Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  aşağıdaki seçeneklerden hangisi firmanın kaynakları ile erişebileceği hedef kitleyi ifade eder?

  1 ziyaretçi

  aşağıdaki seçeneklerden hangisi firmanın kaynakları ile erişebileceği hedef kitleyi ifade eder? bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Aşağıdaki seçeneklerden hangisi firmanın kaynakları ile erişebileceği hedef kitleyi ifade eder?Lütfen - Eodev.com

  Aşağıdaki seçeneklerden hangisi firmanın kaynakları ile erişebileceği hedef kitleyi ifade eder?Lütfen - Eodev.com

  Selamlar✿

  Hedef Pazar, firmanın hitap etmek istediği ve çekmek istediği müşteri grup ya da gruplardır. İşletme, önce pazarı bölümlemeli ve kendi kaynaklarını, ürettiği malın veya hizmetin özelliklerini, pazar bölümlerinin yapısını, bölümdeki rekabet durumunu dikkate alarak belirlemeli ve sonra seçtiği pazarlama bölümlerine uygun pazarlama karmasını geliştirmelidir.

  Soruda bizden firmanın kaynakları ile erişebilecekleri hedef kitleyi ifade eden terimi sormuş...

  İlk Hedef Kitle (+)

  Toplam Mevcut Pazar (-)

  Girilen Pazar (-)

  Erişebilir Mevcut Pazar (-)

  Yeni Pazar (-)

  İlk Hedef Kitle, tanımdan da belli olduğu gibi soruda bizden hedef kitleyi sormuş cevap bu olacaktır.

  Doğru Cevap A şıkkı olacaktır

  #FenTim

  #Efşan

  Yazı kaynağı : eodev.com

  PAZARLAMA İLETİŞİMİ AÇISINDAN HEDEF KİTLE

  o da müşteridir.

  Peter Drucker

  HEDEF KİTLE KAVRAMI 

  Hedef, pazarlama iletişimi sürecinin en önemli öğesidir ve tüm çabalar ona yöneltilmektedir. 

  Hedef kitleyi en genel anlamı ile mesajın ulaşması amaçlanan kişi, küme ya da kitle olarak tanımlamak mümkündür.  

  Pazarlama iletişimi çalışmalarında ise “hedef kitle yapılan tüm faaliyetlerin yönlendirildiği, bu faaliyetler sonucunda kendilerinden eylem ve düşünce değişimi beklenen kişiler ya da gruplar” olarak tanımlanır. 

  Hedef kitle, çeşitli iletişim kanallarından kendisine ulaştırılmaya çalışılan iletileri, oluşturduğu ön eğilimleri ile algılar ve değerlendirmelerin yapar. Bu nedenle etkili bir pazarlama iletişimi gerçekleştirilmesinde, öncelikle hedef kitlenin ön eğilimlerinin, onu etkileyen bireysel ve grupsal faktörlerin, hedef kitleyi oluşturan bireylerin demografik özelliklerinin, hedef kitlenin satınalma karar sürecini açıklayan satın alma modellerinin iletişimciler tarafından analiz edilmesi gerekmektedir. 

  Pazarlama iletişimi amaçlı kampanyalarda hedef tespiti yapılmadan ve bu kitlelere ilişkin özellikler tüm detayları ile bilinmeden atılacak her adım, çalışmaların her ileri aşamasında yanılgılara ve dolayısıyla başarısızlığa neden olacaktır. 

  Özellikle içinde bulunduğumuz bilgi çağında danışan, araştıran ve temasta bulunduğu ya da bulunabileceği tüm ilgili kitleleri yakından tanıyan bir işletmenin tüm pazarlama iletişimi çabalarında daha başarılı olacağı açıktır.

  HEDEF KİTLEYİ OLUŞTURAN GRUPLAR 

  Hedef kitleyi oluşturan gruplar en genel şekilde aşağıda verilmiştir. Bunlar;

  Hedef kitleyi oluşturan grupların kimi iletişimcilere göre farklı ayrımlara tabi tutulmaktadır. Ancak bu farklı ayrımların hepsi aynı işlevi görmektedir. Örneğin Betül Mardin hedef kitleyi aşağıda belirtilen şekilde ayrıştırmıştır.

  Yukarıda gruplandırılan hedef kitleler kendi içinde de alt başlıklara ayrılabilmekte ve önem derecesine göre uygulamalar geçilmektedir. Sıralanan bu öğeler, pazarlama iletişimi çalışmalarında iletilen mesajların alıcı durumundaki kişi ve gruplar olarak değerlendirilmektedir.  

  Belirtilen hedef kitle grupları bir kurumun hitap ettiği tüm kamuoyunu en geniş şekilde kapsamaktadır. Ancak pazarlama iletişimi çalışmalarının çok azı bütün kamuoyunu kapsayacak şekilde planlanmaktadır.  

  Kurumun yapacağı reklamda bazen bu gruplardan sadece biri, yapılacak bir halkla ilişkiler çalışmasında iki tanesi veya yapılacak bir pazarlama araştırmasında dört tanesi kullanılıyor olabilir. Özetle yapılacak pazarlama iletişimi çalışmalarının tüm gruplara yönelmesi gibi bir gereklilik bulunmamaktadır. Zaten tüm grupları kapsayacak bir çalışmanın gerçekleştirilmesi de oldukça zor ve masraflı bir iştir.

  HEDEF KİTLE BELİRLENİRKEN DİKKAT EDİLECEK FAKTÖRLER 

  Hedef kitlenin belirlenmesi sırasında dikkat edilmesi gereken çeşitli faktörler bulunmaktadır. Bu faktörler doğru bir şekilde araştırılmadığı ve dikkate alınmadığı taktirde yapılacak pazarlama iletişimi çalışmalarının başarıya ulaşması mümkün değildir.

  1.Demografik Faktörler

   2.Psikolojik Faktörler

  B. Hedef Kitle Davranışlanı Etkileyen Grupsal Faktörler 

  1.Kültür

  2.Sosyal Statü / Sınıf

  3.Grup Etkileri

  C. Satınalma Davranışı Modelleri

  1.Ekonomik Modeller

  2.Davranışsal Modeller

  3.Geniş Değişken Modeller

  HEDEF KİTLENİN YANLIŞ BELİRLENMESİNİN SONUÇLARI

  Hedef kitlenin yanlış belirlenmesi;

            *Mali kaynaklar ve çabanın ilgisiz kişilere ulaşmak için gereksiz biçimde kullanılmasına,

            *Farklı yapıda gruplara uygunluğu saptanmadan aynı mesajların iletilmesine,

            *Zaman ve materyallerin etkin biçimde kullanılmasına neden olur.

  SONUÇ

  Pazarlama iletişimi çalışmalarının ana amacının hedef kitleyi eyleme geçirmek ve düşüncelerini değiştirmek olduğu düşünüldüğünde; yapacağımız her pazarlama faaliyetini eyleme geçirmeden önce hedef kitleyi net olarak belirlemek ve her adımımızı buna göre atmamız gerekmektedir.

  Rekabetin her geçen gün artığı günümüzde, hedef kitlesini doğru bir şekilde belirlemiş ve analiz etmiş şirketler, diğerlerine göre bir adım önde olacaklardır.

  1. Göksel, Bülent, Kocabaş, Füsün ve Elden, Müge (1997), Pazarlama İletişimi Açısından Halkla İlişkiler ve Reklam, Yayınevi Yayıncılık, İstanbul.

  2. Kocabaş, Füsün, Elden, Müge ve Yurdakul, Nilay (1999), Reklam ve Halkla İlişkiler Açısından Hedef Kitle, İletişim Yayınları, İstanbul.

  3. Mardin, Betül (1995), Değerli Dostum, Sanimat Ltd., İstanbul.

  4. Sezgin, Selime (1991), Yönetimde Pazarlama, İletişim Yayınları, İstanbul.

  5. Tek, Ömer Baybars (1995), Pazarlama İlkeleri: Glabal Yönetimsel Yaklaşım Türkiye Uygulamaları, Beta Yayınevi, İstanbul.

  Mustafa Duran

  [email protected]

  (Yazar hakkında: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü, 1998 mezunudur. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Yüksek Lisansına devam etmektedir. 1995 yılından itibaren sayısız pazarlama ve kamuoyu araştırmasında görev almıştır. Şu anda serbest olarak araştırma hizmeti vermekte ve pazarlama iletişimi, pazarlama araştırmaları, müşteri memnuniyeti yönetimi ve müşteri memnuniyeti araştırmaları konularında bireysel çalışmalar gerçekleştirmektedir.)

  Yazı kaynağı : danismend.com

  - Girişimcilik Sınav Soruları

  Kosgeb Mülakatında Sorulan Sorular ve Cevapları

  Pazarlama İletişimi -

  Pazarlama İletişimi -

  Hedef kitle, pazarlaması yapılacak olan ürünün kim tarafından ve ne amaçla alınacağı yönünden yapılan istatistiki bilgileri oluşturmaktadır. Arz talep dengesi içerisinde üretimi gerçekleştirilen ve pazarda yerini alan her ürünün ve hizmetin belli bir hedef kitlesi olacaktır. Hedef kitlesinin analizini doğru yapan ve hedef kitlesine doğru iletişim kanallarından ulaşan işletmeler her zaman için başarıyı sağlayacaktır.

  Hedef Kitleye En Doğru Şekilde Ulaşmak
  Pazarlama stratejilerinde hedef kitle kavramı her zaman için farklılık göstermektedir. Özellikle 60’lı ve 70’li yıllarda daha kitlesel ve toplumsal olarak üretilen ve pazarlaması yapılan ürünler artık daha kişisel ve bireysel olarak pazarlama ile hedefe sunulmaktadır. Bu da hizmetlerin ve ürünlerin hedefe daha rahat ulaşımını sağlayıp kar payının daha da artmasını sağlamaktadır.

  Hedef Kitlenin İhtiyaçlarını Belirlemek
  Şirketler ve markalar bu yönde oldukça sağlıklı sosyolojik ve psikolojik araştırmalar yaparak hedef kitlesine ulaşmayı tercih etmektedir. Bu araştırma ve sorgulama da markaların hedef kitlesine ulaşımını daha olanaklı kılmaktadır. Örneğin 70 yaş ve üzeri için hizmet ve ürün üreten markaların hedef kitlesine internet üzerinden ulaşması istenen sonuçları vermeyecektir. Bu marka ve işletmeler hedef kitleye ulaşmak için TV, gazete ve radyo gibi konvansiyonel iletişim kanallarını seçmesi gerekmektedir.

  Hedef Kitleye Ulaşılacak Olan Kanalları Belirlemek
  Hedef kitleye ulaşımlarda özellikle seçilecek olan kanallar, bu kanallarda hedef kitlenin beğenisini ve merakını uyandıracak reklam ve tanıtımlar oldukça önem arz etmektedir. Başarılı bir tanıtım ve reklam hizmeti ile hedef kitle en doğru şekilden yakalanmış ve istenen amaca en iyi şekilde ulaşılmış olunacaktır.

  Yazı kaynağı : pazarlamailetisimi.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap