Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  açıköğretim iş sağlığı ve güvenliği dersleri

  1 ziyaretçi

  açıköğretim iş sağlığı ve güvenliği dersleri bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Açıköğretim Fakültesi

  Tarayıcınız bu videoyu desteklemiyor.

  Programın Seviyesi:

  Önlisans

  Programın Süresi:

  2 yıl

  Programın Amacı:

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği süreci uyum yasaları çerçevesinde yayınladığı "İş Güvenliği İle Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" ile işyerlerinde iş güvenliğinden sorumlu mühendis ve teknik elemanların istihdamını zorunlu kılmıştır. Bu nedenle, programda endüstri kuruluşlarının zaruri ihtiyacı olan ve işletmenin tüm iş güvenliği sorumluluğunu üstlenebilecek bilgi, beceri ve yetenekte "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği teknikeri" yetiştirmek amaçlanmıştır. Program aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip edebilen, yorumlayan ve mesleki etik kurallara uygun davranan, iş güvenliğinin sağlanabilmesi için tüm tedbirleri alabilecek yeterlilikte bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda çalıştığı kurumun risk analizini yapabilen, bunlar doğrultusunda gerekli tedbirleri alabilen, iş sağlığı ve güvenliği konusunda gündemdeki olaylara duyarlı olan ve gelişmeleri izleyen bireyler yetiştirmektir.

  Programın Kazanımları:

  İş Sağlığı ve Güvenliği Önlisans Programı mezunları işletmede iş güvenliğinin sağlanabilmesi için alınması gereken tüm tedbirleri alarak, iş ve işçi güvenliğini koruyacak düzeyde bilgi ve yeterliliğe sahip olacaklardır. Bunun yanında program mezunları şu konular hakkında yeterlilik kazanacaklardır:

  Programın İstihdam Alanları:

  Bu programdan mezun olacak öğrenciler kamu, özel sektörde yer alan tüm kurum ve kuruluşlarda "İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri" olarak istihdam edilme imkânı bulacaklardır. Güncel mevzuat hükümlerine göre İş Sağlığı ve Güvenliği teknikerlerinin sertifika eğitimi sonrası Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan İş Güvenliği Uzmanlığı sınavında başarılı olmaları durumunda "C Sınıfı iş güvenliği uzmanı" unvanını alabilmeleri mümkün olacaktır.

  Öğrenciler, bu programı başarı ile tamamlayarak mezun olmaları halinde isterlerse ÖSYM tarafından yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek aşağıdaki lisans programlarında lisans öğrenimlerine devam edebilirler;

  Programın Öğrenim  Giderleri

  Programa yerleştirilen adaylar bahar ve güz yarıyılları başında (Akademik Takvimde belirlenen tarihler arasında) Öğrenim Giderlerini öderler.Öğrenim Gideri ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.

  Programın Diploma Bilgisi:

  Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomalarında "Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi" mezunu ibaresi yer alacak ve bu diploma diğer önlisans diplomalarının sağladığı tüm yasal hakları sağlayacaktır

  Yazı kaynağı : www.ataaof.edu.tr

  Açıköğretim Fakültesinde İş Güvenliği Uzmanı Olabilmek

  Açıköğretim Fakültesinde İş Güvenliği Uzmanı Olabilmek

  İş kazalarının ve meslek hastalıklarının artması sonucunda iş güvenliği uzmanlığı, ülkemizde son zamanların en popüler mesleklerinden bir haline gelmiştir. Birçok kişi nasıl iş  güvenliği uzmanı olacağı konusunda araştırma içindedir. Özellikle çalışma hayatında iş güvenliği uzmanlığı alanında eksikliklerin bulunması ihtiyacın yüksek olduğunu göstermektedir. Bu yüzden üniversitelerin iş sağlığı güvenliği bölümlerini bitirerek Çalışma Bakanlığının açtığı sınavda, C sınıfı iş güvenliği uzmanı olabilmek için birçok kişi mücadele etmektedir.

  Normal şartlar altında herhangi bir işte çalışan kişiler de iş güvenliği uzmanı olabilmek için zaman ayıramaması sebebiyle  açık öğretim ile iş güvenliği uzmanı olabilmek konusunu araştırmaktadır.

  Bunun için ilk yapılması gereken şey üniversite sınavına girmektir. Yeni sistemde üniversite sınavının ilk bölümünden, yani TYT’den açık öğretim iş sağlığı ve güvenliği bölümüne yetecek puan almak gerekir. Bilindiği üzere TYT sınavı haziran ayının ikinci haftası cumartesi günü tüm ülkede lise mezunları ile birlikte katılmak isteyen adaylara uygulanan bir sınavdır. Bu sınavda yaklaşık olarak 15 Türkçe, 10 tane matematik yaparak, baraj geçilebilmektedir.

  İş Güvenliği Uzmanlığı

  Ancak iş sağlığı ve güvenliği bölümü açık öğretimde sınırlı sayıda kontenjana sahip olduğu için sadece barajı geçmek değil, bu bölüme yerleşebilecek puanı almak gerekir. Bunun için de üniversite sınavına ciddi bir şekilde hazırlanmak ve ilk aşama olan temel yeterlik testinden yeterli puanı almak gerekir.

  Açıköğretimde İş Güvenliği Bölümü Nasıl Okunur?

  Üniversite okumak için zamanı olmayanlar, açık öğretim bölümlerini tercih etmektedir. İş Sağlığı ve güvenliği bölümü de bu tercih edilen bölümler arasında yer almaktadır.
  Bu bölüm de, Eskişehir Anadolu Üniversitesi bünyesinde ve Erzurum Atatürk Üniversitesi bünyesinde yer almaktadır. Bazı sınavları, uzaktan öğretim metoduyla, bazıları ise il merkezlerinde yapılan açık öğretim üniversite sınavlarıyla  gerçekleştirilmektedir.

  Ülkemizdeki iş sağlığı ve güvenliği alanında duyulan ihtiyacı gidermek üzere kalifiye eleman yetiştiren bu ön lisans programları, bazı önemli dersler içermektedir. Bu dersleri başarıyla veren herkes 2 yıllık iş sağlığı ve güvenliği bölümünden tekniker olarak mezun olmaya hak kazanır. Ardından KPSS sınavına girerek kamu kurum ve kuruluşlarında görev alabileceği gibi, özel sektörde büyük firmalarla anlaşarak C sınıfı İSG eğitimini tamamladıktan sonra istihdam edilebilir.

  Çalışma Bakanlığının yaptığı İş Sağlığı ve Güvenliği C sınıfı sınavına girerek başarılı olan kişiler İSG C sınıfı uzmanı olarak statüye sahip olurlar ve OSGB firmalarında çalışabilirler.

  İş sağlığı ve güvenliği açık öğretimde hangi okullarda var

  İş sağlığı ve Güvenliği, Açık Öğetimde Okutulan Dersler

  Toplam süresi 2 yıl olan bu bölümde  ilk yarıyılda, güz döneminde okutulan dersler, Hukukun Temel Kavramları, Bireyler Arası İletişim, İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temelleri, İş Hukuku ve İş Sağlığı Güvenliği Mevzuatı, Yabancı Dil ve İşletme İlkeleri dersleridir.

  İkinci yarıyıl olan bahar döneminde birinci sınıfta okutulan dersler, Çalışma Hayatında Bilişim, Belge Yönetimi, Çevre Sağlığı ve Güvenliği, Afet ve Acil Durum,  Endüstriyel Kazalarda İş Sağlığı ve Güvenliği, Temel Yangın Güvenliği, Tehlikeli Madde Taşımacılığı ve Güvenliği ve Yabancı Dil, 2 dersleridir.

  Bu bölümün ikinci sınıfında ilk döneminde okutulan dersler Yönetim Sistemleri ve Risk Yönetimi, İş Hijyeni ve Ergonomi, İş Sağlığı ve Güvenliği Donanımları, Ölçme Teknikleri, İş Yaşamında Risk Etmenleri ve Yönetimsel Faktörler, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Türk Dili dersleridir.

  İkinci sınıfın son döneminde okutulan dersler ise Sektörel İş Sağlığı ve Güvenliği, Maden Metal ve İnşaat Sektörlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Kimya ve Biyoloji Sektörlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Atatürk ve İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 ve Türk Dili 2 dersleridir.

  Yazı kaynağı : www.generalosgb.com

  İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) (TYT) | TYT-AYT Net Sihirbazı

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap