Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  aöf muafiyet başvurusu ne zaman yapılır 2021

  1 ziyaretçi

  aöf muafiyet başvurusu ne zaman yapılır 2021 bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2021-2022 Öğretim Yılı İkinci Üniversite Çevrimiçi (Online) Başvuru ve Kayıt Duyurusu | Anadolu Üniversitesi

  Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2021-2022 Öğretim Yılı İkinci Üniversite Çevrimiçi (Online) Başvuru ve Kayıt Duyurusu

  2021-2022 Öğretim Yılı İkinci Üniversite kapsamında, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrencilerin Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelere çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemlerini kapsamaktadır.

  Adaylar okudukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere;

  Başvuru işlemleri yukarıda belirtilen adresten e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

  Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar, kaydının bulunduğu/mezun olduğu Yükseköğretim Kurumlarına başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır.

  Öğrenim bilgilerini güncelleştiremeyen adaylar kayıt tarihleri içerisinde çevrimiçi başvurusunu yaptıktan sonra sisteme yükledikleri belge asılları ile birlikte AÖF bürolarına başvurmaları gerekmektedir.

  Çevrimiçi kayıt başvurusu yapmayan adayın kaydı yapılamaz. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır.

  Aday ödeme yaptıktan sonra (Ek özellik bilgisi olan Engelli, Şehit ve Gazi yakını hariç) kaydının tamamlanması için başvuru sayfasından onay vermelidir.

  08 Ekim 2021 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.

  Kayıt belgeleri eksik ise kayıt yapılmaz ve belgeleri tamamlamak üzere ek süre verilmez. Kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar, fakülteye kayıt hakkını kaybeder ve herhangi bir hak iddia edemez. Posta ile kayıt yapılmaz.

  Çevrimiçi Başvuru ve Kayıt ile ilgili resmi çağrı bu ilanla yapılmaktadır.

  Çevrimiçi Başvuru ve Kayıt Kılavuzu ile Öğrenci Kılavuzuna www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Kılavuzlar bağlantısından veya http://aoskayit.anadolu.edu.tradresinden ulaşılabilir.

  2021-2022 Öğretim Yılında İlk kez Kayıt Yaptıracak adayların ödeyeceği tutarları gösteren tabloya buradan ulaşılabilir.

  Adaylar, ders transferi ve muafiyet işlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgiye www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Duyurular bölümünden ulaşabilir.

  Yazı kaynağı : anadolu.edu.tr

  2021-2022 Öğreti̇m Yılında YKS Kayıt, YKS Ek Yerleşti̇rme ve İki̇nci̇ Üni̇versi̇te Kapsamında Kayıt Yaptıran Öğrenciler İçi̇n Muafiyet Duyurusu | Anadolu Üniversitesi

  2021-2022 Öğreti̇m Yılında YKS Kayıt, YKS Ek Yerleşti̇rme ve İki̇nci̇ Üni̇versi̇te Kapsamında Kayıt Yaptıran Öğrenciler İçi̇n Muafiyet Duyurusu

  Dikkat

  Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine 2021-2022 öğretim yılında kayıt yaptıran öğrencilerin; 

  ders/dersleri için muafiyet başvuruları, kayıt tarihleri arasında http://aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısı Öğrenci Bilgi Sistemi Sayfası üzerinden yapılacaktır. 

  Kayıt tarihleri, www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Akademik Takvim bağlantısında yer almaktadır. YKS Kayıt, YKS Ek Yerleşti̇rme ve Sınavsız İki̇nci̇ Üni̇versi̇te kayıt türlerinden en son tamamlanan kaydın son gününe kadar öğrenciler (farklı kayıt türünde kayıt yaptırmış olsa dahi) muafiyet talebinde bulunabilecektir.

  Bir yükseköğretim programından mezun olan veya bir yükseköğretim programında yukarıda adı geçen dersleri  alıp başaran ve muafiyet talep edecek öğrencilerden, “Muafiyet Başvuru” panelinde YÖKSİS (e-devlet sorgusu) üzerinden;

  YÖKSİS’te bilgisi bulunmayan öğrenciler, kayıtlarının bulunduğu yükseköğretim kurumuna başvurarak YÖKSİS bilgilerini güncelletebilir. YÖKSİS bilgisi güncellenen öğrenciler, tekrar Öğrenci Bilgi Sistemi Sayfasına giriş yaparak muafiyet talebinde bulunabilecektir. Ayrıca YÖKSİS’te muafiyet talep edeceği yükseköğretim kurumuna ait bilgisi görünmeyen öğrenciler; Öğrenci Bilgi Sistemi Sayfası Muafiyet Başvuru Panelinde öğrenim durumunu kendileri girip, gerekli alanları doldurup, belge yükleyerek muafiyet talebinde bulunabilecektir.

  Belge Yükleyecek Öğrenciler İçin Uyarılar

  Bir yükseköğretim programından;

  Muafiyet talebinde bulunmak isteyen öğrencilerin YÖKSİS’te bir yükseköğretim programından mezuniyeti varsa; diğer (kayıtlı, kayıt sildirmiş ve lisanstan ön lisans diploması) kayıtları için mezun kaydının dışında ayrıca talepte bulunmasına gerek yoktur. Öğrenciler, mezun kaydından tüm YÖK zorunlu derslerden muafiyet talep edebildiği için herhangi bir mezun kaydını seçerek tüm derslerden muafiyet talebinde bulunabilir.

  Daha önce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde kaydı bulunan ve bu kaydındaki bilgilerine göre muafiyet talep eden öğrencilerin de yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

  Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde ÖSYM numarası ile kaydı bulunan, T.C. kimlik numarası bulunmayan öğrencilerin muafiyet işlemleri için belirtilen tarihler arasında muafiyet başvurusu yapmadan önce öğrenci numarasını güncelletmesi gerekmektedir. 

  Uyarı: 2021-2022 öğretim yılında kayıt yaptırmasına rağmen kayıt tarihleri arasında Öğrenci Bilgi Sistemi Sayfasından herhangi bir muafiyet başvurusunda bulunmayan öğrenciler, 2021-2022 öğretim yılı için ilan edilecek  muafiyet itiraz tarihleri arasında başvuruda bulunamayacaktır. Bu nedenle, muafiyet talebinde bulunacak öğrencilerin mutlaka muafiyet başvuru tarihleri arasında Öğrenci Bilgi Sistemi Sayfası üzerinden muafiyet başvurusunu eksiksiz tamamlamaları gerekmektedir. Muafiyet itiraz işlemleri, muafiyet başvurusunda bulunan öğrencilerden talebi kabul edilmeyen dersleri/belgeleri için yapılacak olup itiraz işlemleri ile ilgili duyuru, muafiyet kontrolleri tamamlandıktan sonra www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinde ayrıca yayımlanacaktır.

  Açıklamalar

  Bilgilendirme: Daha önceki öğretim yıllarında kayıt yaptıran öğrencilerin muafiyet talepleri kabul edilmemektedir.

  Muafiyet ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinden ulaşabilir, tüm sorularınız ve cevapları için aosdestek.anadolu.edu.tr bağlantısından yararlanabilirsiniz.

  Muafiyet talebinde bulunan öğrenci, bu duyuruda yer alan açıklamaları kabul etmiş sayılır.

  Yazı kaynağı : www.anadolu.edu.tr

  Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Destek Sistemi

  AÖF muafiyet başvurusu ne zaman? AÖF muafiyet hangi dersler

  AÖF muafiyet başvurusu ne zaman? AÖF muafiyet hangi dersler

  Anadolu Üniversitesi AÖF’ye kaydını tamamladıktan sonra Öğrenci Otomasyonu üzerinden muafiyet başvurusunda bulunabilecektir. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine kayıt yaptıran öğrenciler sadece ilgili kayıt tarihleri arasında Öğrenci Bilgi Sistemi Sayfası (Öğrenci Otomasyonu) üzerinden muafiyet başvurusunda bulunabilecektir. Muafiyet başvurusu, sadece bir kez olmak üzere kayıt tarihleri arasında Öğrenci Bilgi Sistemi Sayfası üzerinden yapılmakta olup ilan edilen tarihlerden sonraki muafiyet talepleri kabul edilmeyecektir.

  AÖF muafiyet hangi dersler

  Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine 2021-2022 öğretim yılında kayıt yaptıran öğrencilerin; 

  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II, 

  Türk Dili I – II, 

  Yabancı Dil I – II  ders/dersleri için muafiyet başvuruları, kayıt tarihleri arasında http://aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısı Öğrenci Bilgi Sistemi Sayfası üzerinden yapılacaktır. 

  YKS Kayıt, YKS Ek Yerleşti̇rme ve Sınavsız İki̇nci̇ Üni̇versi̇te kayıt türlerinden en son tamamlanan kaydın son gününe kadar öğrenciler (farklı kayıt türünde kayıt yaptırmış olsa dahi) muafiyet talebinde bulunabilecektir.

  Bir yükseköğretim programından mezun olan veya bir yükseköğretim programında yukarıda adı geçen derslerialıp başaran ve muafiyet talep edecek öğrencilerden, “Muafiyet Başvuru” panelinde YÖKSİS (e-devlet sorgusu) üzerinden;

  AÖF muafiyet başvurusu ve diğer tüm detaylar için tıklayın

  Yazı kaynağı : www.yeniakit.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap