Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  7.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 47 cevapları

  1 ziyaretçi

  7.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 47 cevapları bilgi90'dan bulabilirsiniz

  7. Sınıf İngilizce Bilim ve Kültür Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 47

  7. Sınıf İngilizce Bilim ve Kültür Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 47

  7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 47 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları‘na ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

  7. Sınıf İngilizce Bilim ve Kültür Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 47

  Read the dialogue again and fiil in the chart.

  Newton
  Johannes
  Gutenberg
  Marie Curie
  Albert Einstein
  John Logie Baird

  Read the extracts and put them in the correct order.

  a) Edison started to invent things at the age of nineteen. He had a lot of inventions. In 1879, he made the first electric bulb.

  b) His teachers said he had difficulties in learning, so he left school and stayed at home most of the time.

  c) Thomas rarely went to school. That’s why his mother taught him. When he was twelve years old, he left school permanently and began to work at a newsagent’s.

  d) Thomas Edison was born in 1847 in the USA. He started school when he was eight years old.

  7. Sınıf Bilim ve Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 47 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.evvelcevap.com

  7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 47-48 Cevapları - Bilim ve Kültür Yayınları Fotoğrafları - Foto Galerisi - foto haberleri

  7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 42-43-44-45-46-47-48. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

  7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 42-43-44-45-46-47-48. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

  7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 42-43-44-45-46-47-48. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları 2021-2022 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde LGS sınavına hazırlanan öğrencilerimizin ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan 7. sınıf ingilizce ders kitabı cevapları bilim ve kültür yayınları sayfa 42-43-44-45-46-47 ve 48‘in cevaplarını paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

  7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı 42-43-44-45-46-47-48. Sayfa Cevapları Biographies

  7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 42 Bilim ve Kültür Yayınları

  a. Do you like reading biographies of famous people?
  Çeviri: a. Ünlülerin biyografilerini okumayı sever misiniz?
  Cevap: Yes, I do.

  b. Whose biography did you last read?
  Çeviri: En son kimin biyografisini okudunuz?
  Cevap: I read Atatürk’s biography. (Atatürk’ün biyografisini okudum.)

  1 Match the words with the correct pictures and write. One word is extra.
  Çeviri: Kelimeleri doğru resimlerle eşleştirin ve yazın. Bir kelime ekstradır.
  Cevap:

  Fill in the blanks with the words in the box. Use the correct forms of the verbs. One verb is extra.
  Çeviri: Boşlukları kutudaki kelimelerle doldurun. Fiillerin doğru biçimlerini kullanın. Bir fiil ekstradır.

  1. Atatürk ___dieed___ on 10th November, 1938.

  2. Jack ___raised____ three children alone. It was very difficult.

  3. I __grew up__ in London, and then I moved to Liverpool when I was 15.

  4. Helen __stayed__ in New York till 2015. She lives in Miami now.

  5. I like reading famous people’s ___biography__ .

  6. My friend James has an excellent ___career___ in photography.

  7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 43 Bilim ve Kültür Yayınları

  1 Listen and fill in the blanks.
  Çeviri: Dinleyin ve boşlukları doldurun.
  Cevap:

  2 Listen to the recording again and answer the questions.
  Çeviri: Kaydı tekrar dinleyin ve soruları cevaplayın.

  1. How old is Hamza Yerlikaya now? (1. Hamza Yerlikaya şu anda kaç yaşında?)
  Cevap: He is  44  years old. (44 yaşında.)

  2. What was his great record? (2. Büyük rekoru neydi?)
  Cevap: He was only 17 years old when he won. ( Kazandığında sadece 17 yaşındaydı.)

  3. How many Olympics did he compete in? (3. Kaç olimpiyatta yarıştı?)
  Cevap: He competed in two olympies. (İki olimpiyatta yarıştı.)

  4. What happened in 2010?(4. 2010’da ne oldu?)
  Cevap: He got married. ( O evlendi.)

  3 Listen and circle the correct option.
  Çeviri: Dinleyin ve doğru seçeneği daire içine alın.
  Cevap:

  7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 44 Bilim ve Kültür Yayınları

  1 Work in pairs. Use the given key question words, ask and answer about past events and experiences. Search the Internet if you need help.
  Çeviri:  Çiftler halinde çalışın. Verilen anahtar soru sözcüklerini kullanın, geçmiş olaylar ve deneyimler hakkında soru sorun ve yanıtlayın. Yardıma ihtiyacınız olursa internette arama yapın.
  Cevap:

  When was Atatürk  born? ( Atatürk ne zaman doğdu?)
  Atatürk was born 1881. ( Atatürk 1881 ‘de doğdu.)

  Where was Atatürk born? (Atatürk nerede doğdu?)
  Atatürk was born in Selanik. ( Atatürk Selanik’te doğdu.?

  How many medals did Atatürk get? ( Atatürk kaç madalya aldı?)
  Atatür received 24 medals. (Atatürk 24 madalya aldı.)

  2 Fill in the chart for your grandmother and grandfather. Then, ask and answer about them with your friend.
  Çeviri: Büyükanneniz ve büyükbabanız için tabloyu doldurun. Ardından, arkadaşınızla bunları sorun ve cevaplayın.
  Cevap:

  7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 45 Bilim ve Kültür Yayınları

  Look at the pictures and guess who these people are. If you know them, give some information about them.
  Çeviri: Resimlere bakın ve bu insanların kim olduğunu tahmin edin. Onları tanıyorsanız, onlar hakkında biraz bilgi verin.

  2 Close your books. Listen to the CD and answer the questions.
  Çeviri:  Kitaplarınızı kapatın. CD’yi dinleyin ve soruları cevaplayın.

  a. What is the text about? (a. Metin ne hakkında?)
  Cevap: It tells  about the lives of important people. ( Önemli insanların hayatlarını anlatır.)

  b. Who are they? (B. Onlar kim?)
  Cevap: Louis Braille and Alexander Graham Bell are inventor. Mehmet 2 is a Sultan. ( Louis Braille ve Alexander Graham Bell mucittir. 2.Mehmet bir padişahtır.

  c. What did they do? (C. Onlar ne yaptı?)
  Cevap: Lous Braille  used his fingers  to slide over a pattern. Alexander Graham Bell invention of the telephone. Mehmet 2 conquered the İstanbul in 1453. (Lous Braille, bir desen üzerinde kaydırmak için parmaklarını kullandı. Alexander Graham Bell telefonun icadı. Mehmet 2, 1453’te İstanbul’u fethetti.)

  3 Open your books, listen and read the biographies. Then, do the exercises.
  Çeviri: Kitaplarınızı açın, biyografileri dinleyin ve okuyun. Ardından, egzersizleri yapın.

  a Complete the sentences according to the biographies.
  Çeviri: a Cümleleri biyografilere göre tamamlayın.

  1. Louis Brailler became blind because ___he had an accident___.

  2. A. Graham Bell __began to work with his father__ when he was sixteen.

  3. Mehmet II always wanted to ___captrure İstanbul.___

  b Read the paragraphs again and fill in the chart.
  Çeviri:  Paragrafları tekrar okuyun ve tabloyu doldurun.
  Cevap:

  7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 46 Bilim ve Kültür Yayınları

  4 Work in pairs and read the dialogue. Then, do the exercises.
  Çeviri: Çiftler halinde çalışın ve diyaloğu okuyun. Ardından, egzersizleri yapın.

  a Write True (T) or False (F) according to the dialogue.
  Çeviri: Diyaloga göre Doğru (T) veya Yanlış (F) yazın.

  1. Newton died in 1642.(F)

  3. Marie Curie was an inventor.(T)

  2. Gutenberg invented the printing machine.(F)

  4. Einstein never won the Nobel Prize.(F)

  5. Television was one of John Logie Baird’s inventions.(T)

  7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 47 Bilim ve Kültür Yayınları

  b Read the dialogue again and fill in the chart.
  Çeviri: Diyaloğu tekrar okuyun ve tabloyu doldurun.
  Cevap:

  5 Read the extracts and put them in the correct order.
  Çeviri: Alıntıları okuyun ve doğru sıraya koyun.
  Cevap:

  7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 48 Bilim ve Kültür Yayınları

  6 Read the paragraphs and match them with the people in the pictures.
  Çeviri:  Paragrafları okuyun ve resimlerdeki kişilerle eşleştirin.
  Cevap:

  7 Read the sentences and put them in the correct order.
  Çeviri: Cümleleri okuyun ve doğru sıraya koyun.
  Cevap:

  7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 42-43-44-45-46-47-48. Sayfa, Biographies  ünitesi etkinlik çalışmaları içerisinde eksik veyahut hatalı bir durum ile karşılaşmanız durumunda bunu bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.forumsinif.com

  7. sınıf ingilizce ders kitabı bilim ve kültür yayınları sayfa 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,54, 55, 56 cevapları - Onlineodev.com - İnteraktif Ödev Platformu

  15.0k soru

  15.4k cevap

  67 yorum

  701 kullanıcı

  Yazı kaynağı : onlineodev.com

  7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 46-47 Bilim Kültür

  7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 46-47Bilim Kültür Yayınları 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 46-47 Bilim Kültür Yayınları 7. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerinin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yaptık. İngilizce Türkçe çevirilerini aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. 3. ünite Türkçe çevirisi

  7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 46-47 Bilim Kültür

  SAYFA 46 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

  Work in pairs and read the dialogue. Then, do the exercises.

  Carl Reno: Welcome to the new episode of “Time to Quiz”. Today’s competitor is Rick Jones. Welcome, Rick.
  Rick: Thank you.
  Carl Reno: Today, our topic is inventors and discoverers. We can start if you are ready.
  Rick: Yes, please.
  Carl Reno: When was Newton born? What did he discover?
  Rick: In 1642, the gravity.
  Carl Reno: Correct. What did Johannes Gutenberg invent and when?
  Rick: Printing machine. In 1447.
  Carl Reno: Correct. What was the first element Marie Curie discovered?
  Rick: Radium.
  Carl Reno: The answer is… WRONG! She discovered an element called Polonium before Radium. When did Einstein win the Nobel Prize?
  Rick: In 1921.
  Carl Reno: Correct. The last question. Who invented the television?
  Rick: John Logie Baird.
  Carl Reno: Correct. Congratulations, Rick. You got four correct answers out of five. You have fortytwo points now. We’ll continue after a short break.
  Rick: Thank you.

  Write True (T) or False (F) according to the dialogue.

  Newton died in 1642. False
  Gutenberg invented the printing machine. True
  Marie Curie was an inventor. False
  Einstein never won the Nobel Prize.False
  Television was one of John Logie Baird’s inventions. True

  TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

  Çiftler halinde çalışın ve diyaloğu okuyun. Ardından, egzersizleri yapın.

  Carl Reno: “Time to Quiz”in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünün rakibi Rick Jones. Hoş geldin, Rick.
  Rick: Teşekkür ederim.
  Carl Reno: Bugün konumuz mucitler ve kaşifler. Hazırsanız başlayabiliriz.
  Rick: Evet, lütfen.
  Carl Reno: Newton ne zaman doğdu? Ne keşfetti?
  Rick: 1642’de yerçekimi.
  Carl Reno: Doğru. Johannes Gutenberg neyi ve ne zaman icat etti?
  Rick: Baskı makinesi. 1447’de.
  Carl Reno: Doğru. Marie Curie’nin keşfettiği ilk element neydi?
  Rick: Radyum.
  Carl Reno: Cevap… YANLIŞ! Radium’dan önce Polonyum adlı bir element keşfetti. Einstein Nobel Ödülü’nü ne zaman kazandı?
  Rick: 1921’de.
  Carl Reno: Doğru. Son soru. Televizyonu kim icat etti?
  Rick: John Logie Baird.
  Carl Reno: Doğru. Tebrikler, Rick. Beş üzerinden dört doğru cevap aldın. Şimdi kırk iki puanın var. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz.
  Rick: Teşekkür ederim.

  Diyaloğa göre Doğru (T) veya Yanlış (F) yazın.

  Newton 1642’de öldü. Yanlış
  Gutenberg matbaa makinesini icat etti. doğru
  Marie Curie bir mucittir. Yanlış
  Einstein hiçbir zaman Nobel Ödülü’nü kazanmadı.Yanlış
  Televizyon, John Logie Baird’in icatlarından biriydi. Doğru

  SAYFA 47 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

  Read the dialogue again and fill in the chart.

  Newton
  Johannes
  Gutenberg
  Marie Curie
  Albert Einstein
  John Logie Baird

  Read the extracts and put them in the correct order.

  a) Edison started to invent things at the age of nineteen. He had a lot of inventions. In 1879, he made the first electric bulb. 4

  b) His teachers said he had difficulties in learning, so he left school and stayed at home most of the time. 2

  c) Thomas rarely went to school. That’s why his mother taught him. When he was twelve years old, he left school permanently and began to work at a newsagent’s. 3

  d) Thomas Edison was born in 1847 in the USA. He started school when he was eight years old.1

  TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

  Diyaloğu tekrar okuyun ve tabloyu doldurun.

  Newton
  Johannes
  Gutenberg
  Marie Curie
  Albert Einstein
  John Logie Baird

  Alıntıları okuyun ve doğru sıraya koyun.

  a) Edison on dokuz yaşında bir şeyler icat etmeye başladı. Bir çok buluşu vardı. 1879’da ilk elektrik ampulünü yaptı. 4

  b) Öğretmenleri, öğrenmede güçlük çektiğini, bu nedenle okulu bırakıp çoğu zaman evde kaldığını söyledi. 2

  c) Thomas nadiren okula gitti. Bu yüzden annesi ona öğretti. On iki yaşındayken okulu kalıcı olarak bıraktı ve bir gazete bayisinde çalışmaya başladı. 3

  d) Thomas Edison, 1847’de ABD’de doğdu. Sekiz yaşında okula başladı.1

  Yazı kaynağı : odevhane.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap