Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  açığa geçmek için gerekli belgeler

  1 ziyaretçi

  açığa geçmek için gerekli belgeler bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Sıkça Sorulan Sorular

  Sıkça Sorulan Sorular

  Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemleri taşrada Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri aracılığı ile yürütülmektedir.

  Öğrencilerimiz; istedikleri Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinden ilk kaydını yaptırabilir, daha sonraki iş ve işlemleri için ilk kaydını yaptırdığı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüne gitmek zorunda değildir. Her Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne aynı yetkilerin verilmiş olması nedeni ile kendine en uygun Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden belgelerini alabilir, iş ve işlemlerini yaptırabilir. 

  a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,

  b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar, 

  c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar, 

  ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar, 

  d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.

  Kayıt işlemleri, açık öğretim lisesi müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde yapılır. Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırı ve devam zorunluluğu aranmamaktadır.

  Yazı kaynağı : aol.meb.gov.tr

  Yeni Kayıt | AOL Web Sayfası

  Açık Öğretim Lisesine ilk defa kayıt yaptırma işlemine YENİ KAYIT denir. 

  AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR?

  KAYIT İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR NELERDİR?

  A-İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrenciler

  B-Orta Öğretim Ara Sınıflarından Ayrılanlar

  C-Yurt Dışında Öğrenim Görmüş Olanlar

  D-Açık Öğretim Lisesinde Kayıtlı Ancak, Öğrencilik durumu "Silik" Olanların Başvuruları

  Silik Kaydı yaptıracak öğrenciler; (Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırdıktan sonra en az 2 dönem üst üste kayıt yenilemeyen öğrenciler);

  E-Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname Alarak Ayrılanlar (Belgeli Form C İşlemi)

  F-Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname Alarak Ayrılanlar (Belgeli Form C İşlemi)

  AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE YENİ KAYIT NASIL YAPILIR?

  Yeni Kayıt tarihleri, Açık Öğretim Lisesi resmi web sitesinde yayınlanan iş takviminde belirtilen tarihler arasında başvuru şartlarını taşıyan vatandaşlarımız, Açık Öğretim Lisesine Yeni Kayıt yaptırabilirler. Açık Öğretim Lisesi Yeni Kayıt işlemleri tüm Halk Eğitimi ve Mesleki Eğitim Merkezlerince yapılmaktadır. Yeni kayıt için aşağıda sıralanan evrakları tamamlayanlar ilan edilen Yeni Kayıt tarihleri arasında bölgelerinde bulunan en yakın irtibat bürosuna başvurarak kayıtlarını yaptırabilirler. Yeni Kayıt işlemleri için aşağıda sıralanan 3 adımı takip ediniz.

  1. Adım: Bankaya Yeni Kayıt Ücretini Ödeyiniz

  Açık Öğretim Lisesine yeni kayıt yaptıracak öğrenci adayı her yıl belirlenen yeni kayıt katılım bedelini ödemek zorundadır. 2016 yılında bir dönem için Yeni Kayıt katılım bedeli 40 TL.'dir. Bu bedelin;

  30 TL. ‘sini Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının (Halk Bankası ayrıca havale ücreti talep etmektedir) herhangi bir şubesine T.C. Kimlik numaranızı beyan ederek Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, MEB Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına, ödeyiniz ve dekontunu muhafaza ediniz.

  10 TL. ‘sini ise kayıt yaptıracağınız Halk Eğitim veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü okul aile birliğinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okulların okul müdürlüğü görevlisine okul aile birliğinin dekontu ya da makbuzu karşılığında ödeyiniz.

  Açık Öğretim Lisesine Yeni Kayıt için başvuran öğrenci adaylarının, katılım bedelini ödediğine dair bilgileri sistem üzerinden görebilmektedir. Katılım bedelini ödemeyen, eksik ya da yanlış ödeyenlerin kayıtları, sistem tarafından engellendiğinden yapılamamaktadır.

  2. Adım: Yeni Kayıt işlemleri İçin İrtibat Bürosuna gidiniz

  Yeni Kayıt ücretini yatırdığınıza dair dekont ve "Yeni Kayıt Başvurusu İçin Gerekli Evraklar" başlığı altında yer alan durumunuza uygun maddede belirtilen belgeler ile birlikte bulunduğunuz yerdeki irtibat bürosuna gidiniz. 

  Kayıt yaptırabileceğiniz İrtibat Bürolarını görmek için tıklayınız.

  Bu aşamada nüfus kayıt bilgileriniz, adresiniz, resminiz, getirdiğiniz belgelere (tasdikname, diploma, denklik belgesi vb.) ait bilgiler Açık Öğretim Lisesi Bilgi sistemine kaydedilir, öğrenci numaranız ve geçici şifreniz oluşturulur. İrtibat Bürosu, sisteme kaydedilen bilgilerin bir nüshasını da tarafınıza verir.

  Kayıt işlemi gerçekleştirilen öğrenci "Ön Kayıt" durumundadır. İrtibat büroları öğrenciye ait not girişleri (tasdikname ile gelenlerin), resim aktarımı ve kredilendirme vs. gibi diğer bilgileri sisteme kaydederler. Bilgi girişleri tamamlanıp girişler kontrol edildikten sonra "Ön Kayıt" durumundaki öğrenci "Aktif " duruma getirilir.

  3. Adım: Derslerinizi Seçiniz

  Öğrencilik durumunuz Aktif hale geldikten sonra, size verilen öğrenci numarası ve şifrenizle sisteme girip derslerinizi seçmelisiniz.

  Ders seçimi işlemini nasıl yapacağınız konusundaki açıklamalar için tıklayınız.

  KİMLERDEN KAYIT ÜCRETİ ALINMAZ?

  Yukarıdaki şartlardan birini taşıyan öğrencilerimiz durumlarını belgelendirmek şartıyla diploma harcı dışında, yeni kayıt, kayıt yenileme ve eğitim giderleri alınmayacaktır.

  Söz konusu belgelerin iki adet fotokopisi aslıdır gibi yapılarak bir tanesi öğrenci dosyasına konulacak diğeri de istenildiğinde Açık Öğretim lisesine gönderilmek üzere muhafaza edecektir. (şehit ve gazilerimizin eş ve çocuklarından evlenenler katılım bedeli muafiyetinden yararlanamaz.)

  Not: Yeni Kayıt katılım bedelleri her yıl Açık Öğretim Lisesince belirlenir. Katılım bedelleri Açık Öğretim Lisesi ve kayıt yaptırılan İrtibat Bürosu hesabına ayrı ayrı yatırılır.

  Yazı kaynağı : aol.meb.gov.tr

  2022 AÖL Yeni Kayıt için Gerekli Evraklar

  2022 AÖL Yeni Kayıt için Gerekli Evraklar

  AÖL yeni kayıt için gerekli evraklar bulunmaktadır. Bu belgeler olmadan açık lise kaydnız yapılmaz. açık öğretim lisesi yeni kayıt için gerekli belgeleri hazırlayıp en yakın Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne başvurmanız halinde Açık Lise (AÖL) kaydınız yapılacaktır.

  Açık öğretim lisesi yeni kayıt için gerekli belgeler şunlardır;

  AÖL Yeni Kayıt için Gerekli Evraklar

  AÖL yeni kayıtolacak olan öğrencilerden bazı evraklar istenmektedir. İstenen bu evraklar aşağıdaki gruplara göre değişmektedir. Bu gruplar şunlardır;

  Aşağıdan durumunuza uygun başlıktan yeni kayıt için istenen belgeleri görebilirsiniz.

  a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden

  İlköğretimi tamamlayanlar, ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar, ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan;

  Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır.)

  b) e-Okulda Kaydı Olmayan Öğrencilerden

  T.C. Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı, istenir.

  istenir.

  istenir.

  Yurt Dışında Öğrenim Görmüş Olan Öğrencilerden

  istenir.

  Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname Alarak Ayrılan Öğrencilerden (Tasdiknameli Form C işlemi)

  gösteren banka dekontunun aslı, istenir.

  Açık Öğretim Meslek Liselerinden Tasdikname Almış Öğrencilerden (Tasdiknameli Form C işlemi)

  Kaydının bulunduğu Mesleki Açık Öğretim Lisesine / Açık İmam Hatip Lisesine müracaat ederek öğrencilik durumunu aktif hale getirilecektir,

  istenir.

  Açık Öğretim Meslek Liselerinden tasdikname almış veya halen kayıtlı olan öğrencilerden, Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırmak isteyenler; öncelikle il ve ilçelerde bulunan Açık Öğretim Meslek Lisesi iş ve işlemlerini yürüten Meslek Liselerine müracaat ederek sistem üzerinden öğrencilik durumunun kayıt yenileme işlemini yaptıracak, “Aktif” hale getirilmesini sağlayacaktır. (Tasdiknameli Form C işlemi tamamlandıktan sonra) Belgenin aslı ile Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemlerini yürüten Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek geçiş dilekçelerini vereceklerdir.

  Bu öğrencilerin dosyaları kayıtlı oldukları okullardan istenecek ve sistemden de dosya nakli gerçekleştirilecektir ancak dosyası Mesleki Açık Öğretim Lisesi (Ankara) Müdürlüğü arşivinde olan öğrencilerin belgeleri dosyasına konulmak üzere Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne (Ankara) gönderilecektir.

  Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık İmam Hatip Lisesinden Açık Öğretim Lisesine I. ve II. dönem ilk kayıt ve I. II. ve III. dönem kayıt yenileme dönemlerinde geçiş yapılabilmektedir. Açık Öğretim Lisesinden, Mesleki Açık Öğretim Lisesine veya Açık İmam Hatip Lisesine geçişler ise sadece I. dönem yeni kayıt tarihleri arasında yapılmaktadır.

  Açık Öğretim Lisesinde Kayıtlı Ancak T.C. Kimlik Numarası Sistemde Olmayan Öğrencilerin Başvuruları;

  2003 yılı öncesi Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırmış olan öğrencilerin T.C. Kimlik Numaraları Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde kayıtlı olmayabilir. Bu durumdaki öğrenciler halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat edecektir. Halk eğitimi merkezi müdürlüğü aracılığı ile durumlarını anlatan bir dilekçeyi, dilekçesinde öğrenci numarası ve

  T.C. Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisini [email protected] adresine e- posta göndermeleri gerekmektedir. Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine T.C. kimlik numarası eklenen öğrenciler kayıt yenileyebilecektir.

  Yazı kaynağı : www.acikogretimlisesi.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap