Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  8. sınıf fen bilimleri ders kitabı sayfa 64 cevapları

  1 ziyaretçi

  8. sınıf fen bilimleri ders kitabı sayfa 64 cevapları bilgi90'dan bulabilirsiniz

  8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Adım Adım Yayıncılık Sayfa 64

  8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Adım Adım Yayıncılık Sayfa 64

  8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 64 Cevapları Adım Adım Matbaa Yayıncılık ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

  8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Adım Adım Yayıncılık Sayfa 64

  B. Aşağıdaki kavramları kullanarak bilimsel bir metin yazınız. Yazdığınız metni arkadaşlarınızla paylaşınız.

  genetik mühendisliği, klonlama, ıslah, gen tedavisi, biyoteknoloji, gen aktarımı

  C. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

  1. Bezelyelerde sarı tohum rengi, yeşil tohum rengine baskındır. Bir araştırmacı yaptığı iki ayrı çaprazlamanın sonuçlarını yandaki gibi ifade ediyor. Araştırmacının karşılaştığı bu durumun sebebini açıklayınız.

  Yeşil tohumlu iki bezelyeyi çaprazladığımda elde ettiğim bezelyelerin tümü yeşil tohumlu oldu. Sarı tohumlu iki bezelyeyi çaprazladığımda ise elde ettiğim bezelyelerin %25’i yeşil tohumlu oldu. Acaba bu durumun sebebi nedir?

  I. Nesil: Xx – Xx
  II. Nesil: XX – Xx – xx

  Sonuçlara göre %25 homozigot sarı bezelye, %50 heterozigot sarı bezelye, %25 ise homozigot yeşil bezelyeler oluşur.

  2. Düzgün ve buruşuk tohumlu bezelye bitkileri çaprazlandığında, birinci kuşaktaki bezelyelerin tümü düzgün tohumlu oluyor. Birinci kuşaktaki bezelyelerin çaprazlanmasıyla hem düzgün hem buruşuk tohumlu bezelyeler elde ediliyor. Bu durumun sebebi nedir?

  3. Yusuf DNA modeli oluşturmak için sınıfa aşağıdaki malzemeleri getiriyor.

  • 20 adet mavi düğme
  • 20 adet kırmızı düğme
  • 50 adet yeşil düğme
  • 50 adet sarı düğme
  • 140 adet turuncu düğme
  • 140 adet siyah düğme

  Yusuf oluşturduğu DNA modelinde timin bazını yeşil, guanin bazını kırmızı, fosfatı siyah düğmelerle temsil ediyor. Buna göre Yusuf; modelde adenin bazı, sitozin bazı ve deoksiriboz şekerini hangi renk düğmelerle temsil etmiştir?

  adenin 50 sarı
  sitozin 20 mavi
  deoksiriboz şekeri 140 turuncu

  4. Kaktüslerin yapraklarının diken şeklinde, nilüfer bitkisinin yapraklarının ise geniş olmasının sebebini açıklayınız.

  Kaktüs yaprakları dikenler şeklindedir. Kaktüslerin gövdeleri kısa ve yaprak yüzeylerinin dar olması su ihtiyacının az olmasını sağlar. Böylece kaktüs bitkisi suyun az olduğu çöl ortamında yaşayabilir.
  Nilüfer bitkisi su üzerinde yaşar. Bu kapsamda terleme ile su kaybının daha fazla olması için bu bitki geniş yüzeyli yapraklara sahiptir.

  8. Sınıf Adım Adım Matbaa Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 64 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.evvelcevap.com

  8.Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Sayfa 64-65 Cevapları- Matbaa Yayınları Fotoğrafları - Foto Galerisi - foto haberleri

  8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Adım Adım Yayıncılık 2. Ünite Değerlendirme Sayfa 63, 64, 65, 66, 67 Soruları ve Cevapları

  8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Adım Adım Yayıncılık 2. Ünite Değerlendirme Sayfa 63, 64, 65, 66, 67 Soruları ve Cevapları

  2. Ünite Değerlendirme Soruları

  A. Canlılarda görülen bazı özellikler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu özellikleri mutasyon, modifikasyon ve adaptasyon şeklinde sınıflandırarak uygun kutucuğu işaretleyiniz. Sınıflandırma gerekçenizi uygun sütuna yazınız

  B. Aşağıdaki kavramları kullanarak bilimsel bir metin yazınız. Yazdığınız metni arkadaşlarınızla paylaşınız.

  genetik mühendisliği klonlama ıslah gen tedavisi biyoteknoloji gen aktarımı

  Genetik mühendisliği canlıların kalıtsal olan özelliklerini yani genlerini değiştirerek ona yeni işlevler kazandıran bilim dalıdır. Klonlama, gen aktarımı, gen tedavisi gibi çalışmalar genetik mühendisliğin alanına girmektedir.

  C. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

  1. Bezelyelerde sarı tohum rengi, yeşil tohum rengine baskındır. Bir araştırmacı yaptığı iki ayrı çaprazlamanın sonuçlarını yandaki gibi ifade ediyor. Araştırmacının karşılaştığı bu durumun sebebini açıklayınız.

  Yeşil tohumlu iki bezelyeyi çaprazladığımda elde ettiğim bezelyelerin tümü yeşil tohumlu oldu. Sarı tohumlu iki bezelyeyi çaprazladığımda ise elde ettiğim bezelyelerin %25’i yeşil tohumlu oldu. Acaba bu durumun sebebi nedir?

  2. Düzgün ve buruşuk tohumlu bezelye bitkileri çaprazlandığında, birinci kuşaktaki bezelyelerin tümü düzgün tohumlu oluyor. Birinci kuşaktaki bezelyelerin çaprazlanmasıyla hem düzgün hem buruşuk tohumlu bezelyeler elde ediliyor. Bu durumun sebebi nedir?

  3. Yusuf DNA modeli oluşturmak için sınıfa aşağıdaki malzemeleri getiriyor.

  • 20 adet mavi düğme • 20 adet kırmızı düğme
  • 50 adet yeşil düğme • 50 adet sarı düğme
  • 140 adet turuncu düğme • 140 adet siyah düğme

  Yusuf oluşturduğu DNA modelinde timin bazını yeşil, guanin bazını kırmızı, fosfatı siyah düğmelerle temsil ediyor. Buna göre Yusuf; modelde adenin bazı, sitozin bazı ve deoksiriboz şekerini hangi renk düğmelerle temsil etmiştir?

  4. Kaktüslerin yapraklarının diken şeklinde, nilüfer bitkisinin yapraklarının ise geniş olmasının sebebini açıklayınız.

  Ç. Aşağıda verilen tanımlarla kavramları eşleştiriniz.

  1. DNA’nın en küçük yapı birimidir. (Nükleotid)
  2. DNA’nın yapısında bulunan kalıtsal özelliklerimize etki eden bölgelerdir. (Gen)
  3. İnsanların vücut hücrelerinde 2n = 46, üreme hücrelerinde n = 23 adet bulunan yapıdır. (Kromozom)
  4. Genlerin yapısını, görevlerini ve nesilden nesile nasıl aktarıldığını inceleyen bilim dalıdır. (Kalıtım)
  5. Bir karakterin oluşmasını sağlayan genlerin birbirinin aynısı olma durumudur. (Saf döl)
  6. Bir canlının gen yapısıdır. (Genotip)
  7. Baskın genle birlikte olduğunda etkisini göstermeyen gendir. (Çekinik gen)
  8. Aynı soydan gelen insanların yaptığı evliliktir. (Akraba evliliği)
  9. Canlıların yaşadıkları ortamda temel ihtiyaçlarını karşılama şansını artıran fiziksel yapılar ve davranışlardır. (Adaptasyon)
  10. Kendi türü dışından bir gen aktarılarak belirli özellikleri değiştirilen canlılardır. (Transgenik)
  11. Genetik mühendisliği uygulamalarının mal ve hizmet üretmek amacıyla kullanılmasıdır. (Biyoteknoloji)

  D Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

  1. Bezelyelerde mor çiçek rengi, beyaz çiçek rengine baskındır. Yandaki tabloda üç farklı bezelye çiçeğinin renk bakımından genotipleri verilmiştir. Tabloya göre bezelyelerin çiçek rengi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

  A. Mor Beyaz Beyaz B. Mor Beyaz Mor
  C. Beyaz Mor Beyaz D. Mor Mor Mor
  Cevap: B

  2. Yandaki görselde verilen DNA molekülü kendini eşleyecektir. Eşlenme sonucunda oluşan DNA molekülünün yapısı ve sayısı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
  Cevap: A

  3. • Guanin nükleotidin yapısında guanin organik bazı, deoksiriboz şekeri ve I bulunur.
  • Bir DNA molekülünde deoksiriboz şekeri sayısı II sayısına eşittir.
  • Belirli özelliklere etki eden DNA bölgelerine III adı verilir.
  • İnsanların vücut hücrelerinde 2n = 46 sayıda IV bulunur.
  Yukarıda verilen cümlelerdeki noktalı yerlerden hangilerine aynı ifade yazılmalıdır?

  A. I ve II B. I ve III C. II ve IV D. III ve IV
  Cevap: A

  4. Canlılarda görülen aşağıdaki durumlardan hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?

  A. Van kedisinin gözlerinin farklı renklerde olması
  B. Keçilerde dört boynuzluluk
  C. Farklı çevrelerde yetişen tek yumurta ikizlerinin farklı fiziksel özelliklere sahip olması
  D. Bazı insanların ellerinde veya ayaklarında altı parmak olması

  Cevap: C

  5. Bir çiftçi yapacağı çaprazlama sonucunda %100 saf döl düzgün tohumlu bezelye elde etmek istiyor. ( Düzgün tohumlu olma geni, buruşuk olma genine baskındır.) Buna göre çiftçi, aşağıda verilen çaprazlamalardan hangisini yapmalıdır?

  A. Melez döl düzgün tohumlu iki bezelyeyi çaprazlamalıdır.
  B. Saf döl düzgün tohumlu iki bezelyeyi çaprazlamalıdır.
  C. Saf döl düzgün tohumlu bezelye ile buruşuk tohumlu bezelyeyi çaprazlamalıdır.
  D. Buruşuk tohumlu iki bezelyeyi çaprazlamalıdır.
  Cevap: B

  6. Akraba evliliği ile ilgili;
  I. Akraba, evliliği düşük, veya ölü doğum yapma riskini arttırır
  II. Akraba evliliği yapan, çiftlerin çocuklarında kalıtsal hastalık görülme riski daha fazladır.
  III. Kalıtsal hastalığa neden olan çekinik genlerin akraba evliliğinde bir araya gelme ve fenotipte etkisini gösterme ihtimali daha fazladır
  ifadelerinden hangisi veya hangileri söylenebilir?

  A. Yalnız II B. I ve II C. I ve III D. I, II ve III
  Cevap: D

  7. • Altın pirine
  • Vitamin tabletleri
  • Raf ömrü uzun sebzeler
  • İnsülin hormonu
  • Böceklere dayanıklı bitki tohumları
  Yukarıda verilenlerden kaç ianesi biyoiekrıoloji uygulamaları sonucu hayatımıza giren ürünlere örnektir?

  A. 5 B. 4 C. 3 D. 2
  Cevap: A

  8. Şemada verilen noktalı yere aşağıdaki ifadelerden hangisi yazılabilir?

  A. Adaptasyon örnekleri
  B. Modifikasyon örnekleri
  C. Mutasyon örnekleri
  D. Canlılarda kalıtsal olmayan değişim örnekleri
  Cevap: C

  9. Adaptasyonla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A. Aynı doğal çevrede yaşayan canlılar benzer adaptasyonlar geliştirebilir.
  B. Adaptasyonlar kalıtsaldır.
  C. Adaptasyonlar canlının yaşama, üreme ve beslenme şansını artırır.
  D. Canlıların tümünde aynı adaptasyonlar görülür.
  Cevap: D

  Yazı kaynağı : www.egitimsistem.com

  8. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 64

  8. Sınıf Fen Bilimleri ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 8. Sınıf Fen Bilimleri ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

  Sayfanın Cevapları:

  8. Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Adaptasyon Cevapları

  8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Tutku Yayıncılık 2. Ünite DNA ve Genetik Kod Sayfa 60, 61, 62, 63, 64  Adaptasyon Etkinlik Soruları ve Cevapları

  8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 60 Cevabı

  Aşağıdaki fotoğraflarda gizlenen canlıları görebildiniz mi? Bu canlılar neden gizlenmektedir? Bu özelliklerini yavrularına aktarabilirler mi?

  8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 61 Cevabı

  Adaptasyon Nedir?

  Evinizde penguen besleyebilir misiniz ya da buzullar arasında bir kaktüs yetiştirilebilir misiniz? Deve, kaktüs, keseli çöl faresi gibi canlılar çöllerde yaşarken fok, kutup ayısı, penguen gibi canlılar kutup bölgelerinde yaşar. Peki, sizce bir penguen neden çölde yaşayamaz? Bir kaktüsün kutuplarda yaşaması neden mümkün değildir?

  Canlıların yaşadıkları çevreye nasıl uyum sağladıklarını gözlemleyiniz. Bunları aşağıdaki gibi bir tabloya not ediniz.

  Adaptasyon : Suyun az bulunduğu ortamda yaşayabilen bir bitkidir. Bu nedenle su kaybını önlemesi ve suyu depo etmesi gerekir. Kalın ve dar yüzeyli yaprakları sayesinde kaktüs bu ortama uyum sağlamıştır. Ayrıca köklerinde su depo edebilme özelliğine sahiptir. Kaktüsün bu özellikleri adaptasyon örneğidir.

  Canlı adı: Kaktüs

  8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 62 Cevabı

  Yaşadığı çevreye uyum sağlayamayan canlılara ne olur?

  8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 63 Cevabı

  Neler Gözlemlediniz?

  • Arkadaşınız verilen süre içinde hangi renk düğmeden daha çok topladı? Neden?

  • Yaptığınız etkinlikle doğal seçilim arasında nasıl bir ilişki vardır? Arkadaşlarınızla tartışınız.

  8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 64 Cevabı

  Bölüm Sonu Değerlendirmesi

  1) Develer çöl veya sıcak iklim koşullarında yaşayan canlılardır. Zaman içerisinde develerin kirpikleri atalarından daha uzun, kulakları daha kıllı olmaya başlamıştır. Ayrıca develer vücutlarında yağ depolamaya başlamıştır.
  Aşağıdaki soruların cevaplarını verilen bilgi notundan yararlanarak noktalı yere yazınız.

  a) Develerde yıllar içinde görülen bu değişime ne ad verilir? Bunun develer için önemi nedir?

  b) Develer böyle bir değişim geçirmeseydi ne olurdu?

  c) Develerdeki bu değişimin amacı nedir?

  ç) Benzer şekilde zamanla değişim geçiren canlılar nelerdir?

  Yazı kaynağı : kitap.basarisiralamasi.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap