Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  8. sınıf türkçe fiilimsiler konu anlatımı

  1 ziyaretçi

  8. sınıf türkçe fiilimsiler konu anlatımı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Fiilimsi (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil, Zarf-Fiil) Konu Anlatımı | DilBilgisi.net

  Fiilimsi (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil, Zarf-Fiil) Konu Anlatımı | DilBilgisi.net

  Fiillere getirilen birtakım eklerle oluşturulan; fiillerin isim, sıfat, zarf şeklini yapan sözcüklere fiilimsi denir.

  Fiilimsiler, eylemden türeyen, ancak eylemin bütün özelliklerini göstermeyen sözcüklerdir. Bunlar bir fiil gibi olumsuz yapılabilir; ancak bir fiil gibi çekimlenemez.

  Örneğin; “silmek” fiilini “siliyorum” biçiminde çekimleyebiliriz; ama “silen” sıfat-fiilini “sileniyorum” biçiminde çekimleyemeyiz.

  Fiilimsiler, fiillere getirilen “fiilimsi ekleri” ile ortaya çıkarlar. Yani fiiller bazı ekler sayesinde fiilimsi olurlar. Bu ekler fiilden isim yapma ekleri olarak da bilinir ki bunlar eklendiği fiili isim soylu sözcük yaparak o sözcüğün cümlede “isim, sıfat ve zarf” görevinde kullanılmasını sağlarlar. (Fiilimsiler, fiilden isim yapma eki aldıkları için türemiş bir sözcük olarak kabul edilirler.)

  Fiilimsilerin Özellikleri

   1.  Eylemlerden türetilirler.

   2.  Olumsuzluk eki (-me / -ma) alabilirler.

   3.  Fiillerin aldığı “fiil çekim eklerini” yani şahıs ekleri, haber ve dilek kiplerini alamazlar.

   4.  Cümlede ad soylu sözcük (ad, sıfat, zarf) gibi görev yaparlar.

   >  Fiilimsiler; isim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiil olmak üzere üçe ayrılır:

  1. İsim-Fiil (Mastar)

  Fiillere getirilen “-ma / -me, -mak / -mek, -ış / -iş / -uş / -üş” ekleriyle yapılır. Bu ekleri, aklımızda daha kolay kalması için “-iş, -me, -mek” veya “-ma, -ış, -mak” şeklinde kodlayabiliriz. Bu ekler fillere gelerek onları cümle içinde “isim” yaparlar. İsim-fiiller, fiillerin isim gibi kullanılabilen şekilleridir.

   >  İsim-fiiller, isim çekim eklerini alabilir.

   UYARI  İsim-fiiller, olumsuzluk ekini almış fiillerle karıştırmamalıdır.

   UYARI  İsim fiil eki almış olmasına rağmen zamanla kalıplaşarak bir varlığın veya kavramın adı haline gelmiş sözcükler vardır. Bunlar fiilimsi olarak kabul edilmezler.

  2. Sıfat-Fiil (Ortaç)

  Fiillere getirilen “-an (-en), -ası (-esi), -maz (-mez), -ar (-er / -ır / -ir / -r), -dık (-dik / -duk /-dük), -acak (-ecek), -mış (-miş / -muş / -müş)” ekleriyle yapılır. Bu ekleri, aklımızda daha kolay kalması için -an,-ası,-mez,-ar,-dik,-ecek,-miş şeklinde kodlayabiliriz. Çoğu zaman sıfat görevinde kullanılırlar. Varlıkları niteledikleri için sıfat, yan cümlecik kurdukları için de fiil sayılan kelimelerdir.

   UYARI  Bazı sözcükler, sıfat-fiil eklerini alarak kalıcı isim olur. Fiilimsi özelliğini kaybeder.

   >  Kimi zaman sıfat – fiiller çekimli fiillerle karıştırılabilir. Karıştırmamak için sözcüğün yüklem görevinde mi yoksa sıfat görevinde mi kullanıldığına bakmalıyız.

   >  Sıfat – fiiller niteledikleri isim düştüğünde onun yerine geçerek bir isim gibi kullanılırlar yani adlaşırlar. Sıfat-fiiller adlaşmış olsa bile fiilimsi sayılırlar.

  3. Zarf-Fiil (Bağ-Fiil, Ulaç)

  Fiillere getirilen “-ken, -alı (-eli), -madan (-meden), -ince (-ınca / -unca / -ünce), -ip (-ıp / -up / -üp), -arak (-erek), -dıkça (-dikçe / -dukça / -dükçe / -tıkça /-tikçe / tukça / -tükçe), -e… -e (-a… -a), -r… -maz (-r… -mez), -casına (-cesine), -meksizin (-maksızın), -dığında (-diğinde / -duğunda / -düğünde / -tığında / -tiğinde / -tuğunda / -tüğünde)” ekleriyle oluşturulan sözcüklerdir. Birleşik bir cümlede iki cümleyi bağladıkları için bağlaç; özne, nesne, tümleç aldıkları için fiil sayılan kelimelerdir. Bağ fiillere “ulaç” da denir. Çekim ekleri almazlar. Cümlede zarf olarak kullanılırlar.

  Yazı kaynağı : www.dilbilgisi.net

  8. Sınıf Fiilimsiler (Eylemsiler) Konu Anlatımı

  8. Sınıf Türkçe Fiilimsiler konu anlatımı

  8. Sınıf Türkçe Fiilimsiler konu anlatımı

  Fiilimsi görevindeki kelimeler kendi içerisinde üç ana gruba ayrılır. Bunlar sırasıyla isim - fiil, sıfat -fiil ve zarf- fiildir. Bir fiilimsinin oluşması için en az bir ek alması gerekir. Cümle içerisinde yüklem olarak kullanılan fiiller ek alarak isim, zarf ve sıfat görevi üslenir

  8. Sınıf Türkçe Fiilimsiler - Konu Anlatımı

   1- Fiilimsilerin Genel Özellikleri

   1.A. Ek alsalar da fiil özelliklerini kaybetmezler.

   Kök: Açmak

   Kapıyı açtı. / Açtı - Fiil

   Açılan kapı tekrar kapandı. / Açılan - Fiilimsi

   2.A. Bir kelime ismi niteliyorsa sıfat, fiilimsiyi niteliyorsa zarf görevindedir.

   Örnek -1- Hızlı tren ulaşıma açıldı. / Hızlı kelimesi treni nitelediği için sıfattır.

   Örnek-2- Hızlı gelen tren birden durdu. / Bu cümlede ''gelen'' fiilimsidir. Hızlı kelimesi fiilimsiyi nitelediği için zarftır.

   3.A. Fiilimsiler olumsuzluk eki alabilir.

   Örnek -1- Okula ''gelmemesi'' hepimizi üzdü.

   Örnek -2- Söylediklerimi ''anlamaması'' benim suçum değil.

   4.A. Fiilimsiler cümleleri birleştirmek için kullanılabilir.

   Örnek-1- Kapıyı ''çarptığı'' gibi çıktı.

   Örnek -2- Kitaplarımızı ''açıp'' derse başladık.

   2- Fiilimsi Çeşitleri

   1.A. İsim - Fiil:

   Eylemlere gelen -ış - ma - mak gibi eklerle isim haline dönüşen fiilimsilere isim-fiil denir. Mastar adıyla da bilinir.

   İsim-Fiillere Örnekler:

   1- ''Başlamak'' bitirmenin yarısıdır.

   2- Doğup büyüdüğüm şehirden ''ayrılmak'' beni çok üzdü.

   3- Bu mevsimde yağmurun yağışı beni hüzünlendirir.

   4- Atatürk ile ''tanışmayı'' ve ''konuşmayı'' çok isterdim.

   5- Bu kış kar topu ''oynamaya'' doyamadım.

   Not: İsim fiillere getirilen -me - ma ekleri aynı zamanda olumsuzluk ekidir. Bu nedenle olumsuz eki almış fiillerle karıştırılmaması gerekir.

   Örnek: Ben sana bu eski şeyleri toplama dememiş miydim?

   Bu cümlede ''toplama'' olumsuz eki almıştır ve fiildir.

   Örnek: Yere düşen yaprakları toplama işi hepimizi yordu.

   Bu cümlede ''toplama'' isim-fiil olarak kullanılmıştır.

   Not: Bazı kelimelerde -me - ma eki kalıplaşmıştır ve isim olmuştur.

   Örnek -1- Annemin yaptığı dolma başkalarının yaptığına hiç benzemez. / Dolma: İsim

   Örnek -2- En sevdiğim dondurma çilekli olan. / Dondurma: İsim

   Örnek -3- Kayıt dondurma işlemi için iki saat bekledik. / Dondurma: İsim-Fiil

   1.B. Sıfat - Fiil:

   Nesne ve özneleri nitelendirdikleri için sıfat görevi görürler. Aynı zamanda yan cümleleri kurmak için kullanıldığından sıfat- fiil adını almıştır. Ortaç adıyla da bilinir.

   Sıfat- Fiillere Örnekler:

   Örnek -1- Kırpışan gözleri sonunda uykuya teslim oldu.

   Kırpışmak fiili -an eki alarak sıfat -fiil olmuştur.

   Örnek -2- Mahallede aramadık yer sormadık kimse kalmadı.

   Bir cümlede birden fazla sıfat - fiil yer alabilir. Aramak ve Sormak fiillerine -ık eki getirilmiştir. Cümle içerisindeki her iki kelime de sıfat-fiil görevindedir.

   Örnek -3- Utançtan kızarmış yanaklarını elleriyle saklamaya çalıştı.

   Sıfat-fiil olarak kullanılan 'kızarmış' yanakları nitelendirmiştir.

   Not: Bazı kelimeler zaman içerisinde fiilimsi özelliğini kaybetmiştir. Bu isimler sadece isim olarak kullanılır. Örneğin ''Yakacak Odun'' demek yerine sadece ''Yakacak'' denir

   1.C. Zarf Fiil:

   Zarf-fiillere Ulaç ve Bağ- Fiil de denir. Birden fazla cümleyi birbirine bağlamak için kullanılır. Aynı zamanda eylemi nitelediği için zarf-fiil adıyla tanımlanır. .

   Örnek -1- Daha İstanbul'a ''varmadan'' şikayet etmeye başladı.

   Örnek -2- Kavga ''ederek'' hiçbir meselenin halledilmeyeceğini bilmiyor musun?

   Örnek -3- Bazı insanlar ''susarak'' anlaşır.

   Örnek -4- Dışarı ''çıkar çıkmaz'' üşümeye başladım.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  8. Sınıf Fiilimsiler Konu Anlatımı

  8. Sınıf Fiilimsiler Konu Anlatımı

  Bu yazımızda sizlere 8. sınıf  Türkçe Fiilimsiler  hakkında bilgilendireceğiz. Filimsiler konusu 8. sınıfın en zor konularından biridir. Aşağıda sizlere başlıklar halinde sınıflandırarak anlattık. Konuyu pekiştirmeniz için bol bol örneklendirdik.

  Fiilimsiler

  Fiillerden belirli eklerle türetilmiş oiup fiiller gibi çekimlenemeyen yani kip ve kişi ekleri alamayan fakat fiiller gibi olumsuz şekilleri yapılabilen, cümlede isim, sıfat ve zarf görevinde kullanılabilen bu tür sözcüklere fiilimsi (eylemsi) denir.

  Fiil kök ya da gövdelerinden türerler.

  gelince git fiilinden türemiş bir fiilimsidir.

  Kip ve kişi eki alarak çekimlenemezler. (Çekimlenirse fiil olur.)

  gelir, gidip, kalkıp gibi ek alan fiiller kip ekleri ile çekimlenemezler. Dolayısıyla fiilimsidirler.

  Olumsuzluk eklerini alabilirler.

  gitmeyerek, konuşmamak vb.

  Cümlenin başında, ortasında ya da sonunda bulunabilir.

  Gitmek zor meseledir.
  Oturup dinlendikçe toparlanıyordu.
  Tek kusuru aceleci olmasıdır.

  Fiilimsiler, cümlenin sonunda olmadıklarında yarım yargı bildirir ve yan cümle oluştururlar.

  Aklıma gelince sana gelip anlatırım.

  Cümlede isim, sıfat ve zarf görevinde kullanılırlar.

  Girmek yasaktır.
  İsim
  Gelen konuklar iyi ağırlandı.
  Sıfat
  Giderken hepimizle vedalaştı.
  Zarf
  İsim çekim eklerini alabilirler.

  Girmeler→ Çokluk eki almış.

  Girmesi → Tamlama eki almış.

  Girmekten → Hâl eki almış.

  Tüm fiilimsi ekleri yapım ekidir. Fiilimsi eki alan sözcük de türemiş sözcüktür.

  İsim-Fiil

  Fiil soylu sözcüklerin sonuna “-me”, “-mek”, “-iş” ekleri getirilerek yapılır. “ma y ış mak” şeklinde kodlanır.

  Onun gelmesini dört gözle bekliyoruz.
  Gruptan çıkışına anlam veremedik.
  Bir gülüşün ömre bedel.
  Seni görmek beni mutlu etti.
  Bu soruyu bilme olasılığı düşüktü.

  Sıfat – Fiil (Ortaç)

  Fiil soylu sözcüklerin sonuna -an, -ası, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş  ekleri getirilmek suretiyle yapılır. Sıfat-fiil ekleri genellikle sıfat tamlaması kurar. ” anası mezar dikecekmiş” şeklinde kodlanır.

  İşleyen demir ışıldar.
  O öpülesi eller beni bugünlere getirdi.
  Dönülmez akşamın ufkundayız,vakit çok geç.
  Görecek günler var daha aldırma gönül.
  Bu olayı görmüş kişilerle konuştuk.
  Hatırı sayılır dostlarım var bu işi halledebilecek.
  Sabahları çalar saatle uyanırdım.

  Zarf – Fiil (Ulaç, Bağ – Eylem)

  Fiil kök ve gövdelerinin üzerine “-ip”, “-ince”,” -ken”, “-dikçe”, “-meden”, “-ince”, “-meksizin”, “-cesine”, “-esiye”, “-eli”, “-diğinde”,”…-er…-mez…”,”-e…-e” ekleri getirilerek oluşturulur. Zarf-fiil ekleri temel cümlenin zarf tümleci olurlar. Zaman veya durum zarfı olarak kullanılırlar.

  Gözlerin gözlerime değince felaketim olurdu, ağlardım.
  Seni gördükçe eski günler geliyor aklıma.
  Bize geldiğinde henüz olaydan haberi yoktu.
  Ödev yaparken rahatsız edilmek istemem.
  Çocuklar, konuşa konuşa yanımızdan geçtiler.
  İçeri girer girmez konuşmaya başladı.
  O mahalleden ayrılalı tam üç yıl olmuş.
  Konuşarak halletmeliyiz bütün problemleri.
  Küçükken güle oynaya okula giderdik.

  LGS Türkçe Konu Anlatımı için Tıklayınız

  Yazı kaynağı : www.basarisiralamalari.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap