Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  7 fatiha 7 ayetel kürsi 7 ihlas 7 felak 7 nas fazileti

  1 ziyaretçi

  7 fatiha 7 ayetel kürsi 7 ihlas 7 felak 7 nas fazileti bilgi90'dan bulabilirsiniz

  7 Fatiha 7 Ayetel Kürsi 7 İhlas 7 Felak 7 Nas Kur'an-ı Kerim Rukye - YouTube

  7 Fatiha + 7 Ayatul Kursi + 7 Ikhlas + 7 Falaq + 7 Nas (Surah) Quran - YouTube

  7× Fatiha 7× Ayetel Kürsi 7× Kafirun 7× İhlas 7× Felak 7× Nas Rukye - YouTube

  7 FATİHA + 7 AYETEL KÜRSİ + 7 KAFİRUN + 7 İHLAS + 7 FELAK + 7 NAS - YouTube

  7 Fatiha, 7Ayetel Kürsi, Amenerrasulü, İhlas, Felak, Nas Suresi ( Huzurislamdatr@gmail.com - YouTube

  7 Fatiha 💖 7 Ayetel Kürsi 💖 7 İhlas 💖 7 Felak 💖 7 Nas | Suretul Esrar - YouTube

  7 fatiha 7 ayetel kürsi 7 ihlas 7 felak 7 nas dinle Şifa Ayetleri - YouTube

  7x Fatiha 7x Ayetel Kürsi 7x İhlas 7x Felak,Nas Sihir Büyü Nazar Ve Cinlerden Korunmak için - YouTube

  Ayetel Kürsi, Felak, İhlas ve Nas Suresi Okumanın Faziletleri Nelerdir?

  Ayetel Kürsi, Felak, İhlas ve Nas Suresi Okumanın Faziletleri Nelerdir?

  Ayetel Kürsi ayetlerin efendisi olarak bilinir. Felak Suresi sabahın ilk ışıkları anlamına gelmekte olup karanlığın ve şeytanın şerrinden Allah'a sığınmak üzere okunan bir duadır. Nas suresi ise insanlar anlamına gelmektedir. Nas Suresi, kötü niyetli insanlardan, insanların kalplerine vesvese sokan cin ve şeytanın şerrinden Allah'a sığınmak için okunan mukaddes bir duadır. Bu dualar, Ayetel Kürsi, Felak ve Nas dualarını okumanın fazileti nedir sorgusu ile araştırılıyor.

  AYETEL KÜRSİ OKUMANIN FAZİLETLERİ

  Hasta ve şifa bekleyen kişilerin üzerine okunursa şifaya kavuşulur.

  Ayetel Kürsi okuyan kişi kendini güvene alır.

  Ayetel Kürsi 170 defa okunursa Allah okuyan kişinin her işine yardımcı olur.

  Ayetel Kürsi okuyan kişi sıkıntı, zorluk ve darlık çekmez. Kederden uzak olur, bolluk berekete kavuşur. Arzularını ve isteklerini elde eder.

  Ayetel Kürsi okuyan kişinin anlayışı artar. Tehlikeli durumlardan kurtulur.

  Ayetel Kürsi okunur ve sevabı kabir ehline bağışlanırsa o kabir nurla dolar kabir genişler ve ölünün derecesi mevkisi ve makamı yükselir. Okuyanada büyük sevap verilir.

  Ayetel Kürsi; buğday, pirinç gibi şeylere 313 defa okunursa bereket ve bolluk gelir. Her şeyin şerrinden Allah'a sığınarak sürekli şekilde Ayetel Kürsi okunmalıdır.

  Nazara karşı okunması gereken dualar arasında yer alır.

  Namazlardan sonra Ayetel Kürsi okumak menduptur.

  Özellikle geceleri yatmadan evvel okunması halinde okuyan kişinin evine kötülükler gelmeyecek, şeytanın şerrinden korunacaktır.

  Ayetel Kürsi duasına ilişkin bir hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur; "Kur'an'ın en faziletli âyeti Bakara sûresindeki Âyetü'l-kürsi'dir. Bu âyet bir evde okunduğu zaman şeytan oradan uzaklaşır. " (Tirmizî, Fedâilü'l-Kur'an, 2)

  Her kim, her farz namazının arkasından Ayetel Kürsi okunursa, cennete girmekten onu ancak ölüm men eder.

  Her kim onu yatacağı zaman okursa, Allah onu kendi evi, komşusunun evi ve etraftaki evler hakkında güvence verir.

  Her kim dara düştüğünde, bunalıma girdiğine Ayetel Kürsi okursa, Allah kulunun imdadına yetişir.

  Eve giderken ya da evden çıkarken Ayetel Kürsi okunursa okuyan kişinin sabahtan akşama kadar işleri hayır ve selametle gider.

  Yine Hadis-i Şerifde buyrulmuştur ki: 'Her kim, yatağına yattığında "Âyetel-Kürsi'yi okursa, Cenâb-ı Hak, o kulunu sabaha kadar koruyacak iki melek görevlendirir.

  FELAK SURESİ OKUMANIN FAZİLETLERİ

  Beş vakit namazından sonra Felak suresini 3 kere okuyan kişi, semavi tüm belalardan ve dünyevi kazalardan korunur. Ayrıca okumaya devam etmek hasetçilerin hasedini engellemektedir. Felak Suresi'ni okuyan kimseye Allah, kolay yoldan rızık vermektedir. Ukbe b. Âmir'den gelen bir rivayette Hz. Peygamber'in kendisine şöyle dediği belirtilmiştir: "Ey Ukbe! Sen 'Kul eûzü bi-rabbi'l-felak' sûresini oku; zira Allah'a bu sûreden daha sevimli gelen ve daha beliğ olan hiçbir sûre okuyamazsın; mümkün oldukça onu oku" (Müsned, IV, 149, 155: sûrenin fazileti hakkındaki diğer rivayetler için bk. İbn Kesîr, VIII, 550-553; Süyûtî, ed-Dürrü'l-mens̱ûr, VIII, 684-688; Şevkânî, V, 518-519). Bazı tefsirlerde yer alan (meselâ bk. Zemahşerî, IV, 657; Beyzâvî, II, 629) ve muavvizeteyni okuyan kimsenin sanki Allah'ın indirdiği bütün kitapları okumuş gibi olacağını ifade eden hadisin mevzû olduğu kabul edilmiştir (İbnü'l-Cevzî, el-Mevżûʿât, I, 239-241; Zerkeşî, I, 432).

  NAS SURESİ OKUMANIN FAZİLETLERİ

  Nâs sûresinin faziletine dair birçok rivayet nakledilmiştir. Genellikle İhlâs ve Felak sûrelerinin de yer aldığı rivayetlerde Muavvizât'ın Kur'an'ın üçte birine denk gelen fazileti, şifa verici ve koruyucu özellikleri, yatmadan önce ve her namazdan sonra okunmasının gereği vurgulanmaktadır. Hz. Âişe'den nakledilen bir hadise göre Resûlullah rahatsızlık zamanında ve gece yatağa gireceği sırada İhlâs, Felak ve Nâs sûrelerini üç defa okuyup avuçlarına üfler ve elleriyle bütün vücudunu sıvazlardı (Buhârî, "Feżâʾilü'l-Ḳurʾân", 14; Ebû Dâvûd, "Edeb", 98; sûrenin faziletiyle ilgili diğer rivayetler için bk. Şevkânî, V, 518-519; İbrâhim Ali es-Seyyid Ali Îsâ, s. 414-437). Her gece Felak ve Nas surelerinin okunması kişiyi kötü gözden ve vesveseden korur. Her gün 7'şer kez Felak, Nas ve Ayetel Kürsi dualarının okunması kişiyi tüm bu faziletlerden faydalandıracaktır.

  Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap