Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  açık öğretim lisesi için gerekli evraklar

  1 ziyaretçi

  açık öğretim lisesi için gerekli evraklar bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Sıkça Sorulan Sorular

  Sıkça Sorulan Sorular

  Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemleri taşrada Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri aracılığı ile yürütülmektedir.

  Öğrencilerimiz; istedikleri Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinden ilk kaydını yaptırabilir, daha sonraki iş ve işlemleri için ilk kaydını yaptırdığı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüne gitmek zorunda değildir. Her Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne aynı yetkilerin verilmiş olması nedeni ile kendine en uygun Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden belgelerini alabilir, iş ve işlemlerini yaptırabilir. 

  a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,

  b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar, 

  c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar, 

  ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar, 

  d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.

  Kayıt işlemleri, açık öğretim lisesi müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde yapılır. Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırı ve devam zorunluluğu aranmamaktadır.

  Yazı kaynağı : aol.meb.gov.tr

  Yeni Kayıt | AOL Web Sayfası

  Açık Öğretim Lisesine ilk defa kayıt yaptırma işlemine YENİ KAYIT denir. 

  AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR?

  KAYIT İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR NELERDİR?

  A-İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrenciler

  B-Orta Öğretim Ara Sınıflarından Ayrılanlar

  C-Yurt Dışında Öğrenim Görmüş Olanlar

  D-Açık Öğretim Lisesinde Kayıtlı Ancak, Öğrencilik durumu "Silik" Olanların Başvuruları

  Silik Kaydı yaptıracak öğrenciler; (Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırdıktan sonra en az 2 dönem üst üste kayıt yenilemeyen öğrenciler);

  E-Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname Alarak Ayrılanlar (Belgeli Form C İşlemi)

  F-Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname Alarak Ayrılanlar (Belgeli Form C İşlemi)

  AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE YENİ KAYIT NASIL YAPILIR?

  Yeni Kayıt tarihleri, Açık Öğretim Lisesi resmi web sitesinde yayınlanan iş takviminde belirtilen tarihler arasında başvuru şartlarını taşıyan vatandaşlarımız, Açık Öğretim Lisesine Yeni Kayıt yaptırabilirler. Açık Öğretim Lisesi Yeni Kayıt işlemleri tüm Halk Eğitimi ve Mesleki Eğitim Merkezlerince yapılmaktadır. Yeni kayıt için aşağıda sıralanan evrakları tamamlayanlar ilan edilen Yeni Kayıt tarihleri arasında bölgelerinde bulunan en yakın irtibat bürosuna başvurarak kayıtlarını yaptırabilirler. Yeni Kayıt işlemleri için aşağıda sıralanan 3 adımı takip ediniz.

  1. Adım: Bankaya Yeni Kayıt Ücretini Ödeyiniz

  Açık Öğretim Lisesine yeni kayıt yaptıracak öğrenci adayı her yıl belirlenen yeni kayıt katılım bedelini ödemek zorundadır. 2016 yılında bir dönem için Yeni Kayıt katılım bedeli 40 TL.'dir. Bu bedelin;

  30 TL. ‘sini Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının (Halk Bankası ayrıca havale ücreti talep etmektedir) herhangi bir şubesine T.C. Kimlik numaranızı beyan ederek Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, MEB Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına, ödeyiniz ve dekontunu muhafaza ediniz.

  10 TL. ‘sini ise kayıt yaptıracağınız Halk Eğitim veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü okul aile birliğinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okulların okul müdürlüğü görevlisine okul aile birliğinin dekontu ya da makbuzu karşılığında ödeyiniz.

  Açık Öğretim Lisesine Yeni Kayıt için başvuran öğrenci adaylarının, katılım bedelini ödediğine dair bilgileri sistem üzerinden görebilmektedir. Katılım bedelini ödemeyen, eksik ya da yanlış ödeyenlerin kayıtları, sistem tarafından engellendiğinden yapılamamaktadır.

  2. Adım: Yeni Kayıt işlemleri İçin İrtibat Bürosuna gidiniz

  Yeni Kayıt ücretini yatırdığınıza dair dekont ve "Yeni Kayıt Başvurusu İçin Gerekli Evraklar" başlığı altında yer alan durumunuza uygun maddede belirtilen belgeler ile birlikte bulunduğunuz yerdeki irtibat bürosuna gidiniz. 

  Kayıt yaptırabileceğiniz İrtibat Bürolarını görmek için tıklayınız.

  Bu aşamada nüfus kayıt bilgileriniz, adresiniz, resminiz, getirdiğiniz belgelere (tasdikname, diploma, denklik belgesi vb.) ait bilgiler Açık Öğretim Lisesi Bilgi sistemine kaydedilir, öğrenci numaranız ve geçici şifreniz oluşturulur. İrtibat Bürosu, sisteme kaydedilen bilgilerin bir nüshasını da tarafınıza verir.

  Kayıt işlemi gerçekleştirilen öğrenci "Ön Kayıt" durumundadır. İrtibat büroları öğrenciye ait not girişleri (tasdikname ile gelenlerin), resim aktarımı ve kredilendirme vs. gibi diğer bilgileri sisteme kaydederler. Bilgi girişleri tamamlanıp girişler kontrol edildikten sonra "Ön Kayıt" durumundaki öğrenci "Aktif " duruma getirilir.

  3. Adım: Derslerinizi Seçiniz

  Öğrencilik durumunuz Aktif hale geldikten sonra, size verilen öğrenci numarası ve şifrenizle sisteme girip derslerinizi seçmelisiniz.

  Ders seçimi işlemini nasıl yapacağınız konusundaki açıklamalar için tıklayınız.

  KİMLERDEN KAYIT ÜCRETİ ALINMAZ?

  Yukarıdaki şartlardan birini taşıyan öğrencilerimiz durumlarını belgelendirmek şartıyla diploma harcı dışında, yeni kayıt, kayıt yenileme ve eğitim giderleri alınmayacaktır.

  Söz konusu belgelerin iki adet fotokopisi aslıdır gibi yapılarak bir tanesi öğrenci dosyasına konulacak diğeri de istenildiğinde Açık Öğretim lisesine gönderilmek üzere muhafaza edecektir. (şehit ve gazilerimizin eş ve çocuklarından evlenenler katılım bedeli muafiyetinden yararlanamaz.)

  Not: Yeni Kayıt katılım bedelleri her yıl Açık Öğretim Lisesince belirlenir. Katılım bedelleri Açık Öğretim Lisesi ve kayıt yaptırılan İrtibat Bürosu hesabına ayrı ayrı yatırılır.

  Yazı kaynağı : aol.meb.gov.tr

  İlk Kayıt İşlemleri

  İlk Kayıt İşlemleri

   Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrencilerden, 18 yaşını doldurmamış olanların velileri ile birlikte, 18 yaşını doldurmuş olanların ise zorunlu durumlar dışında bizzat kendilerinin Halk Eğitimi Merkezi ile Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvurması gerekmektedir.

    

  Açık Öğretim Lisesine kayıtlarda yaş sınırlaması bulunmamaktadır.

  Açık Öğretim Lisesine Kimler Başvurabilir?

    

  a) İlköğretim Okulu/ortaokul mezunu olanlar.

  b) Lise ve meslek liselerinden ayrılanlar.

  c) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da yurt dışındaki Eğitim Ataşeliklerinden veya Eğitim Müşavirliklerinden yukarıdaki (a) ve (b) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi olanlar.

  başvurabilir.

  Dikkat: Mesleki Açık Öğretim Lisesinden Açık Öğretim Lisesine I. ve II. dönem ilk kayıt ve I. II. ve III. dönem kayıt yenileme dönemlerinde geçiş yapılabilmektedir. Açık Öğretim Lisesinden Mesleki Açık Öğretim Lisesine geçişler ise sadece I. Dönem Yeni Kayıt tarihleri arasında yapılmaktadır.

  İlk Kayıt İçin Gerekli Evrak

  e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden;

  İlköğretimi tamamlayanlar ile liselerin ara sınıflarından ayrılanlardan,

  Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

  T.C. kimlik numarasını gösteren belge,

  Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalayacaklardır. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).

  Dikkat: Açık İlköğretim Okulu veya Açık Öğretim Ortaokulundan mezun olan öğrencilerden, sistem üzerinde söz konusu okuldan mezun olduğu görülenlerin kayıtları alınırken herhangi bir mezuniyet belgesi istenmeyecektir. Ancak mezuniyet belgesi ile müracaat eden öğrencilerin belgeleri alınıp, sisteme taranarak yüklendikten sonra dosyasına konulacaktır.

  Dikkat: Kayıt alınırken, mezun olduğu ortaokul/ilköğretim okulu belli olmayanlar ile örgün eğitimde geçtiği/okuduğu sınıflardaki görmüş olduğu derslere ait notlarında eksiklik olan öğrencilerden bu eksikleri tamamlatılarak onaylı belgeleri teslim alınıp, taranarak sisteme yüklenecektir. (Örneğin: e-Okul sisteminde, 2. sınıf notu olup, 1. sınıf notu olmayanların 1. sınıf notları istenerek kayıt yapılacaktır.)

  e-Okulda Kaydı Olmayan Öğrenciler için;

  İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrencilerden;

  T.C. kimlik numarasını gösteren belge,

  Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,

  İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlardan, Diploma Kayıp Örneğinin aslı),

  istenir.

  Orta Öğretim Ara Sınıflarından Ayrılan Öğrencilerden;

  T.C. kimlik numarasını gösteren belge,

  Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,

  Tasdikname/tasdikname kayıp belgesinin ve ekinde okuduğu tüm sınıflara ait not döküm çizelgesinin aslı,

  T.C kimlik numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,

  istenir.

  Dikkat: Öğrencinin tasdikname/tasdikname kayıp belgesinde sınıfı, okuduğu sınıflardaki notları, DAHA ÖNCE MEZUN OLDUĞU OKUL ortaokul/ilköğretim okulunun isminin mutlaka yazması gerekmektedir. Bu bilgilerden biri yazmıyor ise eksik olan bilgiyi tamamlayacak ayrıca bir belgenin olması gerekmektedir. Belge ve bilgileri tam olmayan öğrencilerin kayıtları alınmayacaktır.

  Dikkat: Tasdiknamenin ekinde olması gereken not döküm belgesinin aslının temin edilememesi durumunda, notları gösteren belgelerin onaylı sureti kabul edilecektir.

  Dikkat: Öğrencilerin tasdiknamede yer alan bilgilerinin sisteme işlenmesinden veri girişlerini yapan kişi sorumludur.

  Yurt Dışında Öğrenim Görmüş Olan Öğrencilerden;

  T.C. kimlik numarasını gösteren belge,

  Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,

  Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Ataşeliklerinden veya Eğitim Müşavirliklerinden “Açık Öğretim Lisesine Kimler Başvurabilir” başlığı altında yer alan  (a) ve (b) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesinin aslı (Karneler denklik belgesi yerine geçmez.),

  T.C kimlik numarası olmayanlardan, Sınav Bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,

  istenir.

  Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname Alarak Ayrılan Öğrencilerden (Tasdiknameli Form C işlemi);

  T.C. kimlik numarasını gösteren belge,

  Açık Öğretim Lisesinden alınan tasdikname veya tasdikname kayıp belgesinin aslı,

  T.C kimlik numarası olmayanlardan Sınav Bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,

  istenir.

  Mesleki Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname Almış Öğrencilerden; (Tasdiknameli Form C işlemi);

  T.C. kimlik numarasını gösteren belge,

  Mesleki Açık Öğretim Lisesinden aldığı tasdikname veya tasdikname kayıp belgesinin aslı,

  Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

  T.C kimlik numarası olmayanlardan Sınav Bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,

  istenir.

  Öğrenciler tasdikname belgesinin aslı ile Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemlerini yürüten Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek geçiş dilekçelerini vereceklerdir. Bu öğrencilerin dosyaları kayıtlı oldukları okullardan istenecek. Sistemden de dosya nakli gerçekleştirilecektir. Ancak dosyası Mesleki Açık Öğretim Lisesi (Ankara) Müdürlüğü arşivinde olan öğrencilerin belgeleri dosyasına konulmak üzere Müdürlüğümüze (Ankara) gönderilecektir.

  Açık Öğretim Lisesinde Kayıtlı Ancak Öğrencilik Durumu “Silik” Olanların Başvuruları

  Bu öğrenciler sınav bedelini anlaşmalı bankalara yatırdıktan sonra T.C. kimlik numarasını gösteren belge ile kendilerine en yakın Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek kayıtlarını aktif hale getirteceklerdir.

  Dikkat: 2002 yılı ve daha önce Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırmış, bu tarihten sonra hiç kayıt yenilememiş ve halen öğrencilik durumu “Silik” olan öğrencilerin T.C. kimlik numaraları Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde kayıtlı olmayabilir. Bu öğrencilerimiz öncelikle, durumlarını anlatan bir dilekçeyi ve T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisini tek sayfada olacak şekilde, 0 312 213 01 75’e faks (ya da [email protected] adresine e-posta) göndermeleri gerekmektedir.

  İlk Kayıt Şartlarına Ait Açıklamalar

  Kimlerden Sınav Bedeli Alınmaz?

  1974 Kıbrıs Barış Harekâtında şehit olanların eş ve çocuklarından, aynı mücadelede gazi olanların ile eş ve çocuklarından;

  Terörle mücadelede görevini yaparken şehit düşenlerin eş ve çocuklarından, aynı mücadelede gazi olanlar ile eş ve çocuklarından;

  Vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlananlar ile İstiklal Madalyası verilmiş olanlardan,

  Mahkeme kararıyla eğitim tedbiri verilenlerden,

  Cezaevinde tutuklu veya hükümlü olanlardan,

  durumlarını belgelendirmek şartıyla ilk kayıt sınav bedeli alınmayacaktır.

  Söz konusu belgelerin fotokopileri alınacak ve üzerine  “aslı gibidir” ibaresi yazılarak tarandıktan sonra öğrenci dosyasına konulacaktır.

  Not: Şehit ve gazilerimizin eş ve çocukları, evlendikleri takdirde “Sınav Bedeli” ödemek zorundadır.

  Kayıt Başvurusunun Geçersiz Olduğu Durumlar;

  Sınav Bedeli ödenmemiş ise,

  Sınav Bedeli ödenmiş ancak Halk Eğitimi Merkezi ile Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine kayıt için başvurmamışsa,

  Kayıt için istenen belgeler ile belgelerde yazması gerek bilgilerde eksiklik var ise,

  Ortaokul / ilköğretim okulundan sorumlu ders/dersleri var ise,

  Sınav Bedelinden muaf olan öğrenciler muafiyet belgelerini teslim etmemişse,

  bu öğrencilerin kayıtları kabul edilmez. Eksik belge veya bilgi olmasına rağmen kaydı alınmış bu öğrencilerin kayıtları silinir. Kaydı alan kurum tarafından alınmış olan belge var ise bu belgeler iade edilir.

  Halk Eğitimi Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerinin Kayıtlarla İlgili Yapacağı İş ve İşlemler

  Sınav Bedelini T.C. kimlik numarası beyan etmek suretiyle anlaşmalı bankalara ödemeyen öğrencilerin ilk kayıt işlemleri yapılmayacaktır.

  İlk kayıt alınırken öğrencinin teslim etmesi gereken evraklarında veya evraklardaki bilgilerinde eksiklik olan öğrencinin ilk kayıt işlemleri yapılmayacaktır. Öğrencinin kaydı alınmış anacak belgelerinde ve bilgilerinde eksiklik tespit edilmiş ise kaydı silinecektir. Silinen kayıttan, eksik belge ve bilgi ile kaydı alan kurum sorumludur. (Tasdikname/tasdikname kayıp ve diploma/diploma kayıp belgesinin aslı ile tasdikname/tasdikname kayıp belgesinde veya ekinde; öğrencinin sınıfı, okuduğu sınıflardaki notları, daha önce mezun olduğu ortaokul/ilköğretim okulunun ismi mutlaka olması gerekmektedir.)

  Alınan kayıtların, kayda esas evrakı ( diploma, tasdikname, öğrenim durum belgesi, denklik belgesi vb. ) ile öğrenciye ait özel durumunu belirten rapor ve belgeler ( sağlık kurul raporu, şehit yakınlık belgesi vb. ) taranarak Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine aynı gün içerisinde aktarılacaktır.

  İlk kayıt için başvuran öğrencinin fotoğrafı (vesikalık fotoğraf standartında ve yüzü ışığa dönük olarak ) çekilerek sisteme aktarılacaktır.

  Fotoğrafın sisteme nasıl aktarılacağı öğrenmek için tıklayınız.

  İstenmedikçe irtibat büroları tarafından Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne herhangi bir evrak gönderilmeyecektir.

  Yabancı uyruklu olup kimlik numarası olmayan öğrenci adaylarının, ilk kayıt işlemlerini yaptırabilmeleri için, Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne başvurmak suretiyle yabancı kimlik numarası almaları gerekmektedir.

  Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra yazıcıdan çıktısı alınacak İlk Kayıt Öğrenci Raporu’nun, öğrenci veya velisi tarafından ad ve soyadı yazılarak imzalanması sağlanacaktır.

  e-Okuldan alınan bilgileriyle belgesiz olarak kaydı yapılan öğrencilerin ayrıldığı okulundan hiçbir belge istenmeyecektir.

  Bilgileri e-Okulda olmayan ve tasdikname (ara sınıf) belgesi ile kayıt yaptıran öğrencilerin ayrıldığı okulundan tasdiknamesinin 2. sureti ve diplomaları resmi yazı ile istenecektir.

  Açık Öğretimden Tasdikname ile ayrılan öğrencilerin yeniden Açık Öğretim Lisesine Kayıt İşlemi

  Tasdiknameli Form C işlemi

  I. Öğrenci Açık Öğretim Lisesinden tasdikname alarak ayrılıp, yeniden tasdiknamesi ile Açık Öğretim Lisesine kayıt olmak isterse;

  Öğrenci için Tasdiknameli Form C işlemi yapılacak, Açık Öğretim Lisesinden almış olduğu tasdiknamesi sisteme taranacaktır.

   II. Öğrenci Açık Öğretim Lisesinden tasdikname alarak ayrılıp, özel bir lise yada örgün liseye kayıt olduktan sonra yeniden Açık Öğretim Lisesine kayıt olmak isterse;

  Öğrenci için Tasdiknameli Form C işlemi yapılacak, örgün lise / özel liseden almış olduğu tasdiknamesi sisteme taranacaktır.

  Öğrencinin dosyası Mesleki Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemlerini yapan okullardan birinde ise, geçiş işlemini yapan Halk Eğitimi Merkezi ile Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlükleri öğrencinin dosyasını ilgili okuldan isteyerek, sistem üzerinden dosya nakil işlemini de gerçekleştirecektir.

  Tasdiknameli Form C işlemi yapılan öğrencilerin belgeleri sisteme tarandıktan sonra, kayıt işlemlerinin son günü, işlemi yapılan öğrenci listesi, resmi yazının ekinde [email protected] adresine Tasdiknameli Form C ibaresi düşülerek e-Posta olarak gönderilmesi gerekmektedir.

  Yazı kaynağı : aol.meb.gov.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap