Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  7. sınıf din kültürü sayfa 80 cevapları

  1 ziyaretçi

  7. sınıf din kültürü sayfa 80 cevapları bilgi90'dan bulabilirsiniz

  7. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları Gün Yayınları Sayfa 80

  7. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Gün Sayfa 79-80 Cevapları

  7. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Gün Sayfa 79-80 Cevapları

  7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Gün Yayınları Sayfa 79-80 Cevapları ve Soruları

  7. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları Gün Yayınları Sayfa 79

  A. Aşağıdaki açık uçlu sorulan cevaplandırınız.

  1. İslam dini niçin güzel ahlaklı olmamızı ister? Açıklayınız.

  2. Adalete niçin önem verilmelidir? Anlatınız.

  3. Dinimizin dürüstlüğe verdiği önemi ayet ve hadislerle anlatınız.

  “Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğru söz söyleyin.”
  “Ey inananlar! Allah’a karşı saygılı olun ve özü-sözü doğru olanlarla beraber bulunun.”
  “Bizi aldatan bizden değildir.”
  “Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür.
  Yalancılık kötüye götürür.

  4. Vatanımıza ve milletimize karşı ne gibi sorumluluklarımız vardır? Belirtiniz.

  5. Hz. Salih (a.s.), kavmine ne gibi uyarılar yapmıştır? Açıklayınız.

  B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

  1. Hoşa gitmeyen olaylar, nefse ağır gelen şeyler ve insanı zorlayan durumlar karşısında ruhsal dengeyi bozmamak için dünya ve ahiret yararlarını düşünerek insanın kalbinde yer tutan sükûnet ve dayanma kuvvetine ne denir?

  A) İyimserlik
  B) Dürüstlük
  C) Merhamet
  D) Sabır

  2. I. Dinimiz fakirlere ve muhtaçla yiyecek, içecek, giyecek gibi yardımlarda bulunmayı emreder.
  II. Yüce Allah (c.c.) müminlere sadaka vermelerini öğütler.
  III. İslam dini verdiğimiz sözü yerine getirmemizi ister.
  IV. Dinimiz zengin Müslümanlara zekât vermelerini farz kılmıştır.
  Yukarıdaki ifadelerden hangileri dinimizin paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ifade eder?

  A) III ve IV
  B) Yalnızca I ve II
  C) I ve III
  D) I, II ve IV

  3. Aşağıdakilerden hangisi adaletle ilgili yanlış bir yargı içermektedir?

  A) İnsanlar arasında hüküm verirken adil olunmalıdır.
  B) Hak sahibine hakkını vermek adaletin bir gereğidir.
  C) İnsan, yakınlarıyla ilgili kararlarda onları kayırmalıdır.
  D) Adaletin hâkim olduğu toplumda barış ve huzur olur.

  4. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dürüst ve güvenilir olduğunu ifade etmek için kullanılır?

  A) Muhammedü’l-Emîn
  B) Âlemlere rahmet
  C) Allah Resulü
  D) Son Peygamber

  7. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları Gün Yayınları Sayfa 80

  5. İslam kültüründe muavvizeteyn (kendisiyle Allah’a (c.c.) sığınılan) iki sure vardır. Bunlardan biri Felâk diğeri de…suresidir. Boşluğa hangi surenin adı yazılmalıdır?

  A) Fatiha
  B) İhlas
  C) Nâs
  D) Tebbet

  C. Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerleri, yay ayraç içindeki ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız.
  (sabırlı, doğruluğu, sevmedikçe, kardeşçe, sözü, emanetidir)

  1. İş ve davranışlarımızda her zaman doğruluğu ilke edinmeliyiz.
  2. Toplumda insanlarla dostça ve kardeşçe geçinmeliyiz.
  3. Peygamberimizin (s.a.v.) “İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirimizi sevmedikçe de tam iman etmiş olamazsınız.” buyurmuştur. (Müslim, İman, 95.)
  4. Vatanımız bizlere atalarımızın bir emannettir
  5. Verdiğimiz sözü yerine getirmeliyiz.
  6. Zorluklar karşısında sabırlı olmalıyız.

  Ç. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına ise “Y” yazınız.

  (D) Hz. Muhammed (s.a.v.) güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmiştir.
  (D) İslam dini Müslümanlardan dürüst ve güvenilir olmalarını ister.
  (Y) Hz. Salih (a.s.), Mısır halkına peygamber olarak gönderilmiştir.
  (Y) Felâk suresi, yedi ayetten oluşmaktadır.
  (D) Dinimize göre bir Müslüman, Müslüman’a üç günden fazla küs durmamalıdır.
  (D) Kur’an’a göre Allah (c.c.), sabırlı insanlarla beraberdir.
  (Y) Sadece bizimle aynı dine inananlara karşı adaletli olmamız gerekir.

  D. Aşağıda verilen Felâk suresinde boş bırakılan bölümleri, doğru bir şekilde tamamlayınız.

  7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Gün Yayınları Sayfa 79-80 Cevapları” beğendiyseniz sosyal medyada paylaşabilir ve  aşağıda bulunan emojilerle duygularınızı ifade edebilirsiniz :)

  Yazı kaynağı : www.evvelcevap.com

  7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 79-80 Cevaplar

  7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 79-80 Cevaplar. orusunun cevabını kısaca yazdık. 7. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı sorularının cevapları.  Gün basım evi Din Kültürü ders kitabı 3. ünite ünitemizi Değerlendirelim sorularının cevapları.

  7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 79-80 Cevaplar

  A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız.

  1. İslam dini niçin güzel ahlaklı olmamızı ister? Açıklayınız.

  Güzel ahlak bu dünyada ve ahirette mutlu olmamızı sağlar, insanın günah işlemesini önler ve Allah’ın sevgisini kazanmamızı sağlar.

  2. Adalete niçin önem verilmelidir? Anlatınız.

  Adalet toplumda barış, huzur ve güven oluşmasını sağlar. Haksızlıkları önler. Bu yüzden önem verilmelidir.

  3. Dinimizin dürüstlüğe verdiği önemi ayet ve hadislerle anlatınız.

  AYET;

  “Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğru söz söyleyin. (Böyle davranırsanız) Allah işlerinizi düzeltir ve günahlarınızı bağışlar…”Ahzâb suresi, 70-71. ayetler.

  HADİS,

  “Doğruluktan ayrılmayın. Çünkü doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür… Yalan söz söylemekten kaçının. Çünkü yalan kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür…

  4. Vatanımıza ve milletimize karşı ne gibi sorumluluklarımız vardır? Belirtiniz.

  Vatanımızı korumalıyız, gerekirse canımızı vermeliyiz. Vatanımızı geliştirmek için çalışmalıyız.

  Vatanımızın doğal ve tarihî güzelliklerini korumalıyız.

  Çok çalışmalıyız. Vatanımıza ve milletimize layık bir insan olmalıyız.

  5. Hz. Salih (a.s.), kavmine ne gibi uyarılar yapmıştır? Açıklayınız.

  Allah’a inanmaları ve putlara tapmamaları, deveyi kesmememeleri ve ona kötülük etmeyin uyarılarını yapmıştır.

  B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

  1. D 2. D 3. C 4. A 5. C

  C. Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerleri, yay ayraç içindeki ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız.

  doğruluğu/kardeşçe/sevmedikçe/emannettir/sözü/sabırlı

  Ç. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına ise “Y” yazınız.

  Ç 1. D 2. D 3. Y 4. Y 5. D 6. D 7. Y

  D. Aşağıda verilen Felâk suresinde boş bırakılan bölümleri, doğru bir şekilde tamamlayınız.

  Kul eûzû birabbil felâk Min şerri mâ halak Ve min şerri ğâsıgin  izâ vekab. Ve min şerrin neffâsâti fil ugad/Ve min şerri hâsidin izâ hased.

  Yazı kaynağı : odevhane.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap