Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  8. sinif bursluluk taban puanları 2022

  1 ziyaretçi

  8. sinif bursluluk taban puanları 2022 bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Bursluluk kaç puan? İOKBS PYBS bursluluk taban puanları 5,6,7,8,9,10,11. sınıf! Sınıflara göre puanlar...

  Bursluluk kaç puan? İOKBS PYBS bursluluk taban puanları 5,6,7,8,9,10,11. sınıf! Sınıflara göre puanlar...

  2022 bursluluk taban puanları! İOKBS 5,6,7,8,9,10,11 sınıf puanları sınav sonuçlarının hemen ardından araştırılıyor. İOKBS bursluluk puanları öğrenciler ve ailelerin merak konusu oldu. Puan tablosuna göre öğrenciler burs almaya hak kazanıp kazanmadığını öğrenecek. Puanlamalar, diğer çocuk, öğretmen çocuğu, özel hak tanınan ve bulunduğu yerde okul yok kategorilerinde sıralanıyor. İşte; 5,6,7,8,9,10,11. sınıf bursluluk taban puanları!

  Bursluluk taban puanları sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte merak ediliyor. İOKBS bursluluk 5,6,7,8,9,10,11 sınıf puanları! Bursluluk kaç puanla kazanılır? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan puanların ardından öğrenciler 2022 bursluluk taban puanları hakkında araştırma yapıyor. Puanlar kontenjanlara göre değişiklik gösterebiliyor. 2022 yılı için en düşük bursluluk sınavı taban puanı en düşük 100, en yüksek 460,72 olarak belirlenmişti. İşte; 2022 bursluluk İOKBS taban puanları!

  BURSLULUK KAÇ PUANLA KAZANILIR? 

  Bursluluk sınavında taban puanlar kategorilere göre değişiyor. Örneğin 5. sınıfta 450 puan ile burs alamazken 10. sınıfta aynı puanla bu burs alınabilir. Kategorilere ve sınıflara göre taban puan hesaplanıyor. 

  BURSLULUK TABAN PUANLARI 2022

  Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı olarak da bilinen İOKBS sınavında bu sene için puan bilgileri gelmedi. Ancak geçen yılki puanlara göre karşılaştırma yapabilir ve burs alıp almadığınızı öğrenebilirsiniz.

  5.SINIF

  5. Sınıf diğer çocuk: 462,356

  5. sınıf öğretmen çocuğu: 464,845

  5. Sınıf kanunla özel hak tanınan çocuk: 100

  5. Sınıf oturduğu yerde okul yok: 452,258

  6.SINIF

  6. Sınıf diğer çocuk: 450

  6. sınıf öğretmen çocuğu: 456,149

  6. Sınıf kanunla özel hak tanınan: 100

  7.SINIF

  7. Sınıf diğer çocuk: 453

  7. sınıf öğretmen çocuğu: 460,967

  7. Sınıf kanunla özel hak tanınan: 100

  7. Sınıf oturduğu yerde okul yok: 455,928

  8. SINIF

  8. Sınıf diğer çocuk: 462

  8. sınıf öğretmen çocuğu: 475,372

  8. Sınıf kanunla özel hak tanınan: 100

  8. Sınıf oturduğu yerde okul yok: 468,499

  9. SINIF

  9. Sınıf diğer çocuk: 422

  9. sınıf öğretmen çocuğu: 437,516

  9. Sınıf kanunla özel hak tanınan: 100

  9. Sınıf oturduğu yerde okul yok: 419,977

  10. SINIF

  10. Sınıf diğer çocuk: 432

  10. sınıf öğretmen çocuğU: 429,482

  10. Sınıf kanunla özel hak tanınan: 100

  10. Sınıf oturduğu yerde okul yok: 414,608

  11. SINIF

  11. Sınıf diğer çocuk: 425

  11. sınıf öğretmen çocuğu: 438,891

  11. Sınıf kanunla özel hak tanınan: 100

  11. Sınıf oturduğu yerde okul yok: 419,037

  SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

  Sınav sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

  Bursluluk hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e-Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecek. Belirtilen süreler arasında kaydını yaptırmayan öğrenciler tüm haklarından vazgeçmiş sayılacak.

  Bursluluk sonuçları açıklandı! 2022 MEB İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklaması! İOKBS sonuç sorgulama MEB 2022 bursluluk sonuçları saat kaçta açıklanır? Bursluluk sonuçları açıklandı mı? İOKBS bursluluk sınavına giren yüzbinlerce öğrenci bursluluk sınav sonuçlarında kaç puan aldığını merak ediyor. Bursluluk sonuçları açıklandı mı sorusu günün en çok araştırılan sorularından birisi oluyor. Peki; MEB İOKBS bursluluk sonuçları saat kaçta açıklanır?

  Yazı kaynağı : m.turkiyegazetesi.com.tr

  İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 5,6,7,8,9,10,11.sınıf BURSLULUK SINAVI KAÇ PUANLA KAZANILIR?

  �OKBS 5, 6, 7 ve 8. s�n�f taban puanlar� nereden ��renilir? �OKBS PYBS bursluluk s�nav� taban puanlar�

  �OKBS 5, 6, 7 ve 8. s�n�f taban puanlar� nereden ��renilir? �OKBS PYBS bursluluk s�nav� taban puanlar�

  �OKBS sonu�lar� i�in heyecan giderek artarken di�er yandan s�nav hakk�nda merak edilen sorular i�in ara�t�rmalar y�kseldi. ��renci ve veliler taban puanlar� hakk�nda bilgi alarak bu sayede i�lemlerini ger�ekle�tirecek. Peki, �OKBS PYBS bursluluk s�nav� taban puanlar� a��kland� m�? �OKBS 5, 6, 7 ve 8. s�n�f taban puanlar� nas�l ��renilir? ��te detaylar

  �OKBS SONU�LARI NE ZAMAN A�IKLANACAK?

  Bursluluk s�nav� sonu�lar� 23 Eyl�l 2022 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

  Okul m�d�rl�kleri ��renci velisinin istemesi h�linde "S�nav Sonu� Belgesi"ni elektronik ortamdan al�p m�h�r ve imza ile onaylad�ktan sonra ��renci velisine veya ��renciye imza kar��l��� verecektir.

  Ortaokul 5. S�n�f ��rencileri ��in Bursluluk Puanlar�

  5. S�n�f di�er �ocuk kontenjan� i�in puan: 462,356

  5. S�n�f kanunla �zel hak tan�nan kontenjan� i�in puan: 100

  5. S�n�f oturdu�u yerde okul yok kontenjan� i�in puan: 452,258

  Ortaokul 6. S�n�f ��rencileri ��in Bursluluk Puanlar�

  Di�er �ocuk Kontenjan�: 450

  ��retmen �ocu�u Kontenjan�: 456

  Kanunla �zel hak tan�nan kontenjan i�in puan 100

  Ortaokul 7. S�n�f ��rencileri ��in Bursluluk Puanlar�

  Di�er �ocuk Kontenjan�: 453

  ��retmen �ocu�u Kontenjan�: 460

  Kanunla �zel hak tan�nan kontenjan i�in puan: 100

  Bulundu�u Yerde Okul Yok Kontenjan�: 455,928

  Ortaokul 8. S�n�f ��rencileri ��in Bursluluk Puanlar�

  Di�er �ocuk Kontenjan�: 462

  ��retmen �ocu�u Kontenjan�: 475,372

  Kanunla �zel hak tan�nan kontenjan i�in puan: 100

  Bulundu�u Yerde Okul Yok Kontenjan�: 468,499

  Lise 9. S�n�f ��rencileri ��in Bursluluk Puanlar�

  Di�er �ocuk Kontenjan�: 422

  ��retmen �ocu�u Kontenjan�: 437,516

  �zel hak tan�nan kontenjan i�in puan 100

  Bulundu�u Yerde Okul Yok Kontenjan�: 419,977

  Lise 10. S�n�f ��rencileri ��in Bursluluk Puanlar�

  Di�er �ocuk Kontenjan�: 432

  ��retmen �ocu�u Kontenjan�: 429,482

  Kanunla �zel hak tan�nan kontenjan i�in 100

  Bulundu�u Yerde Okul Yok Kontenjan�: 414,608

  Lise 11. S�n�f ��rencileri ��in Bursluluk Puanlar�

  Di�er �ocuk Kontenjan�: 425

  ��retmen �ocu�u Kontenjan�: 438,891

  Kanunla �zel hak tan�nan kontenjan i�in puan 100

  Bulundu�u Yerde Okul Yok Kontenjan�: 3419,037

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Bursluluk ka� puanla kazan�l�r? �OKBS Bursluluk s�nav� baraj puan� 2022

  Bursluluk ka� puanla kazan�l�r? �OKBS Bursluluk s�nav� baraj puan� 2022

  Bursluluk s�nav� baraj puan�, s�nav sonu�lar�n�n a��klanmas�yla birlikte ara�t�r�lmaya ba�land�. ��rencinin, MEB taraf�ndan belirlenen taban puan�n �st�nde bir puan al�nmas� durumunda burs almas� m�mk�nd�r. S�nav� kazanan adaylar e�er �artlar� tutuyorsa burs ya da yat�l� e�itim almaya hak kazan�r. Peki Bursluluk ka� puanla kazan�l�r? ��te 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. s�n�flar i�in �OKBS Bursluluk s�nav� baraj puanlar� 2022

  BURSLULUK KA� PUANLA KAZANILIR?

  5. S�n�f di�er �ocuk kontenjan� i�in puan: 462,356

  5. s�n�f ��retmen �ocu�u kontenjan� i�in puan: 464,845

  5. S�n�f kanunla �zel hak tan�nan kontenjan� i�in puan: 100

  5. S�n�f oturdu�u yerde okul yok kontenjan� i�in puan: 452,258

  6. SINIF �OKBS BURSLULUK SINAVI BARAJ PUANI 2022

  6. S�n�f di�er �ocuk kontenjan� i�in puan: 450

  6. s�n�f ��retmen �ocu�u kontenjan� i�in puan: 456,149

  6. S�n�f kanunla �zel hak tan�nan kontenjan� i�in puan: 100

  7. SINIF �OKBS BURSLULUK SINAVI BARAJ PUANI 2022

  7. S�n�f di�er �ocuk kontenjan� i�in puan: 453

  7. s�n�f ��retmen �ocu�u kontenjan� i�in puan: 460,967

  7. S�n�f kanunla �zel hak tan�nan kontenjan� i�in puan: 100

  7. S�n�f oturdu�u yerde okul yok kontenjan� i�in puan: 455,928

  8. SINIF �OKBS BURSLULUK SINAVI BARAJ PUANI 2022

  8. S�n�f di�er �ocuk kontenjan� i�in puan: 462

  8. s�n�f ��retmen �ocu�u kontenjan� i�in puan: 475,372

  8. S�n�f kanunla �zel hak tan�nan kontenjan� i�in puan: 100

  8. S�n�f oturdu�u yerde okul yok kontenjan� i�in puan: 468,499

  9. SINIF �OKBS BURSLULUK SINAVI BARAJ PUANI 2022

  9. S�n�f di�er �ocuk kontenjan� i�in puan: 422

  9. s�n�f ��retmen �ocu�u kontenjan� i�in puan: 437,516

  9. S�n�f kanunla �zel hak tan�nan kontenjan� i�in puan: 100

  9. S�n�f oturdu�u yerde okul yok kontenjan� i�in puan: 419,977

  10. SINIF �OKBS BURSLULUK SINAVI BARAJ PUANI 2022

  10. S�n�f di�er �ocuk kontenjan� i�in puan: 432

  10. s�n�f ��retmen �ocu�u kontenjan� i�in puan: 429,482

  10. S�n�f kanunla �zel hak tan�nan kontenjan� i�in puan: 100

  10. S�n�f oturdu�u yerde okul yok kontenjan� i�in puan: 414,608

  11. SINIF �OKBS BURSLULUK SINAVI BARAJ PUANI 2022

  11. S�n�f di�er �ocuk kontenjan� i�in puan: 425

  11. s�n�f ��retmen �ocu�u kontenjan� i�in puan: 438,891

  11. S�n�f kanunla �zel hak tan�nan kontenjan� i�in puan: 100

  11. S�n�f oturdu�u yerde okul yok kontenjan� i�in puan: 419,037

  �OKBS BURSLULUK PARASI NE KADAR?

  En y�ksek puan� alanlar yani s�navdan ba�ar�l� bir not elde eden ��renciler �OKBS bursu kapsam�nda ayda 1 kez yat�r�lmak suretiyle 663.87 TL �cret al�r. Fakat enflasyon rakamlar�ndan sonra bu miktar�n de�i�mesi s�z konusudur. 2022 �OKBS �creti 663.87 TL'dir.

  Bursluluk s�nav�nda ba�ar� sa�layan ��renciler e�itim hayatlar� boyunca verilen burstan faydalanabilecek.

  Burslulu�a hak kazanan ortaokul ve imam hatip ortaokullar� ile orta��retim okulu/kurumu ��rencilerinin bursluluk kay�t i�lemleri, ��rencilerin ��renim g�rd�kleri veya kay�t yapt�rd�klar� MEB'e ba�l� resmi okul m�d�rl�kleri taraf�ndan yap�lacak, ��renci kay�tlar�yla beraber ba�layacakt�r.

  Paras�z Yat�l� Bursunu almaya hak kazanan ��renciler okul m�d�rl�klerine ba�vurular�n� yapacaklar. MEB'in yay�nlad��� k�lavuza g�re,

  "Burslulu�u hakk�n� kazanan ��rencilerin bursluluk i�lemleri okul m�d�rl��� taraf�ndan ilgili burs d�neminde e-Burs Mod�l� �zerinden ger�ekle�tirilecektir."

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap