Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  7. sınıf ingilizce 14 sayfa cevapları

  1 ziyaretçi

  7. sınıf ingilizce 14 sayfa cevapları bilgi90'dan bulabilirsiniz

  7. Sınıf İngilizce Bilim ve Kültür Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 14

  7. Sınıf Meb Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 14 Cevabı

  7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 12-13-14-15-16-17. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

  7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 12-13-14-15-16-17. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

  7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 12-13-14-15-16-17. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan 7. sınıf ingilizce ders kitabı cevapları sayfa 12-13-14-15-16-17. sayfa cevaplarını paylaştık. Eksik veyahut hatalı kısımları bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz. Bu üniteler içerisinde kişilerin özellikleri ve görünümleri hakkında ingilizce kazanımları cevapladık. Eksik veyahut hatalı kısımları bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

  7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 12-13-14-15-16-17. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

  7.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 12-13-14-15-16-17. Sayfa Cevapları Apperance and Personality

  7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 12 MEB Yayınları

  Which one is more important for you: “Appearance” or “Personality”? Why?
  Çeviri: Hangisi sizin için daha önemli: “Görünüş” mü, “Kişilik” mi? Neden?
  Cevap: I think personality is more important. Because appearance is temporary, personality is permanent. (Bence kişilik daha önemlidir. Çünkü görünüş geçicidir, kişilikse kalıcı.) 

  Look at the photos and match them with the adjectives below.
  Çeviri: Fotoğraflara bakın ve aşağıdaki sıfatlarla eşleştirin.
  Cevap:

  Listen and check your answers.
  Çeviri: Dinleyin ve cevaplarınızı kontrol edin.

  7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 13 MEB Yayınları

  Complete the sentences with the adjectives in part 2.
  Çeviri: Cümleleri 2. bölümdeki sıfatlarla tamamlayın.
  Cevap:

  1. He is ___selfish___. He always thinks himself and never shares.

  2. She is ___shy___. She feels very nervous when she talks in front of people.

  3. She is ____cheerful___. She smiles all the time and looks happy.

  4. He is ___well-built___. He does a lot of sports and works hard at the gym.

  5. He is ___plump___. He really likes eating junk food.

  6. He is ___generous__. He visits many countries and he always buys us presents.

  7. He is ___short___. He can’t reach the shelves.

  8. She is ___stubborn__. She never changes her mind.

  9. She is ___slim___. She tries to keep ft and looks thin.

  10. He is ___tall___. He can play basketball well.

  Listen and check your answers.
  Çeviri: Dinleyin ve cevaplarınızı kontrol edin.

  Which adjectives can you use to describe yourself? Take notes and talk about yourself.
  Çeviri: Kendinizi tarif etmek için hangi sıfatları kullanabilirsiniz? Notlar alın ve kendiniz hakkında konuşun.
  Cevap:

  7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 14 MEB Yayınları

  Lily and Ahmet are two new students at school. Read and listen to their messages for the school website and answer the questions.
  Çeviri: Lily ve Ahmet okula yeni gelen iki öğrencidir. Okul web sitesi için mesajlarını okuyun ve dinleyin ve soruları yanıtlayın.

  Cevap:
  Where are they from?
  (Onlar nereli?)
  Lily is from England. (Lily İngiltereli.)

  Where do they live?  (Onlar nerede yaşıyor?)
  They live in Istanbul. (İstanbul’da yaşıyorlar.)

  7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 15 MEB Yayınları

  Read the messages again and fll in the table.
  Çeviri: Mesajları tekrar okuyun ve tabloyu doldurun.
  Cevap:

  Read again. Write True (T) or False (F). Correct the false sentences.
  Çeviri: Tekrar okuyun. Doğru (T) veya Yanlış (F) yazın. Yanlış cümleleri düzeltin. 
  Cevap:

  1. _T_ Lily studies hard because she wants to be a vet.

  2. _F_ She doesn’t like being in İstanbul.
  She loves beging in İstanbul.

  3. _F_ She likes spending time with her friends.
  She likes spending time alone.

  4. _F_ Ahmet isn’t new at school.
  Ahmet is new at school.

  5. _T_ He sometimes has problems with his teachers.

  Work in pairs. Ask and answer the questions.
  Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Soruları sorun ve cevaplayın.
  Student A: Ask about Lily and answer about Ahmet. (Lily hakkında soru sor ve Ahmet hakkında cevap ver.)
  Student B: Ask about Ahmet and answer about Lily. (Ahmet’i sor ve Lily hakkında cevap ver.)

  Cevap:
  How are Lily’s eyes? (Lily’nin gözleri nasıl?)
  She has big and blue eyes. (İri ve mavi gözleri var.)

  How are Ahmet’s eyes? (Ahmet’in gözleri nasıl?)
  He has green eyes and wears glasses. (Yeşil gözleri var ve gözlük takıyor.)

  7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 16 MEB Yayınları

  Do you have many friends? Who is your best friend? Why is she/he your best friend?
  Çeviri: Çok arkadaşın var mı? En iyi arkadaşın kim? Neden o senin en iyi arkadaşın?
  Cevap: No, I don’t have many friends. Seher is my best friend. She is my best friend as she is always by my side.
  (Hayır çok arkadaşım yok. En iyi arkadaşım Seher. Her zaman yanımda olduğu için en iyi arkadaşım.)

  Listen to Lilly and her mother talking about Lilly’s new classmates. Write the names under the photos.
  Çeviri: Lilly ve annesinin Lilly’nin yeni sınıf arkadaşları hakkında konuşmasını dinleyin. İsimleri fotoğrafların altına yazın.
  Cevap:

  Listen again and write at least 2 sentences for each person.
  Çeviri: Tekrar dinleyin ve her kişi için en az 2 cümle yazın.
  Cevap:

  7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 17 MEB Yayınları

  Work in groups. Choose a person in the picture. Describe her/him to your group. 
  Çeviri: Gruplar halinde çalışın. Resimdeki bir kişiyi seçin. Grubunuza onu tanımlayın.
  Cevap: Mark is wearing a shirt and brown trousers. He is carrying a brown school bag. He is tall and thin. He has got blond hair and blues eyes. (Mark bir gömlek ve kahverengi bir pantolon giyiyor. Kahverengi bir okul çantası taşıyor. O uzun ve ince. Sarı saçları ve mavi gözleri var.)

  Work as a class. Choose someone in the class but don’t say her/his name. Your friends will guess the person by asking yes/no questions about her/him.
  Çeviri: Sınıf olarak çalışın. Sınıfta birini seçin ama ismini söylemeyin. Arkadaşlarınız o kişi hakkında evet/hayır soruları sorarak kişiyi tahmin edeceklerdir.
  Cevap:

  Is he cheerful? (Neşeli mi?)
  Yes, he is. (Evet, öyle.)
  Does she have black hair? (O siyah saçlı mı?)
  No, she doesn’t. (Hayır, değil.)
  Is she wearing a headscarf? (Başörtüsü takıyor mu?)
  Yes, she is (Evet öyle.)
  Meyram? (Meyrem mi?)
  Yeah! (Evet!)

  7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 12-13-14-15-16-17. Sayfa, Apperance and Personality ünitesi etkinlik çalışmaları içerisinde eksik veya hatalı bir kısımla karşılaşırsanız bunu bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.forumsinif.com

  Forum Sayfa Cevapları

  7. Sınıf İngilizce MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 14

  7. Sınıf İngilizce ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 7. Sınıf İngilizce ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

  Sayfanın Cevapları:

  7. Sınıf Meb Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 14 Cevabı

  7. Sınıf Meb Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 14 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

  7. Sınıf Meb Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 14 Cevabı

  1.3 Lily and Ahmet are two new students at school. Read, and listen to their messages for the school website and answer the questions.

  Where are they from?
  Where do they live?

  Yazı kaynağı : kitap.basarisiralamasi.net

  7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 13-14 Cevapları - Bilim ve Kültür Yayınları Fotoğrafları - Foto Galerisi - foto haberleri

  7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 14

  7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 14

  7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 14 MEB Yayınları İngilizce ders kitabının Türkçe çevirilerini sayfalarına göre aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. 1. Ünite Sayfa 12, 13 çevirileri.

  7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 14

  SAYFA 14 ÇEVİRİSİ

  1.3 Lily and Ahmet are two new students at school. Read and listen to their messages for the school website and answer the questions.
  » Where are they from?
  » Where do they live?

  TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

  1.3 Lily ve Ahmet okulda iki yeni öğrencidir. Okulun web sitesi için mesajlarını okuyup dinleyin ve soruları cevaplayın.
  ” Onlar nereli?
  ” Onlar nerede yaşıyor?

  Hello! My name is Lily. I’m English, but I live in İstanbul, Turkey. My father has a new job here. I love being in İstanbul because all the eople here are really nice and helpful. I have got blonde hair and big blue eyes. I’m not very tall and I’m medium weight. I am a creative and hardworking person. I want to be a vet, so I always study a lot. I like spending time alone. I also like watching movies and listening to music in my free time.

  TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

  Merhaba! Benim adım Lily. Ben İngilizim, ama İstanbul’da yaşıyorum. Burada babamın yeni bir işi var. İstanbul’da olmayı seviyorum çünkü buradaki herkes gerçekten çok iyi ve yardımsever. Sarı saçlarım ve iri mavi gözlerim var. Çok uzun boylu değilim ve orta ağırlıktayım. Ben yaratıcı ve çalışkan bir insanım. Veteriner olmak istiyorum, bu yüzden hep çok çalışıyorum. Yalnız vakit geçirmeyi seviyorum. Boş zamanlarımda film izlemeyi ve müzik dinlemeyi de seviyorum.

  Hi everyone! I’m Ahmet. I’m new at this school, but I’m not new in İstanbul. I’m tall and thin. I have got green eyes and I wear glasses. I am a cheerful person. I really like telling funny stories and making jokes. But my teachers sometimes warn me to stop talking in the class because I’m talkative. I can be selfish but only for my bike. My favourite activity is riding a bike with my brother at weekends. I also enjoy surfing on the Net.

  TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

  Herkese selam! Ben Ahmet. Bu okulda yeniyim ama İstanbul’da yeni değilim. Uzun ve inceyim. Yeşil gözlerim var ve gözlük takıyorum. Ben neşeli biriyim. Komik hikayeler anlatmayı ve şaka yapmayı çok seviyorum. Fakat öğretmenlerim bazen beni sınıfta konuşmayı bırakmam konusunda uyarıyor çünkü konuşkanım. Bencil olabilirim ama sadece bisikletim için. En sevdiğim etkinlik hafta sonları kardeşimle bisiklete binmek. Ayrıca internette sörf yapmayı da seviyorum.

  Yazı kaynağı : odevhane.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap