Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  9.sınıf sağlık 2.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları

  1 ziyaretçi

  9.sınıf sağlık 2.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları bilgi90'dan bulabilirsiniz

  9.S�n�f Sa�l�k Bilgisi 2.D�nem 1.Yaz�l� Sorular� 2021-2022

  9. Sınıf Sağlık Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

  9.Sınıf sağlık bilgisi dersi 2.dönem 1.yazılı sınav soruları

  ANTALYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

  .... EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ANADOLU MESLEK LİSESİ , VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ 9.SINIFLAR 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI SORULARI


  1-) Aşağıdakilerden hangisi dünya sağlık örgütünün kısaltmasıdır?
  A) WHS B) WTO C) WSO D) WHO E) WHY

  2-) “ Vücuttaki doku ve organların yapısındaki değişmeler sonucu biyolojik fonksiyonlarında olgunlaşma meydana gelmesine “ ne ad verilir ?
  A) Büyüme B) Olgunlaşma C) Gelişme D) Özerkleşme E) Yaşlanma

  3-) Aşağıdakilerden hangisi “hastalık ve kazalar sonucu sakat kalarak iş gücünü kaybeden kişilerin sakatlıklarının giderilmesi,bedensel yeteneklerinin artırılması,yeni becerilerin kazandırılması,sosyal ve işuyumunun sağlanması için yapılan çalışmalara” verilen isimdir?
  A) Detoksifikasyon B) Rehabilitasyon C) Ovulasyon D) Enfeksiyon E) Oryantasyon

  4-) Aşağıdakilerden hangisi yüksek dozda uyuşturucu kullanımı sonucu vücutta görülen zehirlenme belirtilerinden değildir?
  A) Terleme B) Bulantıve Kusma C) Solunum yavaşlaması D)Bayılma E)Su içme isteği

  5-) Aşağıdakilerden hangisi Beden Eğitimi ve Spor yapmanın insan vücudu ve yaşa olan etkilerinden değildir?
  A) Vücudu ve kaslarıgeliştirir
  B) İnsanı rahatlatır
  C) Kalbin iyi çalışmasınısağlar
  D) Kan dolaşımı ve solunumun hızlanmasına sebep olur
  E) Temiz ve sağlığa uygun giyinmemizi sağlar

  6-) Uyuşturucu madde bağımlılığının hangi döneminde ruhsal ve fiziksel çöküşle birlikte suç işleme eğilimide yükselir ?
  A) Düşkünlük B) Alışma C) Deneme D) Yoksunluk E) Doyma

  7-) Aşağıdakilerden hangisi Aile planlaması hizmetleri veren resmi kuruluşlarından değildir ?
  A) Sağlık Ocakları
  B) Doğumevleri
  C) Ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri
  D) Hastanelerin kadın hastalıkları ve doğum klinikleri
  E) Sağlık Meslek Liseleri

  8-) Bir enfeksiyon hastalığının belirli bir ülke,bölge yada yörede devamlı olarak görülmesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir ?
  A) Enfeksiyon B) Endemi C) Salgın D)Epidemi E)Sifiliz

  9-) Hayatın 12-21 yaşları arasındaki zaman dilimini kapsayan dönem aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ergenlik B) Yetişkinlik C) Okul çağı D)Yaşlılık E) oyun dönemi

  10-) I.yaş II.Duygusal olgunluk III.Sosyal olgunluk IV.fiziksel görünüm V.Fiziksel olgunluk VI.Rehabilitasyon
  Yukarıda verilen özelliklerden hangisi ya da hangileri evliliğe hazır olma ve karar vermede etkili değildir?
  A)Yalnız II B) Yalnız V C) I ve IV D) II ve VI E)III, IV ve VI

  11-) Doğum sonrası,gebelikle birlikte anne vücudunda oluşan bazıdeğişikliklerin normale dönmesi için
  Geçen süreye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir ?

  A) Gebelik B) Nekahet C) Lohusalık D) Emziklilik E) Süt dönemi

  12-) Akciğer dokusunun iltihabı hastalığı aşağıdakilerden hangisidir ?
  A) Grip B)Verem C) Zatürre D) Sarılık E) Anemi

  13-) Aşağıdakilerden hangisi hava yoluyla bulaşan hastalıklardan değildir ?
  A) Kızamık B)Grip C) Kızıl D) Aids E) Kabakulak

  14-) Aşağıdakilerden hangisi çocukluk çağı hastalıklarından değildir ?
  A) Kızamık B) Suçiçeği C) Boğmaca D) Çocuk Felci E) Kuduz

  15-) Davranış bozuklukları ile ruhsal rahatsızlıkları bedensel ve sosyal yönleriyle birlikte inceleyen; tanı,tedavi ve önlenmesini amaçlayan tıp dalı aşağıdakilerden hangisidir ?
  A) Pataloji B) Psikiyatri C) Pediatri D) Dermotoloji E) Onkoloji

  16-) Aşağıdaki soruların sonların boşluklarını uygun kelimelerle doldurunuz.( 15 P. )
  • Enfeksiyon etkeninin hastadan sağlam kişiye bir aracı olmadan bulaşmasına ……………………………………….….denir.
  • 40 haftalık normal gebelik süresinden daha önce doğan bebeğe ……………………………………..……….. denir.
  • Doğum normal yoldan gerçekleşemiyorsa cerrahi yolla yapılan müdahaleye …………………denir.
  • Döllenmeden başlayarak doğuma kadar olan devreye ……..…………..denir.
  • Döllenmiş yumurta hücresine ………………..………… denir.

  17-) Aşağıdaki sorulardan doğru olanların yanına ( D ), yanlışolanların yanına ( Y )yazınız. ( 10 P.)

  ( ) Az gelişmiş ülkelerde çocuk sayısı fazla, gelişmiş ülkelerde azdır.
  ( ) Bağımlılık yaratan maddelerden en tehlikeli olanı uyuşturucudur.
  ( ) Sanayide kullanılan alkol tipi metil alkoldür.
  ( ) Kemiklerin ve dişlerin gelişiminde etkili olan element demirdir.
  ( ) Ailelerin istedikleri zaman ve sayıda çocuk sahibi olmaları için verilen

  hizmete ilk yardım denir.

  BAŞARILAR…

  Nihat ALTUNER

  Yazı kaynağı : www.dersimiz.com

  9.Sınıf Sağlık Bilgisi Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları

  1. Bağımlılık nedir?
  Kişinin sigara, alkol, uyuşturucular gibi maddelerle kurduğu ilişki sonucu özdenetimini ve özerkliğini yitirmesi, o süre kadar sergilemediği yeni davranışlar göstermesi sürecine bağımlılık denir.

  2. Sigaraya başlama nedenlerinden 5 tanesini yazınız.
  Büyükleri taklit etmek
  Arkadaşlar arasında kendini kanıtlamak
  Basından etkilenmek
  Grup içinde kabul görmek
  Gruptan kopmamak
  Aşağılık duygusundan kurtulmak
  Arkadaşlarına üstünlük sağlamak
  Kişilik kanıtlamak
  Üzüntü ve yalnızlığı gidermek

  3. Sigaranın içinde bulunan zararlı maddelerden 5 tanesini yazınız.
  Aseton, amonyak, anilin, benzen, karbon monoksit, nikotin, zifir, formaldehit, metanol vb…

  4. Sigaranın vücuda uzun süreli zararlarından 5 tanesini yazınız.
  Akciğer kanseri, kalp krizi, damar tıkanıklılığı, kanger, solunum yetmezliği, bazı kanserler vb,

  5. Ana akım dumanı ne demektir?
  Ana akım dumanı: İçicinin akciğerine çekip sonra ortam havasına bıraktığı dumandır.

  6. Yan akım dumanı ne demektir?
  Yan akım dumanı: Doğrudan yanan tütünden ortam havasına karışan dumandır.

  7. Nikotinin vücutta oluşturduğu zararlı etkileri yazınız.
  Nikotin: Uyarıcı niteliktedir, bağımlılık yapar, beyin dalgalarının yapısını değiştirir, kalp hızını, kan basıncını, kan hacmini ve kalbin kasılma kuvvetini artırır, deriye giden damarları daraltır, sempatik sinir aktivitesini düşürür, hormon salgılanmasının artırır, solunum güçlüğüne neden olur, pankreas salgısı azalır, kanda şeker, laktik asit ve yağ seviyesi artar.

  8. Bağımlılık yapan maddeleri yazınız.
  Tütün, Alkol ve türevleri ile uyuşturucu maddeler ve türevleridir.

  9. Detoksifikasyon terimini açıklayınız.
  Detoksifikasyon: Alkolun fiziksel etkilerini uzaklaştırmak için, uygulanan 7- 10 günlük bir tedavidir. Bu sürede kişi alkol kullanmaz. Vücuttan alkolün tüm fiziksel etki, eser ve izlerinin uzaklaştırılması amaçlanır.

  10. Alkol bağımlılığının toplumsal etkilerini anlatınız.
  Alkol bağımlısı kişi alkolün etkisi ile sosyal hayatta bilerek veya bilmeden birçok zarar verebilmektedir. Örneğin Trafik Kazaları, Alkolik kişilerin sataşması vb…

  1. Aile planlamasının amaçlarını yazınız.
  Aile planlaması öncelikli amacı ana ve çocuk sağlığının korunmasıdır.

  2. Sigaranın vücuda uzun süreli zararlarından 5 tanesini yazınız.
  Akciğer kanseri, kalp krizi, damar tıkanıklılığı, kanger, solunum yetmezliği, bazı kanserler vb,

  3. Nikotinin vücutta oluşturduğu zararlı etkileri yazınız.
  Nikotin: Uyarıcı niteliktedir, bağımlılık yapar, beyin dalgalarının yapısını değiştirir, kalp hızını, kan basıncını, kan hacmini ve kalbin kasılma kuvvetini artırır, deriye giden damarları daraltır, sempatik sinir aktivitesini düşürür, hormon salgılanmasının artırır, solunum güçlüğüne neden olur, pankreas salgısı azalır, kanda şeker, laktik asit ve yağ seviyesi artar.

  4. Çekirdek aile tanımını açıklayınız.
  Anne, baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşan aileye çekirdek aile denir.

  5. Sigaranın içinde bulunan zararlı maddelerden 5 tanesini yazınız.
  Aseton, amonyak, anilin, benzen, karbon monoksit, nikotin, zifir, formaldehit, metanol vb…

  6. Ana akım dumanı ne demektir?
  Ana akım dumanı: İçicinin akciğerine çekip sonra ortam havasına bıraktığı dumandır.

  7. Detoksifikasyon terimini açıklayınız.
  Detoksifikasyon: Alkolun fiziksel etkilerini uzaklaştırmak için, uygulanan 7- 10 günlük bir tedavidir. Bu sürede kişi alkol kullanmaz. Vücuttan alkolün tüm fiziksel etki, eser ve izlerinin uzaklaştırılması amaçlanır.

  8. Medeni kanuna göre evlenebilme yaş sınırı nedir?
  Medeni Kanuna göre evlenebilmek için erkeklerin en az 17, kadınların en az 15 yaşında olması gerekir. Yaşı 18’den küçük olanların ana baba izniyle evlenebilcekleri hükme bağlanmıştır.

  9. Aşırı doğurganlığın anne sağlığı üzerine olumsuz etkilerini açıklayınız.
  Aşırı doğurganlığın anne sağlığı üzerine birçok olumsuz etkileri vardır. Bunlar arasında; kansızlık, vücut direncinin düşmesi, enfeksiyon ve bulaşıcı hastalıklara yakalanma riskinde artış, ölüm oranlarında artış, rahim ağzı kanseri, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, romatizmal hastalıklar ve varisler gibi hastalıkların ortaya çıkma olasılığı artmaktadır.

  10. Aşırı doğurganlığın çocuk sağlığı üzerine olumsuz etkilerini açıklayınız.
  Bebek ölümleri, ölü doğumlar, prematüre, düşük doğum ağırlığı ve düşük zeka düzeyi gibi hastalıkların ortaya çıkma olasılığı artmaktadır.

  1. Yan akım dumanı ne demektir?
  Yan akım dumanı: Doğrudan yanan tütünden ortam havasına karışan dumandır.
  2. Bağımlılık nedir?
  Kişinin sigara, alkol, uyuşturucular gibi maddelerle kurduğu ilişki sonucu özdenetimini ve özerkliğini yitirmesi, o süre kadar sergilemediği yeni davranışlar göstermesi sürecine bağımlılık denir.
  3. Aile planlaması tanımını açıklayınız.
  Aile planlaması özellikle annelerin ve çocukların daha sağlıklı olabilmesi için alınan önlemlerden oluşan sağlık bir hizmetleri, ya da çocuğu olmayan ailelerin çocuk sahibi olma isteklerini gerçekleştirebilmelerine yardımcı olmak için yapılan uygulamaların tümüne aile planlaması denir.
  4. Geniş aile tanımını açıklayınız.
  Geniş aile: Ana, baba, çocuklar, çocukların eşleri ve çocukları, anne ve babanın kardeşlerini de içeren ailedir.
  5. Bağımlılık yapan maddeleri yazınız.
  Tütün, Alkol ve türevleri ile uyuşturucu maddeler ve türevleridir.
  6. Alkol madde bağımlılığının sebeplerini yazınız.
  Kişinin kendini rahat hissetmek ve gevşemek
  Aile üyelerinin alkol kullanıyor olması
  İlaçlara göre daha kolay erişilebiliyor olması
  Basındaki reklamlar
  Kutlamalar
  Aile ve arkadaşlar özenti
  Üzüntü, neşe, yalnızlık gibi nedenler
  Stresten kurtulma,
  Unutmak,
  Büyükleri taklit etmek
  Arkadaşlar arasında kendini kanıtlamak
  Basından etkilenmek
  Grup içinde kabul görmek
  Gruptan kopmamak
  Aşağılık duygusundan kurtulmak
  Arkadaşlarına üstünlük sağlamak
  Kişilik kanıtlamak
  Üzüntü ve yalnızlığı gidermek
  7. Nüfus planlaması tanımını açıklayınız.
  Nüfus planlaması; çeşitli önlemler alarak bir toplumun nüfus artışının kontrol altına alınması olayına denir.
  8. Alkol bağımlılığının sonuçlarından 5 tanesini yazınız.
  Kazalar artar
  Suç işleme oranı artar
  Aile ve sosyal çevre ile ilişkiler bozulur
  Çevresinden uzaklaşır.
  Kişide duygusal, fiziksel ve bilinç sorunları yaşanır.
  Beslenme bozukluğu oluşur.
  Beyin kanaması gözlenir
  Karaciğer hastalıkları ortaya çıkar.
  Çeşitli kanser tipleri oluşur.
  Kalp krizi ve solunum yetmezliği olayları meydana gelir.
  9. Evlilikte dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?
  Evlilikle dikkat edilmesi gereken konular arasında; sosyal durum (kişilerin yetiştiği ortamlar), eğitim durumu (kişilerin eğitim düzeyleri), ekonomik durum (yeterli ekonomik durumun varlığı), aile bireylerine ait faktörler (sevgi, saygı, ahlakı durumu) gibi konular arasında sayılabilir.
  10. Sigaraya başlama nedenlerinden 5 tanesini yazınız.
  Büyükleri taklit etmek
  Arkadaşlar arasında kendini kanıtlamak
  Basından etkilenmek
  Grup içinde kabul görmek
  Gruptan kopmamak
  Aşağılık duygusundan kurtulmak
  Arkadaşlarına üstünlük sağlamak.

  1. Alkol madde bağımlılığının sebeplerini yazınız.

  Kişinin kendini rahat hissetmek ve gevşemek
  Aile üyelerinin alkol kullanıyor olması
  İlaçlara göre daha kolay erişilebiliyor olması
  Basındaki reklamlar
  Kutlamalar
  Aile ve arkadaşlar özenti
  Üzüntü, neşe, yalnızlık gibi nedenler
  Stresten kurtulma,
  Unutmak,
  Büyükleri taklit etmek
  Arkadaşlar arasında kendini kanıtlamak
  Basından etkilenmek
  Grup içinde kabul görmek
  Gruptan kopmamak
  Aşağılık duygusundan kurtulmak
  Arkadaşlarına üstünlük sağlamak
  Kişilik kanıtlamak
  Üzüntü ve yalnızlığı gidermek

  2. Evlilikte dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?
  Evlilikle dikkat edilmesi gereken konular arasında; sosyal durum (kişilerin yetiştiği ortamlar), eğitim durumu (kişilerin eğitim düzeyleri), ekonomik durum (yeterli ekonomik durumun varlığı), aile bireylerine ait faktörler (sevgi, saygı, ahlakı durumu) gibi konular arasında sayılabilir.

  3. Alkol bağımlılığının sonuçlarından 5 tanesini yazınız.
  Kazalar artar
  Suç işleme oranı artar
  Aile ve sosyal çevre ile ilişkiler bozulur
  Çevresinden uzaklaşır.
  Kişide duygusal, fiziksel ve bilinç sorunları yaşanır.
  Beslenme bozukluğu oluşur.
  Beyin kanaması gözlenir
  Karaciğer hastalıkları ortaya çıkar.
  Çeşitli kanser tipleri oluşur.
  Kalp krizi ve solunum yetmezliği olayları meydana gelir.

  4. Geniş aile tanımını açıklayınız.
  Geniş aile: Ana, baba, çocuklar, çocukların eşleri ve çocukları, anne ve babanın kardeşlerini de içeren ailedir.

  5. Nüfus planlaması tanımını açıklayınız.
  Nüfus planlaması; çeşitli önlemler alarak bir toplumun nüfus artışının kontrol altına alınması olayına denir.

  6. Çekirdek aile tanımını açıklayınız.
  Anne, baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşan aileye çekirdek aile denir.

  7. Aile planlamasının amaçlarını yazınız.
  Aile planlaması öncelikli amacı ana ve çocuk sağlığının korunmasıdır.

  8. Sigaranın içinde bulunan zararlı maddelerden 5 tanesini yazınız.
  Aseton, amonyak, anilin, benzen, karbon monoksit, nikotin, zifir, formaldehit, metanol vb…

  9. Sigaranın vücuda uzun süreli zararlarından 5 tanesini yazınız.
  Akciğer kanseri, kalp krizi, damar tıkanıklılığı, kanger, solunum yetmezliği, bazı kanserler vb,

  10. Detoksifikasyon terimini açıklayınız.
  Detoksifikasyon: Alkolun fiziksel etkilerini uzaklaştırmak için, uygulanan 7- 10 günlük bir tedavidir. Bu sürede kişi alkol kullanmaz. Vücuttan alkolün tüm fiziksel etki, eser ve izlerinin uzaklaştırılması amaçlanır.

  İlgili Kategoriler

  -9.Sınıf Yazılı Soruları 9.Sınıf Sağlık Bilgisi Yazılı Soruları

  Yazı kaynağı : alonot.com

  9. Sınıf Sağlık Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı Soru ve Cevapları

  9. Sınıf Sağlık Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı Soru ve Cevapları

  9. Sınıf Sağlık Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı Soru ve Cevapları İNDİR

  DÜZİÇİ ELLEK LİSESİ SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAV SORULARI

  Doğru – Yanlış tipi sorular. Doğru cümlenin önüne “ D” Yanlış cümlenin önüne “Y” harfi koyunuz.

  ……1. İkinci basamak tedavi hizmetleri birinci basamaktaki kurumlarda teşhis konulamayan ve tedavi edilemeyen hastaları  hastanelere gönderir.

  ……2. İnsanlara faydalı mikroorganizmalara patojen (hastalık yapan) mikroorganizma denir.

  ……3. Sağlıklı olmak aynı zamanda bireyin psikolojik olarak yani ruh hali olarakta iyi olma halidir. 

  ……4.WHO Dünya sağlık örgütünün kısaltmasıdır.

  ……5.Malta humması , hastalıklı hayvanın ısırmasıyla bulaşır.

  ……6. Geri kalmış ülkelerde anne ölüm hızı düşüktür.

  ……7. Sağlıklı bir diş bakımı için diş fırçası 1-2 yılda bir değiştirilmelidir.

  ……8. Banyodan sonra kulaklar kulak pamuğuyla kulak zarına kadar temizlenmelidir.

  ……9.Diş bakımında diş ipi ve diş fırçası kullanılmalı. Kürdan kullanılmamalıdır.

  ….. 10. Diş tedavileri oldukça pahalı ve zordur. Bu sebeple ağız ve diş sağlığına dikkat edilmelidir.

  Boşluk Doldurma soruları. Boş kısımlara koyu renkle verilen uygun kelimeleri yazınız.

   WHO, Kırk santim,   Rehabilitasyon hizmetleri   Üçüncü basamak, Vektör,            Sağlık ölçütleri, Aşı, Uygun giyinme, Dairesel,Yarım ay

  1.İkime, ortam şartlarına ve sağlık kurallarına göre giyinmeye…uygun giyinme…………………… denir.

  2.Hastalık ve ya kaza sonucu iş yapabilme gücünü kaybetmiş kişilerin yeniden iş yapabilme gücüne kazandırmak için yapılan hizmetlere………………

  sağlık ölçütleri………………….denir.

  3. Dünya sağlık örgütünün kısaltması………who……………………olarak yazılır.

  4. Mikropların hastalık yapıcı etkilerini azaltarak vücuda verilmesine……aşı………………… denir.

  5.Göz sağlığının korunması için okuma en az …………kırk santim…………uzaktan yapılmalıdır.

  6.Diş fırçalamada genel kural, fırçanın diş etinden dişe doğru ……dairesel………………… hareket etmesidir.

  7.El tırnakları belirli aralıklarda……………yarım ay…. ………………………şeklinde kesilmelidir.

  8.Üniversite ve araştırma hastaneleri daha ayrıntılı hastalık tedavi ve araştırma merkezleri olup…3. basamak… tedavi hizmetlerini kapsar.

  9.Hastalık yapan mikroorganizmaları insanlara taşıyan sivrisinek, bit, pire,kene hamam böceği, çeçe sineği, fare vb. hayvanlara ……vektor……………. denir.

  10. Sağlıkla ilgili problemlerin tespit edilmesi, çözümlerin planlanması ve verilen sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi için gerekli sayısal değerlere…………………rehabilatasyon merkezi……………….. denir.

  NOT BAREMİ:

   1.Doğru-yanlış tipi sorular: Her soru 5 (Beş) puandır.

   2.Boşluk doldurma tipi sorular her soru 5 (Beş) puandır.                                                      

   BAŞARILAR 

  Mustafa BARDAK 

   DÜZİÇİ ELLEK LİSESİ SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI YOKLAMA SORULARI CEVAP ANAHTARI

  Doğru – Yanlış tipi sorular. Doğru cümlenin önüne “ D” Yanlış cümlenin önüne “Y” harfi koyunuz.

  D 1.Birinci basamak tedavi hizmetleri birinci basamaktaki kurumlarda teşhis konulamayan ve tedavi edilemeyen hastaları  hastanelere gönderir.

  Y 2. İnsanlara faydalı mikroorganizmalara patojen (hastalık yapan) mikroorganizma denir.

  D 3. Sağlıklı olmak aynı zamanda bireyin psikolojik olarak yani ruh hali olarakta iyi olma halidir. 

  D 4.WHO Dünya sağlık örgütünün kısaltmasıdır.

  Y 5.Malta humması , hastalıklı hayvanın ısırmasıyla bulaşır.

  D 6.Diş bakımında diş ipi ve diş fırçası kullanılmalı. Kürdan kullanılmamalıdır.

  Y 7. Sağlıklı bir diş bakımı için diş fırçası 1-2 yılda bir değiştirilmelidir.

  D 8. Banyodan sonra kulaklar kulak pamuğuyla kulak zarına kadar temizlenmelidir.

  Y 9. Geri kalmış ülkelerde anne ölüm hızı düşüktür.

  D 10. Diş tedavileri oldukça pahalı ve zordur. Bu sebeple ağız ve diş sağlığına dikkat edilmelidir.

  Boşluk-Doldurma soruları. Boş kısımlara koyu renkle verilen uygun kelimeleri yazınız.

   WHO, Kırk santim,   Rehabilitasyon hizmetleri ,  Üçüncü basamak, Vektör,    Sağlık ölçütleri,  Aşı,  Uygun giyinme,  Dairesel, Yarım ay

  1.İkime, ortam şartlarına ve sağlık kurallarına göre giyinmeye Uygun giyinme denir.

  2.Hastalık ve ya kaza sonucu iş yapabilme gücünü kaybetmiş kişilerin yeniden iş yapabilme gücüne kazandırmak için yapılan hizmetlere Rehabilitasyon hizmetleri denir.

  3. Dünya sağlık örgütünün kısaltması WHO olarak yazılır.

  4. Mikropların hastalık yapıcı etkilerini azaltarak vücuda verilmesine Aşı denir.

  5.Göz sağlığının korunması için okuma en az Kırk santim uzaktan yapılmalıdır.

  6.Diş fırçalamada genel kural, fırçanın diş etinden dişe doğru Dairesel hareket etmesidir.

  7.El tırnakları belirli aralıklarda Yarım ay şeklinde kesilmelidir.

  8.Üniversite ve araştırma hastaneleri daha ayrıntılı hastalık tedavi ve araştırma merkezleri olup Üçüncü basamak tedavi hizmetlerini kapsar.

  9.Hastalık yapan mikroorganizmaları insanlara taşıyan sivrisinek, bit, pire,kene hamam böceği, çeçe sineği, fare vb. hayvanlara Vektör denir.

  10. Sağlıkla ilgili problemlerin tespit edilmesi, çözümlerin planlanması ve verilen sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi için gerekli sayısal değerlere Sağlık ölçütleri denir.

  NOT BAREMİ:

   1. Doğru-yanlış tipi sorular: Her soru 5 (Beş) puandır.

   2. Boşluk doldurma tipi sorular her soru 5 (Beş) puandır.                                                      

   BAŞARILAR 

  Mustafa Bardak

  Yazı kaynağı : www.ogretmensitemiz.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap