Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  6.sınıf dolaşım sistemi konu anlatımı

  1 ziyaretçi

  6.sınıf dolaşım sistemi konu anlatımı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  fenbilim.net

  6. Sınıf Dolaşım Sistemi Konu Anlatımı

  6. Sınıf Dolaşım Sistemi Konu Anlatımı

  Önerilen Süre: 6 ders saati

  Konu / Kavramlar: Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organlar, kalbin yapısı ve görevi, kan damarları, büyük ve küçük kan dolaşımı, kan grupları, kan bağışı, dolaşım sistemi

  F.6.2.3.1. Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar.

  a. Kalbin dört odacığı, kalbi oluşturan yapılar ve isimleri verilmeden belirtilir.

  b. Kalbi oluşturan yapıların ve kapakçıkların isimlerine yer verilmez.

  c. Kalbin çalışma mekanizmasına değinilmez.

  ç. Nabız ve tansiyona değinilir.

  d. Lenf dolaşımına değinilmez.

  F.6.2.3.2. Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. Atardamar, toplardamar ve kılcal damarların ayrıntılı yapısına girilmeden görevleri belirtilir.

  F.6.2.3.3. Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar.

  a. Kan hücrelerinin yapısı verilmeden sadece görevleri açıklanır.

  b. Alyuvarlarda hemoglobin ile gaz alışverişine değinilmez.

  F.6.2.3.4. Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder.

  a. Kan gruplarında moleküler temellere girilmez.

  b. Kan alışverişinin, uygulamalarda aynı gruplar arasında yapılması esas alındığından “genel alıcı” ve “genel verici” ifadeleri kullanılmaz.

  c. Rh faktörüne kısaca değinilir ancak kan uyuşmazlığına girilmez.

  F.6.2.3.5. Kan bağışının toplum açısından önemini değerlendirir.

  a. Kızılay‘a vurgu yapılır. b. Kan bağışı sırasında dikkat edilmesi gereken hijyene vurgu yapılır.

  Yazı kaynağı : www.huseyinfarukyildirim.com

  6. Sınıf Dolaşım Sistemi Konu Anlatımı

  6. Sınıf Fen Bilgisi Dolaşım Sistemi konu anlatımı

  6. Sınıf Fen Bilgisi Dolaşım Sistemi konu anlatımı

  6.sınıf konularından olan “Dolaşım Sistemleri” konusu vücudun ana dolaşım sisteminden başlayarak, kalbe ve damarlara kadar ulaşan bölümlerini anlatmaktadır.

   Dolaşım Sistemi

   Canlılığın devamı için gerekli olan besin, oksijen ve hücre alışverişlerinin yapılmasını sağlayan aynı zamanda da zararlı maddelerin hücreler aracılığı ile uzaklaştırılmasına yardımcı olan sisteme dolaşım sistemi adı verilir. Dolaşım sisteminde 3 bölüm vardır;

   - Kalp,

   - Kan ve damarlar.

   Kalp, insan vücudunda göğüs kısmının boşluğunda ve yer olarak iki akciğer arasında bulunmaktadır.

   Kalpte bulunan kalp kasları yapı olarak çizgili kaslara benzerken, çalışma sistemi olarak ise düz kaslara benzer. Dolayısıyla kalp istemsiz bir şekilde hem güçlü hem de hızlı olarak hiç durmadan çalışır. Kalbin üst kısmında bir zar bulunur. Kalp yapısı ile zar arasında ise hem kalbin rahat bir şekilde çalışmasını sağlayan hem de darbelere karşı yüksek korunma veren kaygan yapıda bir sıvı yer alır.

   Kalp yapı olarak dört bölümden oluşur. Kalbin üst kısmında iki kulakçık, alt kısmında ise iki karıncık yer alır. Karıncıklarda yer alan kas dokusu ile kasın ana tabakası, kulakçıklarda yer alan ana kas tabakasına göre daha kalın bir yapıdadır. Kalbin sol kısmında temiz kan akarken, sağ kısmından ise kirli kan akmaktadır. Ayrıca atardamarlardaki kan hareketi sonucunda kalbin yapmış olduğu hareketi hissetmeye nabız adı verilir.

   Kan, vücut için hayati öneme sahip olan bir sıvıdır. Özellikle vücudun besin ve oksijeni doğrudan hücreye almasına ve hücreler sayesinde de vücutta bulunan zararlı maddelerin atılmasına yardımcı olur. Kan, doğrudan kalp sayesinde vücuda pompalanır ve damar yoluyla vücut içerisinde hareket eder. Vücutta bulunan kan hücreleri 3 gruba ayrılır;

   1- Alyuvarlar,

   2- Akyuvarlar,

   3- Kan pulcukları.

   Damarlar ise vücutta doğru kan dolaşımının yapılmasını sağlar. Dolaşım sistemi içerisinde önemli görevi bulunan üç çeşit damar yer alır. Bunlar;

   - Atardamarlar,

   - Toplardamarlar,

   - Kılcal damarlardır. Bu üç damarın da görevi vücut içerisinde farklıdır.

   Atardamarların Görevleri

   Atardamarların vücut için ana görevi kanı kalpten alarak vücuda dağıtmaktır. Genellikle temiz kan taşırlar. Atardamarlar ile kan hangi organa gidiyorsa genellikle o organ ismi ile anılırlar. Yani eğer kan kalpten alınıp böbreğe gidiyorsa böbrek atardamarıdır.

   Toplardamarların Görevi

   Kanı doğrudan vücuttan alarak, kalbe götürürler. Genellikle kirli kan taşıma görevi üstlenirler. Yine kanı aldığı organa göre farklı isimler alırlar.

   Kılcal Damarların Görevi

   Kılcal damarlar hem atardamar hem de toplardamar arasında bağlantı görevi, görür. Dokular arasında madde alışverişini sağlayan damardır.

   Kan Dolaşımı

   İnsan vücudunda kan, iki farklı şekilde dolaşım sağlar. Bunlardan ilki büyük kan dolaşımı ikincisi ise küçük kan dolaşımıdır.

   - Büyük kan dolaşımında ana amaç vücutta bulunan temiz kanı alarak vücudun diğer bölümlerine dağıtmaktır.

   - Küçük kan dolaşımının amacı ise vücutta bulunan kirli kanı alarak temizlemektir.

   - Küçük kan dolaşımı sayesinde yapılan temizleme işlemi önce akciğer toplardamarına daha sonra ise kalbin sol kulakçığına gönderilir.

   Kan Grupları ve Kan Alışverişi

   Kan grupları, vücutta bulunan alyuvarların ana yapısındaki ve plazmadaki proteinlere göre belirlenir. Bu nedenle herkesin kan grubu birbirinden farklı olabilir. Kan grupları 4 farklı gruba ayrılır. Bunlar;

   A, B, AB ve 0’dır. Kan grupları arasındaki alışveriş ise yalnızda aynı gruplar arasında söz konusu olur. Kan içerisindeki alyuvarlarda Rh faktörü yer alıyorsa kan grubu Rh (+) pozitif, Rh faktörü yer almıyorsa kan grubu Rh (-) negatif olarak bilinir.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Dola��m Sistemi - 6. S�n�f Fen Bilimleri | Morpa Kamp�s

  6.Sınıf 2.Ünite 3.Bölüm Dolaşım Sistemi Konu Anlatımı

  Binamıza kadar gelen şehir şebeke suyunun yer aldığı geniş boruya bağlı küçük borularla binamızdaki dairelere su taşınır. Dairelere taşınan sular, daire içerisinde daha küçük borularla mutfağa, banyoya ve tuvalete kadar ulaşır. Bu tesisat sistemi vücudumuzdaki dolaşım sistemine benzemektedir.

  Canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan besin ve oksijeni hücrelere taşıyan ve yine hücrelerde oluşan atık maddelerin uzaklaştırılmasını sağlayan sisteme dolaşım sistemi adı verilir. Dolaşım sistemi; kalp, damarlar ve kandan oluşur.

  Kanın vücutta dolaşmasını sağlayan yapılara damar adı verilir. Damarlar; atardamarlar, toplardamarlar ve kılcal damarlar olmak üzere üç grupta incelenir.

  Kan, sindirilmiş besinleri ve havadan alınan oksijeni hücrelere taşıyan, hücrede kullanılan oksijen sonucu oluşan karbondioksiti akciğere ulaştıran hayati bir sıvıdır.

  Kanımızın büyük bir bölümünü plazma adı verilen sıvı kısım, geri kalan bölümünü ise kan hücreleri oluşturur. Kan plazmasının %90’ı sudur. Geri kalan kısmı ise glikoz, yağ, protein, vitamin, mineral, hormonlar vb. oluşturur. Kan hücreleri ise alyuvarlar, akyuvarlar ve kan pulcuklarından oluşur.

  Alyuvarlar, yapısında bulunan hemoglobin proteini ile kana kırmızı rengi verir ve hücrelere oksijen taşımakla görevlidir. Ayrıca kanda en fazla bulunan kan hücresidir.

  Akyuvarlar, renksiz olmakla birlikte vücudu mikroplara karşı korumakla görevlidir. Normalde sayıca azdırlar fakat vücuda giren mikrop sayısı arttığında sayıları artar.

  Kan pulcukları ise renksiz, küçük ve çekirdekleri olmayan kan hücreleridir. Kanın damar dışına çıktığında pıhtılaşmasını, kanamanın durdurulmasını sağlar.

  Kan ihtiyacı olan insanlara başka insanların kan vermesi olayına kan nakli adı verilir. İnsanlar, ihtiyaç duydukları kanı normal şartlarda kendi grubundan alır ve kendi grubuna verir.

  Yazı kaynağı : www.fensepetim.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap