Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  7. sınıf türkçe ders kitabı sayfa 19 cevapları

  1 ziyaretçi

  7. sınıf türkçe ders kitabı sayfa 19 cevapları bilgi90'dan bulabilirsiniz

  7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 19

  7. Sınıf Türkçe ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 7. Sınıf Türkçe ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

  Sayfanın Cevapları:

  Karanfiller ve Domates Suyu metni cevapları ve soruları, Özgün Yayıncılık 7. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 10-14-15-16-17-18-19
  (Erdemler Teması)

  Karanfiller ve Domates Suyu Metni Cevapları Sayfa 10

  HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

  1. Çalışkanlığıyla tanıdığınız hayvanlar var mı? Bu hayvanların özelliklerini anlatınız.

  Cevap: Karıncalar çalışkanlıkları ile tanınan hayvanlardır. Dirsekli antenleri ve ince bellerini oluşturan düğümsü vücut yapıları vardır. Sayıları milyonları bulan koloniler halinde, yer altına yaptıkları yuvalarda yaşarlar. Bi,r karınca kendi ağırlığının 10 katı kadar yük taşıyabilir. Yaz aylarında yuvalarından çıkıp durmaksızın yuvalarına yiyecek taşırlar. Yaydıkları koku molekülleri ile buldukları yiyecek kaynağına diğerlerinin de ulaşabilmesi için yol çizerler.

  2. Okuyacağınız metnin başlığının ve görsellerinin size hatırlattıklarını söyleyiniz.

  Cevap:

  (örnek)

  Metnin başlığı ve görselleri köyümü ve yaz tatillerinde gittiğimiz köyümdeki yaşamı hatırlatıyor.

  Karanfiller ve Domates Suyu Metni Cevapları Sayfa 14

  1. ETKİNLİK

  a. Metinde geçen bilmediğiniz sözcüklerin ve sözcük gruplarının anlamlarını tahmin ediniz. Sözlük, atasözleri, deyimler sözlüğü vb. kaynaklardan bu sözcüklerin ve sözcük gruplarının anlamlarını öğrenip tahminlerinizle karşılaştırınız.

  Cevap: 

  hudut: Sınır

  kambur: Bel veya göğüs kemiğinin eğrilmesi, raşitizm sonucu sırtta ve göğüste oluşan tümsek

  hâlet: Durum

  sarnıç: Yağmur sularının biriktirildiği üstü kapalı yapı

  gayrimeskûn: Boş, ıssız, şenliksiz olan

  fundalık: Süpürge otu kaplı yer

  mucibince: Gereğince

  evlek: Tarlanın, tohum ekmek için saban iziyle bölünen bölümlerinden her biri

  saye: Gölge

  b. Yıl boyunca, anlamlarını öğreneceğiniz sözcük ve sözcük gruplarını bir deftere yazarak sözlük oluşturunuz.

  c. Aşağıdaki sözcüklerin metinde geçen eş anlamlılarını bulmacaya yerleştiriniz.

  Cevap: 

  1. Doğa → tabiat

  2. Gölge → saye

  3. Neşeli → şen

  4. Zaman → vakit

  5. Tanık → şahit

  6. Utangaç → mahcup

  7. Mutlu → mesut

  8. Irak → uzak

  9. Kenar → kıyı

  10. Uçurum → yar

  Karanfiller ve Domates Suyu Metni Cevapları Sayfa 15

  2. ETKİNLİK

  Metinde geçen aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin gerçek anlamda mı, mecaz anlamda mı kullanıldığını belirleyiniz. Gerçek anlamda kullanılmışsa cümlelerin başına “G”, mecaz anlamda kullanılmışsa cümlelerin başına ”M” yazınız.

  Cevap: 

  G Şimdi artık kimi sevdiğimi, kime saygı duyduğumu biliyorum.

  M Günlerden beri kafamı bir adam kaplıyor.

  G Bir gözü sola doğru biraz kaymıştı.

  M İşte Kör Mustafa’nın bu gözü de bir kambur insanın ruh hâletini içine sindirmiş.

  M Parmakları kalın geldiği zaman tırnakları ile toprağı tırmalardı.

  G Akşam olunca çalıların arasına sakladığı kazmasını alıyor.

  3. ETKİNLİK

  Aşağıdaki atasözlerinden hangileri metnin ana fikri ile uyumludur? İşaretleyiniz.

  Cevap: 

  4. ETKİNLİK

  Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

  1. Kitaplar bir zamanlar yazara neler öğretmiş?

  Cevap: İnsanları sevmek lazım geldiğini, insanları sevince tabiatın, tabiatı sevince dünyanın sevileceğini oradan yaşama sevinci duyulacağını öğretmiştiler

  2. Kör Mustafa’nın fiziksel özellikleri nasılmış?

  Cevap: Bir gözü sola doğru biraz kayık, sağ tarafının beyazı ile göz kapağı arasında bir et parçası oturmuş.

  3. Kör Mustafa’nın görmeyen gözü yazara neyi hatırlatmış?

  Cevap: Kamburu hatırlatmış.

  4. Kör Mustafa hangi işlerde çalıyormuş?

  Cevap: Bahçelerde çalışır, gündeliğe gider, sarnıç sıvar, dam aktarır, kuyu kazarmış.

  5. Yazarın köyünde hangi ağaçlar yetişirmiş?

  Cevap: Fundalar, yabani meşe palamutları, koca yemişler, çalı süpürgeleri yetişirmiş.

  6. Mustafa, toprakla nasıl bir mücadeleye girişmiş?

  Cevap: Topraktan çalılıkları, taşları, kökleri, dikenleri el ve tırnaklarına zarar verme pahasına ayıklamış.

  7. Mustafa’nın taşlık yerle mücadelesi nasıl sonuçlanmış?

  Cevap: Mustafa taşlık yeri ayıklamayı başarmış ve oraya yerleşmiş, tarım yapmaya başlamış.

  8. Yazarın, Mustafa’yı takdir etmesinin nedeni nedir?

  Cevap: Kimsenin aşmak için göze alamayacağı engelleri azim, sabır ve çalışkanlıkla aştığı için yazar Mustafa’yı takdir ediyor.

  Karanfiller ve Domates Suyu Metni Cevapları Sayfa 16

  5. ETKİNLİK

  Metinden, birinci kişili anlatımın yapıldığı örnek cümleler bulup aşağıya yazınız.

  Cevap: 

  1. Şimdi artık kimi sevdiğimi, kime saygı duyduğumu biliyorum.

  2. Bizim köyün lodos tarafı gayrimeskûndur.

  3. Bendeniz bu mücadeleye şahidim.

  Yazarın yaşadığı bir olayı kendisinin anlattığı anlatım özelliğine “birinci kişili anlatım”
  denir. Yazarın gözlemlediği bir olayı anlattığı anlatım özelliğine “üçüncü kişili anlatım” denir.

  6. ETKİNLİK

  Aşağıdaki metni okuyunuz. Bu metni, “Karanfiller ve Domates Suyu” metni ile biçim ve içerik yönünden karşılaştırınız.

  ÇALIŞKAN OLMAK

  İşleyen demir pas tutmaz,
  Bunu böyle bil unutma!
  Çalışmak gibi var mıdır?
  Hep ilke o mutlulukta.

  “Vakit nakittir.” demişler,
  Boş geçirme zamanını.
  Çalış, çabala, üret ki,
  Aydınlat hep yarınını.

  Çalışmakla kazanılır,
  Bil ki büyük başarılar.
  Sağlıklı ve mutlu olur,
  Azim ile çalışanlar.

  Tembellik hiç hoş değildir,
  Sakın kaptırma kendini.
  Çalışmalısın her zaman
  Yüceltmek için ülkeni.

  Atilâ ÇAKIROĞLU
  Şiir Bahçesi

  Cevap: 

  KARANFİLLER VE DOMATES SUYU

  Biçim: Hikaye

  İçerik: Yazar hikayede çalışkanlık ve azmi konu etmiş.

  ÇALIŞKAN OLMAK

  Biçim: Şiir

  İçerik: Yazar şiirinde çalışkanlığı konu almış.

  Karanfiller ve Domates Suyu Metni Cevapları Sayfa 17

  7. ETKİNLİK

  Aşağıdaki tabloya metinde geçen ikilemeleri bulup yazınız. Bu ikilemeleri birer cümlede kullanınız.

  Cevap:

  İkilemeler, anlatım gücünü artırmak, anlamı pekiştirmek ve zenginleştirmek amacıyla kullanılır.

  8. ETKİNLİK

  Metinde geçen aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin yazımını inceleyiniz. Bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin yazımından hareketle ilgili açıklamaları örnekteki gibi tamamlayınız.

  Cevap:

  • Yer yer esmer, pembe, kül rengi toprağa saye salar.

  > İkileme oluşturan sözcükler birbirinden ayrı yazılır.

  • Su buldun mu, su?

  “Mi” soru eki, kendisinden önceki ve sonraki sözcükten ayrı yazılır.

  • Yoksa çocukken bir şey mi batmıştır?

  “Şey” sözcüğü, kendisinden önceki sözcükten ayrı yazılır.

  • Göğün kendi renginden biraz daha koyu kıyılara giden hudutlu bir deniz…

  “Biraz” sözcüğü her zaman bitişik yazılır.

  • Üç çocuk garip birtakım taşlar, tahtalar, saclarla bir şeyler yaparlar.

  “Birtakım” sözcüğü, “bazı” anlamında kullanılırsa bitişik yazılır.

  Karanfiller ve Domates Suyu Metni Cevapları Sayfa 18

  9. ETKİNLİK

  Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcükleri inceleyiniz. Fiil olanları sarı, isim olanları yeşil yaprağa örnekteki gibi yazınız.

  • Bizi iş yapmaktan kim kurtaracak?
  • Bir gece aniden aklıma çok parlak bir fikir geldi.
  • Bir elin nesi var, iki ele ne gerek var?
  • İlk kez insanlara yardımcı olacağım için sevindim.
  • Çizimlerimi meydandaki çınar ağacının gövdesine asarak sergiledim.
  • Ömür boyu, bildiklerimizin esiri oluruz.
  • Günlerce çalışarak planlar çizdim.
  • Sonunda çalışmalarım belli bir olgunluğa ulaştı.
  • Herkes, yetenekli olduğu alanda fikirler geliştirmeye başladı.
  • Hep birlikte çalışmaya koyulduk.
  • Su gücüyle çalışan makinelerle iplik ürettiler.
  • Köylüler, bütün bu düzeneği kurarken çalışmayı çok sever oldular.
  • Edindikleri bilgileri başka alanlara da uygulamak istediler.
  • Çalışmanın, aslında tembellikten çok daha zevkli olduğunu keşfettiler.

  Cevap:

  Sarı Yaprak:

  Yeşil Yaprak:

  Bir işi (kılışı), oluşu ya da durumu anlatan sözcüklere fiil denir.

  Karanfiller ve Domates Suyu Metni Cevapları Sayfa 19

  10. ETKİNLİK

  Aşağıdaki fiilleri anlam özelliklerine göre uygun kutucuklara yazınız.

  Cevap:

  Öznenin kendi isteğiyle yaptığı bir işi ve bu işten etkilenen varlıkları gösteren fiillere “iş (kılış) fiilleri” denir.

  Öznenin kendi isteğiyle yaptığı bir işin olduğu ancak bu işten etkilenen bir varlığın olmadığı fiiller “durum fiilleri” olarak adlandırılır.

  Öznenin iradesi dışında kendiliğinden gerçekleşen fiillere “oluş fiilleri” adı verilir.

  11. ETKİNLİK

  “Karanfiller ve Domates Suyu” metninden hareketle “çalışmanın önemi” ile ilgili bir afiş hazırlayınız. Hazırlayacağınız afişin taslağını aşağıda oluşturunuz.

  Cevap:

  (örnek)

  SONRAKİ METNE HAZIRLIK

  “Yardımlaşma” hakkında gazete ve dergi haberleri derleyiniz. Yardımlaşmanın önemiyle ilgili bir konuşma hazırlayınız.

  Yardımlaşmanın Önemi – Konuşma

  Sevgili arkadaşlar.

  Yaşamımızda ne kadar çok sorunla karşılaştığımızı bir düşünün. Bu sorunlara çözüm bulmak için çabalarız. Bazen tek başımıza bu sorunların üstesinden gelemeyiz. İşte bu engelleri aşmak ancak yardımlaşma ile mümkün hale gelir. İnsanlar pek çok farklı konuda birbirlerine yardım ederek sorunları çözebilirler.

  Toplumlar yardımlaşma sayesinde ayakta durabilir ve gelişebilirler. Bir değer olarak yardımlaşmaya önem veren toplumlardaki insanlar birbirlerine daha çok bağlanır.

  Yardım yapan kişiyle  yardım yapılan kişi arasında sevgi ve kardeşlik bağı güçlenir. Yardım sayesinde topluma kazandırılan insanlar kin, haset, düşmanlık gibi bir takım kötü huylardan kurtulur. Yardımlaşma ile sorunları çözülen insanlar daha mutlu ve huzurlu bir hayat yaşar. Bu mutluluk ve huzur toplumun geneline yayılır.

  Yoksullukla mücadele etmek, birlik ve beraberliği sağlamak, ekonomik olarak kalkınabilmek, manevi duygularımızı çoğaltmak, huzur ve mutluluk içinde yaşamımızı sürdürmek ancak yardımlaşma ile mümkün olabilir.

  Toplum olarak yardımlaşma duygusunu yaşayabilmeliyiz. Elimizden geldiğince herkesin yardımına koşmayı görev edinmeliyiz. Toplumdaki bireylerin teker teker birbirleriyle yardımlaşması zor olacağından ülkemizde bir çok yardımlaşma dernekleri ve vakıfları kurulmuştur. Elimizden bir şey gelmiyorsa en azından bu vakıf ve dernekleri desteklemeliyiz.

  Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.

  Yazı kaynağı : kitap.basarisiralamasi.net

  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 16-17-18-19-20-21-22. Sayfa Cevapları MEB Yayınları -2

  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 16-17-18-19-20-21-22. Sayfa Cevapları MEB Yayınları -2

  7. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 16-17-18-19-20-21-22. Sayfa Cevapları MUNİSE

  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 16 Ders Kitabı Cevapları

  DERSE HAZIRLIK

  1. İlkokuldaki bir anınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.
  Cevap: İlkokul 1. sınıfta ilk günümde yalnız anne ve babamdan uzak yalnız kaldığım için korkmuştum ve ağlamıştım ama sonra alıştım.

  2. Reşat Nuri Güntekin’in “Çalıkuşu” romanının konusu ile ilgili neler biliyorsunuz?
  Cevap: Reşat Nuri Güntekin Çalıkuşu romanında bir subay kızı olan Feride ile kuzeni Kamuran arasında yaşanan engellenmeye çalışan ve dinmeyen bir aşkı anlatıyor.

  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 19 Ders Kitabı Cevapları

  ETKİNLİKLER

  1. ETKİNLİK: Aşağıda, metinde geçen ve anlamları verilen kelimeleri ipuçlarından ve metnin bağlamından hareketle bulunuz. Kelimelerin geçtiği cümleleri sınıfta söyleyiniz.

  h_ v _ _ _s : havadis
  m_ d _ e _ : müddet
  f_ _ _ la : fanila
  a_a : ana
  m_ _n_t : minnet
  v_r_n : viran
  m_n_s : munis
  s_f_l : sefil
  _k_s : akis

  2. ETKİNLİK: Okuduğunuz metindeki deyimleri bulup anlamlarını karşılarına yazınız.

  3. ETKİNLİK: Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız.

  1. O gün Feride Öğretmen için neden en acı ve en dertli gündü?
  Cevap: O gün öğrencilerinden Munise kendini camdan bahçeye atmış ve kaybolmuştu.

  2. O gece Feride Öğretmen’in “sefil ve karanlık” oda olarak tanımladığı evi birdenbire nasıl “munis ve mesut” bir ev hâline geldi? Açıklayınız.
  Cevap: Bir çocuğun minnet ve sevgi dolu bakışları ayrıca iyilik yapmanın önemini anlamasıyla o hale geldi.

  3. Doğduğu günden beri o köyde yaşayan ve köy halkını tanıyan Munise yardım için neden yeni tanıdığı Feride Öğretmen’i seçmiştir?
  Cevap: Köy halkına ve ailesine geri dönüp aynı sıkıntıları çekeceğini biliyordu. Öğretmenin ise onu iyi şekilde koruyup kollayacağını bildiği için Feride Öğretmen’i seçmiştir.

  4. Feride Öğretmen’i ve Munise’yi birbirine yaklaştıran sebepler nelerdir?
  Cevap: Feride Öğretmen ve Munise sevgi dolu iki insandır. Baskı ve karanlığı değil, aydınlık ve rahatlığı istiyor ve zulme baş eğmiyorlardı.

  5. İnsanların yaşadıklarını anlamada, empati yapmanın önemi nedir?
  Cevap: Empati çok önemlidir. Karşımızdaki kişinin neler hissetiğini, yaptıklarını ne için yaptığını ve ne duygular içerisinde gerçekleştirdiğini anlamak önemlidir.

  6. Çevrenizde yardıma ihtiyacı olan insanlar için neler yapabilirsiniz?
  Cevap: Çevremizde yardıma ihtiyacı olan insanlar için ailemizden ve belediyeden yardım istiyebiliriz. Bu yardıma ihtiyacı olan kişilere komşularımız ve belediye tarafından maddi-manevi destek yapılabilir.

  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 20 Ders Kitabı Cevapları

  4. ETKİNLİK: Okuduğunuz metinle ilgili iki soru yazıp bu soruları arkadaşlarınıza sorunuz.
  Cevap:

  5. ETKİNLİK: Okuduğunuz metindeki hikâye unsurlarını belirleyiniz.

  Yer: Zeyniler Köyü
  Kişiler: Feride Öğretmen, Munise, Yaşlı Kadın, Köylüler
  Olay Örgüsü: Aile baskısından kaçıp saklanan Munise’nin bir süre saklanıp daha sonra Feride Öğretmen’e sığınıp yardım istemesi.
  Zaman: Kış
  Konu: Anne ve babasını çok küçük yaşta kaybeden Munise’nin köyde gördüğü zorlukları ve Zeyniler Köyünde öğretmenlik yapan Feride’nin hayatını konu alıyor.

  6. ETKİNLİK: Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

  a) Okuduğunuz metinde geçen benzetme cümlelerini örnekteki gibi yazınız.

  b) Siz de iki benzetme cümlesi yazınız.
  Cevap:

  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 21 Ders Kitabı Cevapları

  7. ETKİNLİK: (…)
  Cevap: (7. Etkinliği kendiniz yapmalısınız.)

  8. ETKİNLİK: Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

  a) Aşağıdaki parçada koyu yazılmış fiilleri (eylemleri) parçanın anlam bütünlüğüne dikkat ederek tamamlayınız.

  b) Eylemler tamamlandıktan sonra metinde ne gibi değişiklikler olmuştur? Yazınız.
  Cevap: Eylemler tamamlandıktan sonra metinde anlam bütünlüğü sağlanmış oldu. Metinde verilmek istenen mesaj anlaşılmış ve daha kaliteli bir içeriğe sahip olmuştur.

  9. ETKİNLİK: Aşağıdaki eylemlerin aldıkları çekim eklerini örnekteki gibi ilgili satırlara yazınız.

  uğrayacak ==> -acak
  uyusa ==> -sa
  bulun ==> -un
  ağlıyor ==> -yor
  ___________________________

  yapalım ==> -ım
  söylememiş ==> -miş
  olmalı ==> -malı
  korkar ==> -ar

  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 22 Ders Kitabı Cevapları

  10. ETKİNLİK: Mevlânâ’nın aşağıdaki sözlerini okuyup üzerinde düşününüz. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
  Cevap: Mevlana bu sözünde açık bir şekilde zaten istenen mesajı vermiş. Bizden cömertlik ve yardımı bolca yapmamızı; şefkat ve merhamette de aynı şekilde kendimize sınır koymadan fazlasıyla göstermemizi istiyor.

  11. ETKİNLİK: Okuduğunuz “Munise” adlı metni konu bütünlüğü oluşturacak şekilde tamamlayınız.

  Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 10-11-12-13-14-15. Sayfa Cevapları MEB Yayınları -2 başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

  Yazı kaynağı : www.forumsinif.com

  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 Cevapları Özgün Yayınları

  Karanfiller ve Domates Suyu metni cevapları ve soruları, Özgün Yayınları 7. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 (Erdemler Teması)

  Karanfiller ve Domates Suyu Metni Cevapları

  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 10 Cevapları Özgün Yayınları

  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 11 Cevapları Özgün Yayınları

  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 12 Cevapları Özgün Yayınları

  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 13 Cevapları Özgün Yayınları

  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 14 Cevapları Özgün Yayınları

  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 15 Cevapları Özgün Yayınları

  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları Özgün Yayınları

  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları Özgün Yayınları

  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 18 Cevapları Özgün Yayınları

  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları Özgün Yayınları

  ***Karanfiller ve Domates Suyu metni cevapları (sayfa 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19) hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilir, emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilirsiniz.

  Yazı kaynağı : turkceodevim.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap