Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  960 tl kira yardımı başvuru formu

  1 ziyaretçi

  960 tl kira yardımı başvuru formu bilgi90'dan bulabilirsiniz

  5543 sayılı İskan Kanunu Kapsamında Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması

  Kaymakamlıktan kira yardım başvuru formu! E-devlet üzerinden başvuranlara 1.150 TL ödenecek! Kira yardımı nasıl alınır?

  Kaymakamlıktan kira yardım başvuru formu! E-devlet üzerinden başvuranlara 1.150 TL ödenecek! Kira yardımı nasıl alınır?

  KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

  En çok merak edilen ve araştırılan konulardan birisi de kira yardımı başvurusunun nereye yapılacağı sorusu. Devletin yaptığı yardımların birçoğunu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gerçekleştiriyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işlemi yapmak için Kaymakamlıklardan destek alıyor. Kaymakamlıklar ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile birlikte çalışarak, kira yardımının verileceği kişiye ulaşıyor ve kira yardımı almasını sağlıyor.

  Yazı kaynağı : www.takvim.com.tr

  Kira Yardımı müracaatında istenilen belgeler - Adıyaman Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü

  Anlaşma ile tahliye edilen uygulama alanındaki yapılar ile uygulama alanı dışındaki riskli yapıların maliklerine tahliye tarihinden itibaren konut ve işyerlerinin teslim tarihine veya ilgili kurumca belirlenecek tarihe kadar, mümkün olması hâlinde geçici konut veya işyeri tahsisi, mümkün olmaması hâlinde ise, Bakanlıkça kararlaştırılacak aylık kira yardımı yapılabilir. Başvurular il Müdürlüklerine yapılır. İl Müdürlüğü talebi Bakanlığa iletir.

  • Kira yardımı aylık 535 Türk Lirasını, yardım süresi ise, 18 ayı geçemez.

  • Aylık kira bedeli, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi oranında güncellenir.

  • Yapılacak kira yardımının ilk beş aya kadar olan kısmı, taşınma masrafları da dikkate alınarak peşin olarak ödenebilir.

  • Yapılarda kiracı veya sınırlı aynî hak sahibi olarak ikamet edenlere veya işyeri işletenlere, Bakanlıkça belirlenecek oranda defaten kira yardımı yapılabilir.

  Kira yardımı başvuruları;

  • Uygulama alanında, riskli alan veya rezerv alanı belirlenmesine ilişkin karar ve tapu

  belgesine istinaden ilgili kuruma,

  • Uygulama alanı dışındaki riskli yapılarda, riskli yapı tespitine ilişkin rapor ve tapu

  belgesine istinaden Müdürlüğümüze yapılır.

  Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından yapılacak kira yardımları;

  • Uygulama alanında kira yardımı talebinin uygulamayı yapan İdare veya TOKİ’ce

  uygun görülmesi ve onaylanmak üzere Bakanlığa gönderilmesi üzerine, ilgililerine

  ödenmek üzere İdare veya TOKİ’nin hesabına,

  • Uygulama alanı dışındaki riskli yapılarda kira yardımı talebinin Müdürlükçe uygun görülmesi ve onaylanmak üzere Bakanlığa gönderilmesi üzerine, doğrudan riskli yapı maliklerinin hesap numaralarına yapılır.

  Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından aynı kişiye hem kira yardımı ve hem de faiz desteği yapılamaz. Kira yardımından faydalananlar faiz desteğinden, faiz desteğinden faydalananlar ise kira yardımından faydalanamaz.

  KİRA ve TAŞINMA YARDIMI BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER

  KİRA YARDIMI BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER

  Malik Başvurusu İçin:


  1. Ek-1 Başvuru Formu (Kurumda Verilecek)


  2. Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi


  3. Konut veya İşyerinin Bağımsız Bölümünü Gösterir Tapu Belgesi Aslı ve Fotokopisi


  Tapu arsa paylı ise; bağımsız birimin kime ait olduğunu gösterir Emlak Vergi Beyannamesi (İlgili Belediyeden alınacak, yetkili birim amiri tarafından imzalanmış ve mühürlü, bağımsız birim numarasını ve bağımsız birimin hisse oranını gösterir olmalı ) veya son 3 aya ait elektrik, su ve doğalgaz faturalarından birinin aslı (son 3 aya ait fatura; malikin adına kayıtlı, açık adres ve bağımsız bölüm numarasını gösterir olmalı)


  4. Taşınmaza Ait Güncel Tapu Kaydı (yetkili birim amiri tarafından imzalanmış ve mühürlü)


  5. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Örneği Aslı (Nüfus Müdürlüğünden alınacak, ıslak imzalı olmalı)


  6. Kamu Bankalarına Ait (IBAN) Numarasını Gösteren Hesap Cüzdanı Fotokopisi (Mümkün olması halinde Ziraat Bankası ve Halkbankası, vadesiz hesap)


  Vekâletname ile başvuru yapılacak ise;

  1. Vekâletname ile yapılacak başvurularda vekâletnamede “6306 sayılı Kanun kapsamında yapılacak kira yardımı başvurusu için yetki verilmesi” ibaresinin yer alması

  2. Vekaletname aslı ve fotokopisi

  3. Vekâletname ile birlikte vekilin kimlik aslı ve fotokopisi


  TAŞINMA YARDIMI BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER


  Konut Kiracıları İçin:


  1. Ek-2 Başvuru Formu (Kurumda Verilecek)


  2. Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi


  3. Riskli binada oturduğunu gösterir; Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Örneği Aslı (Nüfus Müdürlüğünden alınacak, ıslak imzalı olmalı) veya son 3 aya ait elektrik, su, doğalgaz faturalarından birinin aslı (son 3 aya ait fatura; kiracının adına kayıtlı, açık adres ve bağımsız bölüm numarasını gösterir olmalı)


  4. Yeni Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Örneği Aslı (Nüfus Müdürlüğünden alınacak, ıslak imzalı olmalı)


  5. Riskli Yapı Belirtme Yazısının Fotokopisi


  6. Kamu Bankalarına Ait Hesap Numarası, (IBAN) Gösteren Hesap Cüzdanı Fotokopisi (Mümkün olması halinde Ziraat Bankası ve Halkbankası, vadesiz hesap)

  İş Yeri Kiracıları İçin:


  1. Ek-3 Başvuru Formu (Kurumda Verilecek)


  2. Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi


  3. Riskli Bina Adresine Ait Vergi Levhası


  4. Yeni Taşınılan Adrese Ait Vergi Levhası


  5. Riskli Yapı Belirtme Yazısının Fotokopisi


  6. Kamu Bankalarına Ait Hesap Numarası, (IBAN) Gösteren Hesap Cüzdanı Fotokopisi (Mümkün olması halinde Ziraat Bankası ve Halkbankası, vadesiz hesap)

  Yazı kaynağı : adiyaman.csb.gov.tr

  Devletten Kira Yardımı Nasıl Alınır? 2022 Ne Kadar Destek Veriliyor?

  Devletten Kira Yardımı Nasıl Alınır? 2022 Ne Kadar Destek Veriliyor?

  Dar gelirli olup, maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara devlet kira yardım parası vermektedir. Devletten kira yardımı nasıl alınır, kimlere verilir, kira yardımı şartları nelerdir, belediye kira yardımı ne kadar, kira yardımı e-Devlet başvurusu nasıl yapılır, kira yardımı sorgulama e-Devlet üzerinden yapılır mı gibi merak edilen tüm soruları sizler için yanıtladık. İçeriğimizde Sosyal Hizmetler ve kaymakamlık kira yardımından, kira yardımı başvurusu yapmaya kadar tüm bilgileri öğrenebilir ve başvurunuzu yapabilirsiniz.

  Kira Yardımı Nedir?

  Devlet tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yapılan yardımlardan bir tanesi de kira yardımıdır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetle bağlı SYDV’ler tarafından yapılan bu yardımlar ayrı ayrı değerlendirilmektedir. Her iki yardımın da verilme amacı birbirinden farklıdır. Fakat ikisi de kira yardımı adı altında ihtiyaç sahibi ailelere verilmektedir.

  Türkiye Cumhuriyeti devleti sosyal bir devlet olduğunda dolayı ilgili bakanlıklar aracılığı ile dar gelirli ve yardıma muhtaç ailelere çeşitli yardımlar yapılmaktadır. Bu yardımlar genel olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilmektedir. Gıda, yakacak, barınma, çocukların eğitim masraflarının karşılanması vb. konularında verilen yardımlar kimi zaman ayni kimi zaman da nakdi olarak sağlanmaktadır. Peki nasıl kira yardımı alabilirim? diye düşünen ve bu yardımlara başvurmak isteyen için, devletten kira yardımı nasıl alınır, başvurular nasıl yapılır, sonuçlar nereden sorgulanır? detaylandıralım.

  Devletten Kira Yardımı 2022

  Barınma, giyecek, yiyecek gibi temel gereksinimlerin yanında eğitim, yakacak ve kira konusunda da ekonomik sıkıntılar çeken aileler bulunmaktadır. Kira yardımının asıl amacı evsiz olan vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Ayrıca yaşadıkları konutlar kentsel dönüşüm projesi kapsamında kamulaştırılan eski yerleşim yeri sahipleri de kira yardımından faydalanabilmektedir. Peki dar gelirli ailelere verilen devletten kira yardımı nasıl alınır, başvuruları nasıl yapılır?

  Devletten kira yardımı alabilmek için: kira destek ödemesi yapan ilgili bakanlıkların web adresleri üzerinden yer alan başvuru formlarını doldurabilirler. Ayrıca e-Devlet kira yardımı başvuru ekranından da kira yardımı için müracaat edebilirsiniz.

  Kentsel dönüşüm kapsamında devletten kira yardımı almak için, aile üyelerinden birinin üzerine kayıtlı olan konut tapusu olan haneler hariç olarak, tüm aileler kentsel dönüşüm kira yardımından faydalanabilirler. Aileler yenilenmiş olan konutlarının iskanlarını alana kadar kira giderleri devlet tarafından karşılanmakta olup 16 yaşından büyük işçiler için yürürlükte yer alan asgari ücret tutarının 30 günlük brüt tutarının %50’si oranında, Bakan onayından geçerek aile başına belirlenecek olan kira yardımı belirlenmektedir.

  Devletten Kira Yardımı Nasıl Alınır?

  Devletten kira yardımı iki farklı şekilde alınır. Kira yardımı almanın ilk yolu: dar gelirli ailelere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen kira yardımı, ikinci yolu ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak evlerin sahiplerine başka eve taşındıklarında kira ödemelerini yapabilmeleri adına verilen kira yardımıdır. Devletten kira yardımı alabilmek için E-devlet üzerinden belediye kira desteğine başvurmak için öncelikle https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-sosyal-yardim-talebinde-bulunma-ve-talebi-sorgulama-4671 linkine tıklamalısınız.

  Devletten kira yardımı alabilmeniz için gerekli şartları bilmeniz bu yönde yardım talep formu doldurmanız gerekmektedir. Bu yardımlardan faydalanabilmek için Belediyelere ve Bakanlıklara online olarak başvuru yapmanız yeterli olacaktır. Devletten kira yardımı başvuru için ilk olarak kimlik fotokopiniz ve oturduğunuz yerin vergi levhası sizden istenir. Bununla beraber kira yardımları ziraat bankası hesap numarasını ibraz etmek gereklidir. Başvuru yaptıktan sonra kişi hakkında soruşturma yapılır. Başvuru sahibi hakkında kurumlar tarafından detaylı bir araştırma yapıldıktan sonra bulundukları yerlerin kira koşulları incelendikten sonra olumlu veya olumsuz bir şekilde geri dönüş yapılacak, olumlu değerlendirilen kişilere kira yardımı ödeneği yapılacaktır.

  Kira Yardımı Şartları Nelerdir?

  Kira yardımı şartları şu şekildedir:

  Kira yardımından devlet ve belediyeler tarafından belirlenen şartları sağlayan kişiler faydalanabilmektedir.

  Mütevelli heyet tarafından belirlenen kriterler göz önünde bulundurularak başvurular değerlendirilmeye alınacaktır. Yapılan incelemeler sonucunda şartların sağlanması durumunda ailelere kira yardımı yapılacaktır.

  Destek veren pek çok kurum ve kuruluş bulunduğundan vatandaşlar kira yardımı başvurusu nereye yapılır? araştırmaktadır.

  Kira Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?

  Kira yardımı başvurularını aşağıdaki kurumlara iletebilirsiniz:

  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, devlet tarafından verilmekte olan kira yardımlarını alarak ihtiyacı olan vatandaşlara kaymakamlık aracılığı ile ulaştırır. Kaymakamlıklar ise bu işlem için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile iş birliği yapmaktadır.

  Kira yardımı başvurusu yapmak için, destek ödemesi yapan kurum ve kuruluşların web adresi üzerinde yer alan online başvuru formunu doldurabileceğiniz gibi, e-Devlet sisteminde bulunan kira yardım başvuru ekranını da kullanarak talebinizi oluşturabilirsiniz.

  e-Devlet Bakanlık Kira Yardımı Başvurusu 2022

  Kira yardımı başvurusu e-Devlet sistemi üzerinden kolaylıkla yapılmaktadır. e-Devlet’ten kira yardımı başvurusu yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

  Bakanlık tarafından kentsel dönüşüm için verilen Kira yardımı başvuru adımları aşağıdaki gibidir.

  Tüzel kişiliklerin başvuru adımları aşağıdaki gibidir:

  Kişisel başvuru yapıyorsanız güncel olmayan bilgilerinizi örneğin, ikametgah bilginiz olabilir, güncelleyerek devam ediniz. İlgili alandan kira kontrat dosyanızı sisteme yükleyiniz. Bir sonraki aşamaya geçebilmek için bu alanda istenen belgelerin doldurulması ve e-imza verilmesi zorunludur. Başvuru için sıraladığımız işlem adımlarını sırası ile uyguladığınızda talebiniz değerlendirilmeye alınacaktır.

  KİRA YARDIMI BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER

  KİRA ve TAŞINMA YARDIMI BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER

  Malik Başvurusu İçin:

  Tapu arsa paylı ise; bağımsız birimin kime ait olduğunu gösterir Emlak Vergi Beyannamesi (İlgili Belediyeden alınacak, yetkili birim amiri tarafından imzalanmış ve mühürlü, bağımsız birim numarasını ve bağımsız birimin hisse oranını gösterir olmalı ) veya son 3 aya ait elektrik, su ve doğalgaz faturalarından birinin aslı (son 3 aya ait fatura; malikin adına kayıtlı, açık adres ve bağımsız bölüm numarasını gösterir olmalı)

  Vekâletname ile başvuru yapılacak ise;

  TAŞINMA YARDIMI BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER

  Konut Kiracıları İçin:

  İş Yeri Kiracıları İçin:

  Kira Yardımı Sorgulama e-Devlet 2022

  Kira yardım başvurunuzu tamamladıktan sonra e-Devlet sistemi üzerinden kira yardımı talebinizin kabul edilip edilmediğini öğrenebilirsiniz. Oluşturmuş olduğunuz talebinizin son durumunu öğrenerek, ödeme tarihlerinde kira desteğinizi alabilirsiniz. e-Devlet kira yardımı sorgulamak için:

  Başvuru tarihinden, sonuç durumuna kadar tüm bilgileri bu sayfa üzerinden kolaylıkla ulaşabileceksiniz. Başvurunuz olumsuz sonuçlanmış ise başka bir bağlantıya gerek kalmadan yine aynı sayfanın sağ üst köşesinde yer alan ”Yeni Başvuru” menüsüne tıklayarak, tekrardan talebinizi oluşturabilirsiniz.

  Dar Gelirliye Kira Yardımı Yapan Kurumlar 2022

  Dar gelirli ailelere kira yardımı yapan kurumları sıralayacak olursak:

  Bu kurumlara ek olarak gönüllü kuruluşlar ve şahıslar tarafından da kira yardım desteklemesi yapılmaktadır.

  Özellikle salgın döneminde pek çok kurum ve kuruluş tarafından kira yardımı kapsamında maddi yardımlar yapılmaktadır.

  Bu yardımların dışında kış aylarında ihtiyaç duyulan yakacak için Kömür Yardımına mı ihtiyacınız var? İçeriğimizi inceleyerek kömür yardımı başvuruları nasıl yapılır, kaç torba kömür verilmektedir? inceleyerek başvurunuzu oluşturabilirsiniz.

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kira Yardımı 2022

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kira yardımı kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında vatandaşlara destekler vermektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, konutların kentsel dönüşüme girmesi halinde kira yardım süreleri 18 ay olarak belirlenmiştir. Resmi Gazete’ de yayımlanan karara göre riskli alanda bulunan konutlar kentsel dönüşüm projesi kapsamına dahil edilerek, konut sahiplerine 6306 Sayılı Kanun Yönetmeliği’ne bağlı olarak destek ödemeleri yapılacaktır.

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Yardımı Ne Kadar? 2022

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm kira yardımı 715 TL – 1.150 TL’dir. Yardım miktarları yardım yapılan illere göre değişmektedir. Konutta kiracı olarak ikamet edenlere 2 aylık, ayni hakka sahip konut sahiplerine ise 5 aylık kiraları tek seferde yatırılacaktır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ödenen kentsel dönüşüm yardımlarını 6 grup içerisinde değerlendirebiliriz.

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen 2022 kira yardımı zam oranları henüz belirlenmemiştir. Bu nedenle hak sahiplerine kentsel dönüşüm için yapılacak olan destek eski liste üzerinden verilecektir. Geçtiğimiz yıl da kentsel dönüşüm kira yardımı kapsamında zam oranları belirlenmediği için 2019 listesi hala daha geçerli olmaktadır.

  Buna göre Bakanlık tarafından belirlenen Şehirlere göre kentsel dönüşüm kira yardım ücretleri şu şekildedir:

  2022 yılı için belirlenecek olan aylık kira bedeli zam oranları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenecek. Başvurular ise: konut tahliye tarihinden itibaren bir yıl içinde ya da riskli yapının yıktırıldığı tarihten itibaren üç ay içinde belediyelere yapılacaktır. Müracaat esnasında kimlik bilgileriniz, adres bilgi raporu ve taşınmaza ait olan Güncel Taşınmaz Kaydı istenmektedir. Belgeler A.R.A.A.D. (Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi) sistemi üzerinden temin edilebileceği gibi, yapılan başvurularda riskli yapıların kontrolü de sistem üzerinden yapılacaktır.

  Kaymakamlık Kira Yardımı Veriyor mu?

  Kaymakamlıklar tarafından belirlenen şartların taşınması durumunda, maddi yardım ve kira desteği kaymakamlıklar tarafında da verilmektedir. Başvurular Kaymakamlık ve Valilikler bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na yapılmaktadır. Yardımlardan yararlanabilmek için, yardıma muhtaç şahısların bireysel başvuruları başvuruları kabul edilmektedir. Ancak belediyeler tarafından bu kişilerin tespiti ile şahısların başvurması gibi bir şart aranmaksızın da yardım yapılabilmesi mümkün olmaktadır.

  Kaymakamlık kira yardımı başvuru için gerekli olan evraklar:

  Bu evrakların yanı sıra kira yardımı talebinde bulunduğunuza bir dilekçe hazırlamanız gerekmektedir. Başvuru yapılacak zaman aile fertleri ile ilgili sorular sorulabilir. Vakıf bünyesinde bulunan kurul tarafından yerinde incelemede yapılarak, ailenin nasıl bir yaşantı sürdüğü incelenerek rapor hazırlanmaktadır.

  Aileyi inceleyerek rapor hazırlayacak olan heyet ise yardım için son kararı vermektedir. Kaymakamlık kira desteği verilecek olan kişi sayısı, o yıl için ayrılan bütçeye göre belirlenecektir. Raporun hazırlanmasının ardından aile, yardım desteğine uygun görülür ise belirlenen tutar kadar yardım alabilecektir.

  Dar Gelirli Ailelere Belediye Kira Yardımı Ne Kadar?

  Dar gelirli ailelere belediye kira yardımı bazı illerde 595 TL, bazı illerde ise 960 TL’dir. Dar gelirli ailelere kira yardımı kapsamında uygulanan destekler ilden ile, o yıl için ayrılan kira desteği bütçesine göre değişmektedir.

  Sosyal Hizmetler Kira Yardımı Ne Kadar?

  Sosyal Hizmetler kira yardım tutarları 960 TL’ye kadar çıkmaktadır. Sosyal hizmetler kira yardımları kira yardımı yapılacak olan illere göre 900 TL, 700 TL ve 500 TL olarak değişiklik göstermektedir. Sosyal hizmetler tarafından verilen kira yardımlarından faydalanmak isteyen kişiler sosyal hizmetler sayfasında yer alan başvuru formunu doldurup başvuru talebinde bulunabilirler.

  Devlet Kira Yardımı Ödemeleri Nereden Alınır?

  Başvuruların değerlendirilmesi ardından Sosyal Yardımlaşma Kira Yardımı almaya hak kazanan aileler, belirlenecek olan ödeme tarihleri arasında, banka hesaplarına yatmış olan destek tutarlarını çekebilirler. Devlet kira yardımı ödemeleri banka hesabınız yok ise ödemeniz başvuru sahibinin adına olacak şekilde PTT üzerinden yatırılacaktır. Sadece T.C kimlik numaranız ile birlikte PTT şubelerine giderek, yardım desteğinizi çekebilirsiniz. Kentsel dönüşüm kira yardımı Ziraat bankası hesaplarına yatırılacaktır.

  Yazı kaynağı : www.devletdestekli.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap