Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  7.sınıf sosyal bilgiler ders kitabı sayfa 22 cevapları

  1 ziyaretçi

  7.sınıf sosyal bilgiler ders kitabı sayfa 22 cevapları bilgi90'dan bulabilirsiniz

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 22

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı cevapları siz değerli öğrencilerimiz için sayfamıza ekledik. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 7. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı etkinlik cevapları için aşağıya göz atabilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzletilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

  Sayfanın Cevapları:

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayıncılık 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri Sayfa 21, 22, 23, 24 Medyanın Hayatımızdaki Yeri Etkinlik Soruları ve Cevapları

  Medyanın Hayatımızdaki Yeri Metni Cevapları (7. Sınıf Sosyal Bilgiler)

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 21 Cevabı 

  Gün içinde T V karşısında ve genel ağda ne kadar zaman geçiriyorsunuz? Bu zamanın fazla olduğunu düşünüyor musunuz? Neden?

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 22 Cevabı 

  Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

  1. Genel ağın kullanılmasının yaygınlaşması sizin hayatınızda ve çevrenizde neleri değiştirdi ya da değiştirmedi.

  Değişenler

  Değişmeyenler

  2. Genel ağın yaygınlaşmasının kişiler arası iletişime olumlu ya da olumsuz etkileri nelerdir? Örnek veriniz.

  a) Olumlu

  b) Olumlu

  3. Genel ağın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü değerlendiriniz?

  Sosyal medyanın faydalarına ilişkin başka neler söyleyebilirsiniz?

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 23 Cevabı 

  Aile bireyleri arasındaki iletişimi arttırmak için neler yapılabilir?

  Aile içindeki her bireyin görev ve sorumluluklarının bilincinde olması önemlidir.

  Aile içinde herkesin düşüncelerine saygı duyulması gerekmektedir.

  Aile içi demokrasi olmalıdır.

  Aile içi yardımlaşma ve paylaşma duygularına önem verilmelidir.

  Aile fertlerinin her konudaki kişisel kararlarına saygı duyulmalıdır.

  Aşağıdaki ifadeleri okuyup “Günümüzde” şeklinde başlayan cümleleri tamamlayınız.

  Eskiden aileler, çocuklarını sokaktan eve getirme konusunda çoğu zaman sorun yaşarlardı.

  Günümüzde

  Eskiden aileler akşam yemeklerinde bir araya gelir, sohbet ederek yemeklerini yerlerdi.

  Günümüzde

  Eskiden genellikle evlerde ve kütüphanelerde bulunan ansiklopedilerden araştırma yapılırdı.

  Günümüzde

  Eskiden bayramlarda tebrik kartı yazılırdı, eş dost ve akrabalar ziyaret edilirdi.

  Günümüzde

  Eskiden akşamları misafirliğe gitmek, sohbet etmek daha yaygındı.

  Günümüzde

  Eskiden haberleşme imkânları günümüze göre daha kısıtlıydı.

  Günümüzde

  Eskiden haberler kâğıda basılı gazetelerden okunur ve radyolardan dinlenirdi.

  Günümüzde

  Eskiden aynı mahallede oturan çoğu birbirini tanırdı. Komşular birbirlerinin acı ve tatlı günlerinde yanlarında olurlardı.

  Günümüzde

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayıncılık 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri Sayfa 21, 22, 23, 24 Medyanın Hayatımızdaki Yeri Etkinlik Soruları ve Cevapları

  Yazı kaynağı : kitap.basarisiralamasi.net

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 18-19-20-21-22-23-24. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 18-19-20-21-22-23-24. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık

  7.-Sınıf-Sosyal-Bilgiler-Ders-Kitabı-18-19-20-21-22-23-24.-Sayfa-Cevapları-Ekoyay-Yayıncılık

  7.Sınıf Ekoyay Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 18-19-20-21-22-23-24. Sayfa Cevapları Medyanın Hayatımızdaki Yeri

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Sayfa 18 Ders Kitabı Cevapları

  OLUMLU İLETİŞİM, MUTLU BİREY VE TOPLUM

  İletişimin olumlu olması ne demektir? Örnek vererek açıklayınız.
  Cevap: İletişimin olumlu olması iletişim kurallarına uygun bir ortam olması demektir. İletişim esnasında konuşmacı ve dinleyici kurallara uymalıdır. Örneğin bir dinleyici, konuşmacıyı dinlerken göz teması kurmalı ve başka bir iş ile uğraşmamalıdır.

  Etkinlik Zamanı

  Yukarıdaki konuşma balonunda Mehmet ile doktor arasındaki iletişime yer verilmektedir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

  1. Mehmet ile doktor arasındaki iletişimin olumlu şekilde devamını sağlayan beden dili unsurları nelerdir?
  Cevap: Mehmet ile doktor arasında beden dili unsurlarından mimik etkili olmuştur.

  2. Olumlu iletişimin bireysel ve toplumsal ilişkilere katkısını değerlendiriniz.
  Cevap: Olumlu iletişim bireyleri olumlu motive ettiği için bu toplumada yansır ve insanlar daha güzel bir iletişim kurmaya başlar.

  3. Metindeki olumlu iletişime katkı sağlayan cümleleri tespit ederek altını çiziniz.
  Cevap: Metinde iletişime katkı sağlayan unsurlar şunlardır: Mehmet’in selam vererek ve söz alarak konuşmaya başlaması, doktor’un Mehmet’le göz teması kurup mimik hareketleri kullanması ve sözünü kesmemesi gibi unsurlar etkilidir.

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Sayfa 20 Ders Kitabı Cevapları

  Etkinlik Zamanı

  1. Çevrenizdeki insanlarla olumlu iletişim kurmak için nelere dikkat ediyorsunuz?
  Cevap: Çevremdeki insanlarla olumlu iletişim kurmak için ilk başta onları selamlarım, göz teması kurarım ve iletişim esnasında dinleyici ben isem konuşmacının sözünü bölmem ve mimik hareketlerimle onu dinlediğimi belli ederim.

  2. Çevrenizdeki insanlarla iletişim kurarken kullandığınız kelime ve cümlelere örnekler veriniz. Bu ifadelerden hangileri iletişimi olumlu, hangileri olumsuz etkilemektedir? Belirtiniz.
  Cevap: Çevremdeki insanlarla iletişim kurarken nezaket ifadeleri ve selamlaşma ifadelerini kullanırım. Karşımdaki kişiyi rahatsız edecek bir şey kullanmam.

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Sayfa 21 Ders Kitabı Cevapları

  MEDYANIN HAYATIMIZDAKİ YERİ

  Gün içinde TV karşısında ve genel ağda ne kadar zaman geçiriyorsunuz? Bu zamanın fazla olduğunu düşünüyor musunuz? Neden?
  Cevap: Gün içerisinde TV ve genel ağda 2-3 saat kadar zaman geçiriyorum. Bu saatler bana göre mâkul sayılabilir ancak annem ve babam bu zamanın fazla olduğunu ve gözlerimin zarar göreceğini söylüyor.

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Sayfa 22 Ders Kitabı Cevapları

  Etkinlik Zamanı

  1. Genel ağın kullanılmasının yaygınlaşması sizin hayatınızda ve çevrenizde neleri değiştirdi ya da değiştirmedi.

  Değişenler

  Değişmeyenler

  2. Genel ağın yaygınlaşmasının kişiler arası iletişime olumlu ya da olumsuz etkileri nelerdir? Örnek veriniz.
  Cevap:

  a) Olumlu: İnsanlar daha kolay iletişim kurabiliyor. Örneğin 200 yıl önce bir haber başka bir şehire günlerce yoldan sadece bir mektupla haber gidiyordu ancak günümüzde saniyeler içerisinde dünyanın öte yanındaki biriyle iletişim kurulabiliyor.

  b) Olumsuz: İnsanlar artık sosyal aktivitelere aktif olarak katılmıyor. İnsanlar bilgisayar ve internet bağımlılığına yakalanmış durumda.

  3. Genel ağın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü değerlendiriniz?
  Cevap: Genel ağ sayesinde insanlar genel ağ ortamında iletişim kuruyor. Sosyal hayatta ise bu iletişim gittikçe düşmektedir.

  Sosyal medyanın faydalarına ilişkin başka neler söyleyebilirsiniz?
  Cevap: Sosyal medya hayatı boyunca görüşmesi çok zor olan insanların iletişim kurmasını kolaylaştırır, insanların ne yaptıklarını öğrenmemiz kolaylaşmakta ve toplumsal önemli olaylardan haberdar olmamızı sağlar.

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Sayfa 23 Ders Kitabı Cevapları

  Aile bireyleri arasındaki iletişimi arttırmak için neler yapılabilir?
  Cevap: Aile bireyleri arasında iletişimi arttırmak için kitle iletişim araçları kullanımına sınır getirilmelidir.

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Sayfa 24 Ders Kitabı Cevapları

  Etkinlik Zamanı

  Aşağıdaki ifadeleri okuyup “Günümüzde” şeklinde başlayan cümleleri tamamlayınız.

  Eskiden aileler, çocuklarını sokaktan eve getirme konusunda çoğu zaman sorun yaşarlardı.
  Günümüzde aileler çocuklarını sokağa çıkması konusunda zorluk yaşıyorlar.

  Eskiden aileler akşam yemeklerinde bir araya gelir, sohbet ederek yemeklerini yerlerdi.
  Günümüzde aileler ayrı ayrı yemekler yiyerek kafalarını telefondan kaldırmıyorlar.

  Eskiden genellikle evlerde ve kütüphanelerde bulunan ansiklopedilerden araştırma yapılırdı.
  Günümüzde genel ağ aracılığı ile elektronik kitaplar ve internet ansiklopedilerinden yararlanılmaktadır.
  Eskiden bayramlarda tebrik kartı yazılırdı, eş dost ve akrabalar ziyaret edilirdi.
  Günümüzde kısa mesaj ile bayram kutlanmaktadır.

  Eskiden akşamları misafirliğe gitmek, sohbet etmek daha yaygındı.
  Günümüzde sosyal medyada sohbet etmek daha yaygın.

  Eskiden haberleşme imkânları günümüze göre daha kısıtlıydı.
  Günümüzde haberleşme çok kolay ve rahat.

  Eskiden haberler kâğıda basılı gazetelerden okunur ve radyolardan dinlenirdi.
  Günümüzde haberler televizyon, telefon ve daha bir çok kitle iletişim aracından edinilebiliyor.
  Eskiden aynı mahallede oturan çoğu birbirini tanırdı. Komşular birbirlerinin acı ve tatlı günlerinde yanlarında olurlardı.
  Günümüzde insanlar büyük apartmanlarda karşı komşusunu tanımıyor.

  Yazı kaynağı : www.forumsinif.com

  Forum Sayfa Cevapları

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Medyanın Hayatımızdaki Yeri Soruları ve Cevapları Sayfa 21 22 23 24 

   Medyanın Hayatımızdaki Yeri Soruları ve Cevapları

  Cevap : Gün içinde TV karşısında ve genel ağda ne kadar zaman geçiriyorsunuz? Bu zamanın fazla olduğunu düşünüyor musunuz? Neden? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

  Gün içinde TV karşısında ve genel ağda 4 veya 6 saat zama geçiriyorum. Bu zaman benim için az olduğunu düşünüyorum.

  Çünkü Gün içinde TV karşısında ve genel ağda ödev ve araştırmalarım için yeterli zaman sağlamıyor. Daha fazla olanaklarla daha iyi bir şekilde ödevlerimi yaparak araştırmalarımı tamamlar ve başarımı arttırabilirim.

  Etkinlik Zamanı

  Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

  Cevap : Genel ağın kullanılmasının yaygınlaşması sizin hayatınızda ve çevrenizde neleri değiştirdi ya da değiştirmedi. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

  Genel ağın kullanılmasının yaygınlaşması hayatımızda her alanda değişlikler yaptı. Genel ağın kullanılmasının yaygınlaşması ile birlikte siparişlerin sanal olarak yapılması, kıyafetlerin bir çok ürünün genel ağdan alınması, iletişimin genel ağda sağlanması gibi değişikler yapıldı.

  Cevap :Genel ağın yaygınlaşmasının kişiler arası iletişime olumlu ya da olumsuz etkileri nelerdir? Örnek veriniz. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

  Genel Ağ, internet olarak bilinmektedir. İnternetin yaygınlaşması ile internet araçları internet ağını kullanabileceğimiz cihazlarda fazlalaşmıştır.

  Bugün akıllı telefonlar, tabletler, smart TV veya Android TV gibi televizyonlar, bilgisayarlar, genel ağın yaygınlaşarak kişiler arasında iletişime olumlu katkılar sunmaktadır. Genel ağın yaygınlaşması ile olumlu ve olumsuz etkiler ortaya çıkmıştır. Kişinin kendi kullanımına göre olumlu veya olumsuz olur.

  Olumlu şekli : İnternet sayesinde insanlar olaylardan anında haberdar olabilir. İletişimde zaman ve mekan farkı kalmadan iletişime geçilebilir. Dünyanın başka bir köşesinden biriyle görüntülü görüşebilir, yabancılarla yabancı dilde görüşerek dil eğitiminizi geliştirebilirsiniz.

  Olumsuz şekli : kötü amaçlar için kullanılabilir. Zaman israfı oluşur. Terör örgütlerine propaganda yaptırılabilir.

  Cevap :Genel ağın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü değerlendiriniz? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

  Genel Ağ Sosyal değişime büyük katkı sağlamaktadır. Bu değişim olumlu veya olumsuz olarak bize yansıtmaktadır. Örneğin bizim kültürümüze ait olmayan yada uygun olmayan şeyler bu iletişim  yüzünden bizimle bir etkileşime geçerek yaşam tarzımız olumsuz yönde etkilemektedir. Olumlu olarak düşünecek olursak toplumsal anlamda gelişmiş ülkelerin teknolojik gelişmelerini sanatsal faaliyetlerini takip edebilir, bizde  bu gelişimlerde dahil olabiliriz.

  Cevap : Sosyal medyanın faydalarına ilişkin başka neler söyleyebilirsiniz? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

  Sosyal medya günümüzde zararlı gibi düşünülse de aslında yararlı ve faydalıdır. Yararı ve zararı kişilerin kullanımına göre değişiklik gösterir. Eğer yararlı yönlerini ve gerektiği kadar kullanmasını bilirsek zararını görmeyiz ve bize fayda sağlayabilir. Sosyal medyanın faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz.

  Sosyal medya sayesinde yeni iş olanakları sağlanmaktadır.

  Sosyal medya sayesinde insanlar kendilerini tanıtmayı sağlamış. Bu sayede yaptıkları işleri bu alanda pazarlama imkanları bulmuşlardır.

  Anlık bilgi akışı hızlı bir şekilde gerçekleştiği için yeniliklerden çok daha hızlı haberdar olmamızı sağlamaktadır.

  İnternet üzerinden gazetelerde veya haberlerde birkaç saat sonra duyabileceğiniz veya birgün sonra haberdar olabileceğimiz bir haberi dünya üzerinde olan herhangi bir olayı anında duyar, sosyal medya üzerinden canlı yayın yapanlar sayesinde izleyebilirsiniz.

  Farklı ülkelerde yaşayan insanlarla tanışabilir, o kişilerle konuşursak dil öğrenimini geliştirebilirsiniz.

  Sosyal medya üzerinden herhangi bir düşünceyi fikri yayaililr, örgütlenebilir, kampanyalar düzenleyebilir, sosyal duyarlılığı arttırabilirsiniz.

  Cevap : Aile bireyleri arasındaki iletişimi arttırmak için neler yapılabilir?  konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

  Aile içindeki iletişimi arttırmak için ebeveynlere büyük iş düşmektedir. Aile bireylerin den herkes birbirini düşünmeli ve doğru iletişim yöntemleri kullanmalıdır. Aile bireyleri arasında iletişimi arttırmak için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Aile bireyleri arasındaki iletişimi arttırmak için şunlar yapılabilir:

  Ebeveyn olarak akşam sofra kurulduğunda ailenin başında bulunarak sofrada bir iletişim kurulabilir.

  Kırıldığımız da yada katılmadığını şeylerde kızmak veya bağırmak yerine güzel bir yolla iletişim kurmaya çalışmak karşıdaki bireyinde gönlünü hoş tutmak gerekir.

  Aile bireyleri arasında gerekli nezaket ifadeleri kullanmalı örneğin uyurken iyi geceler dilemeli, uyandığında günaydın diyerek iletişimi güçlendirmek gerekir. Birbirimize saygı çerçevesinde konuşmalı, çocuğun sizden korktuğu için değil sevdiği için saygı duyması gerekmektedir.

  Sık sık aile bireyleri ile ortak zamanlar oluşturarak sohbetler oluşturmalı boş vakitlerde ebeveyn olarak aile bireyleri ile geziler yapılarak aile bağları kuvvetlendirilebilir.

  Etkinlik Zamanı

  Eskiden aileler, çocuklarını sokaktan eve getirme konusunda çoğu zaman sorun yaşarlardı. Günümüzde : çocuklar tablet ve bilgisayardan dışarı çıkmıyor. 

  Eskiden aileler akşam yemeklerinde bir araya gelir, sohbet ederek yemeklerini yerlerdi. Günümüzde : herkesin elinde bir telefon bir araya gelemiyor. 

  Eskiden genellikle evlerde ve kütüphanelerde bulunan ansiklopedilerden araştırma yapılırdı. Günümüzde : bilgisayar ve telefonlardan bilgiler elde edilmektedir.

  Eskiden bayramlarda tebrik kartı yazılırdı, eş dost ve akrabalar ziyaret edilirdi. Günümüzde : günümüzde yakındakiler ziyaret edilir, uzaktakilere watsapp yardımı ile sohbet ve e-kartlar gönderilir. 

  Eskiden akşamları misafirliğe gitmek, sohbet etmek daha yaygındı. Günümüzde : artık gelişen teknolojilerle her ana mesajlaşılmaktadır. 

  Eskiden haberleşme imkânları günümüze göre daha kısıtlıydı. Günümüzde : iletişim ve haberleşme olanakları sınırsız bir şekildedir. 

  Eskiden haberler kâğıda basılı gazetelerden okunur ve radyolardan dinlenirdi. Günümüzde : televizyon ve bilgisayarlardan, tabletlerden takip edilmektedir. 

  Eskiden aynı mahallede oturan çoğu birbirini tanırdı. Komşular birbirlerinin acı ve tatlı günlerinde yanlarında olurlardı. Günümüzde : artık çocuklar tablete ve bilgisayarla anti-sosyal olmuşlardır. 

  Yazı kaynağı : www.forumsayfacevaplari.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap