Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  8 sınıf matematik 21 sayfa cevapları

  1 ziyaretçi

  8 sınıf matematik 21 sayfa cevapları bilgi90'dan bulabilirsiniz

  8. Sınıf Meb Yayınları (2) Matematik Sayfa 21 Sıra Sizde Soruları ve Cevapları

  8. Sınıf Meb Yayınları (2) Matematik Sayfa 21 Sıra Sizde Soruları ve Cevapları

  Sıra Sizde 5

  Aşağıdaki soruları cevaplayınız

  a) 30 litrelik ve 42 litrelik iki farklı kolonya, birbirine karıştırılmadan eşit hacimli şişelere doldurulmak istendiğinde bu şişeler en fazla kaç litrelik olmalıdır?

  Bu iki şişenin hacimlerini biliyoruz. Eğer şişe hacimlerinin en büyük ortak bölenini, yani EBOB'unu alırsak şişe hacminin alabileceği maksimum değeri buluruz. Çünkü hacimlerinden daha büyük bir şişeye doldurulamazlar, taşarlar. Bu sebeple EBOB aldık.

  30 ve 42 sayılarının EBOB'u için aşağıdaki işlemleri yapmalıyız:

  30 42 | 2 (*)
  15 21 | 3 (*)
  5 7 | 5
  1 7 | 7
  1

  EBOB(30,42) = 3.2 = 6 olur. Yani bu iki farklı kolonya, birbirine karıştırılmadan eşit hacimli şişelere doldurulmak istendiğinde şişeler en fazla 6 litre olmalıdır.

  b) 12 ve 8 sayılarına bölündüğünde 7 kalanını veren en küçük sayı kaçtır?

  Soruda bize verilen bilgilere göre, X sayısı 12 ve 8 sayılarına bölündüğü zaman 7 kalanını veriyormuş. Buradan da şu sonucu çıkarıyoruz ki X sayısına 7 sayısını eklersek ortaya çıkacak yeni sayı 12 ve 8 sayılarına tam bölünecektir.

  Bu soruda bizden istenen ise, X değerinin en küçük değerinin kaç olacağıdır.

  Bu soruyu çözmek için, 12 ve 8 sayılarının en küçük ortak katlarını bulmamız gerekir. (EKOK)

  12 8 | 2
  6 4 | 2
  3 2 | 2
  3 1 | 3
  1

  Gördüğümüz üzere katlar 2, 2, 2 ve 3'tür.
  2 * 2 * 2 * 3 = 24
  24 sayısı, 12'ye ve 8'e ortak bir biçimde kalansız bölünen en küçük sayıdır.
  Sorunun en başını hatırlarsak, 12'ye ve 8'e bölündüğünde 7 kalan verdiği bilgisi mevcuttu. O halde;
  24 + 7 = 31
  31 sayısı, 12 ve 8 sayılarına bölündüğünde 7 kalanını veren en küçük sayıdır.

  c) Uzunluğu 10 cm olan mavi ve 8 cm olan kırmızı çubuklar aynı hizadan başlayarak ve aynı renkler uç uca gelecek şekilde ekleniyor. Kırmızı ve mavi çubukların uçları aynı hizaya geldiğinde toplam en az kaç çubuk kullanılmış olur?

  Uzunluğu 10 cm ve 8 cm olan çubuklar var. On santimlik çubuk mavi sekiz santimlik çubuk kırmızıymış. Aynı hizadan başlayarak uç uca gelecek şekilde eklenen bu çubuklar aynı hizaya gelince en az kaç çubuk kullanıldığı isteniliyormuş. İstenileni bulmak için, EKOK alacağız

  10 8 | 2
  5 4 | 2
  5 2 | 2
  5 1 | 5
  1

  EKOK(10,8) = 2.2.2.5 = 8.5 = 40
  EKOK 'u 40 olarak bulduk.
  40/10 = 4
  40/8 = 5
  4+5= 9

  Cevap: 9

  ç) 48 ve 56 kilogramlık nohut ve fasulye birbirine karıştırılmadan eşit kütlede paketlenecektir. Bu paketler en fazla kaç kilogramlık olmalıdır?

  Soru bizden ortak bölenleri isteniyor yani ebob;

  48 56 | 2 (*)
  24 28 | 2 (*)
  12 14 | 2 (*)
  6 7 | 2
  3 7 | 3
  1 7 | 7
  1

  Ebob = 2.2.2 = 8
  Cevap: 8 kg olmalıdır.

  d) Aralarında asal olan iki sayının çarpımı 72’dir. Buna göre bu iki sayının toplamı kaç olabilir?

  1.72, 2.36, 3.24, 4.18, 6.12 ve 8.9 çarpımları 72 ediyor.

  e) İki doğal sayının EBOB’u 6, EKOK’u 60 ise bu sayıların çarpımını bulunuz.

  İki sayının EBOB ile EKOK çarpımı kendilerinin çarpımına eşittir. Bu durumda direkt verilen sayıları çarparız. 6 × 60 = 360.

  Cevap: 360.

  EBOB / EKOK hesaplaması yapalım.

  15 20 | 2
  15 10 | 2
  15 5 | 3
  5 5 | 5 (*)
  1 1

  EKOK; 2.2.3.5 = 60.
  EBOB; 5.

  8. Sınıf Meb (2) Matematik Sayfa 23 Cevapları

  f) Aralarında asal olan iki sayının EBOB’u ile EKOK’unun toplamı 64’tür. Sayılardan biri 9 ise diğeri kaçtır?

  Aralarında asal sayıların ebobu 1'dir ve ekokları kendi çarpımlarıdır. Toplamları 64 olduğuna göre bir eksiği çarpımlarını verir yani 9 ile çarpılan diğer sayı 63 olacağı için diğer sayı 7 olmalıdır

  g) Biri 80 cm, diğeri 120 cm uzunluğundaki iki çubuk, boyları birbirine eşit olacak şekilde küçük parçalara ayrıldığında bir parçanın uzunluğu en fazla kaç cm olur?

  80 | 2
  40 | 2
  20 | 2
  10 | 2
  5 | 5
  1

  120 | 2
  60 | 2
  30 | 2
  15 | 3
  5 | 5
  1

  h) Ülkemize 23 Nisan şenlikleri için 30 Alman ve 35 Fransız öğrenci gelecektir. Buna göre her odada eşit sayıda ve aynı ülkeden öğrenci kalması koşuluyla en az kaç odaya ihtiyaç vardır?

  Cevap 13. Çünkü 30 ve 35'in EBOB'u 5'tir. 30/5=6, 35/5=7, 6+7=13 eder.

  ı) Evinin ihtiyaçlarını düzenli olarak karşılayan sorumluluk sahibi bir baba, ailesinin bir yılda tüketeceği 50 kilogram mercimeğin ve 98 kilogram bulgurun erken bozulmasını önlemek için birbirine karışmayacak şekilde eşit kütlede
  paketlemek istemektedir. Bu iş için en az kaç adet pakete ihtiyaç vardır?

  98 ve 50'nin ebob'u

  98 50 | 2(*)
  49 25 | 5
  49 5 | 5
  49 1 | 7
  7 | 7
  1

  Ebob(98,50) = 2

  Demek ki her paketin kütlesi 2'ymiş. Şimdi 98 ve 50'yi 2'ye bölelim ki paket sayılarını bulalım.

  98:2 = 49 (bulgur)
  50:2 = 25 (mercimek)
  25+49 = 74

  i) Fatih Öğretmen, öğrencilerine kenar uzunlukları pozitif tam sayı olan bir dikdörtgenin alanının 36 cm2 olduğunu ve bu dikdörtgenin kenar uzunluklarının ortak çarpanlarının sadece 1 olduğunu söylemiştir.
  Fatih Öğretmen’in belirttiği bu dikdörtgenin kenar uzunluklarının neler olabileceğini bulunuz.

  Şimdi çarpılınca 36 sayısını elde eden sayı çiftlerine bakalım. Yanlarına da aralarında asal olup olmadıklarını yazalım.

  1.36 → aralarında asal ama 1 olduğu için bunu saymayacağız.
  2.18 → aralarında asal değil
  3.12 → aralarında asal değil
  4.9 → aralarında asal
  6.6 → aralarında sal değil.

  Demek ki bu dikdörtgenin;

  Kısa kenarı : 4
  Uzun kenar : 9

  Araştıralım Düşünelim .

  Banka ve devlet kuruluşları için asal sayıların niçin önemli olduğunu araştıralım, düşünelim.

  Yazı kaynağı : www.egitimsistem.com

  8. Sınıf Matematik Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 21

  8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 17-18-19-20-21. Cevapları MEB Yayınları

  8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 17-18-19-20-21. Cevapları MEB Yayınları

  8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 17-18-19-20-21. Cevapları MEB Yayınları

  En Büyük Ortak Bölen (EBOB) Cevapları

  1. ÜNİTE: Çarpanlar ve Katlar: 8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 17-18-19-20-21. Sayfa MEB Yayınları

  8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları MEB Yayınları

  Aydın Market, Ramazan ayında mahallesindeki yoksul ailelere yardım etmek için 100 kg bulgur ve 80 kg mercimek ayırmıştır. Bulgur ve mercimekleri eşit kütlede ve birbirine karıştırmadan paketlemek için en az kaç poşete ihtiyaç vardır? Düşününüz ve açıklayınız.
  Cevap: En büyük ortak bölenlerini bulmamız gerekir.

  8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 18 Cevapları MEB Yayınları

  Aşağıda verilen sayıların EBOB’larını bulunuz.
  Cevap:

  8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları MEB Yayınları

  Aşağıdaki sayı çiftlerinin aralarında asal olup olmadığını bularak karşılarına işaretleyiniz
  Cevap:

  8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 20 Cevapları MEB Yayınları

  Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri doldurunuz
  Cevap:

  Aşağıda verilen sayıların pozitif tam sayı bölenlerini, ortak bölenlerini ve EBOB’larını çözümlü örnekten yararlanarak bulunuz.
  Cevap:

  8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 21 Cevapları MEB Yayınları

  Aşağıdaki soruları cevaplayınız

  a) 30 litrelik ve 42 litrelik iki farklı kolonya, birbirine karıştırılmadan eşit hacimli şişelere doldurulmak istendiğinde bu şişeler en fazla kaç litrelik olmalıdır?
  Cevap:

  b) 12 ve 8 sayılarına bölündüğünde 7 kalanını veren en küçük sayı kaçtır?
  Cevap:

  c) Uzunluğu 10 cm olan mavi ve 8 cm olan kırmızı çubuklar aynı hizadan başlayarak ve aynı renkler uç uca gelecek şekilde ekleniyor. Kırmızı ve mavi çubukların uçları aynı hizaya geldiğinde toplam en az kaç çubuk kullanılmış olur?
  Cevap:

  ç) 48 ve 56 kilogramlık nohut ve fasulye birbirine karıştırılmadan eşit kütlede paketlenecektir. Bu paketler en fazla kaç kilogramlık olmalıdır?
  Cevap:

  d) Aralarında asal olan iki sayının çarpımı 72’dir. Buna göre bu iki sayının toplamı kaç olabilir?
  Cevap: Aralarında asal ve çarpımı 72 olan sayılar 8 ve 9’dur.

  8 + 9 = 17 olur.

  e) İki doğal sayının EBOB’u 6, EKOK’u 60 ise bu sayıların çarpımını bulunuz
  Cevap:  İki sayının EBOB ve EKOK çarpımı sayıların çarpımına eşittir.

  6 . 60 = 360 olur.

  f) Aralarında asal olan iki sayının EBOB’u ile EKOK’unun toplamı 64’tür. Sayılardan biri 9 ise diğeri kaçtır?
  Cevap:

  Aralarında asal olduğu için EBOB’ları 1’dir.
  64 – 1 = 63 EKOK olur.
  Sayılardan biri 9 ise diğer sayı 7 olur.

  g) Biri 80 cm, diğeri 120 cm uzunluğundaki iki çubuk, boyları birbirine eşit olacak şekilde küçük parçalara ayrıldığında bir parçanın uzunluğu en fazla kaç cm olur?
  Cevap:

  h) Ülkemize 23 Nisan şenlikleri için 30 Alman ve 35 Fransız öğrenci gelecektir. Buna göre her odada eşit sayıda ve aynı ülkeden öğrenci kalması koşuluyla en az kaç odaya ihtiyaç vardır?
  Cevap:

  ı) Evinin ihtiyaçlarını düzenli olarak karşılayan sorumluluk sahibi bir baba, ailesinin bir yılda tüketeceği 50 kilogram mercimeğin ve 98 kilogram bulgurun erken bozulmasını önlemek için birbirine karışmayacak şekilde eşit kütlede paketlemek istemektedir. Bu iş için en az kaç adet pakete ihtiyaç vardır?
  Cevap:

  i) Fatih Öğretmen, öğrencilerine kenar uzunlukları pozitif tam sayı olan bir dikdörtgenin alanının 36 cm² olduğunu ve bu dikdörtgenin kenar uzunluklarının ortak çarpanlarının sadece 1 olduğunu söylemiştir. Fatih Öğretmen’in belirttiği bu dikdörtgenin kenar uzunluklarının neler olabileceğini bulunuz
  Cevap: Aralarında asal dediği için;

  1 . 36 = Aralarında asal
  2 . 18 = aralarında asal değil
  3 . 12 = aralarında asal değil
  4 . 9 = aralarında asal

  Kısa kenar= 4
  Uzun kenar = 9  olur.

  Banka ve devlet kuruluşları için asal sayıların niçin önemli olduğunu araştıralım, düşünelim
  Cevap: Banka ve devlet kuruluşlarında şifreleme asal sayı olduğunda kırılması zor olmaktadır. Sayı diğer sayıların katları olduğunda kırılması kolay olduğu için bankalar ve devlet daireleri asal sayıları tercih etmektedirler.

  Yazı kaynağı : www.forumderscevaplari.com

  8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları

  “8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları” nı siz değerli öğrencilerimiz için hazırladık.

  8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

  Ortaokul yılları çok çabuk geçen yıllardır. Daha dün ilkokuldaydınız ve şimdi ortaokul yarın ise hayırlısıyla liseye başlayacaksınız. Eminiz ki herkesin iyi bir liseye gitme hayali var. Bunu istemek hayal etmek her bireyin her öğrencinin hakkı. Güzel bir lisede okumak demek aynı zamanda güzel bir üniversite anlamına geliyor. Ama öncelikle sizler için önemli olan 8. sınıfı başarıyla bitirmek. Bu zor yılda ise sizi en çok zorlayacak derslerinde başında matematik dersi geliyor. Matematik dersinde başarılı olabilmek için olabildiği kadar çok problem çözmeli ve düzenli tekrar yapmalıyız. Tekrar edilen bir derste başarısız olmak hemen hemen mümkün değil.

  8.sınıf matematik ders kitabı cevapları” öğrencilerin anlayacağı ve en basit-hızlı şekilde ödevlerini çözebileceği şekilde hazırlanmıştır. Özellikle bilgiye dayalı sorular ayrıntılı bir şekilde cevaplandırılmıştır. Cevaplar ise düzgün bir Türkçe’yle ve yazım kurallarına dikkat edilerek verilmiştir.

  8.sınıf matematik kitabı cevapları meb 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240 ‘ın cevapları aşağıdadır. 

  8. sınıf matematik ders kitabı cevapları” aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Cevapların sayfaları mavi renkle gösterilmiştir. Bunun sebebi ise öğrencilerin aradığı sayfayı kolay bir şekilde bulmalarına yardımcı olmaktır.

  Evevl cevapta bildiğiniz üzere pek çok “ders ve çalışma kitabı cevapları” mevcuttur. Umarız ki hazırlamış olduğumuz “matematik ders kitabı cevapları” siz değerli öğrencilerimizin okul başarısına katkıda bulunur. Unutulmamalıdır ki ders ve çalışma kitabı cevapları sadece kontrol amaçlı yayınlanmaktadır. Öncelikle sorulara sizin cevap vermeniz ve sitemize girip cevapları karşılaştırmanız bizim sizden küçük bir isteğimizdir. Şimdi ise sizden küçük bir ricamız olacak, yayınımıza emoji ile tepki vermek ister misiniz? Bakın hemen aşağıda 🙂

  Yazı kaynağı : matematikodevim.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap