdir

  1 ziyaretçi

  aşağıdakilerden hangisi fiziksel değişimdir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Fiziksel değişim

  Aşağıdakilerden hangisi fiziksel değişimdir?

  image

  Aşağıdakilerden hangisi fiziksel değişimdir?

  Fiziksel değişimde maddenin yapısında bir değişim gerçekleşmez. Yalnızca dış görünüşü değişir. Yani fiziksel değişim sonucunda ortaya yeni bir madde çıkmaz.

  Kimyasal değişimde ise maddenin iç yapısı değişmekte ve ortaya yeni bir madde çıkmaktadır. Burada dikkat edeceğimiz nokta ise kimyasal değişim sonucu ortaya çıkan yeni madde eski haline kesinlikle döndürülememektedir.

  Yukarıdaki bilgiler ışığında

  A şıkkında kağıdın yanması sonucu ortaya çıkan külü incelediğimizde külden tekrar kağıt elde etmemizin mümkün olmayacağını görebiliriz. O halde A şıkkı  kimyasal değişimdir.

  B şıkkını incelediğimizde süt kullanarak yeni bir madde olan peynirin elde edildiğini görebiliriz. Aynı şekilde peyniri işlemden geçirerek tekrar süt elde edemeyeceğimizde ortadadır. O halde B şıkkı kimyasal değişimdir.

  C şıkkı da aynı şekilde gıdaların sindirilerek değişime uğramış olması kimyasal değişimdir.

  D şıkkı suyun elektrolizi akım kullanarak suyu bileşenlere ayırmak yani sudan oksijen ve hidrojen elde etme işlemidir. Dolayısı ile bu da kimyasal bir değişmedir.

  Ancak E şıkkını incelediğimizde tuzlu sudan su elde etmek için yapılan işlem suyun buharlaştırılmasıdır. Bildiğiniz gibi donma, erime ve buharlaşma gibi işlemlerde ortaya yeni bir madde çıkmamaktadır. Verilen örnekte de tuz hep aynı olup süreçte bir değişime uğramamıştır. Dolayısı ile Tuzlu sudan tuz eldesi fiziksel bir değişimdir. Doğru seçeneğimiz E şıkkı Tuzlu sudan tuz eldesi olacaktır.

  Yazı kaynağı : www.bulabilirim.com

  Aşağıdakilerden hangisi fiziksel değişim değildir?

  Aşağıdakilerden hangisi fiziksel değişim değildir?

  A) Camın kırılması

  B) Kağıdın yırtılması

  C) Suyun donması

  D) Ekmeğin küflenmesi

  E) Şekerin suda çözülmesi

  Yazı kaynağı : www.bulabilirim.com

  9. Sınıf Kimya Soru Testi

  I-  Suyun donması

  II- Kömürün yanması

  III- Sütün ekşimesi

  Yukarıdaki olaylardan hangileri kimyasal değişim sonucu gerçekleşir?

  Yazı kaynağı : ogmmateryal.eba.gov.tr

  Aşağıdakilerden hangisi fiziksel değişimdir?

  Aşağıdakilerden hangisi fiziksel değişimdir?

  8. Sınıf Fen Bilimleri Fiziksel Ve Kimyasal Değişimler konu anlatımı

  8. Sınıf Fen Bilimleri Fiziksel Ve Kimyasal Değişimler konu anlatımı

  Fiziksel değişimde, maddenin görünümü değişse de öz aynı kalır. Bazı maddeler fiziksel olarak değiştikten sonra eski haline dönebilir. Kimyasal değişimde ise maddelerin çekirdeğini oluşturan atom ve moleküller dönüşüme uğrar. Isı, basınç ve sıcaklık gibi faktörler maddenin fiziksel ve kimyasal olarak değişmesine yol açar.

   Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

   1- Fiziksel Değişim:

   Gözlem yoluyla fark edilebilen değişimlerdir. Maddenin rengi ya da biçimi değişime uğrar. Fiziksel değişimler 8 ana grupta toplanır.

   1.A. Kırılma:

   Örnek: Odunun kırılması, buzun kırılması, yumurtanın kırılması,

   1.B. Çözünme:

   Şeker, karbon, hidrojen ve oksijen atomlarından oluşur. Suyun içinde çözünen şekerin atomları değişmez. Aynı şekilde, suda çözünen tuz da sadece fiziksel olarak değişir.

   1.C. Hal Değişimi:

   Maddenin ısıya bağlı olarak fiziksel açıdan değişmesidir.

   Örnek: Suyun donarak sıvıdan katı hale geçmesi, buzun eriyerek katıdan sıvı hale geçmesi

   1.D. Ufalanma:

   Maddenin ufalanarak fiziksel değişime uğramasında beşeri faktörler etkilidir.

   Örnek: Salata ya da soğanın rendelenmesi / Kahvenin öğütülmesi

   1.E. Genleşme - Büzülme:

   Isı artışına bağlı olarak katı ve sıvı maddelerin uzunluğu değişir. Bazı maddelerde hem uzunluk hem de hacim artışı gözlemlenir. Büzülme ise maddelerin soğutulması sonucu meydana gelir. Maddenin yapısı ve maruz kaldığı ısı oranı, genleşme ve büzülme miktarını belirleyen unsurlardır.

   Örnek: Metal bir levhanın genleşmesi / Çeliğin büzülmesi

   1.F. Yırtılma:

   Örnek: Defter kağıdının yırtılması / Giysilerin yırtılması

  1.G. Karışım:

   İki veya daha fazla maddenin bir araya getirilmesine karışım denir. Örneğin kum ve su karıştırıldığında iki maddenin de görünümü değişir. Ama atom ve moleküllerinde herhangi bir değişim olmaz.

   Diğer örnekler: Çakıllı Kum / Talaşlı Su 

   1.H. Fiziksel Sindirim

   Besinlerin sindirimi ağızda başlar. Dişlerle parçalanan gıda ürünleri, fiziksel değişime örnektir.

   2- Kimyasal Değişim:

   Atom ya da molekülleri değişime uğrayan her maddede hem fiziksel hem de kimyasal değişim meydana gelir. Örneğin bir kumaş parçasının yırtılması fiziksel olarak değişmesine neden olur. Ancak kumaş yanarsa artık kumaş özelliğine sahip olmadığı için kimyasal olarak değişmiştir.

   12 çeşit kimyasal değişim vardır.

   1.A. Mayalanma:

   Sütün mayalanarak yoğurda dönüşmesi, kimyasal bir değişimdir.

   1.B. Çürüme:

   Ayrışma adıyla da bilinir. Şişme, aktif çürüme ve ileri çürüme olmak üzere üç aşamadan oluşur.

   Örnek: Biber, domates ve salata gibi sebzelerin çürümesi.

   1.C. Yanma:

   Yanan maddelerde karbondioksit ve su gibi yeni atomlar oluşur. Bu nedenle maddelerin yanması fiziksel değil kimyasal değişime yol açar.

   Örnek: Kağıdın yanması, lastiğin yanması

   1.D. Paslanma:

   Zaman içerisinde bazı maddeler aşınır ve eskir. Bu da paslanmaya yol açar. Demir ve gümüşün paslanması kimyasal değişimdir.

   1.E. Pişirilme:

   Yüksek ısıda pişirilen her çeşit yemek, kimyasal olarak değişime uğrar.

   1.F. Kokuşma:

   Maddelerde bakteri oluşumu sonucu kokuşma meydana gelir.

   Örnek: Peynirin kokuşması

   1.G. Kızartılma:

   Örnek: Patlıcanın kızartılması, etlerin kızartılması

   1.H. Solunum:

   Hücresel solunumda alınan oksijen, karbondioksite dönüşür. Tüm canlılarda görülen solumada atom, kimyasal olarak değişir.

   1.I. Küflenme:

   Bakteri ve mantarlar maddelerin küflenmesine neden olur.

   Örnek: Ekmeğin küflenmesi

   1.İ. Kimyasal Sindirim:

   Bir besin büyük parçalarla sindiriliyor ise bu mekanik ya da fiziksel sindirim olarak adlandırılır. Besinlerin enzimler vasıtasıyla daha küçük parçalara ayrılması ise kimyasal sindirimdir.

   1.J. Fotosentez:

   Bitkilerin fotosentez yapması kimyasal değişimdir.

   1.K. Kimyasal Reaksiyon

   İki maddenin birleşmesi sonucu yeni bir maddenin ortaya çıkmasına kimyasal reaksiyon ya da tepkime adı verilir. 

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap